USAs underdåniga lakejer

13,december, 9

Med tanke på det som avslöjats om FRA/NSA/USA den senaste tiden så  är det svårt att inte återge det jag skrev 080807 i FRA-frågan. Det visar sig att jag hade fullständigt rätt. Moderateras/regeringens  skumma samarbete  USA avslöjas allt tydligare. Reinfeldt krälar som en underdånig tjänare åt USA även i detta sammanhang.  Det bekräftar vad jag tidigare sagt att moderaterna är en säkerhetsrisk för Sverige.

Följande skrev jag då:

”FRA – en svensk NSA-filial?

Signalspaning är nyckelordet.  Ja så var det förr i tiden. FRA lyssnade på radiotrafik mellan Sovjetiska/ryska militärförband. Trafiken sändes på kortvåg okrypterad. Det var inga stora svårigheter att läsa informationen.

I SVD så behandlas ämnet igen.

Tekniken utvecklas som bekant. Moderna radiosystem är mycket avancerade med kryptering och andra metoder för att försvåra avlyssning.

Min gissning är att tekniken helt enkelt har sprungit ifrån FRA. Det har blivit så svårt  att  hämta hem info radiovägen att FRA har blivit överkörda och överflödiga. Då kom man på idén att gå in i kabel och lyssna på mailtrafiken. Man har sagt rent ut att får de inte göra det blir de arbetslösa!!  Precis som om detta var ett AMS-projekt!!

Traditionell signalspaning och internetbuggning är två helt skilda saker. Att lyssna på radiotrafik kan inte förbjudas, det är upp till var och en att tänka på vad man sänder.

Man säger att man måste ha signalspaning. Internetbuggning är inte signalspaning. Det är buggning som skall tillåtas på mycket speciella grunder. Tex krigstillstånd eller liknande förhållanden.

De argument som anförs är uppenbart falska. Dumheter som tex att man måste ha info att ”byta” med!!

Den info som behövs får man skaffa sig på annat sätt.  FRA-metoden är passerad.

FRA säger att man vill utöka personalen  från 550 till 900. Då bör var och en förstå att det STINKER lång väg. När försvarsberedningen säger att det inte finns några hot mot Sverige så anser tydligen regering och FRA det motsatta eftersom man kraftigt vill utöka ”spaningen”!! Det som borde göras det är att begränsa antalet anställda till högst 350.

USA vill sätta upp robotramper riktade mot öst i EU-länder.  Sverige vill hjälpa USA genom att sätta upp en ”inforamp” riktad mot öst.

Det handlar om att bygga upp en motsvarighet till USAs NSA, en myndighet som spanar på /buggar allt och alla.  USA befinner sig i en krigssituation vilket är deras eget problem inte Sveriges.

Återigen lägger sig alliansen platt för USA  som enfaldiga lakejer.  Amerikanerna skrattar förmodligen åt svenskarnas naivitet.”


Moderaternas försvarsbedrägeri

13,september, 6

Från Wikipedia:

”Insatsförsvar

En princip som går ut på att man genom intensivt underrättelsearbete skaffar sig information om fiendens avsikter och med små lättrörliga styrkor försöker möta och slå ett anfall i ett mycket tidigt skede. Principen kräver att man har bättre underrättelsetjänst och större rörlighet än fienden. Den kräver även ett större mått av aggressivitet än andra försvarsprinciper.”

Det var inte länge sedan som jag läste ”..genom ett överlägset informationsläge…” ungefär.

Det var därför som FRA byggdes  upp med stora befogenheter. Reinfeldt ville bygga ett svenskt NSA som skulle bugga allt precis som NSA. Det svaga försvaret skulle kompenseras med  ”överlägsen information”!!!

Hur kan man garantera det??  Det  är så enfaldigt att man kan tro att en 12-åring suttit och fantiserat. ”Man måste ju ha något att byta med ” sade  Reinfeldt. Man skulle handla med information med USA.

Nu har det framkommit i media att FRA upplåtit svenska telekablar i Östersjön åt NSA för att de skulle komma åt rysk information.

I praktiken är det regeringen och Reinfeldt som på detta sätt bedriver  en skum kohandel med USA bakom svenska folkets rygg. För Ryssland visar Reinfeldt att Sverige inte är att lita på i något avseende.

Å andra sidan vet de det sedan tidigare men detta är en ny bekräftelse.

Snowden som lämnat ut uppgifterna borde ha Nobels fredspris. Samt ges livslång försörjning i Sverige. Problemet är att ynkryggen Reinfeldt skulle omedelbart utlämna honom till USA om han satt vid makten. Men om ett år ca, så är Sveriges pinsamhet borta, troligen för all framtid från politiken.

Han blir troligen vaktmästare på USAs eller Israels ambassad.  Eller ombudsman på RFSL.

Tidigare inlägg om FRA/NSA


Obamas oönskade besök

13,augusti, 9

Obama kommer tydligen oombedd till Sverige.  Kommentarerna till detta i SVD är pinsamma och obegränsat enfaldiga.

Man lägger sig platt i barnslig beundran för den store ”ledaren av den fria världen” som juden Jan Björklund uttryckte det.

Obama kommer hit för att uttrycka sin tacksamhet för att sionist- regeringen försöker göra Sverige till en ”delstat” i USA, och för denna ”regerings” stöd till USA i alla sammanhang oavsett hur skumma de är.

En fråga som ställdes var vilka frågor som Reinfeldt kommer att ta upp. Ingen sade att  han borde ta upp USAs bedrägeri  i ”fredsför-handlingarna” om Västbanken. Israel har meddelat precis som dessa förhandlingar pågår att de utökar stölden av  mark på Västbanken för bosättningar. Precis samma sak har man gjort vid tidigare förhandlingar.

Detta sker i bästa samförstånd med USA i kulisserna för att sabotera förhandlingarna.  USA kan hur enkelt som helst tvinga Israel till ett
avtal om ickeannektering, men detta vill man inte, man stöder stölden av Västbanken som den sionistiska skurkstat USA är.

Inte heller kommer Reinfeldt att ta upp NSA-spioneriet, ett spioneri som han stöder som den enfaldiga USA-marionett  han är.


Trovärdighet noll från USA

13,augusti, 5

Som av en händelse så har Al-Qaida planerat en jätteoffensiv mot väst, i huvudsak mot USA.  Som av en händelse när USA har avslöjats med att spionera på allt och alla vän som fiende. Det ena avslöjandet värre än det andra.

Precis då kan minsann USA visa att det är nödvändigt att spionera, titta vad de tänker hitta på!!!

Ljusblått var ordet!!  Inga trick är för ruttna för att Reinfeldts kompisar inte skall använda dem för att bedra världen.


Problemet Reinfeldt II

13,juli, 31

När EU skulle besluta om skarpa förhör med USA om deras spioneri på EU så lade Sverige in veto. Dvs Reinfeldt lade in veto för att hjälpa husse USA att fortsätta spionaget på Europeiska länder och dess invånare. Även Storbrittanien gjorde detta. Dessa två länders regeringar fungerar som ett plåster i häcken på USA.

Att hjälpa främmande makt med spioneri torde betecknas som mycket allvarligt.

Det var detta diskussionen gällde i FRA-frågan.  Reinfeldt ville bygga ett svenskt NSA med ohämmat spionage på allt och alla precis som USA och NSA gör.  Vilket jag påpekade i ett inlägg då frågan var aktuell.

När jag googlade på ”NSA veto” så kan jag konstatera att det var bara Aftonbladet av svenska tidningar som tog upp vetobedrägeriet. Dvs judemedia – de ”liberala”  tidningarna – sopade detta under mattan för att skydda Reinfeldt och för att undanhålla medborgarna  informationen om detta svek.

Informationen hittade man i huvudsak i de alternativa media på nätet ”Fria Tider”,”Realisten” m fl.

Inlägg under FRA-debatten

130801 – Nytt om NSA


Svenska NSA (FRA)

09,oktober, 5

I går kväll avslutades filmtrilogin i TV3 om fd CIA-agenten Jason Bourne  (actionfilm).  Även om det var en del överdrifter och en del science fiction så är det ungefär så här som USA vill ha det när det gäller att övervaka folk.  NSA och Echelon nämdes, de två supersystem för buggning och övervakning som USA förfogar över. Det ger en obehaglig känsla av ett kommande Kafkasamhälle.

I Sverige så lallar regeringen – läs moderaterna – efter och vill att FRA skall bli något liknande, ett svenskt NSA som buggar det mesta oavsett anledning.

Moderaternas enfaldiga beundran för USA   med look alike ambitioner måste stoppas.

USAs problem är självförvållade pga av att de rutinmässigt bedriver krig lite överallt i världen.  Sverige befinner sig inte i den situationen. Tron att  kvalificerad  kritisk info skall skickas öppet via internet är  naiv.

Det verkar mer vara ett projekt för att sysselsätta FRA när nu kvalificerade radiosystem blivit svåra att bugga.

På ledarplats i DN så kommenteras i dag polisens avlyssnings- verksamhet som ökat.  Där handlar det i de flesta fall om kriminell verksamhet där skälen är väl underbyggda.

Icke desto mindre finns det anledning att hålla skärpt uppmärksamhet på det som pågår.


FRA – en svensk NSA-filial?

08,augusti, 7

Signalspaning är nyckelordet.  Ja så var det förr i tiden. FRA lyssnade på radiotrafik mellan Sovjetiska/ryska militärförband. Trafiken sändes på kortvåg okrypterad. Det var inga stora svårigheter att läsa informationen.

I SVD så behandlas ämnet igen.

Tekniken utvecklas som bekant. Moderna radiosystem är mycket avancerade med kryptering och andra metoder för att försvåra avlyssning.

Min gissning är att tekniken helt enkelt har sprungit ifrån FRA. Det har blivit så svårt  att  hämta hem info radiovägen att FRA har blivit överkörda och överflödiga. Då kom man på idén att gå in i kabel och lyssna på mailtrafiken. Man har sagt rent ut att får de inte göra det blir de arbetslösa!!  Precis som om detta var ett AMS-projekt!!

Traditionell signalspaning och internetbuggning är två helt skilda saker. Att lyssna på radiotrafik kan inte förbjudas, det är upp till var och en att tänka på vad man sänder.

Man säger att man måste ha signalspaning. Internetbuggning är inte signalspaning. Det är buggning som skall tillåtas på mycket speciella grunder. Tex krigstillstånd eller liknande förhållanden.

De argument som anförs är uppenbart falska. Dumheter som tex att man måste ha info att ”byta” med!!

Den info som behövs får man skaffa sig på annat sätt.  FRA-metoden är passerad.

FRA säger att man vill utöka personalen  från 550 till 900. Då bör var och en förstå att det STINKER lång väg. När försvarsberedninmgen säger att det inte finns några hot mot Sverige så anser tydligen regering och FRA det motsatta eftersom man kraftigt vill utöka ”spaningen”!! Det som borde göras det är att begränsa antalet anställda till högst 350.

USA vill sätta upp robotramper riktade mot öst i EU-länder.  Sverige vill hjälpa USA genom att sätta upp en ”inforamp” riktad mot öst.

Det handlar om att bygga upp en motsvarighet till USAs NSA, en myndighet som spanar på /buggar allt och alla.  USA befinner sig i en krigssituation vilket är deras eget problem inte Sveriges.

Återigen lägger sig alliansen platt för USA  som enfaldiga lakejer.  Amerikanerna skrattar förmodligen åt svenskarnas naivitet.