Surprise!!

08,januari, 29

Nu har man upptäckt att de som motionerar regelbundet är i praktiken mycket yngre. Motion tre timmar i veckan ger en fysisk status som är tio år yngre än åldern.

Det är ingen nyhet för de som motionerat länge. Det har vi vetat i decennier.

Nu har man kunnat se bevis på detta i kromosomerna.

Utvecklingen går framåt.


Skolket i flumskolan

08,januari, 28

I dag meddelas att mängder med elever skolkar från skolan varje dag. Skolk har nog alltid förekommit men inte ens i närheten av vad flumskolan producerar.

Det är ju uppenbart att huvudorsaken är den kravlösa skolan utan betyg i klasserna 1 – 7.

Frånvaron av betyg gör att elevernas dåliga kunskaper inte upptäcks. Det märks inte att de inte följer undervisningen. Det vet de självklart och utnyttjar situationen.

Socialdemokraterna är huvudansvariga för tillståndet med stöd av de sk ”borgerliga” partierna de senaste 10 åren.

En intervjuad elev sade att han kunde tänka sig att skolka mindre om det var roligare i skolan. Det är på dagis man får lära sig att allt skall vara kul och denna inställning sitter kvar långt upp i åldrarna. Men killen har stöd av skolverket. ”Lärandet” skall helst vara ”lustfyllt”!!. Som sagt dagis sitter kvar i huvet långt upp i åldrarna.

Så länge att en del av dem sitter nu på Skolverket.


Glutamat ger hjärnskador

08,januari, 24

Glutamat är en smaktillsats som tillsätts i många produkter. Varför det är svårare begripa. Inte ens producenterna kan ge något bra svar. På Wikipedia så listas en osannolikt lång lista på skador och biverkningar som glutamat kan ge.

Sök på E621 så kommer ni dit.

På länken nedan anges att även små doser under längre tid kan ge hjärnskador!!

Det är fullständigt obegripligt att detta ämne kan tillåtas i livsmedel.

ICA är känt för att använda glutamat i sina produkter.

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/tillsatser/msgveta.htm#farligt


Jämställdhet inom polisen??

08,januari, 24

Hörde nyss en kvinnlig journalist i radion ta upp fenomenet kvinnliga poliser. Nu lär det vara 25% kvinnor i poliskåren. Hennes problem var om ”jämställdhetsmålet” inom polisen var uppfyllt.

Då är frågan: Är polisen med dess verksamhet ett område som skall vara föremål för politiska jämställdhetsmål?

Det som självfallet skall vara avgörande är de krav som skall ställas på poliser samt individens förmåga att uppfylla dessa krav.

De manliga poliser som vågar yttra sig om kvinnliga poliser är inte särskilt positiva. Diplomatiskt uttryckt.

Det politiska hyckleriet om jämställdhet kan få svåra konsekvenser inom områden där tex kvinnor inte klarar kraven. Män och kvinnor kan vara bra på olika områden, men kan också vara direkt olämpliga inom andra områden. Det handlar ju inte om bara fysisk styrka. Det handlar också om att ha kurage att ingripa i kritiska och obehagliga sammanhang. Har kvinnor dessa egenskaper?

Det är uppenbart att vissa delar av polisverksamheten inte passar kvinnor. Å andra sidan finns det säkert delar av polisverksamheten där kvinnor passar bättre.

Slutsatsen måste bli att jämställdhet inom polisen inte får vara ett primärmål. Det måste vara den enskildes lämplighet och duglighet som avgör vid rekrytering och avancemang.


Sossarnas skolflum pinsamt

08,januari, 16

På TV igår i går så diskuterades skriftliga omdömen från 1:a klass. Man intervjuade två 7-åringar. Deras omdömen ungefär: ”Det är väl inte så farligt om man får dåligt betyg. Då får man öva för att bli bättre”

Precis. Det inte korkade Socialdemokratiska politiker fattar det begriper sjuåringar!

Betygen är till för att:

Informera eleven om hans nivå

Informera läraren om elevens nivå

Informera läraren om hans metodik, fungerar den?

Informera rektorn om situationen i klassen, fungerar läraren?

Informera föräldrarna om elevens framsteg, fungerar skolan?

Precis när jag skriver detta hör jag på radion att Lärarnas Riksförbund (LR) ändrat sig och går emot förslaget. Motivering: ”Eleverna är inte mogna för det…”

Pinsamt korkat. Vi som fick betyg från 1:a klass blev vi knäckta? Inte vad jag vet.

Även lärarförbundet är negativa. Flummiga argument. Det verkar mest vara en politisk prestigesak,  lärarvänstern vill inte acceptera de ändringar som kommer att ske.  Elevernas bästa är sekundärt för vänstern.

De flesta som studerar VILL veta var de ligger kunskapsmässigt. De två sjuåringarna visar att de är mer mogna än partivänstern och lärarvänstern.


Sossemoral as usual

08,januari, 11

I Bromölla hade man tänkt att utreda kommunens kostnader för flyktingmottagande.

Förslaget kom från (sd) men alla partier stödde förslaget. Precis som man beräknar kostnader för annan kommunal verksamhet så var det naturligt att göra en budget för flyktingmottagandet.

När Marita Ulfskog fick veta det blev det larmutryckning. Det var olämpligt. Att avslöja de verkliga kostnaderna för utlänningsimporten.

Om socialdemokraterna vill dölja just denna kostnad i den kommunala verksamheten vilka andra kostnader har man dolt / kommer man att dölja för skattebetalarna ?

Socialdemokraterna i Bromölla har nu backat efter order från centralkommittén och kommmer inte att redovisa kostnaderna för skattebetalarna.

Om man med detta vill antyda hög moral – humanism – så blir den praktiska hanteringen den rakt motsatta. Låg moral och ett medvetet udanhållande av information för skattebetalarna.

Det är ett tänkande som ligger på ett barns nivå. I denna fråga precis som i skolfrågor, försvarsfrågor mm. Det är pinsamt att beskåda vilken svag ledning Socialdemokraterna har och vilken låg moral de tillämpar när det passar deras syften.


Tyskland, Israel och ubåtar

08,januari, 10

Uder 2006 publicerades nedanstående artikel i VLT.

Det är alltså detta hycklande folk som försöker att hindra både Irak och Iran att skaffa sig kärnvapen.

Medan de själva sedan länge har varit en kärnvapenmakt och vill förbli den enda kärnvapenmakten i mellanöstern. Med anledning av detta ställde jag några frågor till tyska ambassaden. Dessa besvarades inte.

Det är beklämmande att se hur Tyskland kryper för judarna som försöker utnyttja händelser för snart 70 år sedan för att att skaffa sig fördelar i dag. Tyskland hjälper därmed till att skärpa spänningen i Mellanöstern i stället för att jobba för en lösning och avspänning i regionen.

Dagens tyskar har ingen som helst anledning att tåla spottloskor från judarna. Ingen annan heller för den delen.

Jag skickade ett mail till SVT och frågade om de hade tagit upp ärendet som nyhetsinslag.

SVT besvarade inte frågan.

Vilket är vad man kan förvänta sig av det etablerade judehål som SR/SVT är.

Från VLT:

Tyskland bygger U-båtar åt Israel

Israel har skrivit kontrakt med Tyskland om köp av två avancerade ubåtar kapabla att bära kärnvapen, skriver The Jerusalem Post.

Båtarna av typen Delfin U212 ska byggas i Tyskland av Howaldtswerke-Deutsche Werft. Kostnaden uppges till motsvarande drygt nio miljarder kronor.

Den Tyska staten skall stå för en tredjedel av priset. Israel har aldrig offentligt erkänt det kärnvapeninnehav omvärlden tar för givet.

Tyskland donerade två ubåtar till Israel efter det första Irakkriget 1991, och länderna delade på kostnaden för den tredje.

De nya ubåtarna ska dock förses med betydligt mer avancerat drivsystem uppger tidningen.

Den Israeliska regeringen vill varken bekräfta eller dementera.

(TT-AFP)

 

Frågor skickade till Tyska Ambassaden 060901

 

Enligt TT-AFP så skall Tyskland bygga två kärnvapen-Ubåtar åt Israel.

Det ger upphov till frågor.

1.
Anser Tyskland att det är lämpligt att tillföra mer kärnvapenkapacitet till regionen ? Bör inte målsättningen vara att göra Mellersta Östern till en kärnvapenfri zon? Speciellt som man försöker förhindra Iran att skaffa kärnvapen ? Hur går den logiken ihop ?

2.
Betalar Tyskland fortfarande skadestånd till Israel ?

3.
Bedriver Israel utpressning mot Tyskland pga WWII ?

4.
Är det allmänt lämpligt att samarbeta militärt med en utpräglad rasiststat ?

5.
Ubåtarna skall utrustas med nya drivsystem. Innebär det att båtarna får Stirlingmotorer som de svenska ubåtarna har. En av dessa ubåtar ”lånas” just nu av Israels stödjare USA ?

 

Den starkaste orsaken till att Iran försöker att skaffa kärnvapen torde vara hotet från Israels kärnvapen. Det logiska är att arbeta för att Israel avväpnas map kärnvapen. Har Tyskland tagit något sådant initiativ ?