Vargens rätta natur 1

10,juli, 30

En tioårig flicka blev illa biten av varg i ett par tår i djurparken i Lycksele. Hon hade tydligen medvetet stuckit in tårna genom en maska i Gunnebo- stängslet.

Varför göra något så dumt??

Det är uppenbart. TVs och andra medias propaganda för vargen har fått effekt.  Vargar som slickar journalister i ansiktet i djurparken.

Effekten har blivit att barn tror att vargar är som snälla hundar.  Hon trodde väl att vargen skulle nosa och kanske slicka på hennes tår.  Det här var inte en särskilt aggressiv varg. Det var bara det naturliga beteendet som exponerades.


Ryssland utvecklar eget Operativsystem

10,juli, 29

Ryssland skall utveckla ett eget nationellt operativsystem för PC.  Det skall baseras på Linux.

Ett utmärkt initiativ. Varför har inte EU tagit motsvarande initiativ för att utveckla ett operativsystem för Europa inklusive Ryssland och Ukraina?

Är EUs politiker nöjda med att sitta i knät på två amerikanska ljusskygga företag som i praktiken har monopol på marknaden och rånar kunderna på enorma belopp – licenser – varje år??

Dessutom produkter som håller låg kvalitet och är opålitliga.  Dessa system är EUs regeringar beroende av dagligen!!

Det som självfallet skulle gjorts för länge sedan är att EU utvecklar en egen IT-teknologi både avseende hårdvara och mjukvara. En organisation inom EU skulle ha det övergripande ansvaret för systemens utveckling och administration.  Det praktiska jobbet kan läggas ut på kommersiella företag.

Detta här är alldeles för avancerat för det tänkande som EU-politiker kan prestera. Man vill sitta i knät på USA, fungera som fjärrstyrda osjälvständiga marionetter. Ett sådant initiativ skulle säkert  uppfattas  som en ”fientlig” handling mot USA. Rätt uppfattat, det är meningen. Det är bara idioter som vill vara beroende av dessa  tjockskallar.

Det är ändå inte huvudskälet. EU måste skapa egna system som idag är centrala för att styra och förvalta ländernas  ekonomiska och administrativa system.  Det är en del av IT-säkerheten att göra sig oberoende av främmande makts  inflytande på centrala samhällsfunktioner.

Det gäller inte bara operativsystem. EU borde ta ett samlat grepp om IT-teknologin och även gå igenom de programspråk och mjukvaru- system som används.  Utvecklingen av programspråk sköts ibland  oprofessionellt. Ofta är det amatörer som bygger språk som sedan på underliga vägar sprids. Det faktum att ett av världens mest opålitliga programspråk  C++ blivit de facto standard, är en obehaglig följd av bristen på kvalitetskrav från samordnande instans.

En organisation inom EU borde ta tag i allt detta , standardisera, ställa krav, ta iniativ till nya säkra programspråk mm.  Dåliga programspråk och mjukvarusystem kostar miljarder varje år på olika sätt.  Därför är det  angeläget att ett initiativ tas.

Nu blev Ryssland först med ett eget system.  Ryssland hade  annars kunnat blivit en viktig partner i det projekt som jag  ovan beskrivit.

SVD


Sexköp – ett problem för vem??

10,juli, 25

Beatrice Ask har  visat sin (avsaknad av) klass igen.  Hon har beställt en rapport om sexköplagen  av feministen  Anna  Skarphed, tyvärr numera JK,  placerad av Ask på den posten.

Slutsatserna i utredningen var i stort sett givna redan i direktiven, utredningen är bara ett alibi för Ask att skärpa straffen för sexköp.

Sexköplagen  är ett monumentalt bevis för att inte kvinnor klarar högre befattningar  utan att missbruka ställningen för egna gruppintressen.

Lagen är en gigantisk förolämpning av kvinnosläktet eftersom  säljarna av sex, kvinnorna har undantagits från den.  Resonemanget måste ha varit att kvinnor är så korkade att det är ingen idé att stifta lagar för dem?  Precis som man inte stiftar lagar som djur skall följa.

Prostitutionen – världens äldsta yrke – kan aldrig förbjudas. Den tar sig bara nya former. I andra länder har man insett det och tillåter bordeller. Danmark och Tyskland är två exempel.

Man kan fråga sig om inte det verkliga skälet till lagen var en kombination av maktkontroll  och svartsjuka. Eftersom Margareta Winberg och Inger Segelström var huvudersoner bakom lagen.  Kvinnors främsta maktmedel är sex. Om en man i en relation tröttnar på detta och går ut och köper sex så förlorar kvinnan kontrollen över mannen. Alltså gällde det att täppa till denna möjlighet genom att bestraffa sexköp.

SVD har i dag ett ledarinlägg om utredningen.  DN vägrade att ta in Von Schantz inlägg.  SVD tog bort en kommentar som refererade till Von Schantz inlägg!!!   Det visar att detta ämne stinker och att makthavare försöker att censurera  kritiska röster.

Lagen bör naturligtvis tas bort eller kraftigt modifieras så att den bara gäller kritiska delar av prostitution som trafficking eller  former av tvångsutnyttjande.  Om vuxna människor i fullt samförstånd gör en affär så är det något som inte staten har med att göra.  Ca 250 miljoner har satsats på denna lag, helt i onödan,  pengar som kunde gått till riktig brottsbekämpning.

SVD

Helena von Schantz


Hopp för Nigeria

10,juli, 23

Lagerbäck  tackar nej till fortsatt jobb i Nigeria. Det skall Nigeria vara tacksamma för.

Man vinner inte matcher genom att placera hela laget i försvarszonen.  En person som endera  avskyr  offensiv fotboll eller inte begriper något av detta  skall inte vara förbundskapten.

Under VM  så satt  två av Nigerias bästa anfallare mest på bänken. Det säger det mesta.


Rasismen lagfäst i Israel

10,juli, 23

I Israel så har en arab dömts för våldtäkt på en judisk kvinna.  Var det våldtäkt? Nej skälet var att araben utgivit sig för att vara jude!!
Det sexuella gjordes i fullt samförstånd.

Därmed så finns det ett domslut på den judiska rasismen. (Det finns säkert många om det undersöks)  Den judiska rasen skall hållas ”ren” , inget sex med andra etniska kategorier.

Israel har på nytt visat hur antisemitismen uppstår. De bygger den själva.

Det är alltså detta folk som i alla möjliga och omöjliga sammanhang anklagar andra för  rasism och ”antisemitism”.


Skarv och säl rensar skärgården på fisk

10,juli, 18

I TV4-nyheterna 100716 så uppmärksammade man att fisket i skärgården minskat katastrofalt.  Inne i skärgårdarna kan man inte skylla på trålarna som dammsuger  havet på fisk.

Den sannolika förklaringen är den explosionsartade ökningen av skarv  och säl i skärgården. På 70-talet fanns det 2000 sälar i Östersjön, idag ligger antalet runt 30000.  En säl äter flera kilo fisk per dag.   Skarvarnas förökar sig exponentiellt och det stora antalet  gör att  mängden fisk de förbrukar blir sammantaget avsevärda kvantiteter varje dag.  Skarven är fågelvärldens motsvarighet till vargen. En fullständigt vidrigt djur som det inte finns någon anledning att  skydda. En reducering med minst 80% vore  en lämplig korrigering. Inte nog  med att den vräker i sig fisk den förstör  naturen fullständigt  där den häckar.  Ett osannolikt vidrigt djur i klass med vargen.

Skarven förökar sig med en pervers takt. På 80-talet fanns det ca 755 par i Östersjön, idag ca 45000 par.   Det är givet att detta får kraftig inverkan på fisket.  Man försöker sätta ut ädelfisk i skärgården  vilket i dagsläget  är meningslöst.  De blir säl- och skarvmat direkt.

PÅ 1800-talet så var skarven utrotad i Östersjön. På den tiden vidtog man de åtgärder som  behövdes för att freda fisket.  Det finns möjligheter till jakt enligt Länsstyrelsens regler. Dessa regler är så  restriktiva att det har knappast någon effekt alls.

Precis som man på 1800-talet bestämde att rovdjuren skulle utrotas så måste något liknande göras med säl och skarv. Kanske inte till utrotning men en reducering av sälstammen till 10000 djur och en reducering av skarven till 5000 par i Östersjön det är vad som behövs.  Det innebär fri jakt ett antal år tills man bedömt att målet uppnåtts.


Den fina trevliga vargen

10,juli, 17

På bara tre dagar har nästan 40 får dödats av varg i Bergslagen på tre olika ställen.   Men landsbygdens folk får anpassa sig, det här är bara början.  Något år i början av 1800-talet så dödades ca 30000 tamdjur av rovdjur. Varg, björn och lo får man anta.  Det var då politikerna bestämde sig för att utrota rovdjuren.   Journalistkåren och naturfundamentalister kräver mer varg.  De ser ju så trevliga ut.  Det tycker politikerna också.  Införandet av varg kan bara försvaras av en okunnig lågintelligentia. Ett katastrofalt och korkat misstag.  Ett beslut som avspeglar kvaliteten på landets politiker.

Länk till ryska erfarnheter av varg


Ny vargattack vid Lindesberg

10,juli, 16

Från Jaktjournalen:

”Varg dödade 24 får i Yxne!

2010-07-16

YXE(JJ). I Lindesbergs kommun, utanför Yxe, har en eller flera vargar dödat 24 får. Trots att fåren var i en hage med elstängsel runtomkring så gick vargen in.

Enligt Krister Moberg, länsstyrelsens besiktningsman, så hittades fåren under torsdag kväll.  Han menar att det troligen handlar om en strövarg, detta då dessa trakter inte har något känt vargrevir.

Den drabbade djurägaren har möjlighet att söka ekonomisk ersättning hos länsstyrelsen för de dödade fåren.
Det här rapporterar SVT Tvärsnytt.”

Slut citat.

Politikerna i Riksdagen och Rosenbad måste vara nöjda. Det här har de självklart kalkylerat med.   Bonnläpparna skall föda upp djur som skall bli mat åt vargen.  Vore ju fruktansvärt om den fina vargen skulle behöva vara hungrig.  Men det här är ju bara en litet smakprov på vad som kommer. Nya och fler vargar skall planteras in.   Nivån 200 är bara en startnivå det har regeringen  antytt.

Folk får väl skylla sig själva som inte bor i stan.

Förr i tiden jobbade centerpartiet för landsbygden.  Nu jobbar Carlgren och tanten mot landsbygden.  Har det blivit för många homos bland centerns politiker??  Oppositionen  i centerpartiet har rätt: Ut med kärringen.

Länk till ryska erfarenheter av varg


Vargattack igen

10,juli, 16

100715
Tolv  får har  dödats av varg strax norr om Färna som ligger några mil norr om Köping. De dödades sannolikt  i början av veckan. I går dödades tre får några mil längre söderut.

Det är en fin miljö som politiker med massivt understöd av media skapat för landsbygdsbefolkningen.  En sak är fullständigt klar:  Vargen har prioritet.  Bonnläpparna  som är så korkade att de bor utanför stadsgränsen för skylla sig själva.  De får väl skydda sig på något sätt.

Vargen är snäll och fin det har man ju sett på TV. Särskilt ser man det i gulle-gullprogram från djurparker.  Journalister som kramar varg och blir slickade. Vi måste ha varg så att media kan göra nya långa program om den snälla vargen.

Vilken mental status har de individer som bestämt att vi skall nyintroducera världens mest spridda och ökända rovdjur i Sverige?


Ny framgång för politikernas gosedjur

10,juli, 14

Tre får dödades av varg i går  ett par mil norr om Kolsva.  Det finns ett vargrevir i närheten. Samma djurägare har tidigare fått  får rivna av  lodjur.

I slutet av juni så var vargarna närgångna i Möklinta norr om Sala. Ett får dödades. Det är för lite tycker politikerna.  Det kan bli aktuellt att inplantera varg i Västmanland, av de tjugo som skall rekryteras från Finland och Ryssland.  De vill också   sprida vargpesten till södra Sverige.

Ägaren till de senast rivna fåren ställde frågan:  ”…Vad för nytta gör vargen?….” En mycket bra fråga. Svaret är enkelt, den gör ingen som helst nytta, den är ett utpräglat destruktivt skadedjur.

Det fordras mycket svagsinta jubelidioter för att introducera denna pest som svenska folket med mycken möda en gång utrotat.