Riktiga män

11,augusti, 30

Bara tre procent av de anställda på daghem är män. BRA.

RIKTIGA män äter inte paté eller jobbar på daghem.

Riktiga män har reklammössa från macken, postorderjeans  och tvättar aldrig T-skjortan.


LED ersätter 60w lampa

11,augusti, 23

Philips har tagit fram en LED-lampa som är lika ljusstark som en vanlig 60-wattare. För detta har de fått pris i USA.

På länken nedan så visas hur ungefär lampan är uppbyggd. Det går åt mängder med elektronik som sannolikt är av högfrekvenstyp och som inte är skärmad. Följaktligen så utstrålas elektrisk energi i luften som blir ett problem för elöverkänsliga. Samma problem finns i de exister- ande lågenergilamporna som strålar ut en frekvens på ca 40 KHz.  Elektroniken behövs för att ta ner 230V till den låga spänning som driver dioderna.

Dessutom fordras kylflänsar för att kyla dioderna eftersom de blir mindre effektiva vid högre temperatur.

Det är en dyrbar konstruktion  som tar stora resurser vid den massproduktion som planeras. Det är orimligt att denna mängd med komponenter skall byggas in i varje lampa.

Man måste helt enkelt bygga om ledningsnäten i hus och lägenheter  så att lamputtagen matas med en låg likspänning från  ett centralt  likspänningsaggregat. På sin höjd behovs då en enkel spänningsregulator i lampan.

Det nuvarande systemet kan möjligen ursäktas nu när tekniken är ny men eftersom de gamla lamporna kommer att förbjudas ganska snart  så bör nya hus förses med likspänningsnät till belysningen.

När man ändå gör detta så borde man lagga in nät som matas med +- 12V, +-24V och +-48V.

Varför? Jo då kan man skippa alla spänningsaggregat i hemelektro- niken och i stället mata likspänning från väggen som sedan justeras med  enkla spänningsregulatorer till systemen.

Dyrbara transformatorer och andra komponenter kan då elimineras ur burkarna. Resurser sparas. Det blir ett grönt system

Ny Teknik – LED-konstruktion


Centerns virriga förslag

11,augusti, 22

Reinfeldt har tvingats att ge  centern ett köttben  att suga på. Han föreslår att restaurangmomsen skall sänkas. Kostnad ca 5 miljarder/år om jag fattat saken rätt.

Centerns syn på ungdomens jobbproblem är således att de skall kunna få jobb på något flottigt Mc Donalds-schapp!!!

Detta parti går i störtspiral rakt nedåt.

Antag att man i ett eller högst två år i stället lagt dessa pengar på Saab.  Sannolikt skulle de då ha kommit igång med hjälp av kineserna.

Men denna regering är industrifientlig så därav blir inget.

Dessa reataurang-pengar kommer att ge mycket få jobb. Minst hälften av pengarna kommer att gå ner i ägarnas fickor.  Totalt misslyckat när det finns  bättre ställen att lägga pengarna.


Börsen har spårat ur…..

11,augusti, 18

……. pga dess bristande kontrollsystem.

Börsen faller handlöst.  Utan konkret orsak. Eller vilka starka indikationer på att den industriella konjunkturen  går  ned kraftigt finns det??

Inga alls förutom att USA har strulat till det just nu.

I stället avspeglar börsens beteende två saker:

– Tekniska hjäpmedel dvs datorer med programvara som automatiskt ger köp/säljorder  har gjort börsen instabil.

– Börsen avspeglar inte längre företagens värde och potential utan finansmarknadens spekulationstillstånd.

Citat från Di:

”Det sägs att det kan vara en felaktig order på 1.500 kontrakt som ligger bakom. I det här fallet sägs det vara en stor säljorder som av misstag exekverats i marknaden”, säger John Lönnqvist, marknadsanalytiker på IG Markets.

Fallet nedåt blev exceptionellt snabbt. Och det kraftiga börsfallet fick extra fart när robotar utförde allt fler säljorder i takt med att index rörde sig nedåt, säger Lönnqvist.

”Dax-index föll med 150 punkter på tre minuter. Det är inga vanliga traders som utlöser ett sådant fall utan datorstyrd handel som sker via robotar.”

”Det blir som en våg av order som triggar varandra”, säger John Lönnqvist.

…………………………………………………

” Fakta
Automatiska handelsstopp

  • När automatiska handelsstopp på en börs inte fungerar kan följderna bli dramatiska.
  • Ett exempel på det är vad som hände den 6 maj 2010 när Dow Jones föll med 900 punkter på en kvart, för att sedan snabbt studsa upp igen.
  • Algoritmhandel har pekats ut som den bakomliggande orsaken. En stor, datoriserad, order rapporterades ligga bakom och effekten ska ha förvärrats av så kallad högfrekvenshandel.”
Slut citat Di.
De internationella börshandeln i kombination med  datorstyrd handel  orsakar  katastrofala effekter  på  handeln. För att stabilisera systemen fordras  dels förbud mot vissa handelssystem dels restriktioner som trögar till handeln annars för man ett instabilt system.

Det här är inte särskilt svårt att förstå om man vill , problemet är att marknadsdemagoger  inte vill eftersom de eller de grupper de representerar tjänar pengar på andras bekostnad.

Jag har noterat ett par saker i mäklarstatistiken: När det är instabilt vräker SEB ut aktier på marknaden. Även Merril Lynch. Samtidigt så köper SHB upp mycket av dessa aktier till vrakpris.

Den föreslagna transaktionsskatten är helt rätt. Det kommer att bli dyrt med frekvent spekulation.  Det lugnar ned förloppen.  Att viss  handel då flyttar det är bara bra, det är inga seriösa aktörer som försvinner.  Börsen skall inte vara ett finanskasino.


Äckeljournalistik i kvadrat

11,augusti, 18

I dagens  Aftonblad så räknar jag till 17  helsidor om samma ämne!!!

Om vad då, krig ,katastrof eller vad??

Nej, det handlar om det banala faktum att Kronprinsessan lyckats med prestationen att bli gravid!!!!  Det är möjligt att det är sensationellt pga förutsättningarna men det ändå  ett äckligt motbjudande snokande i andras privatliv som är  ointressant för folk med en frisk hjärna.

Ett par rubriker: ”Ja det är ett kärleksbarn” ,  ”Tillverkad i Tyskland” !!!  Man kan bli illamående för mindre.

Det är ingen tvekan om vilka tidningar som står som förebild för Jan Helins  journalistik, det är uppenbarligen de värsta/sämsta engelska slasktidningarna.  Det har han visat tidigare.

Det här skapar inte respekt för tidningen, däremot motsatsen.


Demo av multi-kulti

11,augusti, 9

Mult-kulti är oerhört fint. Så fint att Svenska politiker skrivit in det i grundlagen.  Medan mediasverige tiger ihjäl denna sanslösa dumhet.

Merkel och Cameron är väl nazister eftersom de förklarat multi-kulti värdelöst??

I London kan vi nu se hur fint det är. Media undviker noggrant att påpeka att de som demonstrerar med våldsamma metoder till största delen är invandrare , gamla och nya.  Grundorsaken är  arbetslöshet och åtföljande social misär.

I mindre format har vi sett det i Sverige. Men politikerna vill ha mer sådant.  ”Sverige skall bli ett nybyggarland, alla som vill skall få komma hit och bidra” låter det från Centerpartiet och förmodligen hela alliansen.

Svensk polis tycker att man skall lösa problemen med ”dialogpolis”.  De har nog inte fattat vilken mentalitet och miljö som råder i London.
De tycks inte ens själva förstå hur den processen skall användas.  Man skall  inte  stå och titta på när pöbeln bränner och slår sönder.
Typisk svensk mjäkighet.

SVD – Svensk poliskritik


Stabilisera börshandeln

11,augusti, 9

”Risk för global nedgång i ekonomin” , rubrik i SVD.  Vill SVD hjälpa till med nedgången, mer bensin på brasan?  Finns det fundamentala skäl för nedgång eller är det ett skenscenario pga instabila finanssystem?

Vem hanterar den”globala” ekonomin?  Jo börser , banker och finansinstitut.  Praktiskt taget alla privatägda med vinstmaximering som mål i kvartalsjakten.

Näringslivets viktigaste  hjälpsystem i verksamheten är det finansiella systemet, vanligen i form av banker. Vad vi såg under den förra finanskrisen var att  näringslivet tvingades in i en skenbar lågkonjunktur som det inte fanns fundamentala skäl till pga det finansiella systemets krasch.

Nu håller något liknande på att hända fast med andra grundorsaker.  Det är inte kris i näringslivet utan misskötsel av det finansiella systemet på nationell politisk nivå. Det som nu sker är stora transaktioner på börserna som orsakar stor skada för många aktörer främst mindre  intressenter.  Skälen är rent psykologiska kombinerade med girig spekulation.

En spekulation som ofta bedrivs med konstruerade ”derivat” , optioner och andra egendomliga konstruktioner.  Om börssystemen globalt börjar likna kasinon, vilket de gör, så måste politiker ingripa med restriktioner för deras verksamhet.

Då är frågan: Skall institutioner som hanterar fundamentalt viktiga  finansiella system i samhället tillåtas vara privata aktörer som sysslar med utstuderad spekulation för vinstmaximering, där man tar stora risker, ofta med andras pengar med åtföljande risk för instabilitet??

Svaret  är naturligtvis NEJ.

Förslag:

1.
Hälften av en nations banker skall vara statliga med uppdrag att bedriva konventionell ickespekulativ verksamhet.

2.
Börserna skall förstatligas, deras ursprungliga uppgift att förse näringslivet med kapital  skall återupprättas. Handel med ickerelevanta papper som derivat och optioner förbjuds.

3.
Blankning förbjuds.

4.
Större aktörer skall inte syssla med spekulativa korttidsaffärer.

5.
Förbud för en aktör att sälja eller köpa för mer än ett  visst belopp per dag.

6.
Högfrekvenshandel med datorer som utnyttjar brister  i börssystemen förbjuds.

7.
Automatiska utförsäljningar styrda av datorer  förbjuds eller  begränsas med maxutbud per dag.

8.
En fördröjning införs på varje köp/säljorder. Kan tex vara 15 min under normala förhållanden.  Fördröjningen kan ställas om till andra värden tex flera timmar.  Det hindrar snabbspekulation, gör systemen trögare och mindre instabila.

9.
Räcker inte ovanstående skall börser kunna stängas  vid  stora transaktioner som uppenbarligen inte har fundamentala skäl utan drivs mer av psykologi. Stängningen skall kunna vara timmar eller dagar.

10.
Restriktioner eller förbud mot internationell börshandel.

11.
Individer, media eller organisationer som sprider information som omotiverat påverkar kurser på börsen skall kunna åtalas och bötfällas.

Det mesta av ovanstående skrevs igår, idag har Christer Gardell en artikel  SVD som är inne på samma linje. ”Börsen ha blivit ett monster” säger han. Inte ens han förstår vad som händer, bara att det är fel och att något måste göras åt de faktorer som orsakar instabilitet på börserna.  Hur skall någon våga placera pengar på börsen när den omotiverat beter sig som den nu gör??  Förtroendet måste återställas med hård nypor. 

Med denna marknadsdemagogiska regering så finns det knappast hopp om ingrepp.

SVD – Christer Gardell