Ny larmrapport om kemikalier

10,oktober, 29

Det räcker inte med Bisfenol-A som hormonstörande kemikalier i miljön, nu kommer nya larm om att de sk bromerade flamskyddsmedlen har liknande effekter. Inte bara det, ämnena är också sjukdoms- framkallande. Ersättare för dessa ämnen är minst lika farliga.

En grupp forskare, 145 stycken, har skickat en skrivelse till de flesta regeringar och varnat för dessa ämnens inverkan på människor.

Det har man vetat länge pga djurförsök, nu har det konstaterats att kvinnor som har höga halter av dessa ämnen har svårt att bli gravida.

Ämnena finns i möbeltyger och elektronik tex. Varför de skall finnas i elektronik det är en intressant fråga. Troligen helt onödigt.

När ett ämne förbjuds så ersätter man det med andra kemikalier!!  Som man sannolikt inte vet konsekvenserna av.  Som jag  skrev i ett tidigare inlägg,  det är en naiv ansvarslöshet över användningen av kemikalier som mängder av människor kommer i kontakt med.

Ämnena hamnar också i naturen på pga den frekventa användningen. En del varianter har förbjudits men andra finns kvar.

SVD

SR1

SR2


Skåne bara ett av många symptom

10,oktober, 28

Skånepolisen  gör nya framsteg. Nu tappade de bevakningen på Ystadsbrännanren och genast blev det två bränder. Bla brann en gammal fin väderkvarn ned.

När brännaren härjade som värst kom förslaget upp att han skulle punktbevakas. ”För dyrt” blev svaret från polisen.  Direktiven från RPS  och regeringen är att ekonomin går i första hand, rättssäkerheten  kommer i bästa fall tvåa.

I ett inlägg av Reepalu nyligen påpekade han att i Ystad finns det 240 poliser men i Malmö så är det färre än 1974.

Skåne har en kvinna som länspolischef. I början av denna karriär så ville hon göra ett gäng värstingar till poliser. Stöddes av RPS som man kan vänta sig. Har denna RPS-chef någonsin vågat säga emot en kvinna?? Han verkar vara väldigt mycket feminist, vilket är samma sak som att vara dum.

Sedan kom Skånechefen på att man skall inte vara elak mot de stackars huliganerna, hon införde ”dialogpoliser” som skulle gulla med dem.

Nu senast skjutfesten. Inga framsteg. Troligen för dyrt med spaning.  Facket brukar protestera mot tjänstgöring på obekväma tider.

Är det möjligen ett ledningsproblem inom polisen, i Skåne som på andra håll?  Tex på RPS.

Uppdatering 101110:
I DN meddelas att Ystadpolisen kommer att upphöra med att bevaka den förmodade mordbrännaren. Skälet är att pengarna är slut, man måste  ha tillskott.

SVD1

SVD2


Widmans pinsamheter igen

10,oktober, 24

I Expressen så demonstrerar  Allan Widman (fp)  den försvarspolitiska enfald som alliansen  realiserat.

Vi måste hjälpa andra annars får vi ingen hjälp själva. Det är budskapet.  Det klart har man försatt sig i den situationen att man i stort sett lagt ned försvaret så blir man beroende av andra, ett tankesätt som vittnar om en total ansvarslöshet mot det egna landet.  Det skulle vara motivet för Sveriges deltagande i Afganistan.

Är det Afganistan som anfallit USA och Europa??

Det verkar så eftersom vi måste hjälpa USA mot det elaka U-landet.   ”Soldaterna offrar livet för Sveriges säkerhet” påstår han!!   Hur hänger det ihop??  Det skulle vara intressant att höra den förklaringen.  En dumhet som bara Widman kan prestera.

”Den som inte medverkar till att lösa andras problem löper större risk att ensam behöva konfrontera näraliggande hot och risker.” påstår han vidare.  Det gäller om det vore ett EU-land, men det gäller inte USA.  USA får lösa sina självförvållade problem själva.

I Agenda säger han att vi har ett nära vapensamarbete med USA, vi är i praktiken beroende av USA. Varför det då?  Varför har Widman och de andra sionisterna försatt Sverige i den situationen? Jo därför att sionisterna vill samarbeta med andra sionister, ett rent rasistiskt ställningstagande bakom ryggen på väljarna.


Rättsröta 2

10,oktober, 22

En man som körde 193 km/h i närheten av Ljungby där det är max 100 km/h, fick behålla körkortet. Normalt gäller 30 km som kritisk plusgräns.

Poliserna hade noterat att ingen olycka inträffat, åklagaren tyckte därmed att det inte var vårdslöshet i trafik. Dock fick föraren 4000 i böter.

Är det någon som tror att en vanlig knegare skulle fått behålla kortet? Var det en höjdare från orten?  Eller en son till en sådan??

SVD

Röttsröta 1


Rättsröta 1

10,oktober, 22

I lokaltidningen rapporteras om ett fall där två män misshandlade och  knivskar en tredje man allvarligt. Offret överlevde med svåra skador. Hovrätten fastställde straffet till 1,5 år trots att rubriceringen var grov misshandel. Efter våra politikers  omsorg om de kriminella så reduceras straffet till 1 år.  Det var på gränsen till dråp men hovrätten dömer till 1,5 år.

Nedan utdrag ur brottsbalken. Som framgår är straffet för grovmisshandel 1 – 6 år. De lade sig nästan så lågt som det gick.

Ur brottsbalken:

6 § Är brott som avses i 5 § att anse som grovt, döms för grov misshandel till fängelse i lägst ett och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen har tillfogat en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

Är brottet att anse som synnerligen grovt, döms dock till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är synnerligen grovt ska särskilt beaktas om kroppsskadan är bestående eller om gärningen har orsakat synnerligt lidande eller om gärningsmannen har visat synnerlig hänsynslöshet. Lag (2010:370).

Slut citat.

Hovrätten har inte alls dömt enligt 6§. Här hade förövarna  tillfogat offret svår kroppsskada. Detta bortser hovrätten helt från.
Händelsen inträffade i Västerås. Här är rättssystemet avskaffat men desto mer anmärkningsvärt att Hovrätten följer efter.  Tyvärr infinner sig  misstanken att förövarna tillhör en speciell kategori.


Bedragarnas paradis

10,oktober, 19

I lokaltidningen kan man läsa att en internetbedragare slipper åtal. Han hade lurat 180 personer på 100000 kr.

Åklagarens skäl:  ” Jag har tagit beslutet av rättsekonomiska skäl” Han anser inte att kostnaderna för att driva målet är rimliga  ”i förhållande till sakens betydelse”. Ett annat skäl är att bedragaren redan sitter i fängelse för skattebrott.

Åklagaren efter att en av de drabbade reagerat: ”…..Men det finns utrymme i lagen för den här typen av beslut.  Dessutom har vi fått tydliga direktiv av Riksåklagaren att tänka på ekonomin..”

Det här avspeglar rötan i rättssystemet om man alls kan kalla det för rättssystem.  Om en person redan är dömd för något annat så får han ”rabatt” på övriga brott, särskilt om de har mindre straffvärde.  I USA så travas straffen på varandra vilket är en riktig princip, så inte i Sverige, de förslöade krimliberalernas paradis.  De finns i samtliga partier.

Ekonomin är det viktiga för åklagarna. Samma sak inom polisen. När rikspolíschefen är ute i distrikten så påpekas att det viktigaste är att spara pengar, mindre att bekämpa brott.

Det är direktiven från högsta ort, från regeringen.  Det var moderaterna som skulle satsa på rättssystemet.  En ren bluff , de är totalt ointresserade.  Ett tydligt bevis på detta är att de inte vill tillsätta en justitieminister.

Men Reinfeldt måste ju skrapa ihop miljarder till att försörja Somalier och att hjälpa USA i Afganistan.  Betydligt viktigare än rättssystemet i Sverige.


Frankrike i judarnas grepp

10,oktober, 19

I Frankrike kan man bli åtalad om man uppmanar till bojkott av Israel och varor därifrån.  Skrämmande.  Vad blir nästa steg,  åtal om man kritiserar Israel? Har inte Frankrike varit ett av yttrandefrihetens starkaste företrädare?

Sarkozy är halvjude vilket troligen inverkat. Frankrike och  Sverige är Europas starkaste judefästen så detta ger en insikt hur det går när judarna får makt.

Källa: Flashback


Bra med megastäder?

10,oktober, 18

I en krönika i SVD ifrågasätter Jacob Bursell om städer måste växa. Det är en bra fråga som jag ibland funderat på. Ju större stad ju större  problem av olika slag uppstår för att tätorten skall fungera. Stegvis så behövs mycket stora investeringar , vanligen i infrastrukturen, för att verksamheten skall flyta bra.

Ett praktexempel är Stockholms senaste megaproblem, förbifarten som behövs för att avlasta genomfartstrafiken via Essingeleden.
Den kostar 10-tals miljarder.

Det som starkt försvårar utbyggnaden av nuvarande städer är att dessa städer grundades för flera hundra år sedan då en långsiktig stadsplanering med tanke på expansion var mycket begränsad. Det uppstår närmast olösliga problem när man skall pressa in en modern struktur i det gamla. Ett annat exempel i Stockholm är järnvägsspåren som har för liten kapacitet och som är svåra att bygga ut med rimliga kostnader.

Min idé har varit att när en stad uppnår en viss storlek så sätter man stopp. Ingen utbyggnad, inga bostäder eller företag skall tillåtas att nyetableras.

Man får bygga en ny tätort från grunden på annan plats.  Fördelen med en nystart är att man kan planera in allt från början och planera för en långsiktig geografisk expansion intill en viss gräns.


Merkel sågar ”multikulti”

10,oktober, 18

Angela Merkel , boss i Tyskland, förklarar försöken till det multikulturella samhället i Tyskland som ett fullständigt misslyckande.

Detta enligt en TT-artikel.

”Den här hållningen har misslyckats totalt” säger hon. Hon varnade också för att ”invandringen drar ner våra sociala system”. Dock behöver Tyskland specialister från utlandet för vissa branscher.  ”Multikulti är dött” sade ledaren för bayerska CSU.

Hmm så det kan gå. Om det har spruckit i Tyskland hur blir/är det då i Sverige som har en med relativa mått högre invandring??

Det är givet, det har redan fallererat. De enda som vägrar att inse och erkänna det är demagogerna och sionisterna i riksdag och regering.

Det är därför som SD nu sitter i riksdagen.

Det Merkel säger är ju  stort sett det SD har varnat för. Hur skall de hycklande partiledarna i riksdagen hantera det här? Skall Merkel förklaras som nazist eller rasist eller bäggedera??  Skall de frysa ut Merkel i EU , vägra samarbeta  mm?? Reinfeldt har ju varit kompis med Merkel, hamnat i knepigt läge?

Sydsvenskan

SVD


Tolgfors enfald – igen

10,oktober, 16

”…försvaras bäst utomlands…” gäller möjligen USA eftersom de startat krig mot muslimerna, det är ett specifikt USA-problem, inte ett svenskt. Men den enfaldige Tolgfors har upprepat samma sak, den sionistiska gemenskapen gör att de vill jobba kompis med USA.  Tvärtom, den svenska deltagandet i USAs krig gör att vi drar på oss moteld. Det är knappast en tillfällighet att SÄPO nyligen varnat för aktiviteter.

Jag ifrågasätter starkt om uppsägningsförfarandet ligger inom arbetsrättens ramar. De som inte skriver på skall sägas upp pga ”arbetsbrist”. Vilken arbetsbrist?? Det är uppenbart en felaktig rubricering som brukar användas av arbetsgivare som inte har rent mjöl i påsen.  När någon vägrar att åka utomlands  efter beordrad kommendering då kan det möjligen användas men det naturliga i det fallet är just arbetsvägran som motivering. Som påpekas i kommentarerna, många har svarat ja bara för att vinna tid att söka annat jobb. Andra planerar att säga upp sig då kommenderingen kommer. Det försätter i  förvaret i en knepig situation. Det hela är klumpigt hanterat.

SVD