Inflation skall hållas låg, inte 2%

14,december, 31

¨Riksbankens inflationsmål är två procent” har det hetat länge.

En mycket märklig målsättning. Är det bra med inflation??  Ja för då ökar konsumtionen och statens inkomster ökar heter det från diverse  regnmakare och medicinmän i finans- och politikerlådan.

Det är naturligtvis en helt felaktig målsättning. Inflation är skadlig och orsakar bara ett chickenrace på konsumtions- och lönemarknaden.

Inflationen skall hållas så låg som möjligt och är den noll procent så är det bingo.

Risken för deflation är överdriven och får bemötas med lämpliga medel.  Hur det går om priser och löner (inflation) rusar iväg har Japan fått erfara i mer än 20 år. Visserligen självförvållat genom att på ett tidigt stadium missbruka räntevapnet som ett konkurrensmedel.  När konkurrensen ökade hamnade man i en långvarig stagnationsperiod som man själv har orsakat.


Skriv under protestlistan för Sveriges skull

14,december, 29

På ”Demokratbloggen” så pågår en listkampanj för att avskaffandet av demokratin som 6  sionistiska  skurkpartier genomfört skall rivas upp och att nyval skall genomföras.

Denna blogg rekommenderas för den som anser att Sverige skall stå under svensk kontroll och inte som jubelidioten hävdat, skall ”ägas av invandrare”.

Just nu ca 4600 underskrifter.

Skriv under för demokratins skull!

Länkar till sidan.

Demokratbloggen


Nya regler för flyktinghantering måste införas.

14,december, 26

Det är en mycket egendomlig inställning att om det kommer hit asylsökande så skall de stanna här för gott!!

Det självklara är att när det lugnat ner sig i hemlandet så återvänder man dit. De skall vara tacksamma för att de får komma hit under en begränsad period. Tillfälligt uppehållstillstånd (TUT)  bör vara det naturliga standardalternativet.  Det är mycket få som har skäl för permanent  uppehållstillstånd (PUT).

Anser svenska politiker att förhållandena i hemlandet för all framtid kommer att vara kaos och krig??

I själva verket så är det en skyldighet för flyktingar att återvända till sina hemländer så fort som möjligt i stället för att belasta värdlandet.

En grundregel som skall gälla är att varje region måste lösa sina egna problem. Norra Europa är inte en närregion till Mellersta Östern. Sedan bör man ställa den moraliska frågan om vi har någon skyldighet att lösa de problem som de själva har skapat med primitiva stam- och religionskrig. I stället för att fegt fly till andra länder så borde de stanna kvar och slåss för det de tror på i stället för att lasta över problemen på andra.Det vore något annorlunda om det handlade om naturkatastrofer, vilket inte är fallet här.

Det regelverk som EU och internationella organisationer har antagit är inte anpassat till extremsituationer. Man har utgått från att det är en liten rännil som flyter omkring till olika länder. Som under normala förhållanden kan hanteras utan större problem av berörda länder.

Den situation som nu råder i tex Mellanöstern är extremt onormal eftersom den orsakar något som liknar folkvandringar  snarare än flyktingströmmar.

Under sådana omständigheter kan inte standardrutiner tillämpas av mottagarländer utan flyktingarna måste inkvarteras i inhägnade flyktingläger i enkla modulbostäder eller specialdesignade tält som även klarar vinterklimat. Det är självklart TUT som gäller.

Inhägnade och bevakade läger eftersom individer som inte har  PUT inte skall släppas ut i samhället. Det motsatta har politikerna skapat i Sverige, tusentals illegala invandrare som orsakar mängder med problem.

Den dårskap som Sveriges korkade  politiker realiserat med att låta asylsökande komma ut i samhället och totalt blockera bostadsmarknaden, dessutom med enorma kostnader för särskilt asylboende, det är  svårt att beskriva inom juridikens ramar.

Vill vi ha invandring pga interna behov så skall det ske enligt de rutiner söm gäller för behovsinvandring, inte genom att genom att bedra svenska folket med smyginvandring med ”asyl”-skäl. Alltså inte det bedrägeri som BILDERBERGAREN Maud Olofsson  har propagerat för i minst 20 år. Dessutom skall vi självklart sätta  krav på invandrarna enligt våra behov, utbildning praktik mm i stället för att importera analfabeter.

KD av alla partier har föreslagit att tillfälligt uppehållstillstånd (TUT)  skall  vara det normala. Helt plötsligt så har även andra partier börjat inse att nuvarande dårskap går inte att fortsätta med. Det gäller förstås inte centerpartiet. Partiet som vill ha 30 miljoner ”nybyggare”.

Å andra sidan så är KDs förslag så mesigt att skillnaden kanske inte blir så stor.

 


Patienten har uttalat sig igen

14,december, 25

På kort tid har Reinfeldt producerat uttalanden som direkt kan föras in i patientjournalen på psykkliniken.

För ett par veckor sedan så sade han att han flugit över Sverige, upptäckt att det finns massor med skogar och fält där det finns plats för massor med flyktingar!! Fullt? Nä det finns massor med plats!

På julafton satt han i TV4as morgonsoffa och där blev det total kortslutning på nytt.

”Skall vi vara ett land som ägs av folk som  bott här i fyra generationer med påhittade gränser  eller  de som kommer hit mitt i livet ….för mig är det självklart att det är de senare….vi skall vara ett öppet land och inte ett land som stängdes för tre generationer sedan….”

Det är alltså invandrarna som skall äga Sverige!!!

Han sade också:

” Fantastiskt att bo i ett land där  en statsminister inte sätts i fängelse….. ”

Han har tydligen en viss insikt att det är där han borde sitta. Om han hade varit tydligare så borde han ha sagt: ”Fantastiskt att jag inte blivit åtalad och satt i fängelse pga de enorma skador jag tillfogat svenskarna och Sverige….”

Ja vi är rätt många som som tycker att det är fantastiskt.

Enligt andras utsago så har politikerna  infört i grundlagen att de inte kan ställas till svars för den politik de förtJag har inte läst lagtexten med det är uppenbart att det måste finnas undantag eller det måste införas. Kanske ”Lex Reinfeldt”.

Fantastiskt med den tillit som finns bland människor….  ”

Han talade om den värme han mött. Det positiva bemötande han fått ute på stan.

Vad är det för människor som är totalt omedvetna om hans politiska inkompetens?

Det kanske är i synagogan han fått erfara detta? Bland likasinnade. Eller några som är glada över skattesänkningarna som till en viss gräns var motiverade.  Har han gjort något åt skattesystemet? Nej. Han ville inte ens ta bort ”värn”-skatten. Bara det visar vilken ynkrygg han är. En moderat som vill behålla ett socialistiskt progressivt skatte- system!!!  Skattesystemet skulle ha ersatts med ett system med proportionell skatt som skulle löst mängder med problem i det nuvarande primitiva socialistiska systemet.

Pga hans tystnad under hösten: ”..Därför att jag är en genomtänkt person….”

Återigen en akut brist på självinsikt som ofta återkommer.

 


Hem till stammen?

14,december, 15

Vänsterpartiets Poca-Honta säger i Riksdagen till Björn Söder att ”Du är inte min talman”.

Det får man väl ta som ett löfte. Att hon inte anser att hon hör hemma i den svenska Riksdagen.

Om hon köper enkel biljett till Chile så kommer hon hem till sin talman. I det Chilenska parlamentet. Eller så återgår hon till sin egen stam i indianreservatet.


Moderaternas Juholt

14,december, 15

”Kinberg är det perfekta valet – för SD”  skrev någon för några veckor sedan.

Helt rätt, Kinberg har nu deklarerat att massinvandringen skall fortsätta, på med större skygglappar, ta ingen hänsyn till hur det ser ut ute i landet.  Det judiska BILDERBERG-projektet att utrota svenskarna som etnisk/nationell kategori skall fortsätta.

Hon erkände nyligen att hon var feminist, hon ansåg också att det finns en ”könsmaktsordning”.

Det skall bli intressant att höra vad hon anser om försvaret. Troligen exakt samma som Reinfeldt.

Det kokar bland moderater ute i landet. Det påverkar inte bunkergänget i Stockholm. Lantisar är korkade och skall hålla käft.

Hur kan man inbilla sig att denna individ skall kunna utveckla partiet ur den återvändsgränd som Reinfeldt/Borg har kört in i??

Hon är ju inte vald än så teoretiskt så kan oppositionen från landsorten rösta ner henne vid stämman.

Helt klart finns det kompetenta moderater ute i landet med bägge fötterna på jorden som skulle kunna vända partiet rätt.

Allt pekar på att Kinberg blir moderaternas Juholt.

I SVD så säger/skriver en professor något som borde vara självklart men inte sägs i Sverige av fega/korkade journalister, att en regering har ett ansvar mot sina egna medborgare angående invandringen. Att en nation inte har obegränsade skyldigheter beträffande ”flyktingar”. Reinfeldt och Kinberg ryser sannolikt av obehag när de läser denna artikel.

Sveriges begränsade  plikter – Artikel SVD

 


Egendomliga signaler från börserna

14,december, 14

Oljepriset är lägre än på många år. Huvudskälet torde vara att USA lyckats att vaska ut så mycket olja ur skiffersand att de dels är självförsörjande och dels kan exportera en del. Beroendet av de traditionella oljeländerna har därmed upphört. Temporärt.

Nå vad har detta fått för bieffekter?. Jo börserna dyker kraftigt. Är det inte märkligt att när världens viktigaste produktionsresurs, både för industri och privatpersoner blir billig så reagerar börserna negativt!!!

Det borde rimligen vara tvärt om. Så här säger Niklas Wellfelt, aktiestrateg på Remium i  en kommentar till Nyhetsbyrån Direkt, återgivet i Privata Affärer:

”Men ‘bottom-line’ kan oljeprisfallet jämföras med en global skattesänkning finansierad av Saudiarabien och detta är den största tillväxtimpuls världsekonomin fått sedan centralbanker och finansministerier rullade ut sina extraordinära stimulanser i kölvattnet av finanskrisen 2008.”

Ja det borde medföra en rejäl spark uppåt i konjunkturen. Psykologi och felaktiga signaler från börserna gör att det går trögt. Oljebolagen är stora på börserna och går de dåligt så slår detta igenom på ett sätt som ger felaktiga signaler. Det ger upphov till frågan om regelverket för börserna borde ändras, stora aktörer kanske borde ha ett särskilt regelverk. Om de alls skall finnas på börserna.

Oljan har till och från gett politiska effekter. Reagan sade en gång att USA skulle rusta ihjäl Sovjetunionen. Vilket de också gjorde. Den nuvarande dippen i oljepriset kan möjligen få en liknande effekt på Ryssland med bäring på problemen i Ukraina. Ryssland är starkt beroende av olje/gasexport  och nuvarande läge kombinerat med sanktioner kanske öppnar för en förnuftig lösning i Ukraina. Utan att det var USAs avsikt med oljeutvinningen.