Per Albin Hallengren:…….

20,februari, 29

………”Vår beredskap är god…..”

Nej det var en lögn då. Det är en lögn nu.

Är det MSB och Dan Eliasson som lämnat informationen?

Till sist: Bojkotta SAS


M vill tvångsvaccinera barn

20,februari, 6

Trots att det är förbjudet enligt grundlagen. Ingen skall vara förvånad att M går de stora läkemedelsjättarnas ärenden. Har man kontakter i Bilderberggruppen så kan det bli lönsamt.

På sikt.

Skribenterna vill tydligen också att det skall vidtas åtgärder mot ”desinformation”. Desinformation betyder numera info som är
obehagligt för den info som debattörerna framför.

Det stinker lång väg. Kan skribenterna verkligen vara så okunniga
om vaccinets biverkningar. Som både tillverkare och myndigheter vill dölja.

Som politiker ska man företräda folket och inte skumma kommerssiella intessen.

I kommentarerna finns en video som ni bör se.


Länk till blogg

Länk till video

Länk till tidigare inlägg

Video – HPV-cancer ökar trots vaccin


5G – Läs/se och jämför……

20,februari, 1

… och dra den uppenbara slutsatsen

Läs först vad yxorna från Ericsson, SVT och regeringen säger.

Kolla sedan videon.

I det här landet kan man tydligen bli professor trots att det tycks sknas någon bit i hjärnan.

Länk till artikel

Länk till video


Om HPV vaccin mm

20,januari, 26

Länkar till en artikel som behandlar HPV, biverkningar mm.

Utdrag:
”De globala rapporterade biverkningar av HPV-vaccinet är allt från krampanfall till kronisk smärta, kronisk trötthet, infertilitet, hjärt oregelbundenhet, blindtarmsinflammation, humörsvängningar, och dödsfall. Merck har själva listat ett brett utbud av biverkningar som sträcker sig allt ifrån domningar i armen till dödsfall, det framgår i deras produkt-informationsbroschyr. ”

Den andra länken är åt det motsatta hållet dvs det är ofarligt. Verkar som om någon myndighet står bakom.

Myter om vaccin

HPV alzheimer autism mm


5G – En pest som måste stoppas

20,januari, 17

5G – Varning – Läs detta om farorna med 5G

Vi behöver inte 5G-6G-7G.

I Newsvoice så skriver Kalle Hellberg en ny initierad artikerl om 5G

6G och 7G är dessutom ännu mer hälsovådliga än 5G. Jo de kan användas i industriella sammanhang under förutsättning att personalen skyddas. Då finns det bara en lösning: Kabel, sannolikt fiberkabel.

Det har dessutom aldrig varit meningen att mobiltelefontekniken skulle användas för bredband och överföring av avancerat videomaterial. Det är ett missbruk av den ursprungliga tekniken som helt enkelt var att skapa ett kommunikationssystem för mobila telefoner.

Kommersiella spelare har dock missbrukat sýstemet för att tjäna pengar utan att ha några som helst insikter som vad höga frekvenser, kan ha för konsekvenser för folkhälsan.

När det nu allt mer visar sig att farorna med höga frekvensers skadliga inverkan på biologiska system blir allt mer tydliga så blånekar man och skyller på föråldrade standarder samt totalt korrumperade organisationer som skall ha ett övergripande ansvar. WHO är en av dessa.

Ingen skall vara förvånad då WHO lyder under FN som totalt har spårat ur och är en organisation som går ljusskygga både rasistiska och kommersiella intressens väg.

I Hellbergs artkiel finns två videor. Jag rekommenderar att ni ser dem.

Att sprida 5G i luften kan liknas med att spraya ut DDT i luften där människor finns.

På Maxicoms sida finns mängder med info om strålning.

P Maxicoms sida visas diagram för hur ett antal sjukdomar kraftigt ökat
de senaste 20 åren.

Har ni sett något om detta i MSM-media, regeringens trogna medlöpare och mörkare?

Det var för ca 20 år sedan folk började íntensivanvända mobiltelefoner.

Text före diagrammen:

”Följande diagram är hämtade från Socialstyrelsens statistikregister och visar utvecklingen för vissa utvalda sjukdomar som kan ha att göra med den alltmer utbredda ”strålningsdimman” från trådlös teknik. Ökningen de senaste åren som påvisas i diagrammen borde väl ge reaktioner i massmedia, journalister borde jaga makthavare och experter med blåslampa för att få ett svar på vad denna alarmerade ökning beror på, men i media är det tyst! Ingen journalist i main stream media har med ett ord berört denna utveckling! Vad säger det om svensk massmedia? Vems ärenden går de när de inte ens belyser så allvarliga hälsoproblem?

Studera följande diagram och ställ dig frågan, varför belyses inte detta i media?”

Länk Newsvoice Kalle Hellberg

Länk Maxicom


Bränderna i Australien

20,januari, 4

Det brinner som bekant våldsamt dels i Australien dels i Kalifornien.

Dessa båda platser har en faktor gemensam: Eukalyptusträden.

Adderande faktorer är värmen och stark vind.

Vad man slås av vid videor från dessa platser är den närmast våldsamma intensiteten i bränderna.

Medierna har inte riktigt förstått orsaken. Man har förklarat bränderna med dels medveten antändning och dels mängder med löv på marken som utgör perfekt bränsle för markbrand.

Dock så har man missat grundorsaken.

Eukalyptusträden ger ifrån sig starkt brandfarliga gaser vid hög värme. Det beskrivs som att det syns som en blågrön dimma över ekalyptusskogarna. Även barken på träden brinner intensivt av samma grundorsak, starkt brandbenägna ämnen i barken. När det en gång börjar brinna så blir branden våldsam pga nämnda faktorer.

En förklaring till att bränderna börjar är åsknedslag. Jag tvivlar på det. Så enormt många bränder kan knappast bero på åskan.

När jag läste om det här för ett par år sedan så hävdade man att den brandfarliga gasen från träden självantände vid hög omgivnings- temperatur. På andra håll förnekar man det.

Frågan är väl om det inte ligger något i det, att självantändning kan ske.

Nå vad drar man för slutsatser av dessa våldsamma bränder i eukalyptusskogarna?

Ingenting tycks det. Den naturliga slutsasen borde vara att blanda upp eukalyptusskogarna med någon form av lövträd som inte brinner särskilt spontant. Eller dela in skogarna i sektioner där man varvar eukalyptusskog med sektioner med lövträd av annan sort.

En egenskap med eukalyptus är att de ämnen som utsöndras är antiseptiska dvs bakeriedödande närmast träden. Dessa skogar växer fort under de första åren och har en undanträngande effekt på andra trädarter. Det kan man lämpligen åtgärda med gallring.

I Kalifornien har man börjat diskutera det, att ersätta delar av skogarna med andra trädslag. Dock har detta mötts av protester därför att eukalyptusskogarna upplevs som en estetisk positiv faktor i miljön. Det borde vara lätt att välja, gallra och byta ut vissa trädarter i skogen mot annat eller att få sina hem nedbrända.


5G – ett medvetet folkmord? Måste stoppas

19,december, 10

Länkar till info från Strålskyddsstiftelsen. Från Cordelia Dahlbergs blogg.
I några länder i Europa som sätter folkets hälsa före oligarkernas vinster så har man krävt bevis för att 5G inte är farligt och tills vidare stoppat start av 5G.

Så inte i Sverige. Där ”arbetarpartiet” (Plats för hånskratt) sätter industrins vinster före folkets hälsa.

På varje ställe där man provat 5g så har omedelbart negativa hälsoeffekter uppstått. Det gäller inte bara 5G, det gäller även för 4G om antenner eller basstationer sätts för nära bostäder.

Nu sätter man upp antenner på bostadshus. Det är fullständigt dåraktigt.

Tillåter man 5G att starta på allvar så kommer det förhoppningsvis att få svåra konsekvenser för de politiker som tillåter det.

I dag hävdar man att strålningen ligger uner tillåtna gränser. Problemet är bara att dessa normer är från 60-talet och gäller bara för uppvärmning av vävnad!!!

I Ryssland har man för decennier sedan förstått problemet och satt strålningsnormer efter det.

Sverige borde omedelbart anta dessa normer. Det behövs ingen forskning, den är redan utförd på annat håll.

5G är ett fullständigt omöjligt system att införa i befolkningsnära miljöer.

Länk till 5G info