Våra politiska domstolar

08,augusti, 28

Före sista valet så funderade Reinfeldt på varför domstolarna dömer i nedre straffregistret.  Moderaterna menade att utmätningen av straff spårat ur, att det på underliga grunder skapats en ”praxis” att man skall döma lågt.

Förvisso är det så. Vad han inte verkade förstå är att åtminstone tingsrätten styrs av partiernas värderingar i krimfrågor.

Normalbesättningen i tingsrätten är en lagman och tre nämdemän. Nämdemännen utses av de politiska partierna. De individer som kommer ifråga är ofta från skiktet under den lokala partitoppen. Det innebär att de är starkt ideologiskt färgade av partiets officiella hållning i rättssammanhang.

Åtminstone fyra av partierna kan betecknas som krimliberala vilket innebär att det är stor chans att tingsrätten som helhet får en krimliberal färg. Följaktligen så dömer man till låga straff.

Jag ifrågasätter om juridiska lekmän som tycker till på diffusa grunder skall ha så starkt inflytande i en domstol.  Nämdemän finns  även i högre instanser men ju högre ju mer inflytande har juristerna.

Jag anser att man skall byta ut en nämdeman mot en jurist i tingsrätten. Vid 2-2 skall ordföranden ha avgörandet inte som nu nämdemännen.


Juridik och smitta

08,augusti, 28

Jag har obsererat en egendomlighet när det gäller fall där någon överfört smittosam sjukdom till en eller flera andra. Ofta handlar det om könssjukdomar där HIV är den mest kritiska.

Den juridiska rubriceringen är nästan alltid ”misshandel” eller ”försök till misshandel”. Min reaktion har varit: Är svensk lagstiftning så torftig att man inte formulerat sådana fall i brottsbalken?

Tittar man efter så finns detta  i  kapitel 13, 7e paragrafen. Så här står det:

13:7 §
”Om någon framkallar allmän fara för människors liv eller hälsa genom att förgifta eller infektera livsmedel, vatten eller annat, på annat sätt sprida gift eller dylikt eller överföra eller sprida allvarlig sjukdom, dömes för spridande av gift eller smitta till fängelse i högst sex år.

Är brottet grovt, skall dömas till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst tio år, eller på livstid. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om det skett med uppsåt att skada annan till liv eller hälsa eller om många människor utsatts för fara.”

Det som eventuellt är haken kan vara att inte sjukdomen utvecklats. Trots risk. Nyckelordet är i så fall ”överföra”.  Då är det dags att ändra formuleringen. ”…Överföra eller riskera att överföra.…”
löser detta problem. Då kan rätt lagrum användas i rätt sammanhang.

Brottsbalken


Göran Perssons skola

08,augusti, 27

I P1 så har man nyligen  gjort en attack på Jan Björklund och hans påståenden om den usla skolan.

De hävdar att det inte finns täckning för påståenden som JB gjort. Det är en attack från vänstern som vill fortsätta med  flumskolan. I en replik på SVD brännpunkt idag  så förklarar JB det mesta, Det är snarare SRs representatnter som missförstått och vinklat i eget intresse.

Att skolan kanske inte är världens sämsta resultatmässigt är rätt ointressant, det är tendensen de senaste åren som är alarmerande. Tendensen pekar nedåt i de flesta avseenden.

Att ligga i mitten  i skolligan är näst intill en katastrof för ett av världens mest utvecklade länder. Till den senare kategorin tillhör även Finland med den skillnaden att de ligger i topp.

För att en nation skall kunna behålla och utveckla sin standard på olika områden så är det en nödvändighet att utbildningssystenet håller toppklass.  För industrin så är det en elementär förutsättning  för att kunna konkurrera internationellt.   Vi måste ligga bland toppnationerna i utbildningsligan. Inte minst därför att vi är en nation med relativt liten befolkning som skall konkurrera med nationer  som befolkningsmässigt är mångdubbelt större vilket  ger ett bredare urval till elitbefattningar.

Nyligen så har det slagits larm om den usla fysiska miljön i skolorna. I dag på Aftonbladets debattsida. Dålig hygien, städning och fantastiskt nog mögelproblem!! Varför mögel?? För att mögel skall uppstå fordras fukt. Är skolarna fuskbyggen som läcker in vatten???

Mögel i luften är katastrofalt för hälsan och förmågan att prestera. Många mögelsorter är giftiga och ger ofta allergiska symptom.  Det kan bli kroniska skador som kan ge individen kännbara hälsoproblem och oförmåga att fungera i framtiden.

Vad är nu detta??

Inte nog med att man på ett ideologiskt plan har medvetet degenererat skolan, det är tex oerhört fult  att kontrollera om eleverna lärt sig något (betyg), man klarar inte ens av att hålla en anständig  fysisk miljö i skolorna. Den är på sina håll så dålig att elever och personal riskerer men för framtiden.

Detta är en följd av kommunaliseringen av skolorna som Göran Persson genomförde.  Kommunerna ser skolorna som något perifert ointressant som man inte vill offra några pengar på.  Inte ens den fysiska miljön bryr man sig om.

Det har länge varit klart att skolorna måste förstatligas för att det skall bli någon ordning.

Tydligen är det bara (fp) som stöder den linjen. Moderaterna ser varje form av statlig kontroll som ett rött skynke. Eleverna bryr man sig inte om.  Man skall kanske inte förvånas. Nuvarande läroplan LPo94 spikades av Beatrice Ask förra gången de satt vid makten.   I Lpo94 finns grunden för flumskolan formulerad. Det är därför som (m) legat lågt i skolkritiken.


Sportens hjältar

08,augusti, 18

Allmänheten har reagerat sunt på SVTs pöbelfasoner beträffande intervjun med Susanna Kallur efter den misslyckade starten. ”Tittarstorm”  heter det i kvällstidningarna.

Detta är inget nytt. Om någon är på väg att börja grina så zoomar kamerabögen  in tåren så att vi skall se tydligt. Den dräng som gjorde intervjun ångrar inget.  Det förvånar mig inte. Han saknar förmodligen förutsättningar till insikt. Han gjorde scoopet, fångade  TÅREN.  Han är stolt över sitt klipp.  Sportjournalister tillhör journalistkårens bottenskrap. Brist på folkvett är närmast en normal egenskap.  ”ÖHHH ….VA ja gjorde ju ba mitt jobb..ju.. ÖHHH.. VA?  Om de sedan har sabbat för en idrottare det bekymrar dem inte.


Ny Borg-kollaps

08,augusti, 17

Moderaterna vill genusförgifta daghemsmiljön.  Daghemmen skall klassas efter hur bra de är på att hjärntvätta ungarna med feministisk rappakalja. Det faktum att killar leker med killar och flickor med flickor ses som en nagel i ögat på hästsvansfeministen.

Det är en variant av det gamla geniala påståendet från stupidfeminiesterna att  de uppväxande barnens kön och egenskaper är en ”social konstruktion”!!! Könet kan styras med hjälp av lämpliga leksaker. Jepp.

Finns det inte vårdanstalter för den här sortens virrpannor?

Det spelar ingen roll hur mycket feministdrakarna försöker hjärntvätta ungarna, när de kommer upp  i tonåren och hormonerna börjar koka är det helt  biologin, dvs kromosoner och hormoner som  styr värderingar och preferenser i olika avseenden.

Bakgrundsvärderingen är att det hela tiden är något slags ”förtryck” från den manliga delen.  Vem hindrar kvinnor från att bli ingenjörer, bilmekaniker eller plåtslagare??  Ingen annan än de själva eftersom de flesta inte känner något naturligt intresse för dessa områden.  En följd av kromosomer och hormoner.

Det är generande att moderaterna sänker sig till den här nivån. Det räcker mer än väl med försvarshanteringen.

SVD


Hur lagras historien?

08,augusti, 17

I DN i dag så tar man upp problemet att lagra information för framtiden.

Jag tog upp problemet på någon site för några år sedan. Av döma av responsen så var det ingen som riktigt förstod problemet.  Eller brist på intresse.

Man kan kanske  åskådliggöra problemet med en fråga:  Vad kommer folk veta om oss och vårt samhälle år 3000??

Hur ska vi lagra information på ett beständigt sätt så att framtida generationer kan ta del av historien?

Många tror att CD och DVD är bombsäkra  lagringsmedia  som håller i evighet. Enligt experter så pallar de högst 15-20 år. Man måste alltså överföra informationen till nya skivor  efter kanske 10 år för att vara säker.

Vad vet vi om Sverige för 1000 år sedan? Med knapp nöd vet vi vad kungarna hette. I övrigt så vet vi inte särskilt mycket om dåtidens samhälle.  Vi har en ganska diffus bild av vikingarna och vad de gjorde och hur de levde.

Vi har fått lite info från runstenar med sina kortfattade och kärva budskap.  Det är lite generande för det moderna samhället att vi idag med den moderna teknik som står till förfogande har svårigheter att långtidslagra info när vikingarna gjorde det med hjälp av mejsel och hammare.

Dels handlar det om det enorma informationsflödet, dels om den ständiga teknikutvecklingen som gör att äldre media inte går att spela upp därför att  hårdvaran har skrotats.

Att sortera ut det väsentliga kan inte vara så svårt, men hur lagra det?  Kanske laseretsa på rostfria metallskivor eller något liknande. Dessutom måste på något sätt information om filformat och nödvändig hårdvara bifogas.  Alltsammans måste lagras i korrosionsfri miljö i något bergrum gissar jag.


Tomhylsornas paradis

08,augusti, 12

I SVD på brännpunkt kommenterar Bo Pellnäs den senaste utvecklingen i Georgien och de slutsatser man kan dra av detta.

Den svenska enfalden och naiviteten med total nedrustning framstår nu i sin rätta dager.

En av tomhylsorna i försvarsberedningen Else-Marie Lindgren säger:

–Vad vill egentligen Ryssland? Vi skulle behöva borra djupare i det som händer och följa utvecklingen noga. Det kanske är försvarsberedningens uppgift, men vi får se vad regeringen kommer fram till, säger Else-Marie Lindgren (kd) ledamot i försvarsberedningen som analyserar och bedömer Sveriges säkerhetspolitiska läge.

Tomhylsornas ordförande karin Enström säger:

–Man visar en väldig aggressivitet, jag hade inte trott att det skulle gå så här långt. Ryssland har inte nått så långt i den demokratiska utvecklingen som vi hade hoppats, säger hon.

”Som vi hade hoppats..” Det är alltså den sortens tänkande som ligger till grund för försvarberedningens beslut. Man hoppas.   Var finns ansvaret för landets säkerhet och suveränitet??  Ingenstans. Det är främmande begrepp för det C-lagets anhang som infekterat riksdagen.

Supertomhylsan Tolgfors fick frågan hur många soldater Sverige skulle kunna sätta in vid behov.

Svaret var att på ett år skulle vi kunna få fram 10000 soldater. Som skulle kunna sättas in var som helst. Det framgick att ”utomlands” hade prioritet.

Ett år????   Man måste vara idiot för att tro att man har ett år på sig.   På högst 10 dagar måste 10000 fram.

Dessutom dårskapen att lämna Gotland utan försvar. Inget som hest ansvar eller respekt för Gotlands befolkning.

Det har blivit skrämmande många tomhylsor i riksdag och regering. Frågan är om inte något radikalt måste hända.