Ändra polisutbildningen

18,mars, 1

Polisen skall numera ha utbildning med högskolestatus. Av okänd anledning.

Ett tunt skäl som anges är att man skall ha möjlighet att ”forska”. Ett lättviktigt skäl.Det torde inte behövas särskilt många som forskar om polisens verksamhet.

Att av detta skäl bekosta en utbildning av alla poliser som ger akademisk status det tyder på dåligt omdöme och är omotiverat.

Bättre vore att behålla den gamla utbildningen och ge lämpliga individer möjlighet att fortsätta med högskoleutbildning på arbetsgivarens bekostnad efter en tid av tjänstgöring.

Den här utbildningen som nu beslutats tar minst två år om jag fattat saken rätt.

I nuvarande läge i landet och det akuta behovet av poliser så måste beslutet ändras /modifieras.

Tex så här:

Polisaspiranterna börjar med en månads stenhård grundutbildning. 10-12 timmar per dag.

Teori och praktik. Detta recept kan samtidigt fungera som ett filter för att rensa ut olämpliga individer som sannolikt kommer att avbryta.

Efter denna introduktion går aspiranterna ut på praktik på polisdistrikten i tre månader under ledning av erfarna poliser.

Därefter går de tillbaka till utbildningen i tre månader.

Sedan tre månader praktik.

Efter detta så fullföljer de resten av utbildningen.

Detta recept medför att distrikten tillförs ett stort antal assistenter som kan göra mycket av det arbete som inte kräver hög kompetens.

På detta sätt kan en del av den akuta polisbristen avhjälpas.


Skolvänstern attackerar utbildningen

15,januari, 28

På senare tid två institutioner yttrat sig om den för dem oerhört svåra frågan om betyg i 4e klass.

Den ena hette något liknande ”Kungliga vetenskapsakademin” , den senare ”Vetenskapsrådet”.

Man skall tydligen bli impad av ett skal som bara döljer tomhet.

Bägge hävdar som huvudargument att ”betyg förbättrar inte lärandet”. Det kan delvis vara sant men det är ju inte poängen med betygen!!!!

Betygen är till för uppföljning och kontroll!!!  Fullständigt självklart för folk med rent mjöl i påsen.

De här figurerna tillhör inte den kategorin. De finns långt ute på vänsterkanten, många av dem slasade omkring i träskor och brun manchester på 70-talet. I dag är de professorer i ”pedagogik”.

Ett annat ”tungt” argument från  de här är att de som har det svårast kan knäckas av att de får dåliga betyg!!!  En ny variant av det tidigare idiotargumenet att ”ungarna kanske tror att det är DE som individer som betygssätts, inte deras studieresultat”!!!

Man måste befinna sig på en apas IQ-nivå för att själv tro på detta dravel.

Poängen är att de med dåliga betyg kommer fram i ljuset, då är det bara att sätta in stöd och uppmuntra dem!!  Var det svårt????  Ja för ljusskygga skoldemagoger är det oerhört svårt att studienivå på detta sätt sätts på pränt. Nu blir det svårt att låta ungarna gå igenom skolan för att på högstadiet upptäcka att de inte kan läsa och skriva.

Ett annat argument för att sabotera betygsättningen: Vi bör vänta och ”utvärdera” betygen i 6an. Utvärdera vad???  Det finns inget att utvärdera!!!

Betygen är till för uppföljning, kontroll och statistik för skolan för föräldrarna och på nationell nivå. Samt inte minst för eleven själv.

 

 


Läkarbristen – regeringen visar på nytt sin inkompetens

13,juli, 26

På nytt uppmärksammas det som jag  kommenterade för 2-3 år sedan, bristen på svenska läkare.

(s)-regeringen  var medveten om problemet på 90-talet och begärde ett utlåtande från läkarförbundet. De ville inte ha fler läkare eftersom det kunde orsaka arbetslöshet.

Detta accepterade regeringen och  lade ner ärendet!!

Därför måste Sverige importera utländska läkare för att fylla bristen.  På utbildningsdepartementet uppvisar man ingen större  vilja att åtgärda problemet. ”Utbildningsplatserna har ökat något”.

Sverige dränerar andra länder på läkare och utnyttjar deras utbildningssystem. Snyltar kanske är rätt ord.

Det stinker lång väg, det torde vara Sverigefienderna Borg och Reinfeldt som inte vill släppa till mer pengar, de tycker det är smart att andra länder får sköta vårt utbildningsbehov eftersom svenska läkarstudenter tvingas söka sig utomlands för att få en plats.

 Det passar dessutom Bilderberggeneralen Reinfeldt eftersom det ökar invandringen och  därmed  moderaternas  prioriterade ämne,  multikulturen.

Ingen skall vara förvånad, denna regering visar att man är inkompetent även i detta viktiga avseende, den fundamentalt viktiga frågan att tillse att sjukvården fungerar.

Äldre inlägg

DN – När snålheten bedrar visheten


Göran Perssons skola

08,augusti, 27

I P1 så har man nyligen  gjort en attack på Jan Björklund och hans påståenden om den usla skolan.

De hävdar att det inte finns täckning för påståenden som JB gjort. Det är en attack från vänstern som vill fortsätta med  flumskolan. I en replik på SVD brännpunkt idag  så förklarar JB det mesta, Det är snarare SRs representatnter som missförstått och vinklat i eget intresse.

Att skolan kanske inte är världens sämsta resultatmässigt är rätt ointressant, det är tendensen de senaste åren som är alarmerande. Tendensen pekar nedåt i de flesta avseenden.

Att ligga i mitten  i skolligan är näst intill en katastrof för ett av världens mest utvecklade länder. Till den senare kategorin tillhör även Finland med den skillnaden att de ligger i topp.

För att en nation skall kunna behålla och utveckla sin standard på olika områden så är det en nödvändighet att utbildningssystenet håller toppklass.  För industrin så är det en elementär förutsättning  för att kunna konkurrera internationellt.   Vi måste ligga bland toppnationerna i utbildningsligan. Inte minst därför att vi är en nation med relativt liten befolkning som skall konkurrera med nationer  som befolkningsmässigt är mångdubbelt större vilket  ger ett bredare urval till elitbefattningar.

Nyligen så har det slagits larm om den usla fysiska miljön i skolorna. I dag på Aftonbladets debattsida. Dålig hygien, städning och fantastiskt nog mögelproblem!! Varför mögel?? För att mögel skall uppstå fordras fukt. Är skolarna fuskbyggen som läcker in vatten???

Mögel i luften är katastrofalt för hälsan och förmågan att prestera. Många mögelsorter är giftiga och ger ofta allergiska symptom.  Det kan bli kroniska skador som kan ge individen kännbara hälsoproblem och oförmåga att fungera i framtiden.

Vad är nu detta??

Inte nog med att man på ett ideologiskt plan har medvetet degenererat skolan, det är tex oerhört fult  att kontrollera om eleverna lärt sig något (betyg), man klarar inte ens av att hålla en anständig  fysisk miljö i skolorna. Den är på sina håll så dålig att elever och personal riskerer men för framtiden.

Detta är en följd av kommunaliseringen av skolorna som Göran Persson genomförde.  Kommunerna ser skolorna som något perifert ointressant som man inte vill offra några pengar på.  Inte ens den fysiska miljön bryr man sig om.

Det har länge varit klart att skolorna måste förstatligas för att det skall bli någon ordning.

Tydligen är det bara (fp) som stöder den linjen. Moderaterna ser varje form av statlig kontroll som ett rött skynke. Eleverna bryr man sig inte om.  Man skall kanske inte förvånas. Nuvarande läroplan LPo94 spikades av Beatrice Ask förra gången de satt vid makten.   I Lpo94 finns grunden för flumskolan formulerad. Det är därför som (m) legat lågt i skolkritiken.


Klass 9A 080415

08,april, 16

Länk till tidigare inlägg

Klassen hade gått starkt framåt det konstaterades. Samtidigt som en lärare uttryckte det som: ”Det var som att starta ett tågsätt…”, det var med andra ord trögt.

Jo det märktes utan tvekan. Tåget fick upp farten och ångar nu på. Kris i musikundervisningen. Alla ville inte ställa upp i julshowen. Det kan jag ha viss förståelse för. Alla känner inte för att uppträda, speciellt som man dessutom skall ha hyfsad kläm på aktuellt instrument.

Eleverna uttryckte rakt ut sin uppskattning av de nya lärarna. Ordning och reda och engagemang i olika ämnen samt ett personligt tilltal till var och en av eleverna.

Det bekräftar vad jag tidigare skrev, det handlar om ledarskap. Att ta tag i de problem som finns och ställa krav, att visa vem som har befälet i klassrummet. Att våga slänga läroplanens dravel om ”demokratiska former” i papperskorgen och agera på ett sätt som behövs för att klassen och undervisningen skall fungera.

Frågan är hur spontant elevernas agerande var. Man får en obehaglig känsla av att det var en del regi från TV-gänget. Även det var jag inne på tidigare, en viss risk för korruption pga medias uppmärksamhet.

Eleverna uttryckte tydligen farhågor om att betygen nästa termin skulle sjunka. Det förstod jag inte riktigt. Skall det tolkas som att finns en del ”luft” i betygen denna termin?? Eller att de gamla lärarna skulle vara sämre i sin utövning?

Lärarna ställdes inför en orimlig uppgift, att rycka upp en dålig klass på en termin till toppnivå. Det riskerar att skapa konstiga effekter, inte minst pga medias uppmärksamhet.


Mer sorteringsskola tack!

08,april, 8

I dagens DN så utdelar två politiker från Haninge samt en rektor ut dödsstöten mot vänsterns kampanj mot betyg.

En av politikerna är socialdemokrat (!!), den andra moderat.

Det är dock inte första gången som en socialdemokrat från Haninge började göra upp med socialdemokraternas demagogi och falska argumentering i betygsfrågan, troligen samma person.

Den förra debattartikeln möttes med total tystnad. Ganska naturligt eftersom argumenteringen mot betyg ligger på intellektuell avgrundsnivå.

I Haninge har man gjort försök med prov och tester på lågstadiet och konstaterat att studieresultaten dramatiskt förbättrats hos eleverna. Det känns skönt att få en bekräftelse på min argumentering för betyg som jag gjort i minst ett par tidigare inlägg på denna blogg.

De bekräftar att en verksamhet måste ha en uppföljning, en kontroll av att det som kommer ut ur den har tillräckligt hög kvalitet. På företag så är det en självklarhet. På ekonomisidan så har man revisorer som kontrollerar. På större företag så har man ofta en särskild avdelning som bara sysslar med kvalitetskontroll av produktionen. Det är mycket egendomligt att man inte har en kvalitetskontroll av skolans produktion.

Betygen har just den funktionen. Betygen är inte till för att stämpla eleven som vänstern tror, utan de är till för att kontrollera att skolans utbildningsverksamhet fungerar. Det handlar om en återmatning till skolans personal, lärare, rektor av utfallet av skolans verksamhet. Samtidigt är det också en återmatning till eleven om hur väl han lyckats i studierna. Dessa kontroller har ett syfte: Att möjliggöra förbättring om det behövs.

Vänsterns enfaldiga mantra om sorteringsskola har varit obegriblig. Ingen har förklarat vad som menas med detta. Dock fick jag en antydan nyligen. Uttrycket skapades på 70-talet som det mesta av vänsterns dumheter som de fortfarande vill hänga kvar vid. Genom att ge betyg så menade man att man ”klassade” elever, du duger till det men inte till det osv. Blir det bättre av att man döljer sanningen för eleven som slutligen ändå avslöjas om han nu hamnat där han inte hör hemma? Det är bara ett bedrägeri som slutligen drabbar eleven själv.

Regeringen bör revidera sitt förslag till nytt betygssystem. Det skall vara betyg från första klass. Det skadar inga barn. Den viktigaste perioden i elevens skolgång, det är årskurs 1-3. Det är då grundkunskaperna, läsa , skriva, räkna skall utvecklas. Därför finns det extra stor anledning att ha kontroll på elevens utveckling med hjälp av betyg. Dessa ”omdömen” man talar om ger inte den direkta och snabba information som ett betyg ger.

Regeringen har inte vågat göra rent hus med vänsterns inkompetens och falska argumentering i skolpolitiken.

Den här artikeln med de erfarenheter som redovisas fullständigt mosar sossarnas gamla enfaldiga argument.


Klass 9A 080401

08,april, 2

Länk till tidigare inlägg.

Skolk var ämnet för dagen. Det var nog ganska vanligt då projektet börjde men närvaron hade blivit bättre för de flesta.

Här fanns det dock en tjej som hade påtagliga svårigheter att komma upp ur sängen. Om det var den verkliga orsaken eller något helt annat det framkom inte. Det gick så långt att att en av lärarna hämtade henne vid hemmet och följde henne till skolan.

Well, well ska det var på detta sätt?? Att det skall ingå i skolans uppgifter att hämta elever till skolan? Ligger problemet i skolan eller i hemmet??

Troligen på bägge ställena, en skola som inte driver verksamheten på ett tillräckligt beslutsamt sätt, inte minst map normerande attityder. Hemförhållanden som kanske är knepiga för en del.

I det här aktuella fallet så visade det sig att hon inte var en svagpresterande elev utan snarare tvärtom. Frågan är om det var insikten att ”det här fixar jag ändå” eller en skola som inte var tillräckligt stimulerande?

Ur strikt regelsynpunkt spelar det ingen roll, grundskolan är obligatorisk. Är det dags att införa böter för föräldrar som inte skickar ungarna till skolan? Det är nog det enda som hjälper.

Det började uppstå panik i projektledningen. Tvivel om att man skulle uppnå målet att klassen skulle bli en av Sveriges bästa 3:e klasser. Lärarna började tivla på att målet skulle uppnås, främst pga tidsbrist.

Den fråga man ställer sig är: Är det verkligen rimligt att ställa ett sådant mål? Speciellt som klassen inte var någon stjärnklass, snarare tvärtom. Om klassen hade varit en medelbra klass utan akuta problem skulle kanske målet kunna ha uppnåtts.

I det här fallet så är det orimligt att ställa kravet på lärarna att de skall skapa underverk.

De har skapat en rejäl uppryckning, bara det är något positivt som de lokala lärarna kan lära sig av metodmässigt.

Länk till nästa inlägg


Äntligen väck med IV

08,mars, 28

Bit efter bit av dårskapen i skolan bryts ned. Alla partier har understött eländet men vänstern har mest flåsivrigt försvarat stupiditeterna.

Inte ens då man upptäckte att elever i 9:an inte kunde läsa och skriva blev det någon reaktion.

Jag var bland de första som påpekade det självklara att kan man inte det mest elementära i slutet på grundskolan så beror det på att man inte fått lära sig detta i lågstadiet. Med reservation för eventuella dyslexifall.

Varför har inte dess elevers problem upptäckts långt tidigare? Jo inga betyg, flummiga ”omdömen” slappa lärare, slappa rektorer har bäddat för dessa personliga katastrofer. Ett betyg, siffra eller bokstav, hade direkt och tydligt avslöjat dessa elevers problem.

Det är självklart att problem som tillhör grundskolan skall klaras ut i grundskolan, inte i gymnasiet. Vänsterns enfaldiga och naiva inställning att alla skall flyttas upp, oavsett hur dåliga de är, har skapat stor skada för mängder av elever som i praktiken har fått sina liv förstörda.

En del av det infantila tänkandet är tydligen av typ: ”Kalle skall kunna säga att han har gått på gymnasiet” Sedan har man vidarefört dumheten till högskolan: ”Kalle skall kunna säga att han har gått på högskolan”.

– Har han lärt sig något då?

– Nä.

– Varför det då?

– Det var för svårt.

Ointressant för vänstern. Kalle SKA gå på högskolan.

Det är den gamla vanliga vänstersjukdomen: Att inte vilja veta av verkligheten.

SVD

DN


Klass 9A 080325

08,mars, 26

Jag hade tänkt att skriva kommentarer efter varje program men det kanske blir svårt nu när verksamheten börjar stabiliseras.

Intrycket som alltmer befästs är att lärarna har, efter en tuff inledning, fått en fast grepp om situationen och det uppskattas uppenbarligen av eleverna.

Det handlar helt enkelt om ledarskap. Ett begrepp som sosseskolan sannolikt anser lika reaktionärt som ”katederundervising”. Annat flum från LPo94 är elevdemokrati och egenplanering av studierna. Lärarlösa lektioner har också tydligen blivit en normal företeelse även om det inte direkt står i läroplanen.

Tillsammans har dessa ”progressiva” grepp gett skolledare intrycket att de inte får utöva något tydligt ledarskap utan allt skall var ”demokratiskt ” med mängder av möten, modell 70-talsvänsterns stormötesdemokrati.

Resultatet har blivit ett otydligt ledarskap som troligen har skapat en osäkerhet hos eleverna. Dessutom mängder med onödig byråkrati som tar kraft från huvuduppgiften.

Det är ett misstag att tro att 15-16-åringar i genomsnitt är så mogna och stabila att de kan själva kompensera bristerna i skolmiljön. De bästa kan det, kanske med hjäp hemifrån, de sämre kan det inte. Det är sannolikt en stor del av förklaringen till att en stor minoritet hamnar i IV-programmet.

En bidragande skäl är att de inte getts något val av sossarna, en stor del som hamnar på IV-programmet skulle direkt slussats in på någon praktiskt inriktad yrkesutbildning med lägre teoretiska krav. En stor del av dessa saknar förutsättningar för reguljära högskolestudier.

Länk till senare inlägg. 


Klass 9A 080311

08,mars, 12

Så var det dags för en ny rapport från klass 9A. En förbättrad attityd från eleverna hade noterats. Vissa hade dock fortfarande problem med tidhållningen. Någon skolkade från vissa lektioner. Körde dator 6 – 8 timmar om dagen.

Det problem som började flyta upp till medvetande var att de måste bestämma sig för ett program på gymnasiet. Det visade sig att kunskaperna om vad som krävdes betygsmässigt för att komma in på de olika programmen var lågt utvecklad.

Samtidigt så låg många i klassen dåligt till relativt det som krävdes.

På den här skolan så hade tidigare 40% hamnat i IV-programmet. De var alltså inte kvalificerade till ordinarie program. Skrämmande. Å andra sidan är det verkligen självklart att alla skall komma in på gymnasiets teoretiska linjer?

Man hävdar att det är katastrof att vissa inte har fullt godkänt från grundskolan.

Är det självklart att alla skall klara grundskolans mest krävande ämnen?

Grundskolan ersatte den gamla realskolan. Jag antar att grundskolan redan från början var något nedbantad kravmässigt relativt realskolan. Sedan delade man upp matten i grundkurs och högre kurs. Förmodligen pga att alltför många inte klarade den högre mattekursen.

Om man sedan gradvis under årens lopp har sänkt kraven i andra ämnen för att fler skall komma igenom det vet jag inte.

Den outsagda dogmen i sammanhanget är att det finns inga obegåvade elever. Det är ju en fin tanke men man kan inte driva den linjen in absurdum. De svåraste fallen är utsorterade till specialklasser redan före mellanstadiet antar jag. Sedan finns det gränsfall som hankar sig vidare men kanske når taket någonstans i årskurs 7 – 9.

Det som ytterligare förvärrar situationen, som döljer de kritiska fallen, är bristen på betyg där man direkt kan se elevens prestationsnivå. Mer eller mindre flummiga skriftliga omdömen och samtal ger inte den klarheten, snarare maskeras elevens problem.

Krisfallen som når högstadiet får förmodligen extra stöd men det måste finnas en gräns för idividuella stödinsatser. Uppvisar dessutom eleven en attityd som gör det meningslöst med fortsatt stöd då måste det finnas en utväg för dessa elever.

I sossarnas skola finns inte den utvägen. Alla skall tvingas in i gymnasiet där målsättningen är att alla skall bli behöriga till högskola.

En befängd enfaldig idé.

Resultatet har blivit en katastrof för mängder av elever. De går in i IV-programmet (”gymnasiet”) misslyckas där, lämnar skolan utan några godkända kursbetyg.Vilken arbetsgivare anställer sådana? Ytterst få. Resultatet har blivit långtidsarbetslöshet och ganska snabbt aktivitetsersättning, i praktiken en variant av försörjningsstöd eller förtidspensionering.

Lösningen för denna kategori är naturligtvis att styra in dem på en strikt yrkesinriktad utbildning direkt efter grundskolan.

Det är något åt det hållet som den nuvarande regeringen vill genomföra. För att alls klara något slutbetyg i teoretiska kärnämnen så har man föreslagit en lägre nivå i dessa ämnen. Helt riktigt.

Socialdemokraterna angriper detta hårt. Alla skall ha behörighet till högskolan.

Det innebär att de vägrar att inse att alla har inte förutsättnaingar för högskolan. Det är det vanliga infantila socialistiska förnekandet av verkligheten. Om elever med mycket möda skulle ta sig in på högskolan, vad har de där att göra med de dåliga förutsättningarna? Kraven på högskolan är ofta betydligt högre än på gymnasiet!

Det intresserar inte socialdemokraterna. Det skall vara status att kunna säga att man har gått på högskolan. Precis som att alla skall gå på gymnasium trots uppenbar olämplighet.

Klass 9A 080318