Bryggeriernas krokodiltårar

10,april, 30

VDn för bryggeriföreningen hävdar att vi måste sänka alkoholskatten för att minska den illegala alkoholförsäljningen till i första hand ungdom. Hon menar att då skulle den illegala försäljningen  bli mindre lönsam och privata importen minska.

Ett mycket märklig resonemang.  Att de som vill ha alkohol skulle avstå pga detta är uppenbart nonsens.  Vad det handlar om är att bryggerinäringen tappat inkomster pga av privatimporten. Detta skulle vara en åtgärd för att förbättra bryggeriernas ekonomi.

Att sänka alkoholskatten är vansinne, det inser alla som har något att tänka med. Lösningen i detta fall är att kraftigt minska införsel- kvoterna. Dessa ökade extremt pga av EU-medlemskapet.

En sänkning av dessa kvoter med 75%  är rätt åtgärd. Varför inte regeringen verkställt detta det är frågan.  Det är ett folkhälsoärende och behöver inte betraktas som ett konkurrensärende.

SVD

Svar från IOGT-NTO


Ask agnar kroken – meningslöst

10,april, 28

I DN 100428 så försöker Beatrice Ask och några borgerliga politiker få folk att tro att de vill ”öka tryggheten i samhället”.   De presenterar ett antal åtgärder eller skärpningar av straff som skall resultera i detta.

Man blir precis inte imponerad.  Den omedelbara reflektion man gör är: Varför  dyker detta upp just nu, händelsevis några månader före valet. Juridiskt valfläsk med andra ord även om åtgärderna som sådana inte är helt fel.  Vad har uträttats under mandatperioden förutom standardsvaret att det har blivit 3000 fler poliser.  Är det verkligen korrekt?  Är det ett nettotillskott eller är det minus avgångar, pensionering och annat?  Om det är netto så måste man ha utbildat minst ca 4000 nya poliser under perioden gissar jag. Har någon hört talas om det?

Ombildandet av polisen till en myndighet från 21 mer eller mindre utvecklade vanstyren är inte moderaterna särskilt intresserade av. Det skall ”utredas”. Ett klassiskt grepp när politiker vill förhala eller för stunden sopa under mattan.

De gamla löftena om satsning på rättssystemen har inte synts mycket av. RÅ fick löjliga 50 miljoner i extraanslag för att inte verksamheten skulle kollapsa. Det skulle behövts 250 för att kraftigt öka antalet åklagare.  Reinfeldt ej intresserad.  Arbetslinjen och skattesänkningar  som valfläsk det är de två begrepp han kan hålla i huvet.

Varken det militära eller  civila försvaret intresserar honom.  Homosexualitet och ambitioner att göra Sverige till en ny delstat i USA däremot, det  verkar vara desto intressantare.

Det debattskribenterna presenterar är lite friseringar på ytan som inte gör något åt den grundläggande rötan i rättssystemen.  En fullständig revision av brottsbalken borde omedelbart genomföras. En total revision av polisen, dess organisation och inte minst deras ”prioriteringar”  och arbetsmetoder.  15-20% fler åklagare och domare behövs.   Ingen risk att detta genomförs med moderaterna vid makten.

Vem röstar på detta parti?


Orkan i ankdammen

10,april, 27

Oj nu är det storm i ankdammen. En politiker tycker att oppositionen  bedriver ”Tobleronepolitik”. Oj oj så fruktansvärt och hemskt!  Det är ju nästan elakt! Pudla Odell, be om ursäkt, två dina händer mm. I landet lagom säger man minsann inte s a k e r.

SVD


Lån är rätt – i detta fall

10,april, 27

Det är inte ofta jag instämmer med Sahlin men nu har ett sådant sällsynt fall inträffat. Hon har rätt att det är OK att låna till stora samhällsinvesteringar, i detta fall järnvägsbyggen.  Om den sk budgetlagen sätter stopp för detta så är det bara att konstatera att den är felskriven. Stora investeringar i alla sammanhang, statliga eller privata, måste finansieras med lån. Det är en nödvändighet för att samhället skall fungera. Eller skall alla villaköpare köpa kontant för egna pengar??

SVD


Hur snabba blir tågen?

10,april, 26

De rödgröna vill satsa på snabbtåg.  Jag är positiv till nysatsning på järnväg men man kan fråga sig om just ”snabb”-tåg passar i Sverige. I vintras, hur hade snabbtågen fungerat då i snö och kyla? Det hade nog inte gått så fort.

Det viktiga är nog inte svindlande topphastigheter , de kan  inte användas på så många ställen i Sverige, det viktiga  är att få upp medelhastigheten genom fler och rakare spår, genom färre hastighetsbegränsningar mm. Det bör vara den första målsättningen.

SVD


Förbifart och kortslutningar

10,april, 25

Det är en egendomlig diskussion som förs om förbifart Stockholm.  Jag är inte insatt i vilka de ursprungliga idéerna var men debatten förs som om det var ett lokalt problem för Stockholm.

Inte ett ord sägs om det faktum att det också gäller Sveriges största riksväg E4.  Det är i lika hög grad en fråga om att leda den omfattande tunga trafiken på E4 förbi Stockholm som att leda den perifera lokala trafiken förbi de centrala delarna av Stockholm. Det handlar om att öka framkomligheten, att minska tidsfördröjningen via Essingeleden samt att  kraftigt minska utsläppen i tätorten. Tittar man på andra städer där E4 går fram så har man på de flesta ställen redan byggt förbifarter utanför själva tätorten.

Oavsett om en tätort har ett stjärnformigt gatunät eller  ett av rutkaraktär så fordras det med jämna avstånd  tvärsleder, ringleder eller  förbifarter för att trafiksystemet skall fungera. Det verkar som det kommit som en överraskning i Stockholm.  När byggnationen är etablerad så kommer man på att man behöver nya leder. Här  blir situationen extra svår  pga att Stockholm är byggt på ett korkat ställe, mitt i en sjö.

Denna grundstruktur i trafiknätet skall planeras långt innan man börjar bygga bostäder. Det är den fundamentala infrastrukturen för en tätort.

I Stockholm ställer man förbifarten mot kollektivtrafiken. Kollektiv- trafiken är rimligen en lokal kommunal angelägenhet medan förbifarten i det här fallet är en i hög grad nationell fråga. Därför är jag frågande inför det faktum att regeringen bara tillskjuter 5 miljarder till projektet. Minst det dubbla vore rimligare.

Sedan kan man fundera på ett radikalare steg för att helt avlasta Stockholmsregionen på både vägtrafik och tågtrafik. Nämligen att dra både väg och järnväg från södra Sörmland någonstans via Strängnäs, Enköping  till Uppsala. På detta sätt skulle man helt få bort belastningen i Stockholmsregion avseende rikstrafiken från/till  norra/södra Sverige.

SVD


Finans- och börsrötan.

10,april, 19

De asiatiska börserna störtdök i dag på morron. Som om en katastrof inträffat.  Krig någonstans??

Nej det berodde på att amerikanska finansinspektionen skall stämma den judiska finansfirman Goldman & Sachs för att de medvetet prånglat ut papper som de visste  var minst sagt tvivelaktiga.

”Det kan destabilisera hela finansmarknaden ” sade en idiot i något amerikansk finansbolag,  alltså stämningen.

Finansinspektionen vidtar alltså juridiska åtgärder för att markera att man inte tolererar dessa bolags skumraskverksamhet, en positiv åtgärd för att rensa upp i det träsk som orsakat enorm skada över hela världen.  Detta orsakar panik över hela världen och börserna dyker.  Det borde väl bli den motsatta reaktionen,  man rensar upp och stabiliserar systemet??

Detta visar hur  genomruttna de finansiella systemen är , speciellt i USA.  Inte minst börssystemen som reagerar irrelevant och skapar omotiverad panik.  Börserna i Asien har börjat reagera  med löjlig överkänslighet på minsta ryck i USA. Precis som den löjliga svenska USA/psykstyrda börsen gjort länge.

Det är dags att de finansiella myndigheterna tar en närmare titt på hur börserna bedriver sin verksamhet. Handel för egen räkning och automatiska utförsäljningar  är fenomen som bör åläggas restriktioner.