Samhälle ålder och kultur

09,september, 29

Ett par inlägg på SVD brännpunkt har angripit åldersmobbningen i Sverige. Det är välmotiverat.   Vad har  lett till denna människosyn??  Jag tror det är två – tre faktorer som styrt.  Det stela socialistiska synsättet på människan som en produktionsfaktor. När en viss ålder uppnåtts så skall ”delen” bytas ut. In med nytt. Detta byråkratiska synsätt genomsyrar fortfarande det svenska samhället. Att  folk längre tillbaka pga hårt arbete knappat orkade till 65 det är naturligt, men idag blir det alltmer sällsynt med detta skäl.

Medellivslängden  stiger för varje år och allt fler har hela sitt liv sysslat med relativt bekväma arbetsuppgifter.

En annan stark faktor i sammanhanget är massmedia som drivit ungdomskulten till sjukliga nivåer.  I varje tidning där man intervjuar folk så står det: ”Kalle 24″, ” Bengt 62″, ” Stina 44″ osv.  Det är journalistkåren som med en slapp jargong underhåller ålders- fixeringen. I minst nio fall av tio så har åldern ingen som helst betydelse i sammanhanget.  Alternativa svar när journalister frågar om ålder: ” Det angår dig inte” eller ”15+” om du är vuxen.

Den hjärndöda verksamhet som kallas ”mode”  är en annan faktor som bidragit.  Ung och vacker det är vad som trummas in i medvetandet.

Det verkar dock vara en brist i den nordiska kulturen att inte respektera äldre.  Söderut så betraktar man ofta äldre med respekt.  Om det är socialismen som är orsak till detta också det är frågan.

Att slopa personnumrens koppling till åldern är en riktig åtgärd.   I övrigt så  måste en mer dynamisk attityd till äldre införas. Det är inte åldern som skall vara avgörande det är  fysisk och intellektuell status som skall vara bestämmande  för fortsatt verksamhet.

Alf Svensson

Anna Rinman

Livslängd


Närförsvaret

09,september, 26

I samband med helikopterrånet så blev två JAS 39  inblandade.  Enligt SVD så låg de i beredskapsläge över Östersjön, beordrades att gå mot Tullinge. Vad som menas med Tullinge är oklart. Tullinge som flygbas är nerlagd sen en massa år, där skulle byggts bostäder för länge sedan om kommunen följt sina intentioner.  Man kanske menade att de lade sig i vänteläge i luften för vidare order.

I Blekinge  och Västergötland ligger mälardalens närmaste flygvapenförsvar!! Hur skulle det här  fungera i ett  krigsläge?? Först 30 minuters anflygning, från Ronneby eller Lidköping, bekämpning, sedan 30 min hem igen??  Så kan det naturligtvis inte fungera. Man måste kunna landa, ombeväpna och tanka i närzonen. De flesta krigsbaser som fanns i mälardalen har lagts ned. Återstår  de civila flygplatserna. Då är frågan: Har man förberett  dessa flygplatser för att fungera som krigsbaser i krigstid??  Troligen inte, politikerna har ju bestämt att krig inte skall förekomma.  Om det ändå inträffar blir man tvungen att använda civila baser. Det obehagliga med det är att tunga  angrepp från fienden kommer att drabba civila och den civila trafiken.

SVD

Försvaret av Stockholm


Skoleländet mot sin final

09,september, 26

Nu har det kommit officiell bekräftelse på vad många vetat om,  katastrofen i skolan.  Nu är det fastslaget svart på vitt. Nu kan inte sossar och moderater förneka eländet vilket de hittills gjort. Det var faktiskt inte sossarna som startade det hela, det var moderaterna. Det var Carl Bildt och Beatrice Ask som släppte Lpo94 där idiotin och flummet beordras.  Att sedan sossarna jublade över smörjan och stöttade dumheterna det är bara vad man kan förvänta sig.

Kommunaliseringen och ”individuell” undervisning är huvudproblemet.  Det tredje problemet som kanske inte har nämts är inkompetenta lärare. Som valde  yrket därför att det var den enda utbildning de kom in på.

Rektorer som inte vill/vågar ställa krav på lärarna eller inser dårskapen och inför effektivare  metoder i undervisningen.  Men de kan hänvisa till Bildts och Asks läroplan och hävda att de följer reglerna.

Katederundervisning har varit det fulaste som finns under de senaste 15 åren.  Det har jämförts med ”Caligula” och liknande dumheter. Händelsevis så har katederundervisning alltid fungerat  och  vad jag vet så har inget annat system visat sig bättre.  Den kan naturligtvis varieras på olika sätt men som princip så är det den effektivaste metoden att undervisa elever i yngre åldrar.

Att staten måste återta ansvaret för grundläggande utbildning har länge stått klart.

Malin Sive i DN sammanfattar mycket av dumheterna i en krönika.  Även SVD tar upp ämnet.

Själv har jag i åtskilliga inlägg påpekat det som nu är myndighetsspråk.

SVD

DN

TIMMS senaste

Skolvänsterns nederlag


Angkor och andra

09,september, 20

Äntligen ett oiktigt fvuntimmev!!!    Som har fattat guds och naturens mening med kvinnan.  När nu kvinnan är anatomiskt skapad för spis och kök  så ska de naturligtvis  vara där.  Flippa ur fullständigt och låtsas att man kan som en man, sitta i styrelsen mm , rent ofog.

Anna Anka har fattat galoppen. Kvinnans självklara roll är att passa upp på husbonn.  Ska vi verkligen behöva hämta tofflorna och tidningen själva är vi kommer hem ,  utarbetade efter 8 timmar på kontoret??

Men Anka får akta sig.  Så hon inte blir sprängd.  En riktig tidningsanka har hon redan blivit. Det är naturligt att hon blir populär. Svenska folket gillar Anka. Speciellt på julafton.

Hon är nästan lika tjusig som Angkor Vat.  Men det bästa är att stupidfeministerna fått blodstörtning.  Hon borde få  medalj av regeringen.

SVD


Huvet i väggen igen

09,september, 8

Så har SAAB blivit blåsta på ytterligare en flygplanaffär.  Det är ganska mycket självförvållat.  Med FMV som medhjälpare. Man proppar flygplanet fullt med prylar från USA och sedan tror man att man skall kunna sälja detta flygplan i konkurrens med USA-byggda flygplan!!  Fullständigt dödfött.

Det var samma förhållande med Viggen. Lär dom sig aldrig?  I denna Brasilienaffär så fanns det väl fler komponenter, med motköp och tekniköverföring.   Samt affärer tidigare.

Det är sannolikt att Brasilien inte vill bli beroende av USA vad avser  reservdelsförsörjning. Sydamerika har fått nog av USA och det sätter spår.  Skulle SAAB bygga ett nytt flygplan så skulle det garanterat bli samma koncept. Vissa lär sig aldrig.

SVD


Fel högskoleintagning

09,september, 2

För att fylla högskolorna med elever så sänker man betygskraven.  Detta är näst intill katastrofalt. En felaktig princip som får flera skadliga konsekvenser. Den kanske allvarligaste är att detta maskerar att grundskola och gymnasium inte ger tillräckligt bra utbildning i tunga ämnen som är nödvändiga på teknik- och naturvetenskapliga högskoleutbildningar.

På många utbildningar skall kraven vara absolutfixerade och inte anpassas till  sökandes nivå.  Ett sådant område är lärarutbildningen.  Att släppa igenom lärare som inte har de rätta förutsättningarna  att utbilda andra saboterar hela utbildningssystemet, vilket är vad vi ser i Sverige idag.

Vill man vara lite dynamisk så kan man sätta absolutkrav på 75% av sökanden och avsätta 25% till sökanden med andra kvalifikationer.

Skälet till nuvarande system är tydligen ekonomiska.  Dels är medelstilldelningen beroende på antalet elever,  dels får man övertalighet på lärarsidan om det blir få kvalificerade sökande.

Detta måste ändras, detta snikna ekonomiska synsätt på den högre utbildningen måste förändras  genom direktiv från regeringen.

SVD