Piraterna får inte avslöjas enligt PK-media

13,juni, 23

Här är en artikel i Aftonbladet  som beskriver rötan i svensk media, censur och undanhållande av information. Aftonbladet och även Expressen har mörkat  och undanhållit vilka piraterna är.  Det är tydligen ”rasistiskt” att avslöja utländsk kriminell verksamhet. Dessa tidningar vill inte störa utlänningarna i sin verksamhet.  Nättidningarna talar däremot klarspråk.

Det här är bara ett  tydligt exempel på hur PK-media undanhåller läsarna sanningen.

Det är därför som det är nödvändigt att läsa de alternativa ”avpixlade”  medierna på internet.  Dessa media har kommit fram pga svenska journalisters oärlighet, att undanhålla svenskarna, tidningsläsarna information som inte passar den svenskfientliga PK-pöbeln.

Aftonbladets artikel var skriven av Ida Gustafsson.  På nätet har man dock kortat ner artikeln och ersatt namnet med ”Aftonbladet”.

Några alternativa media:

Avpixlat
Fria Tider
Realisten
Exponerat
Dispatch International
Nationell.nu

Artikel –  Avpixlat

Artikel – Aftonbladet

Annat exempel, Expressen – Fria Tider


Froggies och midsommaren

13,juni, 22

Nu i midsommarhelgen kom förklaringen till ett fenomen i midsommar- firandet enligt SVT. Det sjungs ju en sång, ”små grodorna” i samband med dans runt stången.

Från början var det en fransk soldatsång som sjöngs då soldaterna marscherade. En slags  ”pep-sång” ungefär som man i USA har något liknande. Åtminstone i vissa militärfilmer.

Engelsmännen, som  förr inte direkt var fransmännens största beundrare, fick tag i denna sång och satte ny text till den.

Grodorna på svenska var ”froggies” som engelsmännen kallade fransoserna eftersom de ibland åt grodor.

Så den svenska varianten är egentligen en elak drift med fransmännen. Se upp om det finns sådana i närheten.

Sedan är det en annan sak varför denna sång togs upp i Sverige.


Biden hyllar judarna

13,juni, 21

USAs vicepresident Joe Biden har haft det dåliga omdömet att ställa upp på något judejippo där han hållit tal.

Han sade bl a att judarna infört homoäktenskap och feminism till USA.  Det är intressant att få bekräftelse från en vicepresident  på en iakttagelse som jag gjort i många år, att det tycks råda en stark koppling mellan judar och homosexualitet.

Beträffande feminismen så har den i praktiken gjort  ett massivt negativt intryck. Beroende på att de som drivit den har vridit ursprungstanken till en hatkamp mot män som grupp.  Ofta för att dölja sin egen oförmåga. Det finns  annat som troligen Biden inte tog upp, tex bankerna Lehman Brothers och Goldman & Sachs inblandning i finanskrisen.


Det behövs en stor statlig bank

13,juni, 20

Regeringen kommer att sälja ut en del av Nordea, på sikt allt.  ”Staten skall inte äga banker, vi skall reglera bankerna” säger regeringen.

Är det rätt inställning??  Har privat bankverksamhet lyckats bra de senaste 10 åren??  Inga slutsatser av finanskrisen??

Nej sådant får inte sägas i den nyliberala  hycklarbunkern.  Den råa kvartalskapitalismen skall fortfarande gälla där vinsterna går till ägarna men räkningen går till skattebetalarna om spekulationerna går fel.

Men reglerna skall förhindra en upprepning får vi troligen höra. Det tror jag inte alls. Bankerna  kommer att mygla och kringgå  regelverket så mycket som möjligt, sedan kör man på som vanligt till nästa smäll.

I stället för att sälja ut bör staten bygga upp en stark bank som inte kör efter nyliberalistiska dogmer, utan bedriver klassiskt stabil bankverksamhet som kommer att fungera som en stabiliserande och normerande faktor. Det bör gälla i varje stat.

Överlåter man samhällets och näringslivets viktigaste institution till privata spekulanter då går det som det gått, globala finanskriser och instabila marknader.

Nyliberalismen – moderaternas ideologi – har visat sin katastrofala oduglighet, den är i verkligheten det mest stendöda och misslyckade som finns.


(V) på rätt spår – Reinfeldt kvar i återvändsgränden

13,juni, 20

Vänsterpartiet har bytt åsikt i försvarsfrågan. Botten är nådd, det går inte att nedrusta mer. De vill dessutom införa värnplikten igen både för män och kvinnor.

Helt rätt, två förnuftiga åsikter på en gång, det är inte ofta det sker.

Reinfeldt blir allt mer ensam  med den inställning som man kan förvänta sig från en person som stagnerat på en sjuårings nivå i flera avseenden  – någon annan kommer NOG att hjälpa oss.


Komiskt beröm från NATO

13,juni, 19

NATO har på nytt levererat ett skrattpapper om det svenska försvaret. Mycket beröm. Precis som förra gången verkar dokumentet vara fabricerat i regeringskansliet , nedsänt till NATO-högkvarteret för underskrift.


Nice try av Hägglund

13,juni, 19

Rabbinen Göran  Hägglund  i ” Svenska Likud” gör ett sällsynt inlägg i försvarsdebatten i förhoppning att han skall inbilla någon svag stackare att Kd vill ha ett bättre försvar.

Det är lite väl genomskinligt och ljusblått.

”Detta bör i första hand ske genom omfördelning av medel och rationaliseringar.”   

säger han om prioritering av strategiska områden.  ”På sikt kommer det sannolikt behövas en förstärkning av försvarsanslagen ”.

Sannolikt ????

Detta visar att det inte finns vare sig insikt  eller vilja att  göra något.

Blaj för att rädda usla opinionssiffror.  En person som säljer ut apotek till riskkapitalister samt är starkt medansvarig till  att bostads-marknaden har kollapsat har ingen trovärdighet alls.


FMV demonstrerar på nytt sin inkompetens

13,juni, 18

FMV och försvarsmakten har ånyo visat sin inkompetens genom att skicka alla artilleripjäser som vi har på uppdatering samtidigt!!!

Vilket medfört att vi under en längre tid inte haft något artilleri vid eventuellt angrepp från något håll.

Gång på gång bekräftas osannolika förhållanden inom försvaret.  Den primärt ansvarige är Göran Persson som skrotade praktiskt taget allt artilleri påhejad av Håkan Juholt – lika omdömeslös då som nu – och centerpartiet – lika korkade då som nu.

Sådant här hanteras självfallet så att man skickar en del tex 25% på uppdatering, när de kommit tillbaka så skickar man en nästa 25% osv.
Så gjorde Norge helt logiskt. Men de har ju inte en försvarsminister som är vänsterfeminist med hästsvans. De har sannolikt  inte heller en sionistregering.

Aftonbladet

Wisemans visdoms


Nya spyor från kravmaskinerna

13,juni, 16

Foolpartiets och regeringens senaste jämställdhetsdemagog tillika vice utbildningsminister har spytt på mattan ordentligt.

Även ”förskolan” skall minsann ha speciallärare och lektorer!!

Sk ”torka-barn-i-arslet-lektorer”  blir det va??  Säkert en mycket attraktiv befattning i en ”skola” som inte är någon skola annat än i hycklande , falska politikers hjärnor.  Eftersom dessa ”förskolor” inte är något annat än daghem för förvaring av ungar när föräldrarna tjänar pengar men betalar marginellt för de kostnader de orsakar samhället.

Den ”undervisning”  som ”peddagoggerna” bedriver är näst intill obefintlig och är  bara  en fantasiprodukt av falska och korrupta politiker.

Nyligen kom ett annat uppkast inom samma område. Kommunerna skall böta om de inte fixar daghemsplats åt nya ungar. Minsann 29000 i månaden. Varför så lite? De skrikande kravmaskinerna har alla rättigheter och inga skyldigheter, så klipp till ordentligt, tja 300000 eller 3 miljoner i månaden?

För det handlar ju om bahahaharnfamiljer, snyft!

Det är ju ändå samhällets barn, vi skall vara tacksamma för att de biologiska föräldrarna låter dem sova hemma.  Borde inte föräldrarna få hyresbidrag för denna uppenbara olägenhet?

Daghemmen var en gång i tiden till för ensamstående föräldrar.  Det bör de också bli i framtiden. Föräldrar med dubbla inkomster kan sköta barnomsorgen i egen regi utan samhällets subventioner. Bespara mig dravlet om ”förskolan”.


Boxschning e shysst va

13,juni, 16

Boxschning ä schunt.  Få nita nån j-l allså va.  Så blot stänker å han dyker i mattan som en skjuten gris.

Känna fullträffen va, så huve hans flippar bakåt, vikken tjänsla va!!

Boxschning ä den finaste å  schyyssstaste sport som finnsch liksom va.