Centerpartiets landsbygdskollaps

12,september, 29

En debattör i Jaktjournalen går till välmotiverad attack på centerpartiet och dess avsaknad av aktiv politik för landsbygden.

Citat:

”Centerpartiet med sina fyra ministrar vars ansvarsområden så påtagligt berör landsbygden, dess näringar och människor, samt övriga i regeringen är ett hot mot landsbygden, skriver Leopold Johansson i dagens debattinlägg…..”

…………………………………………………………………….

”De gröna näringarna, som tidigare försvarats av centerpartiet lämnas nu allt mer. Mjölkproducenter, grisuppfödare, spannmålsodlare, ja oavsett näringsgren går företagarna på knäna och fäbodbrukare med tusenåriga anor blir tvungna att lägga ned sin verksamhet. Det verkar vara en medveten strategi från centerpartiet och regeringsalliansen att ju snabbare avfolkningen av landsbygden kan ske, desto bättre………….”

…………………………………………………………………………………….

………….”Valet 2014 närmar sig och vi väljare i de gröna näringarna på landsbygden vet sannolikt redan nu vilket parti vi   inte  skall rösta på.”

Läs hela inlägget


Sionistmöte i Sverige

12,september, 27

Sionistförbundet Sverige – Israel har haft årsmöte i april.

Från sionisttidningen Menorah:

”….På konferensens årsmöte valdes riksdagsledamoten Elisabeth Svantesson (m) till ny riksordförande. Hon efterträder EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark (m), som valt att lämna samfundets ledning efter nio år som ordförande. Att Gunnar Hökmark varit en omtyckt ordförande framgick inte minst av de uppskattande ord som uttalades av vice ordf Lotta Jansson, AU-ordf Siewert Öholm och ambassadör Benny Dagan.”

Min kursivering.

Svantesson sitter i riksdagen – tyvärr – och arbetar för judarnas intressen både inom och utom landet. Hon kommer från judehålet Örebro.

Förutom att (m) är allmänt inkompetenta så är de uppenbarligen en judisk mullvadsorganisation som inte är särskilt intresserade av Sverige och svenskarnas nationella intressen.

Flykting-/invandringspolitiken, skolan, försvaret, rättssystemet är några exempel på detta.


Obehaglig parasit hos katter

12,september, 26

I SVD beskrivs en parasit Toxoplasma gondii som många människor infekteras av.

En mycket obehaglig parasit som kanske kan vara anledning till många oförklarliga sjukdoms- och dödsfall.

Värddjuret är katt som kan sprida den vidare till människan.

Parasiten kan angripa hjärnan vid nedsatt immunförsvar, foster under graviditet. Personlighetsförändringar pga infektionen kan uppstå

Det är således mycket olämpligt att ha katt under graviditet och uppenbart hos barnfamiljer.

Parasiten beskrivs detaljerat i Wikipedia, artikeln i SVD tycks vara hämtad därifrån.

Toxoplasma  Wikipedia


Borg/Reinfeldt stryper försvaret ytterligare

12,september, 25

Nu har finansieringen av nya JAS klarnat. Det blev som förväntat.  Feministen och vapenvägraren Borg med den åsiktsbefriade släpvagnen Reinfeldt har bestämt att 500 miljoner av det årliga materielanslaget på 16 miljarder skall avsättas till JAS-projektet.

Ett materielanslag som borde vara väsentligt högre till redan  existerande behov, minskas nu ytterligare.

Borg har gett den sk förvarsministern order att offentliggöra detta.

Artikel SVD

 

 


I kväll om invandring

12,september, 20

I kväll 120920 skall Erik Ullenhag debattera invandring med Jimmy Åkesson i ”Debatt”.

Det kan man kalla självmordsuppdrag.

Han måste vara en person med unik förmåga till avancerad verklighetsflykt och förakt för svenskarna.

Det är kanske inte så konstigt, i  Judiska Rikspartiet så är det väl ganska vanliga egenskaper.


Om judarnas infiltration och intervention

12,september, 20

Citat från kommentar på nationell.nu.

(Den Judiska Paradoxen sidorna 91-92). Av juden Nahum Goldmaan

”Ett av den Judiska Världskongressens huvudsakliga mål är att representera varje judiskt samfund var det än må vara från det ögonblick det inte är starkt nog att handla självständigt. På grund härav måste flertalet av våra interventioner vara hemliga. Om till exempel en våg av antisemitism visar sig i någon latin- amerikansk stat ber judarna i detta land oss genast att intervenera. Vi beger oss då till det amerikanska State Depart- ment, alltså USAs utrikesdepartement, och till ifrågavarande stats ambassader i Washington eller Paris. Ingen, varken ameri- kanerna eller det land det gäller, önskar någon publicitet kring vårt inskridande: det handlar ju om formellt självståndiga stater.”

Ett lysande exempel på detta var när mesen Obama skickade en judekärring för att skälla ut Reepalu. För att han välmotiverat vågat kritisera judarna. Genast skriker de som dumma fyraåringar i en sandlåda. 10 – 0 till Reepalu.

Annan kommentar:

Den israeliska lobbyn AIPAC har enorm makt i senaten och kongressen i USA. Och även i andra länder. Eller hur ska man tolka dessa länkar utav ex presidenter, professorer, kongressmän, etc? Gör jag en feltolkning? Kan vi få till en diskussion kring dessa länkar?

 Läs vad ex president och Nobels fredspristagare Jimmy Carter säger om AIPAC i en intervju:

http://www.thedailybeast.com/blogs-and-stories/2009-01-29/carter-on-iran/2/

”AIPAC is the dominant voice among the Israeli organizations in this country. And if you look at the purpose of AIPAC, it’s not to promote peace, it’s not to bring peace to Israel, it’s to promote and defend the policies of the incumbent government in Israel. And so they defend Israel. It’s politically impossible, as you know, for any member of Congress to make a public statement condemning or criticizing the policies of Israel. It would be political suicidal for them to do so. A lot of the members of Congress agree with me, some very high up in the Congress. But if they came out publically and said it, their seats would be in danger. ”


Konstiga invändningar mot yrkesutbildning

12,september, 18

IF Metall och Företagarna har yttrat sig I SVD om den nya enklare yrkesutbildningen som regeringen föreslagit.

De menar att arbetsgivarna kräver mer, att denna variant inte är så efterfrågad.  Nej denna inriktning ger inte några toppjobb. Men dock finns det fortfarande enklare jobb där de kan passa in.  Bättre det än total utslagning.

Ingen av dem tycks ha förstått grundproblemet: Att det finns elever med sådan begränsningar mellan örona att det inte klarar ens en förenklad  yrkeslinje på gymnasiet.

De tjatar om att även denna kategori behöver grundkunskaper i att läsa skriva, räkna och engelska.

De har de ju redan!! Har de inte fattat att dessa individer har ju gått igenom grundskolan där man läst engelska i minst 5 år. Trots allt kan flertalet läsa och skriva så det grundläggande finns redan. Det skall man inte lära sig på gymnasiet!!

IF Metall har dock en poäng: Dessa förenklade yrkesutbildningar skall inte kallas för gymnasieutbildningar. De skall kallas Yrkesskola och inget hycklande om ”gymnasium”. De som vill och behöver kan komplettera teori på komvux. För att sedan eventuellt  fortsätta på Yrkeshögskola.

Som jag tidigare skrev, de som saknar förutsättningar att klara normala gymnasieutbildningar skall avskiljas direkt efter grundskolan och överföras  till yrkesskolan. Det är inhumant att medvetet skicka dem mot ett misslyckande.

Tidigare inlägg