Infrastruktur kan inte vara lönsam

16,januari, 31

Järnvägar är inte lönsamma. Stor rapport från några ekonomer.

För många år sedan var det en kvinna, nationalekonom, som gjorde till sin käpphäst att en stor del av vägnätet inte är lönsamt.

Hon hade säkert rätt. Jag gissar att minst 80% av vägarna inte är lönsamma.

Problemet är bara – för dessa skarptänkare – att mycket av infrastrukturen måste finnas oavsett om den är ”lönsam” eller ej. Den måste finnas där  hur olönsam den än är. Av helt andra skäl en strikt ekonomiska.  Av politiska, sociala  eller andra skäl.

Nyligen hörde jag en representant för näringslivet säga att det är inte persontrafiken på järnväg som är problemet, det är bristen på godskapacitet som orsakar  problem.

För dessa stockholmare som gör analysen så är det obligatoriskt att klanka på Botniabanan, Det är snudd på rasism eller i varje fall förakt för landsbygden och avlägsna landsdelar. ”Vadå Norrland, de behöver väl ingen järnväg??”  Jag stöder Botniaprojektet till 100%, den behövs av allmänna uppdateringsskäl men också för att snabba upp kommunikationerna söderut.

Sverige är ett avlångt land och det ställer krav på effektiva kommunikationer mellan landsdelarna.

Det är inte rätt läge att gapa om ”lönsamhet”.

Att det svenska järnvägsnätet behöver uppdateras det är det ingen tvekan om. Sedan det stora rycket gjordes för drygt 100 år sedan så har inte så mycket hänt på de tunga viktiga bitarna av nätet. På senare tid har man tom grovt eftersatt underhållet,

Det diskuteras om olika typer av snabbtåg. Man kan ifrågasätta om höghastighetståg är lämpliga i Sverige med tanke på klimatet. Att köra riktigt fort vintertid med snö och is på banan verkar inte riktigt hälsosamt. Japan och Frankrike torde vara de länder som har mest erfarenhet av snabbtåg så där finns det mycket att lära.

Vid en rejäl uppdatering av bansystemet så måste man ta problemet med godstrafiken på allvar. Speciellt som den politiska ambitionen torde vara att det tunga godset skall gå på järnväg. Så minst dubbelspår överallt som nybyggnad, kanske man kan använda det gamla bansystemet för godstrafiken. Idealet vore fyra spår två för persontrafik och två för godstrafik.


Nationalstaten en självklarhet

16,januari, 29

En judisk Rabbin från Göteborg, numera bosatt i Manchester,  skriver ett inlägg i Dagens Samhälle som torde ge PK-isterna blodstörtning. Speciellt de som som bedriver krypskytte i liberala (judiska) media.

Han heter Dan Korn och har tidigare under sin tid i Sverige bedrivit något som kanske kan kallas folklivforskning i Västsverige.

Det han påpekar är att nationalstaten är en nödvändig konstruktion för att uppehålla ett organiserat sammanhållet samhälle för att undvika kaos.

När man stöter på en jude som uppvisar ett visst mått av kurage och säger sanningar som gör judar i den svenska inskränkta ankdammen ursinniga, då tror man knappt sina ögon. Tex de judar som  har lyckats att ta kontrollen över de flesta partierna i riksdagen, de som vill avskaffa både den nationella befolkningen och nationen Sverige.

Någon enstaka person har varit inne på samma spår tidigare men stor tystnad har inträtt efteråt.

Alla som har någon tankeförmåga inser att Korn har rätt. En sammanhållen nation med en befolkning om bekänner sig till en en gemensam kultur och andra gemensamma värderingar blir en nation med ett nationellt självförtroende som  gynnar nationens utveckling.

Detta självförtroende gör också att man  intill viss gräns kan visa tolerans mot andra länder och folk från andra likartade kulturer. Intill viss gräns. Det finns ingen som helst anledning att lägga sig platt för främmande folk och kulturer som inte uppfyller elementära krav på civilisation  och bildning. I begreppet bildning inkluderas religion.

Det kaos som nu uppstått är delvis en följd av medveten illvilja att skada nationen och en naiv respekt för föråldrade asylregler. Eller mer exakt: Man utnyttjar medvetet föråldrade asylregler för att skada nationen.

Nationalstaten garant för demokrati – Dan korn


60% bluffmakare som vill åt EUs välfärd

16,januari, 28

Kommissionären Timmermans i Bryssel säger att ”flyktingarna” till ca 60 % inte är flyktingar utan ekonomiska migranter. De flesta av bluffmakarna är afrikaner som inte har någon som helst asylrätt i EU.

Detta har de flesta vetat länge utom den svenska regeringen och Migrationsverlet.

Eller rättare sagt: De vill inte veta. Den svenska nationella befolkningen ska utrotas med vilka metoder som helst. Med negrer, med illegaler, med vad som helst. Allt enligt den internationella judendomens projekt som BILDERBERGARNA stöder. Löfven och Damberg har varit på kurs hos Bilderbergsgruppen för att få  den rätta utbildningen.

Timmermans


Från djungel till svensk välfärd

16,januari, 28

Enligt Swedbank så svarar invandrarna för ca 70% av arbetslösheten. En neger säger att han kommer att stanna här ”för evigt” och han tänker inte jobba.  Han lovar dessutom att ta hit sin lilla familj på 10 personer.

Det är alltså för detta klientel som svenskarna skall slita för att de skall få det bra och för att ta del av svenskarnas välfärd.

Om det vore något krut i denna regering och dess myndigheter så skulle idioten hämtas och omedelbart utvisas.

Eftersom denna förutsättning inte finns så kommer inget att hända. Illegaler  får socialbidrag och läkarvård.  Dessa starka signaler till U-länderna gör naturligtvis att de gör vad som helst för att komma  till detta land styrt av idioter. De kommer garanterat att få asyl eftersom de har det ekonomiskt taskigt hemma i Afrika.

Regeringen har tillsatt en utredning för att hitta säkra vägar för ekonomiska migranter till EU.

Ledd av Maria Ferm. Bocken som trädgårdsmästare. En representant för ett anarkistparti från yttre rymden.

 


Fysisk aktivitet alltid positivt

16,januari, 8

Med stor förvåning har nu läkarna upptäckt att måttlig fysisk träning är bra för att rehabilitera diverse sjukdomar. Cancer, astma mm.

Det är inte så konstigt. Människan är gjord för fysisk aktivitet. Det har utvecklats under tusentals år. Det är onormalt för kroppen att sitta stilla framför en dataskärm  och glo som vi  gjort i allt större utsträckning de sista  30 åren.

Det måste kompenseras med systematisk regelbunden fysisk aktivitet.

För inte så länge sedan så ansåg de vitrockade gudarna att det var meningslöst med fysisk träning efter en ålder av 65-70 år.

Helt fel. Vilket man senare konstaterat.

Alla kroppens organ fungerar bättre av fysiskt aktivitet. Med reservation för elitträning.

Det borde inte vara en sensation för de som sysslar med kroppsvård.

Artikel SR


Den judiska intelligentian briljerar

16,januari, 7

Demokratiutredningen är levererad. Den tillsattes av den extrema judinnan Birgitta Ohlsson i den förra  juderegeringen.

Som man kan förvänta sig så gav hon uppdraget till en judisk kompis, juden Olle Wästberg.

Ett av hans förslag är att införa rösträtt från 16 års ålder.

Tom den tidning där han själv varit chefredaktör, Expressen,  totalsågar förslaget. !6-åringar som tillfrågas tycker ofta själva att de inte är mogna för detta att de inte är tillräckligt insatta i  politiska frågor.

Helt rätt. Är man 16 år då skall man koncentrera sig på studier och lägga mindre tid på politik.

Men detta är inte det första dumskalleförslaget från judiskt håll. För ca ett år sedan hade judinnan Suzanne Osten och en kvinna till en artikel på DN debatt där de föreslog att även barn skulle få rösträtt.

De ansåg att barn skulle ha rösträtt från 6 (sex) års ålder!!!!

Är det någon som tror att det är en tillfällighet att både den förra juderegeringen och den nuvarande juderegeringen är odugliga på praktiskt taget allt??


Värnplikt för alla snarast

16,januari, 6

Så är vi på väg mot värnplikt igen. Sakta återvänder förnuftet. Som tillnyktring efter en rejäl baksmälla.

Men de liberala  förfasas. Det vore hemskt att behöva försvara sitt land. Att behöva offra viss tid på militär träning.

Det förvånar mig inte. Slappheten och principlösheten och bristen på ansvar det är kännetecken för den förbrukade irrlära som kallas liberalism.

Alternativet skulle vara att heltidsanställa kanske 30000 soldater för att ha tillräcklig kapacitet vid en konflikt. Det blir oerhört dyrt.

Sanningen är att det är bara stormakterna som kan kosta på sig en sådan lösning. Små länder måste i huvudsak förlita sig på värnplikt för att få den volym som behövs in krigssituation.

Sedan kan man lämpligen ha en kärnstyrka heltidsanställda som är redo att direkt använda de avancerade vapensystem som numera används.

Det svenska försvaret skulle bygga på frivillighet var det meningen. Det förutsätter att det skall framstå som attraktivt att ta anställning i försvaret. Det innebär hyfsad lön och en del förmåner i övrigt.

Vad jag förstår så är inget av detta uppfyllt. De som anställs har fått en lön på 18000/mån under en följd av år. Tror man  att en sådan lön framstår som attraktiv?? Om det har blivit någon förbättring på senare tid känner jag inte till. Den militära verksamheten är vare sig tjusig eller glamorös så i stället vore en klart attraktiv lön motiverad.

Enligt vad opinionsmätningar visar så bör även kvinnor göra värnplikten. Det är ett akut behov. Att göra folk av dem. Lära sig folkvett. Det skulle kanske minska de stupiditeter kvinnliga politiker levererar i riksdagen angående försvaret.

Värnplikten skulle sannolikt vara positivt ur psykologisk synpunkt,  en känsla av sammanhållning, att man försvarar något värdefullt för alla , nationen.

Det är naturligt att liberalerna tycker illa om detta, de vill bryta ner nationerna, de vill bryta ner de nationella befolkningarna genom massinvandring och rasblandning.

Är det inte det som bör kallas terrorism?

Bryta ner och förstöra det är vad detta klientel har hållit på med i flera decennier i Sverige.

Det är dags att sätt stopp för detta pack och deras destruktiva verksamhet.