”Riskkapitalbolaget” SOS Alarm

12,mars, 28

Ständigt nya rapporter om SOS Alarm som inte vill skicka ambulanser till folk med akuta problem.SOS Alarm ägs av staten och kommuner och landsting. Fram till 1994 var verksamheten anslagsfinansierad.  Sedan dess är den vinstbaserad.

Som framgår av utdrag så är avkastningskravet 8% i snitt över en  femårsperiod.

Dvs verksamheten drivs ungefär som ett riskkapitalbolag med besparingskrav, att inte rycka ut i onödan mm.

Detta har medfört att antal personer sannolikt har  avlidit pga av vinstjakten.

Det är naturligtvis helt fel att  sådan verksamhet skall bedrivas med vinstmålsättning.

Ordförande i bolagets styrelse är moderaten Jonny Magnusson.

”Finansiell information
SOS Alarm Sverige AB följer statens ägarpolicy och dess rapporteringsprinciper.Företaget har en stabil ekonomi med hög soliditet (ca 30 %). Ägarnas avkastningskrav är 8 % på eget kapital i snitt över en 5-årsperiod. I dagsläget innebär detta en vinstmarginal om ca 2 %. Målsättningen är satt till en nivå som innebär att koncernen med hänsyn tagen till verksamhetens art klarar att på egen hand finansiera såväl den löpande verksamheten som den utveckling som krävs för anpassning till framtida kundkrav etc.”

Styrelse:

Styrelsen består av:

Jonny Magnusson Ordförande  Läs mer
Bo Anderson Ledamot  Läs mer
Tommy Bernevång Forsberg Ledamot  Läs mer
Göran Gunnarsson Ledamot  Läs mer
Lotta Mellström Ledamot  Läs mer
Ingrid Lennerwald Ledamot  Läs mer
Ewa Ställdal Ledamot  Läs mer
Håkan Sörman Ledamot  Läs mer
Maria Khorsand Ledamot  Läs mer
Rasmus Rasmussen Personalrepresentant  Läs mer
Liselotte Bäckström Personalrepresentant  Läs mer
Margareta Lundén Personalrepresentant suppleant  Läs mer
Ann-Catrin Lööf Personalrepresentant suppleant

Mer än 200 vargar skall skjutas

12,mars, 21

I Ryska Karelen har myndigheterna beslutat att två tredjedelar av vargpopulationen skall skjutas. Detta pga de många angreppen på tamdjur som medfört stora kostnader för staten. Det beräknas finnas 340 vargar i regionen. 1000 kr i skottpengar för vuxet djur.  I Sverige bör det bli 10000 kr  för att snabbt nå resultat.

Vi är på väg mot samma situation i Sverige med politikerna som påhejare.

Artikel – Jaktjournalen


Demonstrationer mot varg och politiker, ställ upp!

12,mars, 19

Den 24/3 kommer demonstrationer att genomföras mot Sveriges vargpolitik på ett stort antal platser i Sverige.

På 10  platser. Från Växjö till Skellefteå.

Ställ upp och protestera mot den dårskap som politiker och EU skapat.

Samtidigt så har regeringen, krypande för EU,  skickat ett ”förtydligande”, en skrivelse till kommissionen att arbetet med att
säkerställa vargstammen i Sverige fortsätter , en hånfull loska mot landsbygdens befolkning.

I Väster-Färnebo har skapats ett nätverk mot varg. De har samlat in 15000 namnunderskrifter i frågan.

Platser för demonstration

Regeringen  till kommisionen


Stora vargproblem i Ryssland

12,mars, 18

Nedanstående citat är taget från Vargfakta.se:

”Varg medför stora påfrestningar för ekonomin, Yakutsk, Ryssland

Posted by on torsdag, mars 15, 2012

Nyhetsbyrån Itar Tass skriver om hur vargen bokstavligen talat äter resurser ur den lokala ekonomin i Yakutsk. En liten ekonomi med stor agrar anknytning påverkas kraftigt av en vargstam bortom kontroll.

Vargproblematiken i Yakutsk har medfört kraftigt ökande kostnader i hopp om att kunna reglera vargstammen till hanterbara nivåer. Vargen kostar samhället mer än 400 miljoner rubel årligen. Den ekonomiska belastningen har redovisats under möten mellan representater för jordbruksfrågor och miljöfrågor. Detta enligt ett pressmeddelande från parlamentet i Yakutsk.

De 400 miljoner rubel som presenterats berör såväl direkta skador som skottpengar till jägare för att premiera jakt på varg.

Kraftig reduktion år 2000

I början av 2000-talet bedrevs en omfattande vargjakt i regionen och fler än 11 300 vargar dödades. Effekterna för den lokala ekonomin lät inte vänta på sig då man helt enkelt kunde koncentrera sig på att föda upp djur istället för att avvärja angrepp från predatorer.

De senaste tre åren har dock problemen återigen blivit akuta och bara under det senaste året har drygt 15 000 renar fallit offer i vargangrepp.

Antalet vargar beräknas för närvarande till cirka 4 000 individer vilket anses vara 3-4 gånger mer än vad habitatet orkar med och kan bära med sina vild resurser. Effekten blir att vargen söker föda bland tamdjur såsom kor, hästar, får och renar.

Deprimerande statistik

Yakutsk har sammanställt statistik över vargens predation i regionen från 1990 till 2010. Beräkningarna visar på att drygt 206 000 renar dödats till följd av vargangrepp under perioden.

De ekonomiska effekterna av en så stor predation är naturligtvis omfattande – drygt 3 miljarder rubel har försvunnit ur den regionala ekonomin. Dessa miljarder och den medföljande dynamiken de skulle ha skapat är för alltid förlorade och går heller inte att återskapa.

Planerad krafttag

I Yakutsk har man avsatt 17 750 000 rubel som skall användas till skottpengar under 2012. Förhoppningen är att det skall motivera jägare till att arbeta hårdare då manuell vargjakt är ett svårt och resurskrävande arbete. Varg rör sig över stora områden och tillgång till ordentliga fordon är ett måste för att över huvud taget ha en chans att komma till skott.

Tidigare bedrevs populationskontroll med gift, Barium Fluoroacetat, vilket inte är lika resurskärvande som manuell jakt. Populationskontroll med gift är numera inte tillåtet i Yakutsk.

Vidare förs samtal om att man skall införa speciella premier till jaktlag som är mer framgångsrika än andra i sin jakt på varg. En nationell tävling där bästa jaktlaget får ett pris i kontanter.

Man har även framfört idéer om att populationskontroll direkt i vargtikarnas lyor bör premieras och att reglerna bör förenklas.

Länk till originalartikel ITAR-TASS.”

Slut citat.

Detta visar på konsekvensen av att inte hålla efter detta ökända skadedjur på ett tidigt stadium.

Det här är inget nytt.  Så här såg det ut i början av 1800-talet i Sverige också.  Därför tvingades myndigheterna inleda en utrotning av rovdjuren, även björn.

Vargen är en katastrof vilket är känt sedan tusentals år.

Nu håller några svagsinta idioter på att återinföra detta skadedjur.  Det är redan kris på vissa håll.

Påståendet att det är EU som tvingar Sverige är skitsnack.  Det  finns undantag i de regelverk som åberopas som är direkt tillämpliga på Sverige.  Det är svenska politiker som låter sig manipuleras av Naturskadeföreningen som driver frågan mot stora delar av landsbygdsbefolkningen.

Vad är det för slags folk som envetet och medvetet  arbetar på att införa ett skadedjur i den svenska naturen??? Vad har dessa mellan öronen??

Senare tillägg:

I början av 2000-talet tog riksdagen beslutet att vi skall ha varg i Sverige.  Det är huvudskälet till att man inte vill vidta åtgärder. Detta försöker man att maskera genom att skylla på EU. Det första som måste ske är att detta  riksdagsbeslut upphävs.  Sedan kan man ta kampen med EU som blir mycket lätt. Lösningen finns i EUs eget regelverk som antytts.

1988 togs riksdagsbeslut att införa vildsvin i Sverige. ”De tillhör faunan”.

I dag är vildsvinen en katastrof  för landet. Samma sak för vargen. Huvudansvarig för bägge besluten är Göran Persson. Samt korkade politiker som bor i städer och betraktar landsbygden som ödemark.

www.Vargfakta.se