Äggens tid

17,augusti, 5

Det skrivs mycket om förgiftade ägg just nu. Då syftar jag ändå inte på Anders Borg.

Jag är inte särskilt förvånad över hans beteende. Tecknen fanns tidigare.  Att gå omkring med en löjlig hästsvans vid 40 års ålder trots att han satt i en regering tyder på något slags problem mellan örona.

Men den uppvisning som han tydligen gjort på en fest i skärgården kanske bara var en förövning till Pridetåget?

Nu är det bara att hoppas att han sparkas ur åtminstone någon av de styrelser som han av omdömeslösa personer valts in i.

Det är han och Reinfeldt som ligger bakom massinvandringen. Det är de som avsiktligt saboterat försvaret genom underfinansiering.

Skolans problem är de starkt medansvariga till genom passivitet och genom att inte förstatliga skolan.

Så det skulle glädja mig om Borg åker ur flera styrelser.

Annonser

Rättssystemet degenererat av regeringar

15,oktober, 21

”Kalla fakta” i går. Om hur åklagare saboterar rättssystemet genom att släppa brottslingar med ett kvalificerat brottsregister fria innan rättegång inletts. Men även åtalseftergift beviljas för icke banala brott.

Rättssystemet har havererat precis som det mesta annat med de destruktiva regeringar som Sverige haft och har.

Vad som inte kom fram i programmet, vilket var svagt, var orsaken till dessa defekter i systemet. Orsaken är att  spara pengar!!!

Åklagarna agerar utifrån de direktiv som Riksåklagaren svarar för. Riksåklagaren agerar i enlighet med  regeringens direktiv.

Det är alltså regeringen som är ansvarig. Vilken regering? Naturligtvis den  som ”leddes” av katastrofen Reinfeldt. I nära samarbete med katastrofen Borg.

När det visade sig att brottsligheten kraftigt ökade för ett antal år sedan så var det uppenbart att åklagare och domstolar inte klarade arbetsbördan. Det naturliga i det läget vore självklart att utöka åklagarnas och domstolarnas kapacitet.

Problemet var Reinfeldt och Borg som inte har normal utrustning mellan örona.

En utökning skulle kosta pengar.

De löste problemet på följande sätt:

1.
Bevilja åtalseftergift så att färre mål gick till utredning och domstolar.
2.
Att inte häkta folk före rättegång även om det vore högst motiverat.
3.
Att bevilja ”rabatt” för brottslingarna. De skulle inte dömas för alla brott utan bara för de värsta brotten.

Punkt tre var möjligen införd redan före 2006 av Thomas Bodström som rekommenderade metoden för att reducera utredningsbördan.
De här åtgärderna skulle spara pengar, det viktigaste för Reinfeldt och Borg. Konsekvenserna för rättssystemet och svenska folket  intresserade dem inte.

Som framgick i programmet så blev folk nästan ihjälkörda av dessa kriminella fyllon och knarkare som borde hållits i förvar.

En följd av regeringens inkompetens och förakt för medborgarna.

Frågan är om inte de drabbade borde stämma staten för de svåra skador de erhållit, en direkt följd av  regeringens defekta moraluppfattning. Medborgarna skall skyddas från kriminella och asociala individer. Det är en av statens huvuduppgifter vid sidan av att försvara landets suveränitet.

I bägge fallen så har denna dåvarande regering svikit sin uppgift.


Även denna regering är ointresserad av försvaret

15,april, 10

En skribent i Dagens Samhälle, Leif V Erixell, ställer välmotiverade frågor om journalisternas bristande uppföljning av diverse utspel från politiker. Han tycker att media bara behandlar utspel som ett drag i ett spel och nöjer sig att rapportera på den ytliga nivån.

Speciellt reagerar han på journalisternas brist på följdfrågor angående finansministerns mycket snåla tilldelning till försvaret när behovet är det flerdubbla. Försvaret har begärt ca 4 miljarder /år för att man skall uppnå det som beslutades i 2009 års försvarsbeslut. Wisemans Wisdoms påpekar dock att i den proposition som låg till grund så förekommer reservationen ” om ekonomin tillåter ” inte mindre än åtta gånger!!

Det var Reinfeldts och Borgs sätt att tala om att vi har ingen avsikt att prioritera försvaret, vi vill lägga pengarna på annat.

Nu är det ju (tyvärr) en kvinna som är finansminister. Att kvinnor har mycket svårt att förstå försvaret och dess funktion det är inget nytt.  I det här finns den extremt negativa faktorn i bakgrunden som heter Åsa Romson. Mp vill ju inte ha något försvar alls så kombinationen av två kvinnor där en av dem är en  ansvarslös flumanarkist, det ger vissa svårigheter att komma fram till ett korrekt beslut angående försvaret.

Å andra sidan så är detta förankrat hos Löfvén.

När han nyligen  var i USA så sade han att vi måste förstärka försvaret. I går sade han i TV att i stället för att be NATO om hjälp så måste vi bygga upp vårt eget försvar.

Helt korrekt men det stämmer ju inte alls med de beslut som regeringen föreslår!!

Skribenten ställer 5 välmotiverade frågor till finansministern om försvaret, se länk till artikeln nedan.

Artikel Dagens Samhälle


Den berikande mångkulturen modell (m) och (s)

15,mars, 20

Skjutning 150318 i Göteborg på restaurang. Två döda åtta skadade.

”Aktuellt” 150319: Debatt om händelsen.Ordet invandrare nämndes inte. Janne Josefsson som bor i området: ”Det är som en annan planet”.

”Debatt” i SVT 150319. Orden invandrare eller invandring nämndes inte. SVT hade troligen före programmet förbjudit de närvarande att använda de orden.

Sannolikheten att det var vita infödda svenskar som stod för skjutningen torde vara mycket liten.

Polischefen sade ungefär: ” Vi griper dem, de blir dömda sitter på kåken en kort tid, kommer ut och fortsätter med det kriminella som förut. Dessa problem kan inte polisen lösa, det ligger på en annan nivå”

I klartext: ”Invandringen till Göteborg måste stoppas”. Yngre personer invandrar, får inga godkända betyg i skolan, det blir en biljett in i krimvärlden. Det är en helt omöjlig situation för Sverige att lösa.

Den naturliga lösningen är att de aldrig släpps ut i samhället, de skall skickas tillbaka till sina hemländer. Alternativt förvaras i stora läger som kan utvecklas till minisamhällen. I rent preventivt syfte. Där kan de ta igen sin bristande utbildning eller  lära sig sitt hemlands språk för att senare utvisas dit.

Stefan Löfvén gjorde ett uttalande när han fick höra talas om dådet:

”Vi har en utveckling som säkert skrämmer många människor. Vad är det för samhälle vi går till mötes. Vad är det som håller på att utvecklas?”

(Expressen)

”Vi har skärpt straffen när det gäller grovt vapenbrott, och det är viktigt att ha gjort det. Men vi behöver gå vidare och också titta på förberedelse av grovt vapenbrott, så vi kan förhindra den organiserade kriminaliteten, att komma över vapen och därmed också göra det möjligt att utföra sådana här saker.

(Tobbes mediablogg)

Han verkar inte vara inne på banan lika lite som Reinfeldt var. Noll koll.  Framför allt: Att undvika den primära orsaken ,invandringen, och pladdra om annat.

Men 7-klövern är överens. Särskilt moderater och socialdemokrater. Så här skall Sverige vara i fortsättningen. Det är berikande. Mer spännande.

 


Särintresset hänger inte med

14,oktober, 21

U-båtsjakten pågår för fullt. På sjön och i media. I utländska media så hånar man Sverige pga våra  små resurser.

Reinfeldts och Borgs ”särintresse”  tycks inte fungera så bra.  Men radarparets eget särintresse, massinvandringen, den fungerar desto bättre.

Jag är inte säker på att det är ryssarna som smyger i skärgården. Alla tycks ha glömt senaste ubåtsjakten, på samma ställe. Starka indikationer pekade på att det var en NATO-ubåt som var aktuell den gången.

I och med att våra mycket intelligenta politiker lade ner kustartilleriet så försvann tydligen också de fasta minlinjer som fanns utlagda i skärgården. Livsfarliga för ubåtar. Det bekymrar inte våra smarta politiker.

Det skulle inte förvåna mig om både NATO och Ryssland använder den svenska skärgården som övningsområde. Det är ju numera riskfritt.

För några år sedan så hade USA framställt en önskan om att få använda skärgården som övningsområde för navigering.Försvarsministern var naturligtvis positiv. Sedan blev det märkligt tyst i frågan.

”Fred i vår tid”  var det visst någon politiker som sa strax före VK2.


Diverse 141015

14,oktober, 15

I en artikel i skittidningen Nyheter24 så gör en liten feministsnuppa stor affär av att det i en dokumentär om Zlatan fanns för få kvinnor!! Fördumningen i dessa kretsar är tycks vara  obegränsad. Efter artikeln fanns möjligheten att svara på om artikeln var bra eller dålig. Då jag läste: 946  BRA och 7424 DÅLIG!  Hon blev mosad. Det bekymrar nog inte snuppan. Hon har ju fått visa att hon står mitt i den hjärndöda PK-istiska feministflocken.

I lokal-TV så togs upp att det finns så få kvinnliga jägare.Långt inslag. Det finns visst ca 300 000 jägare i Sverige varav 18000 eller 40000 kvinnliga, jag minns inte vilket.Jaha och vad var problemet?? Vilket allmänintresse fanns i detta? Vem hindrar kvinnor att jaga?? Vi skulle nog förstå att det på något sätt var männens fel, hur det är oklart. Feministdravel även här, lika korkat.

Borg har tydligen fått i uppdrag från Finland att göra en utredning om den ekonomiska utvecklingen för Finland de närmaste åren. Han får ingen ersättning för det. Vem skulle vilja betala? Jag gissar att hans två viktigaste förslag är: 1. Lägg ner försvaret. 2. Importera 1 miljon analfabeter från U-länder……. De kommer att bidra…

 


Reinfeldt: Bonnläppar ej välkomna

14,augusti, 24

I Expressen 140823 säger Reinfeldt: ”Vi vill modernisera Sverige och göra vårt land öppet, urbant och framgångsrikt…”.

”Modernisera” det torde betyda det rasistiska projekt som innebär att man kör över den inhemska befolkningen genom massinvandring. Som realiseras genom direktiven till Migrationsverket att släppa in så många som möjligt med permanent uppehållstillstånd. Anhöriga och analfabeter från U-länder  gör Sverige mer spännande tycker regeringen.

Öppet”, det betyder fri invandring. Det har man redan realiserat maskerat som asylinvandring med stöd från anarkistpartiet (MP).

”Urbant” kan sägas betyda stadsorienterat. Ett intressant öppet erkännande av att man bara är intresserade av städerna och dess befolkning och miljö.

I klartext: Vi lägger ner landsbygden. Inga satsningar utanför stadsgränserna.  Det bekräftas av den valbroschyr från moderaterna som jag nyligen fick.  Inte ett ord  om landsbygden vare sig i den del som gällde rikspolitiken eller i den lokala politiken.

Ett latteparti. Bonnläppar ej välkomna.

Ett utmärkt klarläggande för väljarna i det kommande valet.