Lagrat upp?

18,juli, 7

Ni har väl bunkrat inför helgen? Flera flaskor? Med Novitjok.

Jo, alkohol är också ett nervgift. Men i statliga butiker så utspätt så att det inte ger några direkta omedelbara symptom. Därför bedrägligt.

Någon gång i forntiden kom man på att man kunde bli ”rolig” om man åt jäst frukt.

Undan för undan så utvecklades metoderna att ta fram roligdrickat. Men sent om sider så insåg man att alkoholen var synnerligen ohälsosam i större mängder.

Det medförde att man i Sverige införde motbok för att befolkningen inte skulle supa ihjäl sig. I Ryssland har man hållit på att supa ihjäl sig i decennier.

Eftersom staten säljer denna industrikemikalie som dricka så anser man tydligen att folket behöver narkotikum.

Men då borde man utveckla något som är mindre fysiskt och psykiskt skadligt.

Min idé har länge varit att man skulle syntetisera fram något som har alkoholens ”positiva” egenskaper men drastiskt minskar skadeverkningarna på kroppen.

Det torde vara helt klart att en sådan dryck skulle kunna framställas.

En läkare skrev en gång att även små mängder är farliga. Cancer är en risk. Sedan kommer leverskador vid större mängder. Samt en lång rad andra skador vid långvarigt bruk

Men det fordras ett rationellt och klart tänkande samt modet att gå emot de stora ekonomiska krafterna i alkoholbranschen.

Det kan vi glömma med en rödgrön regering. Skulle vi kunna få det med en borgerlig regering? Med nära kopplingar till diverse finansoligarker? Inte troligt.

En socialminister med något så sällsynt som ryggrad skulle kanske kunna dra igång projektet.

Annonser

Vidskepelse och politik

16,november, 3

En pilutta som är ledarskribent i lokaltidningen hävdar att det är ett problem om vidskepelse tränger in i offentliga institutioner.

Hon påstår tex tvärsäkert att elallergi existerar inte, därför behövs inga elsaneringar av vårdinrättningar. Hur hon blivit expert på detta område det framgår inte. Hon kanske lider av vidskepelse?

Med tanke på att tusentals personer har detta problem så har hon indicierna emot sig.

Hon menar att fakta och beslut skall vila på solid vetenskaplig grund. Problemet är att ibland så kommer verkligheten före vetenskapen.

Hon fick ett bra svar i dag i en insändare. Han frågar om gudstro och religion vilar på solid  vetenskaplig grund. Eftersom svaret är nej så skall därmed inte miljontals kronor överföras till detta område.

Sedan undrar jag om inte vidskepelse finns inom politiken. Jag tvivlar på att liberalism, speciellt nyliberalism är vetenskapligt verifierade.

Jag tror att det handlar om politisk vidskepelse.


Det måste finnas gränser för kostsamma reformer

16,november, 3

Tittade en stund på debatt i riksdagen angående assistanslagen.

1994 då den infördes så kostade den ca 15 miljarder. I dag ca 30 miljarder. En del kan förklaras med ökade kostnader tex löne- kostnader.

Dåvarande folkpartiet var det drivande partiet i frågan.

Ökningen för övrigt förklaras med ökade behov, ökad medvetenhet om ”rättigheterna”.

En del beror på bedrägerier på avancerad nivå som avslöjats vid åtskilliga tillfällen i media.

Assistansbolagen tjänar mer pengar ju flera timmar deras klienter kan få. De har till och egna jurister som påpekar vilka rättigheter som klienterna har.

Under åren så har tydligen politikerna lagt till nya ”rättigheter” som de handikappade skall ha rätt till.

Man talade om att leva ett normalt och värdigt liv även för denna kategori i debatten.

Jan Björklund tog ett snyftexempel där ett barn som var total- handikappat både i huvudet och fysiskt behövde assistans dygnet runt. Försäkringskassan hade avslagit vidare assistans pga nya direktiv från regeringen att minska kostnaderna.

Det skulle innebära att barnet inte kunde vara hemma i fortsättningen utan skulle placeras på någon institution. Det skulle vara enligt Björklund att ”återgå till 40-talet”.

Då blir frågan vilka rättigheter som kategorin handikappade skall ha. Enligt min mening så kan man inte kräva att leva ett normalt liv, dvs som en icke handikappad, om man tex sitter i rullstol eller mot- svarande. Som handikappad måste man inse och acceptera sitt tillstånd med de begränsningar detta kan medföra. Att man får rimlig hjälp det är OK men det får finnas en gräns för vad samhället kan spendera på en enda individs behov.

Björklunds exempel där ett  barn var som ett kolli, i praktiken levande död, utan prognos till förbättring, där är det orimligt att kräva att samhället skall bistå med assistans dygnet runt.

I ett sådant fall så är det naturliga att individen, barn eller ej, placeras på institution där det finns anställd personal dygnet runt som kan ge det stöd som behövs.

Sedan fusket, de värsta fallen har avslöjats men det är sannolikt bara toppen på isberget.  För 2-3 år sedan så såg jag ett TV-inslag där en handikappad i rullstol man fick assistans. Runt honom svärmade minst 4 personer ”assistenter”. Helt perverst. Två hade troligen varit mer än nog.

Politikernas tendens, för att uttrycka sig diplomatiskt, att bevilja pengar till ”reformer” i all oändlighet skapar till slut omöjliga situationer.

Speciellt när det handlar om ”tycka synn-fall”, det nämnda är ett , flyktingar ett annat där helst hela världen skall få komma hit. Biståndet ett tredje fall där perversa 43 miljarder skall skänkas till folk och länder som både saknar vilja och kompetens att utveckla sin egen verksamhet.

Nyligen såg vi i TV ett exempel på grav korruption som är närmast regel i dessa länder.

Något ansvar relativt skattebetalare och det egna landet det märks sällan bland ”svenska”politiker.

Försäkringskassan – återbetalning


Fysisk aktivitet alltid positivt

16,januari, 8

Med stor förvåning har nu läkarna upptäckt att måttlig fysisk träning är bra för att rehabilitera diverse sjukdomar. Cancer, astma mm.

Det är inte så konstigt. Människan är gjord för fysisk aktivitet. Det har utvecklats under tusentals år. Det är onormalt för kroppen att sitta stilla framför en dataskärm  och glo som vi  gjort i allt större utsträckning de sista  30 åren.

Det måste kompenseras med systematisk regelbunden fysisk aktivitet.

För inte så länge sedan så ansåg de vitrockade gudarna att det var meningslöst med fysisk träning efter en ålder av 65-70 år.

Helt fel. Vilket man senare konstaterat.

Alla kroppens organ fungerar bättre av fysiskt aktivitet. Med reservation för elitträning.

Det borde inte vara en sensation för de som sysslar med kroppsvård.

Artikel SR


Homosexualitet har en orsak

15,augusti, 3

I kväll visas en repris i vetenskapens värld i TV2 om orsaken till homosexualitet. Rekommenderas till de som tror att homosexualitet inte har någon orsak. Ett försök att undvika en diskussion om det rimliga i homorörelsens enfaldiga gapande efter nya ”rettigheter”.

Sanningen är betydligt obehagligare än de komiska försök av bögmedia (liberala media)  att glorifiera  och närmast heligförklara homosexuella. Som jag minns det så närmar man sig sanningen men man drar inte de yttersta slutsatserna om vad det egentligen handlar om.

Det är snart 10 år sedan som jag kunde formulera den mycket sannolika orsaken till detta tillstånd genom att samla fakta från olika håll, inte minst genom iakttagelser via media.

Jag skall se programmet igen och troligen kommentera det som en uppdatering.


Vem försvarar den svenska identiteten??

15,mars, 30

Arabförbundet överväger att bilda en gemensam militär styrka för att skydda den ”arabiska identiteten.”

Vem skyddar den svenska identiteten som  quislingpartierna i riksdag och regering vill utplåna??

”Det nationella är det sämsta som finns” sade judarna Reinfeldt och Löfvén efter att ha bevistat den judiska BILDERBERG-gruppens hemliga möte.

Judar talar om rätten att ”visa sin identitet”. En del av dessa fanatiker talar om att ”odla sin judiska identitet”.  Vad innebär det?  Rasism i största allmänhet, att markera att man minsann är utsänd av gud och att andra raser är otrogna och  av en sämre sort?

Vem är intresserad av andras etniska identitet??  Kan det möjligen vara detta odlande av den judiska identiteten som är en delförklaringen till ”antisemitismen”?

Får en svensk odla sin identitet?? Nej det är förbjudet, då blir det ett angrepp av den judiska extremistorganisationen EXPO och deras medlöpande PK-pöbel i media.


SR/SVT angriper elöverkänsliga – dumskallarnas sammansvärjning

15,februari, 12

SR/SVT har bestämt sig för att angripa den stora kategori som är elöverkänsliga.

150120 i aktuellt och 150121 i morgonekot.

Tre läkare uttalade sig. Alla ansåg mer eller mindre klart att denna kategori är fall som behöver psykhjälp.

Skall man bedöma läkarkårens IQ och kompetens efter detta så blir slutsatsen att denna kategori är en  säkerhetsrisk för allmänheten. Alla tre idiotförklarade sig själva i praktiken.

Ursprunget till det kritiska inslagen vara att  elöverkänsliga gått 1,7 miljoner i bidrag utan att ”det finns en diagnos” på elöverkänslighet. Dock är bidraget enligt regelboken.

Det finns tusentals elöverkänsliga i landet, många med akuta problem, en del måste välja extrema lösningar för att kunna leva i vardagen. Läkarkåren kan inget om problemet, de vill inte veta något heller.

I stället löser man problemet som man gjorde förr i tiden: När den självutnämde guden i den vita rocken inte kunde lösa patientens problem så förklarade läkaren att patienten  var psykiskt sjuk och skickade honom till psyken.

Den metoden används än idag.

Den här attityden hos läkarkåren påminner starkt om amalgamdebatten. Kvicksilvret var oerhört giftigt om det hamnade naturen men om man packade in det i munnen på folk så var det helt plötsligt ofarligt. Enligt socialstyrelsen. Man idiotförklarade folk som hade akuta problem. Det gällde till varje pris att skydda staten från omfattande skadeståndsanspråk från drabbade.

Några moraliska aspekter på förfarandet hade inte staten och deras lakejer.

När det gäller strålningen så finns ett liknande problem. Att skydda telekomindustrin och deras strålande apparater i olika former. Blutooth, WiFi, trådlösa lokaltelefoner mm mm.  Det råder en naiv enfald och ansvarslöshet hos den tillverkande industrin.

De hävdar förmodlingen att strålningen håller sig inom godkända nivåer. Som bestäms av strålskyddsmyndigheten,SSI.

Deras normer är helt ointressanta i sammanhanget. De går ut på att strålningen måste ligga under en viss nivå för att inte orsaka direkt fysisk skada. Dessa normer kom till under 50-70-talet då man upptäckte att det inte var hälsosamt att stå framför en militär radarstation i drift.

Fördumningen angående elöverkänsligheten tycks ta sig till nya nivåer. Tex så sägs  att det inte finns något samband mellan symptomen och elektromagnetiska fält!!!

Enligt socialstyrelsen så anser drygt 3% att de har problem. Dvs mer än 300000!!!!

Om så bara 30000 har allvarliga problem så är det allvarligt. Diverse ”experter” som inte allas begriper sammanhangen uttrycker sig tvärsäkert, elöverkänslighet finns inte.  Bla en tragisk figur med namnet Mats Reimers,barnläkare i Mölndal. Han anser att problemen beror på psykiska fenomen och skall lösas med  KBT!!!

Man kan bara tycka synd om de barn han behandlar. KBT rakt av?  Barn inbillar sig en massa, eller hur??

Utdrag från länken:

”…Nya rön som visar hälsorisker och erkännande av strålningsorsakade sjukdomar är något som de flesta stora telekombolag redovisar som en risk i sina årsredovisningar. Även de stora försäkringsbolagen varnar för de allvarliga ekonomiska konsekvenserna för försäkringsbranschen om sjukdomar orsakade av strålning erkänns.

I Swiss Re:s rapport över framtida riskområden för försäkringsbranschen hamnar hälsoeffekter av elektromagnetisk strålning i högsta riskklassen……”

Jag länkar till artikel från Strålskyddsstiftelsen som fullständigt mosar de inkompetenta amatörer som tex Reimers utgör.

I Frankrike så har trådlösa nätverk förbjudits på dagis där barn under tre år vistas.

Sverige då? Största möjliga tystnad.

Drevet mot elöverkänsliga   –   Newsvoice

Trådlösa nätverk förbjuds i på dagis i  Frankrike   –   Newsvoice