Ta itu med grundorsaken med militära medel

15,september, 25

Mycket inkompetent tjafs om flyktingar den senaste tiden. För att lösa flödet måste man bygga läger, inhägnade läger för att inte minst lösa bostadsfrågan. Man bygger specialtält som jag  beskrivit i tidigare inlägg.

Dessa duger utmärkt att bo i även vintertid. Sådana kan byggas upp i tusental på kort tid.

Jag har inget emot att sådana läger  byggs i Sverige. MEN det självklara gäller: Det är tillfälligt uppehållstillstånd som gäller, TUT. Här är man säker, ingen ”förföljelse”, ingen ”tortyr”. Precis vad de vill.

När det lugnat ner sig efter 1-3 år så får de åka hem. En självklarhet i de sammanhang som nu är aktuellt.

Permanent uppehållstillstånd och integration , det som gäller en liten minoritet som verkligen är i utsatt läge,  det är bara aktuellt för en liten grupp som inte kan sätta normen för majoriteten.

Men vad man sysslar med nu är symptomen, några rejäla initiativ för att att itu med grundorsaken  har inte tagits. men vissa tecken syns.

Vad som skall göras: En massiv militär insats från EU , Ryssland, och Iran  kommer att sopa undan IS i Syrien på högst två veckor.

IS är dåligt organiserade, är militärt inkompetenta, har inget flyg. Att de kunnat härja som de gjort beror på minimalt militärt motstånd, samt militär inkompetens i aktuella länder. Samt vidriga terrormetoder. Att sprida skräck har varit deras huvudvapen. Ett sätt att maskera att de i grunden bara är ett kriminellt pack utan någon större militär kapacitet.

Sedan gäller det att städa upp i Irak. Iraks militär säger att de haft en del framgångar på senaste tid från att tidigare flytt som fega harar. Därmed lämnat över kvalificerad  materiel till IS.

En sak är fullständigt klar: EU har ingen som helst skyldighet att lösa Afrikas självförvållade problem genom flyktingmottagande.

 


80% är inte syrier utan bluffmakare

15,september, 20

I media talas det mest om att flyktingströmmarna beror på kriget i Syrien.  Sanningen är en helt annan. Endast ca 20 % av flyktingarna är syrier.  Dessutom kommer många av syrierna från Turkiet där de har tillstånd att vistas i säkerhet. Övriga är mest ekonomiska migranter som vill få det bättre i de nordliga länderna där man har byggt och utvecklat sina länder i stället för att producera barn på löpande band som man sedan inte kan försörja.  Som i Afrika tex. Inte heller försöker vi lösa problem genom att vända häcken i vädret och be till mystiska gudar.

Se länkar om detta.

Artikel 1 – Avpixlat

Artikel 2 cirkeldiagram – Fria Tider

Får jag inte asyl här så åker jag hem till Syrien


Märklig kohandel med USA

15,september, 19

Är det någon som begriper det som pågår i försvarsfrågan??

I den policyförklaring som regeringen levererade för några månader så dök uttrycket den ”transatlantiska länken” upp.

Uttrycket användes av EU när man tidigare deklarerade vilka relationer med omvärlden man ville ha. Det gällde en kontinent relativt en annan kontinent.

Men vad har uttrycket för  motivering i  den svenska försvars- diskussionen ?? Ytterst märkligt och förvirrat.

För en tid sedan  var John Mc Cain i Sverige och sammanträffade med försvarsministern och en del andra.

Av vilket skäl var han här??  Helt obegripligt. Han är visserligen ordförande i den amerikanska motsvarigheten till försvarsutskottet, men ändå?  Nya egendomliga uttalanden om försvarssamarbete mellan Sverige och USA.

Vilka samarbeten som har betydelse vid konflikt??

Försvarsministern var tidigare i USA för att diskutera någon försvarssamverkan med USA om det krisar.

Varför skulle USA göra det??

Troligen var detta ett egendomligt försök att ”runda” NATO och gå direkt på den starkaste parten i NATO!!!

Har det fullständigt slagit slint  i huvudet på försvarsministern??

Förklaringen är sannolikt följande: Hultqvist rekryterade en general från HK till försvarsdepartementet. Denne general har tydligen helt tagit över departementet och använder Hultqvist som springschas för sina egna märkliga uppfattningar om  försvaret.


Bättre naturvård ?

15,september, 19

Naturvårdsverket har äntligen fått en ny GD. Frågan är om det innebär en förbättring.

Det finns illavarslande tecken.

1.
Han är biolog
2.
Han har jobbat åtta år på NV redan tidigare. För inte så länge sedan
3.
Åsa Romson tycker att det var ett bra val

Speciellt punkt tre antyder att det inte var ett bra val.  Risken är stor att vi får en ny varg-, säl- och skarvkramare.

Risken för vänskapskorruption är uppenbar pga hans tidigare tjänst på NV. Det hade behövts en person som kan peka med hela handen, som står fri från interna kopplingar.

Men regeringen kan ju ha gett honom direktiv om att röja upp internt? Sannolikheten  är minimal att så har skett.


Försvaret har fått en NY inriktning!!!

15,september, 11

Försvaret har nu fått så många slantar att  de har bedrivit en ”stor” övning med det ovanliga och för svenska politiker egendomliga målet att försvara Sverige.

Tidigare har USAs lakejer i riksdagen bestämt att den lilla militära kapacitet vi har skall hjälpa USA att bedriva krig på för Sveriges del fullständigt irrelevanta platser.

Nu kan man hålla på en hel vecka med de små resurser som försvaret har.  Utgångsläget är att Gotland redan intagits av fienden.

Det är ju realistiskt eftersom politikerna inte vill försvara Gotland.  Den alltid lika försvarsfientliga och inkompetenta regeringen ville bara släppa till ca 60% av pengarna som nu blev beslutade som tillskott under nästa fem år. Ca 50% av det som behövs.  Socialister och kvinnor har alltid motarbetat försvaret, de är en säkerhetsrisk för nationen.

Man kan notera att när det gäller det mest fundamentala för en nation, att kunna försvara sitt territorium, så är politikerna mycket ovilliga och snåla. Däremot när det gäller ”flyktingar” där de flesta är ekonomiska migranter dvs falska flyktingar, så finns det ett obegränsat antal miljarder att spendera utan diskussion.

Det är något som är allvarligt fel i skallen på svenska politiker.


Harrison ute i det blå igen

15,september, 10

Vänsterflummaren  Dick Harrison  skriver i dag i SVD att det är ”historielöshet” som gör att det finns ett motstånd mot invandring.

Han tar som huvudexempel att det rådde en avsevärd invandring under perioden 1200 – 1700.

Ja i  sak har han rätt men det fanns konkreta orsaker till det. Sverige var ett U-land relativt centraleuropa och därför så hade man kommit längre där inom många områden. Därför så var dessa invandrade individer ett plus för Sverige. Han vill dessutom antyda  att det var en spontan invandring. Det är mer tveksamt. Sverige var inte särskilt attraktivt under denna period.

Det var istället så att svenska kungar, inte minst Gustav Vasa, rekryterade främst Tyskar för vissa nyckelfunktioner i samhället där vi hade dålig kompetens. Sverige styrdes i själva verket under en ganska lång period av utlänningar.

Sedan är det troligt att vissa av dessa utlänningar, speciellt på industrisidan rekryterade personal från sina hemländer.

Harrison tar denna invandring som bevis för att immigration alltid är positiv.

Det är ett felslut. Att det var positivt då berodde på att Sverige var ett U-land som behövde kompetens.

I dag är förhållandet det motsatta, det är Sverige som är ett högutvecklat land medan de som försöker komma hit i stor utsträckning kommer från U-länder.  Det är uppenbart att vi inte har någon större nytta av individer från U-länder med låg utbildning, dessutom från kulturer som inte är något bidrag till samhället utan i stället orsakar problem av olika slag.

Speciellt som de enkla jobben knappast inte finns kvar i Sverige längre, så det finns begränsade möjligheter för lågutbildade att försörja sig.

Ännu mer uppenbart är det då en del migranter är analfabeter.  När dessutom en stor del av migranterna ljuger om orsaken till asylskälen så är det naturligt att det uppstår ett motstånd.

Om vi har behov av arbetskraft så rekryterar vi denna selektivt  för de behov som finns, vi skall inte förlita oss på någon, av diffusa skäl spontan flockinvandring.

Harrison tycks i själva verket lita på läsarnas historielöshet för att hans argument skall gå hem.

Tyvärr det var lite väl ljusblått.


Åsiktskorridorens begränsningar

15,september, 10

Den moderata judiska tidningen Norrköpings Tidningar föreslår att böcker av ”Julia Caesar” skall rensas ut från bibliotek i Östergötland.

Åsikter av sanningssägande dissidenter skall rensas ut. Känns inte detta igen från Sovjet, DDR och Tyskland för några decennier sedan?

Det sionistiska projektet att utrota den nationella befolkningen med massinvandring får inte störas.

Biblioteksansvarig i Östergötland Karin Ohlsson tycker att det kanske är en bra idé.