Ändra polisutbildningen

18,mars, 1

Polisen skall numera ha utbildning med högskolestatus. Av okänd anledning.

Ett tunt skäl som anges är att man skall ha möjlighet att ”forska”. Ett lättviktigt skäl.Det torde inte behövas särskilt många som forskar om polisens verksamhet.

Att av detta skäl bekosta en utbildning av alla poliser som ger akademisk status det tyder på dåligt omdöme och är omotiverat.

Bättre vore att behålla den gamla utbildningen och ge lämpliga individer möjlighet att fortsätta med högskoleutbildning på arbetsgivarens bekostnad efter en tid av tjänstgöring.

Den här utbildningen som nu beslutats tar minst två år om jag fattat saken rätt.

I nuvarande läge i landet och det akuta behovet av poliser så måste beslutet ändras /modifieras.

Tex så här:

Polisaspiranterna börjar med en månads stenhård grundutbildning. 10-12 timmar per dag.

Teori och praktik. Detta recept kan samtidigt fungera som ett filter för att rensa ut olämpliga individer som sannolikt kommer att avbryta.

Efter denna introduktion går aspiranterna ut på praktik på polisdistrikten i tre månader under ledning av erfarna poliser.

Därefter går de tillbaka till utbildningen i tre månader.

Sedan tre månader praktik.

Efter detta så fullföljer de resten av utbildningen.

Detta recept medför att distrikten tillförs ett stort antal assistenter som kan göra mycket av det arbete som inte kräver hög kompetens.

På detta sätt kan en del av den akuta polisbristen avhjälpas.


Skolvänstern attackerar utbildningen

15,januari, 28

På senare tid två institutioner yttrat sig om den för dem oerhört svåra frågan om betyg i 4e klass.

Den ena hette något liknande ”Kungliga vetenskapsakademin” , den senare ”Vetenskapsrådet”.

Man skall tydligen bli impad av ett skal som bara döljer tomhet.

Bägge hävdar som huvudargument att ”betyg förbättrar inte lärandet”. Det kan delvis vara sant men det är ju inte poängen med betygen!!!!

Betygen är till för uppföljning och kontroll!!!  Fullständigt självklart för folk med rent mjöl i påsen.

De här figurerna tillhör inte den kategorin. De finns långt ute på vänsterkanten, många av dem slasade omkring i träskor och brun manchester på 70-talet. I dag är de professorer i ”pedagogik”.

Ett annat ”tungt” argument från  de här är att de som har det svårast kan knäckas av att de får dåliga betyg!!!  En ny variant av det tidigare idiotargumenet att ”ungarna kanske tror att det är DE som individer som betygssätts, inte deras studieresultat”!!!

Man måste befinna sig på en apas IQ-nivå för att själv tro på detta dravel.

Poängen är att de med dåliga betyg kommer fram i ljuset, då är det bara att sätta in stöd och uppmuntra dem!!  Var det svårt????  Ja för ljusskygga skoldemagoger är det oerhört svårt att studienivå på detta sätt sätts på pränt. Nu blir det svårt att låta ungarna gå igenom skolan för att på högstadiet upptäcka att de inte kan läsa och skriva.

Ett annat argument för att sabotera betygsättningen: Vi bör vänta och ”utvärdera” betygen i 6an. Utvärdera vad???  Det finns inget att utvärdera!!!

Betygen är till för uppföljning, kontroll och statistik för skolan för föräldrarna och på nationell nivå. Samt inte minst för eleven själv.

 

 


Läkarbristen – regeringen visar på nytt sin inkompetens

13,juli, 26

På nytt uppmärksammas det som jag  kommenterade för 2-3 år sedan, bristen på svenska läkare.

(s)-regeringen  var medveten om problemet på 90-talet och begärde ett utlåtande från läkarförbundet. De ville inte ha fler läkare eftersom det kunde orsaka arbetslöshet.

Detta accepterade regeringen och  lade ner ärendet!!

Därför måste Sverige importera utländska läkare för att fylla bristen.  På utbildningsdepartementet uppvisar man ingen större  vilja att åtgärda problemet. ”Utbildningsplatserna har ökat något”.

Sverige dränerar andra länder på läkare och utnyttjar deras utbildningssystem. Snyltar kanske är rätt ord.

Det stinker lång väg, det torde vara Sverigefienderna Borg och Reinfeldt som inte vill släppa till mer pengar, de tycker det är smart att andra länder får sköta vårt utbildningsbehov eftersom svenska läkarstudenter tvingas söka sig utomlands för att få en plats.

 Det passar dessutom Bilderberggeneralen Reinfeldt eftersom det ökar invandringen och  därmed  moderaternas  prioriterade ämne,  multikulturen.

Ingen skall vara förvånad, denna regering visar att man är inkompetent även i detta viktiga avseende, den fundamentalt viktiga frågan att tillse att sjukvården fungerar.

Äldre inlägg

DN – När snålheten bedrar visheten


Göran Perssons skola

08,augusti, 27

I P1 så har man nyligen  gjort en attack på Jan Björklund och hans påståenden om den usla skolan.

De hävdar att det inte finns täckning för påståenden som JB gjort. Det är en attack från vänstern som vill fortsätta med  flumskolan. I en replik på SVD brännpunkt idag  så förklarar JB det mesta, Det är snarare SRs representatnter som missförstått och vinklat i eget intresse.

Att skolan kanske inte är världens sämsta resultatmässigt är rätt ointressant, det är tendensen de senaste åren som är alarmerande. Tendensen pekar nedåt i de flesta avseenden.

Att ligga i mitten  i skolligan är näst intill en katastrof för ett av världens mest utvecklade länder. Till den senare kategorin tillhör även Finland med den skillnaden att de ligger i topp.

För att en nation skall kunna behålla och utveckla sin standard på olika områden så är det en nödvändighet att utbildningssystenet håller toppklass.  För industrin så är det en elementär förutsättning  för att kunna konkurrera internationellt.   Vi måste ligga bland toppnationerna i utbildningsligan. Inte minst därför att vi är en nation med relativt liten befolkning som skall konkurrera med nationer  som befolkningsmässigt är mångdubbelt större vilket  ger ett bredare urval till elitbefattningar.

Nyligen så har det slagits larm om den usla fysiska miljön i skolorna. I dag på Aftonbladets debattsida. Dålig hygien, städning och fantastiskt nog mögelproblem!! Varför mögel?? För att mögel skall uppstå fordras fukt. Är skolarna fuskbyggen som läcker in vatten???

Mögel i luften är katastrofalt för hälsan och förmågan att prestera. Många mögelsorter är giftiga och ger ofta allergiska symptom.  Det kan bli kroniska skador som kan ge individen kännbara hälsoproblem och oförmåga att fungera i framtiden.

Vad är nu detta??

Inte nog med att man på ett ideologiskt plan har medvetet degenererat skolan, det är tex oerhört fult  att kontrollera om eleverna lärt sig något (betyg), man klarar inte ens av att hålla en anständig  fysisk miljö i skolorna. Den är på sina håll så dålig att elever och personal riskerer men för framtiden.

Detta är en följd av kommunaliseringen av skolorna som Göran Persson genomförde.  Kommunerna ser skolorna som något perifert ointressant som man inte vill offra några pengar på.  Inte ens den fysiska miljön bryr man sig om.

Det har länge varit klart att skolorna måste förstatligas för att det skall bli någon ordning.

Tydligen är det bara (fp) som stöder den linjen. Moderaterna ser varje form av statlig kontroll som ett rött skynke. Eleverna bryr man sig inte om.  Man skall kanske inte förvånas. Nuvarande läroplan LPo94 spikades av Beatrice Ask förra gången de satt vid makten.   I Lpo94 finns grunden för flumskolan formulerad. Det är därför som (m) legat lågt i skolkritiken.


Klass 9A 080415

08,april, 16

Länk till tidigare inlägg

Klassen hade gått starkt framåt det konstaterades. Samtidigt som en lärare uttryckte det som: ”Det var som att starta ett tågsätt…”, det var med andra ord trögt.

Jo det märktes utan tvekan. Tåget fick upp farten och ångar nu på. Kris i musikundervisningen. Alla ville inte ställa upp i julshowen. Det kan jag ha viss förståelse för. Alla känner inte för att uppträda, speciellt som man dessutom skall ha hyfsad kläm på aktuellt instrument.

Eleverna uttryckte rakt ut sin uppskattning av de nya lärarna. Ordning och reda och engagemang i olika ämnen samt ett personligt tilltal till var och en av eleverna.

Det bekräftar vad jag tidigare skrev, det handlar om ledarskap. Att ta tag i de problem som finns och ställa krav, att visa vem som har befälet i klassrummet. Att våga slänga läroplanens dravel om ”demokratiska former” i papperskorgen och agera på ett sätt som behövs för att klassen och undervisningen skall fungera.

Frågan är hur spontant elevernas agerande var. Man får en obehaglig känsla av att det var en del regi från TV-gänget. Även det var jag inne på tidigare, en viss risk för korruption pga medias uppmärksamhet.

Eleverna uttryckte tydligen farhågor om att betygen nästa termin skulle sjunka. Det förstod jag inte riktigt. Skall det tolkas som att finns en del ”luft” i betygen denna termin?? Eller att de gamla lärarna skulle vara sämre i sin utövning?

Lärarna ställdes inför en orimlig uppgift, att rycka upp en dålig klass på en termin till toppnivå. Det riskerar att skapa konstiga effekter, inte minst pga medias uppmärksamhet.


Mer sorteringsskola tack!

08,april, 8

I dagens DN så utdelar två politiker från Haninge samt en rektor ut dödsstöten mot vänsterns kampanj mot betyg.

En av politikerna är socialdemokrat (!!), den andra moderat.

Det är dock inte första gången som en socialdemokrat från Haninge började göra upp med socialdemokraternas demagogi och falska argumentering i betygsfrågan, troligen samma person.

Den förra debattartikeln möttes med total tystnad. Ganska naturligt eftersom argumenteringen mot betyg ligger på intellektuell avgrundsnivå.

I Haninge har man gjort försök med prov och tester på lågstadiet och konstaterat att studieresultaten dramatiskt förbättrats hos eleverna. Det känns skönt att få en bekräftelse på min argumentering för betyg som jag gjort i minst ett par tidigare inlägg på denna blogg.

De bekräftar att en verksamhet måste ha en uppföljning, en kontroll av att det som kommer ut ur den har tillräckligt hög kvalitet. På företag så är det en självklarhet. På ekonomisidan så har man revisorer som kontrollerar. På större företag så har man ofta en särskild avdelning som bara sysslar med kvalitetskontroll av produktionen. Det är mycket egendomligt att man inte har en kvalitetskontroll av skolans produktion.

Betygen har just den funktionen. Betygen är inte till för att stämpla eleven som vänstern tror, utan de är till för att kontrollera att skolans utbildningsverksamhet fungerar. Det handlar om en återmatning till skolans personal, lärare, rektor av utfallet av skolans verksamhet. Samtidigt är det också en återmatning till eleven om hur väl han lyckats i studierna. Dessa kontroller har ett syfte: Att möjliggöra förbättring om det behövs.

Vänsterns enfaldiga mantra om sorteringsskola har varit obegriblig. Ingen har förklarat vad som menas med detta. Dock fick jag en antydan nyligen. Uttrycket skapades på 70-talet som det mesta av vänsterns dumheter som de fortfarande vill hänga kvar vid. Genom att ge betyg så menade man att man ”klassade” elever, du duger till det men inte till det osv. Blir det bättre av att man döljer sanningen för eleven som slutligen ändå avslöjas om han nu hamnat där han inte hör hemma? Det är bara ett bedrägeri som slutligen drabbar eleven själv.

Regeringen bör revidera sitt förslag till nytt betygssystem. Det skall vara betyg från första klass. Det skadar inga barn. Den viktigaste perioden i elevens skolgång, det är årskurs 1-3. Det är då grundkunskaperna, läsa , skriva, räkna skall utvecklas. Därför finns det extra stor anledning att ha kontroll på elevens utveckling med hjälp av betyg. Dessa ”omdömen” man talar om ger inte den direkta och snabba information som ett betyg ger.

Regeringen har inte vågat göra rent hus med vänsterns inkompetens och falska argumentering i skolpolitiken.

Den här artikeln med de erfarenheter som redovisas fullständigt mosar sossarnas gamla enfaldiga argument.


Klass 9A 080401

08,april, 2

Länk till tidigare inlägg.

Skolk var ämnet för dagen. Det var nog ganska vanligt då projektet börjde men närvaron hade blivit bättre för de flesta.

Här fanns det dock en tjej som hade påtagliga svårigheter att komma upp ur sängen. Om det var den verkliga orsaken eller något helt annat det framkom inte. Det gick så långt att att en av lärarna hämtade henne vid hemmet och följde henne till skolan.

Well, well ska det var på detta sätt?? Att det skall ingå i skolans uppgifter att hämta elever till skolan? Ligger problemet i skolan eller i hemmet??

Troligen på bägge ställena, en skola som inte driver verksamheten på ett tillräckligt beslutsamt sätt, inte minst map normerande attityder. Hemförhållanden som kanske är knepiga för en del.

I det här aktuella fallet så visade det sig att hon inte var en svagpresterande elev utan snarare tvärtom. Frågan är om det var insikten att ”det här fixar jag ändå” eller en skola som inte var tillräckligt stimulerande?

Ur strikt regelsynpunkt spelar det ingen roll, grundskolan är obligatorisk. Är det dags att införa böter för föräldrar som inte skickar ungarna till skolan? Det är nog det enda som hjälper.

Det började uppstå panik i projektledningen. Tvivel om att man skulle uppnå målet att klassen skulle bli en av Sveriges bästa 3:e klasser. Lärarna började tivla på att målet skulle uppnås, främst pga tidsbrist.

Den fråga man ställer sig är: Är det verkligen rimligt att ställa ett sådant mål? Speciellt som klassen inte var någon stjärnklass, snarare tvärtom. Om klassen hade varit en medelbra klass utan akuta problem skulle kanske målet kunna ha uppnåtts.

I det här fallet så är det orimligt att ställa kravet på lärarna att de skall skapa underverk.

De har skapat en rejäl uppryckning, bara det är något positivt som de lokala lärarna kan lära sig av metodmässigt.

Länk till nästa inlägg