Politikernas och medias skuld för skolan växer fram

14,februari, 20

En expert från OECD har lagt fram en mer detaljerad rapport specifik för Sverige och PISA resultaten.

Det mesta är sunt förnuft och sådant som det inte behövs experter för att konstatera.  Han understryker starkt att det är kompetenta lärare som är en mycket stark faktor för bra resultat i skolan.

Det måste vara en nyhet för Jan Björklund och regeringen eftersom de tyckt att det är OK att lärarstudenter kommer in på lärarutbildningen nästan utan betyg alls.  Det är ju konsekvent eftersom det i Lpo94 , läroplan 94, står att eleverna så mycket som möjligt skall  sköta sin egen utbildning. Då behövs det ju inga lärare! Detta har politikerna varit överens om ända sedan 1994.

Han punkterar också myten om mindre klasser skulle vara lösningen. Ett mantra som politikerna försökt hjärntvätta väljarna med. Frågan är om detta har varit ett medvetet stickspår för att avleda uppmärksamheten från det pågående sabotaget av skolan som politikerna energiskt har genomfört eller om det är frågan om omedveten inkompetens och dumhet.

I desperation efter att hitta något positivt från skolan så har dema- gogerna hävdat att svenska elever är kreativa. Inte heller det styrks av PISA-rapporten.

Svenska elever anser att det behövs ”talang” för att lyckas med matematiken. De ger också upp tidigare än elever från andra länder. Det är en bekräftelse av Lpo94. Om man inte fixar matten själv så får man ge upp, lärarna stöttar inte.

Något som borde vara självklart är att det måste vara lugnt i klassrummet för att det skall bedrivas några effektiva studier. Detta påpekades som grundläggande. Detta är inte alls självklart för svenska politiker. Fruktansvärt att inte eleverna skall få använda mobiltelefon under lektioner, lyssna på musik, sitta med mössa och ytterkläder på mm.

Inga åtgärder. Det skall vara liberalt demokratiskt, eleverna skall få bestämma. Denna degeneration har understötts både av politiker och journalister i slaskmedia dvs kvällspressen. De som krävt ordning i skolan har av media och vänsterpöbeln hånats som reaktionära bakåtsträvare.

När inte bluffen om den betygs- och kravfria flumskolan höll längre  så tvingades både politiker och slaskmedia att redovisa sanningen för att rädda sitt eget skinn.

 


Den virriga ”komikern”

14,februari, 19

Den lika mediokra som förvirrade ”komikern” Soran Ismail satt i TV-soffan i morse. Det är svårt att hänga med i hans virriga resonemang.

Han sade att han hade kompisar som var idioter. Det beror sannolikt på det välkända fenomenet ”lika barn leka bäst”.

Att anställa denna person som programledare vittnar om att SR inte är politiskt neutrala. Även om han mot förmodan skulle vara neutral i den rollen så är hans extrema politiska åsikter brett kända och bara det innebär ett stöd från SR för hans åsikter.

Han lär vara född i Iran, sannolikt i den del som gemensamt kallas Kurdistan som ligger i tre länder.

Det skulle vara intressant att ställa följande fråga till SI: ” Har du något emot att mängder med turkar invandrar till Kurdistan?”

Svaret är givet. Följaktligen är Soran Ismail främlingsfientlig och rasist.


LO vill ha mer lappa och laga

14,februari, 14

LO vill ha en skattereform enligt inlägg i DN.  Införandet av arvsskatt igen. Att roffa åt sig döda människors pengar det är naturligtvis oerhört frestande för en politisk vänsterorganisation som LO. Arvtagarna kan ju annars fortsätta att vara ”överklass” utan att jobbat ihop till det. Oerhört irriterande för mörkröda marxister. Någon insikt om att kapitalet – som skedde förr –  flyttas utomlands, den tycks saknas.

De förändringar som skett minskar den ”omfördelande” effekten tycker man.  De påstår dessutom att jobbskatteavdragen har liten betydelse för dem som redan har jobb. Mycket märklig åsikt. De förändringar som skett har gynnat låg och mellaninkomsttagare. De har fått märkbart lägre skatt.

Omfördelningen, det är bra att spännvidden i inkomsterna ökar. Under förutsättning att de som har lägst inkomster inte lever i någon slags misär. Det är inte den socialistiska avundsjukan som skall styra folks inkomster.

Vad de föreslår är inget som radikalt löser beskattningsproblemet. Det är ett fortsatt lappande och lagande av det föråldrade system som kallas progressiv beskattning.  Att detta system tilltalar socialister det är naturligt, allt som inte behövs för överlevnad skall tas omhand av staten. Men detta gamla system fungerar inte i en modern ekonomi.

Om man ändå har det så måste skatteskalorna indexjusteras varje år. Annars kommer inflationen/lönehöjningar att automatiskt höja beskattningen. Det är förmodligen det som tilltalar vänstern.

Skall man göra något radikalt för att rensa i skattesystemet så måste proportionell skatt införas. Att inte detta skett under denna regering är generande. Det beror naturligtvis på att socialisten Borg vill ha kvar det progressiva systemet.


En Bildt av enfalden

14,februari, 13

Två tragiska figurer ur den ”svenska” tragiska regeringen gjorde ett nytt pinsamt uppkast om försvaret i SVD nyligen.

Bildt och Enström.

”Vi bygger vår säkerhet med andra”

”Vi kommer inte att vara passiva om ett grannland angrips”

Så kommer den definitiva idiotförklaringen (selfie?)

”Vi förväntar oss att andra hjälper oss om vi blir angripna”

Det är så pinsamt att det kryper i kroppen av obehag.

Den svenska säkerheten bygger således på en förhoppning om att andra kommer att hjälpa oss!! För att det skall ske så måste det finnas skrivna avtal om detta. Sådana avtal finns inte. Skulle Sverige angripas så är det sannolikt att även grannländer är i samma läge vilket innebär att de har fullt upp att försvara sig själva.

Jo Sverige deltar i nordiska flygövningar, nu på Island, men där har man inte någon skarp befogenhet då det är NATO som är huvudansvarigt. Man kan naturligtvis bedriva spaning och patrullering men utan beväpning så har man inget där att göra. Även vissa övningar med Finland.

Det påminner lite om lillgrabben som tigger om att  vara med i de stora grabbarnas gäng.