Holocoust business as usual

20,januari, 27

I dag är det de judiska hycklarnas högtidsdag.

Vi får aldrig glömma.

Precis.

Vi får aldrig glömma judarnas illdåd.

Då som nu.

Länk till info om förintelserna


WiFi minst lika farligt som mobilstrålning, speciellt för barn

19,mars, 8

Citat från artiklar:

”Trots väldokumenterade bevis på dess skada har trådlös strålning blivit vardagligt.”

——————————————————————

”…..Herbert förklarar att precis som våra trådlösa enheter så kommunicerar vår hjärna genom elektromagnetiska signaler. Vetenskapsmän har upptäckt att varje cell i kroppen använder elektromagnetiska signaler……”

————————————————————————

”De vanligaste symptomen är huvudvärk, ökad ljudkänslighet, näsblod, koncentrations- och minnessvårigheter, illamående, utmattning, och hyperaktivitet…….”

—————————————————————

”EMF/RFR från Wi-Fi och mobiltorn kan ge störningar på inlärningsförmågan och minnet, och kan också påverka immunförsvaret och ämnesomsättningen. Det kommer att försvåra inlärningen för vissa barn, särskilt för dem som redan har problem”, skriver Herbert…..”

Slut citat.

Citaten kommer från artiklar i nättidningen EPOCH TIMES, två delar.

WiFi Del 1 – EPOCH TIMES

WiFi Del 2 – EPOCH TIMES


Tidigare betyg

19,januari, 31

Den nya sk regeringen har bestämt att betyg kan införas från åk 4. Obs kan.

Det blir frivilligt för skolorna.

Tänk vad hemskt om ungarna får betyg. De kanske tar skada??

Fantasin har varit stor när det gällt att hitta korkade skäl mot betyg. Ledande i riksdagen har varit (mp) men även (s) har haft den inställningen.

Några friskolerektorer har tillfrågats i ärendet.

En säger ungefär ”Att stimulera elever bör ske på andra sätt än med betyg”.

Övriga har ungefär samma inställning. De hävdar att förändringar bör ske på ”vetenskaplig grund.”

Fördumningen är total.

De tror att vitsen med betyg är att resultaten skall bli bättre. Frågan är om de är naturligt korkade eller om de blivit det efter att de gått lärarutbildningen?

Stimulanseffekten är bara en sekundäreffekt som för vissa elever kan fungera.

Det helt avgörande skälet för betyg är kontrollaspekten dvs att att man skall få en kontroll av att undervisningen fungerar.

Det finns sex skäl till denna kontroll:

1.
Föräldrarna skall se var eleven står i utbildningen.

2.
Rektorn skall se hur undervisningen fungerar

3.
Rektorn skall få en indikation på om aktuella lärare är kompetenta i undervisningen

4.
Skolverket/skolinspektionen skall få en kontroll på att skolan och rektorn fungerar.

5.
Politiker skall få en koll på att den viktigaste perioden i en elevs skolgång fungerar, dvs åk 1-3

6.
Eleven skall få veta vad han presterat.

Detta är det helt avgörande skälet för betyg. Det behövs inga vetenskapliga argument för att införa betyg.

Jag är helt övertygad om att föräldrarna vill ha betygen. Det gäller även de flesta elever.

Ett mått på den politiska fördumningen i frågan är att man har infört försök med betyg från åk4. Dessa försök skall vara avslutade 200701. Därefter får betyg i åk4 införas.

Två 7-åringar tillfrågades för ett par år sedan. ” Ja får man dåliga betyg då får man väl plugga och bli bättre”

Sjuåringar förstår detta men inte (((svenska))) skolpolitiker.

En av skolsabotörerna, Fridolin slutar som politiker. Tack för det. Han skall visst jobba som lärare. Vilken seriös skola anställer honom? Förmodligen bara den underliga skolform som kallas folkhögskola. Där vad som helst kan ingå i kursplanerna.

Men hans kolleger i branschen Björklund och Ekström är kvar så sabotaget kommer sannolikt att fortsätta.


Handledare ej lärare

18,november, 1

Enligt en undersökning som gjorts bland lärare så anser en majoritet att de ser sig  i första hand som handledare, inte kunskapsförmedlare!!

Men det var ju detta flum som skulle avskaffas i nya läroplanen Lgr11??

Björklund har senare skyllt på att han lät skolverket föreslå förändringar!!!

Det är ungefär som att göra bocken till trädgårdsmästare eller att göra en bankrånare till säkerhetschef på en bank!

Nå men skolverket kom med ett förslag som sedan Björklund och hans statssekreterare skulle lusläsa och avgöra om det skulle godkännas eller modifieras?

Det godkändes!!

Björklund har tydligen inga som helst åsikter om vad som är bra leller dåligt. Eftersom han är ”liberal” så måste han vara ”progressiv” och då passar det gamla flummet bra för liberalerna, det är liberalt dvs korkat.

Meningen var ju att undervisningen skulle bli lärarledd dvs i princip katederundervisning som alltid fungerat bättre än flummetoderna.

Tydligen har inte detta genomförts i någon större utsträckning, det flyter på som tidigare med samma usla resultat.

Följer inte politikerna upp vad som sker i skolan? Nej. Inget ansvar där inte. Hänvisar till skolverket. Som inte är intresserad eftersom det gamla Lpo94-gänget sitter kvar. Visserligen ny GD men det gör ingen skillnad. Han är anställd av Anna Ekström så då kan man inte förvänta sig några radikala tag.

Men skolinspektionen då, kollar inte de att nya direktiv följs?

Om någon vill förstöra en nations grundpelare då är en metod att förstöra dess utbildningssystem.

Anna Ekström lär vara medlem i Trilaterala Kommissionen. Björklund deltog i möte med Bilderberggruppen för några år sedan.


Ändra polisutbildningen

18,mars, 1

Polisen skall numera ha utbildning med högskolestatus. Av okänd anledning.

Ett tunt skäl som anges är att man skall ha möjlighet att ”forska”. Ett lättviktigt skäl.Det torde inte behövas särskilt många som forskar om polisens verksamhet.

Att av detta skäl bekosta en utbildning av alla poliser som ger akademisk status det tyder på dåligt omdöme och är omotiverat.

Bättre vore att behålla den gamla utbildningen och ge lämpliga individer möjlighet att fortsätta med högskoleutbildning på arbetsgivarens bekostnad efter en tid av tjänstgöring.

Den här utbildningen som nu beslutats tar minst två år om jag fattat saken rätt.

I nuvarande läge i landet och det akuta behovet av poliser så måste beslutet ändras /modifieras.

Tex så här:

Polisaspiranterna börjar med en månads stenhård grundutbildning. 10-12 timmar per dag.

Teori och praktik. Detta recept kan samtidigt fungera som ett filter för att rensa ut olämpliga individer som sannolikt kommer att avbryta.

Efter denna introduktion går aspiranterna ut på praktik på polisdistrikten i tre månader under ledning av erfarna poliser.

Därefter går de tillbaka till utbildningen i tre månader.

Sedan tre månader praktik.

Efter detta så fullföljer de resten av utbildningen.

Detta recept medför att distrikten tillförs ett stort antal assistenter som kan göra mycket av det arbete som inte kräver hög kompetens.

På detta sätt kan en del av den akuta polisbristen avhjälpas.


Svenska skolans förfall – igen

17,juli, 31

På universiteten har man problem med att antagna studenter har svårigheter att både läsa och skriva svenska.

Det är inte färska invandrare det handlar om. Utan svenskar som gått i sossarnas och moderaternas progressiva flumskola. En skola där kunskaper inte är så viktiga, det räcker med att vara närvarande och må bra.

Man måste ordna stödkurser och leverera särskilt stöd i basala färdigheter.

Det är naturligtvis helt fel. På detta sätt så går det inga signaler tillbaka till gymnasier och kanske högstadiet att ni har inte gjort jobbet.

I stället kan man göra så här: Antagningen består av två villkor, den formella bedömningen samt ett läs och skrivprov. Bägge måste vara godkända.

Läs och skrivprovet skall göras direkt efter att den formella delen är godkänd så att inte studenterna hinner flytta till studieorten.

Högskoleministern har kommit med ett förslag nyligen att högskolorna skall ordna särskilt stöd till behövande gällande basala ting. Som om högskolan vore en variant av högstadiet.

Förslaget har mosats av de flesta vilket är ett hälsotecken.

Lösningen är självklart att ta tag i problemen i den grundläggande utbildningen från lågstadium och uppåt.

Det är typiskt att denna regering inte vill se denna självklara lösning.

En regering som anser att alla skall gå i gymnasiet trots att en stor del saknar förutsättningar för detta. Med följd att ca 30% misslyckas med sin utbildning. Det passar denna regering precis,

 

 


Enkel lösning för mindre stök i skolan

16,november, 13

Såg en rubrik i någon tidning där skolministern anser att eleverna skall röra på sig mer. För en gångs skull från det hållet helt rätt.

Jag har länge haft den idén att för att tagga ner stökiga elever så kan man göra det genom fysisk aktivitet. Tex: På rasterna så beordras eleverna att springa två varv runt skolgården, eller mer om varvet är kort. Eller de som av någon anledning inte kan eller vill, gå i snabb takt.

Det kommer garanterat att ge ett lugnare beteende i skolsalen.

Eller inomhus om det blir stökigt: Eleverna beordras att stå upp. Sedan beordras de att göra fem knäböjningar, fler ju äldre de är.