WiFi minst lika farligt som mobilstrålning, speciellt för barn

19,mars, 8

Citat från artiklar:

”Trots väldokumenterade bevis på dess skada har trådlös strålning blivit vardagligt.”

——————————————————————

”…..Herbert förklarar att precis som våra trådlösa enheter så kommunicerar vår hjärna genom elektromagnetiska signaler. Vetenskapsmän har upptäckt att varje cell i kroppen använder elektromagnetiska signaler……”

————————————————————————

”De vanligaste symptomen är huvudvärk, ökad ljudkänslighet, näsblod, koncentrations- och minnessvårigheter, illamående, utmattning, och hyperaktivitet…….”

—————————————————————

”EMF/RFR från Wi-Fi och mobiltorn kan ge störningar på inlärningsförmågan och minnet, och kan också påverka immunförsvaret och ämnesomsättningen. Det kommer att försvåra inlärningen för vissa barn, särskilt för dem som redan har problem”, skriver Herbert…..”

Slut citat.

Citaten kommer från artiklar i nättidningen EPOCH TIMES, två delar.

WiFi Del 1 – EPOCH TIMES

WiFi Del 2 – EPOCH TIMES

Annonser

5g – nytt folkmord förutom det politiska?

19,februari, 26

Nedan länk till video som på nytt bekräftar hälsofarorna med mobiltelefoner (MTF) och andra radiofrekventa system. Detta handlar om USA där mängder med folk fått tumörer i hjärnan, sannolikt pga användandet av MTF. Precis som i Sverige så vill inte industrin höra talas om problemen. Att de kan bli skade ståndsansvariga, det tycks helt främmande för dem. Sedan den gränslösa korruptionen därborta. Chefen för FCC som öppet lobbar hårt för industrins intressen.

I Sverige stöder regeringen 5G utan några som helst invändningar, trots kunskap om hälsoriskerna.

5G är vansinne och måste stoppas.

Länk till video om 5G

Tidigare inlägg om 5G

Om Tom Wheeler chef för FCC


Lagrat upp?

18,juli, 7

Ni har väl bunkrat inför helgen? Flera flaskor? Med Novitjok.

Jo, alkohol är också ett nervgift. Men i statliga butiker så utspätt så att det inte ger några direkta omedelbara symptom. Därför bedrägligt.

Någon gång i forntiden kom man på att man kunde bli ”rolig” om man åt jäst frukt.

Undan för undan så utvecklades metoderna att ta fram roligdrickat. Men sent om sider så insåg man att alkoholen var synnerligen ohälsosam i större mängder.

Det medförde att man i Sverige införde motbok för att befolkningen inte skulle supa ihjäl sig. I Ryssland har man hållit på att supa ihjäl sig i decennier.

Eftersom staten säljer denna industrikemikalie som dricka så anser man tydligen att folket behöver narkotikum.

Men då borde man utveckla något som är mindre fysiskt och psykiskt skadligt.

Min idé har länge varit att man skulle syntetisera fram något som har alkoholens ”positiva” egenskaper men drastiskt minskar skadeverkningarna på kroppen.

Det torde vara helt klart att en sådan dryck skulle kunna framställas.

En läkare skrev en gång att även små mängder är farliga. Cancer är en risk. Sedan kommer leverskador vid större mängder. Samt en lång rad andra skador vid långvarigt bruk

Men det fordras ett rationellt och klart tänkande samt modet att gå emot de stora ekonomiska krafterna i alkoholbranschen.

Det kan vi glömma med en rödgrön regering. Skulle vi kunna få det med en borgerlig regering? Med nära kopplingar till diverse finansoligarker? Inte troligt.

En socialminister med något så sällsynt som ryggrad skulle kanske kunna dra igång projektet.


Vidskepelse och politik

16,november, 3

En pilutta som är ledarskribent i lokaltidningen hävdar att det är ett problem om vidskepelse tränger in i offentliga institutioner.

Hon påstår tex tvärsäkert att elallergi existerar inte, därför behövs inga elsaneringar av vårdinrättningar. Hur hon blivit expert på detta område det framgår inte. Hon kanske lider av vidskepelse?

Med tanke på att tusentals personer har detta problem så har hon indicierna emot sig.

Hon menar att fakta och beslut skall vila på solid vetenskaplig grund. Problemet är att ibland så kommer verkligheten före vetenskapen.

Hon fick ett bra svar i dag i en insändare. Han frågar om gudstro och religion vilar på solid  vetenskaplig grund. Eftersom svaret är nej så skall därmed inte miljontals kronor överföras till detta område.

Sedan undrar jag om inte vidskepelse finns inom politiken. Jag tvivlar på att liberalism, speciellt nyliberalism är vetenskapligt verifierade.

Jag tror att det handlar om politisk vidskepelse.


Det måste finnas gränser för kostsamma reformer

16,november, 3

Tittade en stund på debatt i riksdagen angående assistanslagen.

1994 då den infördes så kostade den ca 15 miljarder. I dag ca 30 miljarder. En del kan förklaras med ökade kostnader tex löne- kostnader.

Dåvarande folkpartiet var det drivande partiet i frågan.

Ökningen för övrigt förklaras med ökade behov, ökad medvetenhet om ”rättigheterna”.

En del beror på bedrägerier på avancerad nivå som avslöjats vid åtskilliga tillfällen i media.

Assistansbolagen tjänar mer pengar ju flera timmar deras klienter kan få. De har till och egna jurister som påpekar vilka rättigheter som klienterna har.

Under åren så har tydligen politikerna lagt till nya ”rättigheter” som de handikappade skall ha rätt till.

Man talade om att leva ett normalt och värdigt liv även för denna kategori i debatten.

Jan Björklund tog ett snyftexempel där ett barn som var total- handikappat både i huvudet och fysiskt behövde assistans dygnet runt. Försäkringskassan hade avslagit vidare assistans pga nya direktiv från regeringen att minska kostnaderna.

Det skulle innebära att barnet inte kunde vara hemma i fortsättningen utan skulle placeras på någon institution. Det skulle vara enligt Björklund att ”återgå till 40-talet”.

Då blir frågan vilka rättigheter som kategorin handikappade skall ha. Enligt min mening så kan man inte kräva att leva ett normalt liv, dvs som en icke handikappad, om man tex sitter i rullstol eller mot- svarande. Som handikappad måste man inse och acceptera sitt tillstånd med de begränsningar detta kan medföra. Att man får rimlig hjälp det är OK men det får finnas en gräns för vad samhället kan spendera på en enda individs behov.

Björklunds exempel där ett  barn var som ett kolli, i praktiken levande död, utan prognos till förbättring, där är det orimligt att kräva att samhället skall bistå med assistans dygnet runt.

I ett sådant fall så är det naturliga att individen, barn eller ej, placeras på institution där det finns anställd personal dygnet runt som kan ge det stöd som behövs.

Sedan fusket, de värsta fallen har avslöjats men det är sannolikt bara toppen på isberget.  För 2-3 år sedan så såg jag ett TV-inslag där en handikappad i rullstol man fick assistans. Runt honom svärmade minst 4 personer ”assistenter”. Helt perverst. Två hade troligen varit mer än nog.

Politikernas tendens, för att uttrycka sig diplomatiskt, att bevilja pengar till ”reformer” i all oändlighet skapar till slut omöjliga situationer.

Speciellt när det handlar om ”tycka synn-fall”, det nämnda är ett , flyktingar ett annat där helst hela världen skall få komma hit. Biståndet ett tredje fall där perversa 43 miljarder skall skänkas till folk och länder som både saknar vilja och kompetens att utveckla sin egen verksamhet.

Nyligen såg vi i TV ett exempel på grav korruption som är närmast regel i dessa länder.

Något ansvar relativt skattebetalare och det egna landet det märks sällan bland ”svenska”politiker.

Försäkringskassan – återbetalning


Fysisk aktivitet alltid positivt

16,januari, 8

Med stor förvåning har nu läkarna upptäckt att måttlig fysisk träning är bra för att rehabilitera diverse sjukdomar. Cancer, astma mm.

Det är inte så konstigt. Människan är gjord för fysisk aktivitet. Det har utvecklats under tusentals år. Det är onormalt för kroppen att sitta stilla framför en dataskärm  och glo som vi  gjort i allt större utsträckning de sista  30 åren.

Det måste kompenseras med systematisk regelbunden fysisk aktivitet.

För inte så länge sedan så ansåg de vitrockade gudarna att det var meningslöst med fysisk träning efter en ålder av 65-70 år.

Helt fel. Vilket man senare konstaterat.

Alla kroppens organ fungerar bättre av fysiskt aktivitet. Med reservation för elitträning.

Det borde inte vara en sensation för de som sysslar med kroppsvård.

Artikel SR


Homosexualitet har en orsak

15,augusti, 3

I kväll visas en repris i vetenskapens värld i TV2 om orsaken till homosexualitet. Rekommenderas till de som tror att homosexualitet inte har någon orsak. Ett försök att undvika en diskussion om det rimliga i homorörelsens enfaldiga gapande efter nya ”rettigheter”.

Sanningen är betydligt obehagligare än de komiska försök av bögmedia (liberala media)  att glorifiera  och närmast heligförklara homosexuella. Som jag minns det så närmar man sig sanningen men man drar inte de yttersta slutsatserna om vad det egentligen handlar om.

Det är snart 10 år sedan som jag kunde formulera den mycket sannolika orsaken till detta tillstånd genom att samla fakta från olika håll, inte minst genom iakttagelser via media.

Jag skall se programmet igen och troligen kommentera det som en uppdatering.