Världen är räddad

12,augusti, 31

På kort tid har Mona Sahlin blivit blåst på två toppjobb. Det måste firas.

Kaffe och prinsessbakelse.

Hon kanske har något för höga tankar om sig själv. Det kanske vore bättre att fråga Konsum om de behöver en vikarie.


Har SÄPO för lite att göra?

12,augusti, 29

SÄPO skall dra ner personalen med 10%. Det tyder på god planering. Det gäller att spara ihop miljoner till nästa brakfest.

Men allvarligt talat, vad är orsaken?  Har  det konstaterats övertalighet?  För lite att göra?  Det verkar egendomligt med tanke på
de problem som poppar upp i detta land. Jag har inte sett någon förklaring.

Att det skulle vara en bestraffning för festen tvivlar jag på.  I så fall sparkar man chefen.

Det handlar snarare om den här regeringens totala ointresse för landets säkerhet, både den militära delen och den civila.
Det känns igen från den vanliga polisen. Det viktigaste är att spara pengar, inte att bekämpa brott. Trots ständiga påpekanden om
brist på resurser.  Märks tydligast på det ständiga mantrat ”vi prioriterar”.  Polisen skall aldrig behöva prioritera i den vanliga verksamheten. Bara tillfälligt för speciella händelser. För vardagsverksamheten skall det alltid finnas tillräckligt med resurser.


Fyra standup komedians fattar beslut

12,augusti, 25

Den sk regeringen har tagit ett primärbeslut om nya JAS. Hela 2-300 miljoner/år  skall de tillskjuta för utveckling.  Det utgör i bästa fall kompensation för inflationen, dvs det är inget tillskott alls.

Totalkostnad under 30 är räknas till tre miljarder per år. Inklusive drift och annat.

I praktiken är det samma besked som den hycklande judemaffian gett tidigare – de nya planen får betalas med nuvarande budget vilket betyder  kraftiga nedskärningar av ett redan kraschat försvar.

Det finns inget akut behov av nya plan. Det är betydligt mer logiskt att skaffa vapen och tillbehör till de nuvarande planen. Samt budget- tillskott så att piloterna kan träna tillräckligt.

Det är dessutom bättre att betala SAAB något hundratal miljoner per år för att behålla kompetensen inom området tills det blir aktuellt med anskaffning.

Beställningen av JAS var ett nödprojekt för att sysselsätta SAAB. Nu är det dags igen med en ny variant.  Om dessutom SAAB hade kon- struerat ett plan som hade varit tillräckligt internationellt konkurrens- kraftigt så hade deras problem varit mindre. En stor del av skulden till detta ligger hos FMV som återigen visar sin inkompetens som beställare. Att dessutom proppa planet fullt med amerikanska komponenter och därmed göra Sverige beroende av USA både internt och vid försäljning.

Även där  så har FMV visat sin inkompetens.

Men projektet passar också sionistmaffians avsikt att bryta ned försvaret för att till slut kunna säga: ” Vi har inget försvar, vi måste gå med i NATO”.  De vill ha husse på våra flygbaser, dvs USA. Quislingbeteende.

Vilka svagsinta individer  röstar på dessa partier förutom judarna??


Lugnare nu?

12,augusti, 7

Nu när Lugnet lämnat Tillväxtmyndigheten så infaller väl det stora lugnet???

Det var nog nödvändigt för att förhindra en lövfällning.


En skam för civilisationen

12,augusti, 7

Uppsåtlig svår misshandel är åtalbart och kan ge både skadestånd och fängelsestraff i några månader.   Under normala omständigheter.

Om samma brott sker under beteckningen ”idrott” tex under OS så är en fin aktivitet som stöds av de högsta idrottspamparna.

Det anses som speciellt skickligt och berömvärt om en boxare kan slå motståndaren medvetslös genom slag mot huvudet.

Denna aktivitet är en skam för civilisationen och borde omedelbart förbjudas med nuvarande regelverk.

Amatörerna har visserligen huvudskydd men dessa är bara en kuliss som inte skyddar mycket. Hela käkpartiet är oskyddat, uppenbarligen medvetet för att det skall vara möjligt att med en käkträff slå motståndaren medvetslös.

Detta förekommer idag 2012  med politikers och idrottsledares stöd.   Är det en följd av att neanderthalarna har lyckats att  spridit sina arvsanlag?


De inbillade heliga visar sitt rätta jag – rasister

12,augusti, 3

Nya rasistiska upplopp i Israel som riktar sig mot afrikaner.

Från SR:  ”I Israel sköljer en våg av rasistiskt våld genom landet”.

Den judiska  i  Sverige baserade organisationen EXPO med judebossen Robert Ashberg  som 1:e-rabbin, som låtsas syssla med antirasism, får väl städa i sitt hemland först  innan de beskyller andra för rasism i Sverige.

Artikel från SR