S försvarar massinvandringen

19,oktober, 28

I Nyheter Idag så återges en intressant duell i förra veckan om invandringen mellan Jomshof SD och Morgan Johansson (MJ) S.

En lika beklämmande som uselt framträdande av MJ vilket är den normala kvalitetsnivån för denna figur i politiska sammanhang.

Hånet och föraktet för svenskarna är ständigt närvarande i hans försvar för massinvandringen.

Det verkar som om MJ är helt oveteande om de problem som uppstått i landet pga invandringen. Som om han och regeringen levde i en isolerad bunker. Så är det naturligtvis inte. De vet men gör inget åt det vilket visar att de har en underliggande agenda. Agendan stavas Global Compact.

Svenskarna har ingen rätt till sitt eget land. Det tillhör alla och vem som helst som vill komma hit. Det är bara att smälla ihop en lögn om förföljelse och tortyr så är saken klar för UT. (uppehållstillstånd)

Det har de fräcka konspiratörerna Löfvén och Johansson visat med sitt agerande.

De arbetar inte för Sverige utan för den internationella judendomens intressen. Vilket tyvärr är samma sak som FN. Eftersom bägge med stor säkerhet är judar. MJ kommer från Sveriges klassiska judehål Lund.

Det samma är fallet med Kristersson och Lööf, de arbetar inte för Sverige utan för ljusskygga internationella intressen. Som inte är svenskarnas intressen. De är lika svenskfientliga. För att inte tala om de anarkister som kallar sig ”miljöpartister.”

När Jomshof välmotiverat höjde tonen och pressade MJ så kom som ett judiskt simpelt brev på posten om 30-talet och ”Bollhusmötet”. Så låter ett K R Ä K.

Så talar en svenskfientlig konspiratör.

Blir man inte förbannad på denna ynkrygg då är man endera okunnig eller fulljugen av judemedia eller bägge.

Om drygt två månader så träder avtalet om Global Compact i kraft. För de som är tillräckligt korrumperade att följa det. Den svenska regeringen uppfyller alla krav.

Det innebär fri och systematisk invandring. Begreppet illegala invandrare avskaffas, de har lika rätt att stanna. Gränserna avskaffas vilket är den praktiska konskvensen.

Den svenska regeringen har förbundit sig att följa avtalet.

Det är det som pågår redan nu. Regeringen har sedan länge följt detta avtal långt innan alternativmedia avslöjade dess existens. Regeringen påstår att den har informerat partierna i något utskott. Då är frågan: Var denna info så friserad att oppositionsparierna inte förstod innehållet. Eller gjorde de det och försökte smyga det på svenskarna utan debatt??

När altmedia börjad rota och begära en utskrift av avtalet så nekade UD att det fanns!! Dvs Margot Wallström.

Det säger allt om denna regering för den som inte fattat galoppen.

Kolla länken till debatten i riksdagen mellan MJ och Jomshof.

Länk till debatten


Regeringens knarkimport

19,oktober, 8

I media – naturlgtvis alternativmedia – så kan vi läsa att den Nigerianska maffian ”Black Axe” har etablerat sig i Stockholm. De sysslar mest med knarkhandel men sannolikt även med annat kriminellt.

De var tidigare organiserade i Göteborg.

Nu frågar man sig: Varför får Nigerianer uppehållstillstånd i Sverige??? Eller annorlunda uttryckt: Varför släpper vi in afrikaner i Sverige????

Med vilken rätt finns de här?

Det enkla svaret är: Pga skurkregeringens migrationspolitik. Som i sin tur är en del av FN:s projekt att utrota nationella folkgrupper och på sikt avskaffa nationellt suveräna stater.

Det är maskerat som ” Agenda 2030” och ”Global Compact”.

Regeringen har antagit dessa projekt.

En debattör skrev i någon tidning följande ungefär: ”Erlander ansåg att vi hade ett moraliskt ansvar för Europa avseende flyktingar, Palme ändrade detta till att gälla -hör och häpna – de nordiska länderna. När Löfvén tillträdde 2014 så ändrade han detta till att gälla hela världen.”

Det fordras en idiot eller Quisling till att fatta det beslutet.

Det är förklaringen till afrikaners helt omotiverade närvaro i Sverige.

Migrationproblem i Afrika är helt och hållet ett problem för kontinenten Afrika – ca 50 länder – och AU att lösa. Definitivt inte EU, ännu mindre de nordiska länderna.

Ett annat sätt att ta sig till Sverige, innan Löfvén saboterade Sverige, det var att kåta svenska kärringar åkte till Afrika för att få vad de ville. Sedan arrangerades ett fejkat äktenskap vilket medförde att afrikanen fick tillstånd att bo i Sverige. Vanligen så uppstod en skilsmässa tämligen omgående efter att afrikanen fått PUT. Egendomligt nog. En form av flyktingsmuggling, sannolikt mot betalning. Ett sådant fall resulterade i en misslyckad korkad och fräck politiker .

Nå vad sysslade dessa afrikaner med då de kommit till Sverige och lämnat sin ”älskade”?

Det är allmänt känt att en stor del av dem sysslade med knarkaffärer.

Så nuvarande situation med kriminalitet av olika slag är på ett eller annat sätt en följd av ”Soprano” Löfvéns kriminella migrationspolitik. Jo Moderaterna är också medansvariga pga av den tidigare förda politiken.

Nyligen gjorde Löfven ett utspel att de var knarkande ungdomar i Danderyd som finansierade  diverse kriminell aktivitet i landet. Påståendet var så löjligt att ingen stödde det.

Men påståendet antyder också att det har blivit lätt att fixa knark och det är inte särskilt dyrt.

En direkt följd av regeringens import av kvalificerat kriminella.

Nedanstående länk till artikel i Aftonbladet bekräftar detta. Det har blivit så lätt och billigt att få tag i knark att tom 12-åringar knarkar. Sedan kan man fråga sig varför 12-åringar knarkar. En oduglig skola som anger att eleverna ansvarar för sin egen utbildning? Familjepolitiken är en annan möjlig förklaring.

12-åringar knarkar

Knarksmuggling

Nigeriamaffian Black Axe

Sosseskolan – Knarkskolan


FNs GLOBALA AVTAL FÖR MIGRATION

18,december, 8

Detta är en översättning av originalet som är skrivet på engelska. Översättningen är gjord med GOOGLE Translate, ett automatiskt översättningsprogram. Det tar 5000 tecken så det blev några varv. Vid automatöversättning så blir det ibland konstigheter med ordföljder, ändelser mm. En del har jag rättat men det finns mer kvar av den sorten. I stort sett så blir det begripligt. I svåra fall så kan man gå till originaltexten och kolla vad som menas.

Jag har redigerat och strukturerat texten så det blir mer läsbart.

Färgmarkeringarna i texten står jag för.

Bifogar länk till originalet.

Engelsk version: Global Compact on Migration

 

GLOBALT AVTAL FÖR SÄKER ORDNAD OCH REGULJÄR MIGRATION

SLUTSATS

11 juli 2018

Vi, stats- och regeringscheferna och de höga representanterna, som träffades i Marocko den 10 och 11 December 2018, bekräftar New York-deklarationen för flyktingar och migranter och är fast beslutna att göra ett viktigt bidrag till ett förstärkt samarbete om internationell migration i alla dess dimensioner har antagit detta globala avtal för säker, ordnad och regel-bunden migration:

INLEDNING

1. Denna globala kompakt vilar på de syften och principer i Förenta nationernas stadga.

2. Det ligger också på den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. den internationella konventionen om civila och politiska rättigheter Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter de andra centrala internationella avtal om mänskliga rättigheter
; FN: s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet, inklusive protokollet för att förebygga, undertrycka och bestraffa handel med personer, särskilt kvinnor och barn och protokollet mot smuggling av migranter via land, sjö och luft. Slaverikonventionen och tilläggskonventionen om avskaffande av slaveri, slavhandel och institutioner och praxis som liknar slaveri FN: s ramkonvention om klimatförändringar FN: s konvention om bekämpning av ökenspridning Parisavtalet

2
; Internationella arbetsorganisationens konventioner om att främja anständigt arbete och arbetskraftmigration

; liksom på 2030-agendan för hållbar utveckling. Addis Abebas åtgärdsagenda; Sendai-ramverket för minskning av katastrofrisker och den nya stadsagendan.

3. Diskussioner om internationell migration på global nivå är inte nya. Vi återkallar framstegen gjorda genom FN: s högnivådialoger om internationell migration och Utveckling under 2006 och 2013. Vi erkänner också bidrag från Global Forum om migration och utveckling lanserades 2007. Dessa plattformar banade vägen för det nya York-deklarationen för flyktingar och migranter, genom vilka vi åtagit oss att utarbeta ett globalt avtal för flyktingar och att anta detta globala avtal för säker, ordnad och regelbunden migration. Internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering,

Konvention om avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnor,

Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

Konventionen om barnets rättigheter,

Internationella konventionen om skydd för alla migrerande arbetstagares rättigheter och deras familjemedlemmar,

Internationella konventionen för skydd av alla personer mot tvungen försvinnande,

Konvention om rättigheter för personer med funktionshinder.

2
Antagen under FN: s klimatkonvention i FCCC / CP / 2015/10 / Add.1, beslut 1 / CP.21.

3
Migrationsarbetarkonventionen från 1949 (nr 97), konventionen om migrerande arbetstagare från 1975 (nr 143), konventionen om likabehandling av 1962 (nr 18), konvention om anständigt arbete för inhemska arbetstagare 2011 (nr 189).

Migration, i två separata processer. De två globala kompakterna presenterar tillsammans kompletterande internationella samarbetsramar som uppfyller deras respektive mandat enligt lag  i New York-deklarationen för flyktingar och migranter, som erkänner att invandrare ochFlyktingar kan möta många gemensamma utmaningar och liknande sårbarheter.

4. Flyktingar och invandrare har samma universella mänskliga rättigheter och grundläggande rättigheter friheter, som måste respekteras, skyddas och uppfyllas hela tiden. Emellertid migranter och Flyktingar är olika grupper som regleras av separata rättsliga ramar. Endast flyktingar har rätt till det specifika internationella skyddet enligt internationell flyktingrätt. Detta globala Compact refererar till migranter och presenterar en kooperativ ram för migration i alla
dess dimensioner.

5. Som ett bidrag till den förberedande processen för denna Global Compact erkänner vi insatserna delas av medlems-staterna och berörda intressenter under samrådet och upptagningen faser, liksom generalsekreterarens rapport, ”Att göra migrationsarbete för alla”.

6. Denna Global Compact är en milstolpe i den globala dialogen och internationell historia samarbete om migration. Den är rotad i 2030-agendan för hållbar utveckling och Addis Abebas åtgärdsagenda och informeras genom deklarationen om dialogen på hög nivå om Internationell migration och utveckling antagen i oktober 2013. Den bygger på banbrytande arbete av generalsekreterarens general-sekreterare för internationell migration och utveckling, inklusive hans rapport av den 3 februari 2017.

7. Denna Global Compact presenterar en icke-juridiskt bindande, samarbetsram som bygger på åtaganden som medlemsstaterna har kommit överens om i New York-deklarationen för flyktingar ochInvandrare. Det främjar internationellt samarbete bland alla berörda aktörer om migration, erkänns som att ingen stat bara kan adressera migrationen och upprätthåller suveräniteten för
Stater och deras skyldigheter enligt folkrätten.

VÅRA VISIONER OCH RIKTPRINCIPER

8. Denna Global Compact uttrycker vårt kollektiva engagemang för att förbättra samarbetet påinternationell migration. Migration har varit en del av den mänskliga erfarenheten genom historien,och vi inser att det är en källa till välstånd, innovation och hållbar utveckling i vår globaliserade värld, och att dessa positiva effekter kan optimeras genom att förbättra migrationens styrning. Flertalet invandrare runt om i världen reser, bor och arbetar idag i ett säkert, ordnat och regelbundet sätt. Emellertid påverkar migrationen otvivelaktigt våra länder, samhällen, migranter och deras familjer på mycket olika och ibland oförutsägbara sätt.

9. Det är avgörande att utmaningarna och möjligheterna till internationell migration förenar oss, snarare än delar oss. Denna Global Compact beskriver vår gemensamma förståelse, delat ansvar och enighet med syfte om migration, vilket gör att det fungerar för alla.

Gemensam förståelse

10. Denna Global Compact är en produkt av en aldrig tidigare skådad granskning av bevis och data som samlats inunder en öppen, transparent och inkluderande process. Vi delade våra realiteter och hörde olika röster, berikar och formar vår gemensamma förståelse för detta komplicerade fenomen. Vi lärde oss att migration är ett avgörande inslag i vår globaliserade värld, som förbinder samhällen inom och över alla regioner, vilket gör oss till alla ursprungsland, transit och destination. Vi känner igen att det finns ett kontinuerligt behov av internationella insatser för att stärka vår kunskap och analys av migration, som delade förståelser kommer att förbättra politiken som låser upp potentialen för hållbar utveckling för alla.

Vi måste samla och sprida kvalitetsdata. Vi måste se till att nuvarande och potentiella invandrare är fullt informerade om sina rättigheter, skyldigheter och möjligheter för säker, ordnad och regelbunden migration och är medvetna om riskerna med oregelbunden migration. Vi också måste ge alla våra medborgare tillgång till objektiv, bevisbaserad, tydlig information om fördelarna med och utmaningarna för migrering, i syfte att undanröja vilseledande berättelser som generera negativa uppfattningar av invandrare.

Delat ansvar

11. Denna Global Compact erbjuder en 360-graders vision om internationell migration och erkänner det ett omfattande tillvägagångssätt behövs för att optimera de övergripande fördelarna med migration, samt hantera risker och utmaningar för individer och samhällen i ursprungsländer, transitering och destination. Inget land kan ta itu med utmaningarna och möjligheterna i detta globala fenomen på egen hand. Med detta omfattande tillvägagångssätt strävar vi efter att underlätta säker, ordnad och regelbunden migrering samtidigt som incidens och negativ påverkan av oregelbunden migration minskar genom internationellt samarbete och en kombination av åtgärder som presenteras i detta globala Kompakt. Vi erkänner vårt gemensamma ansvar till varandra som medlemsstater iFN för att ta itu med varandras behov och oro över migrationen och en övergripande skyldighet att respektera, skydda och uppfylla mänskliga rättigheter för alla invandrare, oavsett deras migrationsstatus, samtidigt som vi främjar säkerheten och välståndet i alla våra samhällen.

12. Denna Global Compact syftar till att mildra de negativa drivkrafterna och strukturella faktorer som hindrar människor från att bygga och upprätthålla hållbar försörjning i sina ursprungsländer, och sålunda tvinga dem att söka en framtid någon annanstans. Det avser att minska riskerna och sårbarheterna migranter möter på olika stadier av migration genom att respektera, skydda och uppfylla deras mänskliga rättigheter och ge dem omsorg och hjälp. Det syftar till att ta itu med legitima bekymmer om samhällen, samtidigt som man erkänner att samhällen genomgår demografiska, ekonomiska och sociala och miljöförändringar på olika skalor som kan ha konsekvenser för och resultat från migrering. Det strävar efter att skapa förutsättningar som möjliggör för alla invandrare att berika våra samhällen genom sin mänskliga, ekonomiska och sociala kapacitet, och därmed underlätta deras bidrag till hållbar utveckling på lokal, nationell, regional och global nivå.

Enighet om syftet

13. Denna Global Compact erkänner att säker, ordnad och regelbunden migration fungerar för alla när den sker på ett välinformerat, planerat och överenskommet sätt. Migration ska aldrig vara en desperat handling. När det är det måste vi samarbeta för att möta invandrarnas behov i sårbarhets-situationer, och ta itu med de respektive utmaningarna. Vi måste arbeta tillsammans för att skapa förutsättningar som tillåter samhällen och individer att leva i säkerhet och värdighet i sina egna länder. Vi måste rädda liv och hålla invandrare oskadda. Vi måste bemyndiga invandrare att bli fulla medlemmar i våra samhällen, belysa deras positiva bidrag, och främja integration och social sammanhållning. Vi måste generera större förutsägbarhet och säkerhet för stater, gemenskaper och invandrare lika. För att uppnå detta förbinder vi oss att underlätta och säkerställa säker, ordnad och regelbunden migration till gagn för alla.

14. Vår framgång beror på staternas ömsesidiga förtroende, beslutsamhet och solidaritet att uppfylla mål och åtaganden som ingår i denna Global Compact. Vi förenar, i en anda av win-win samarbete, för att ta itu med migrationens utmaningar och möjligheter i alla dess dimensioner genom delat ansvar och innovativa lösningar. Det är med denna känsla av gemensamt syfte att vi tar detta historiska steg, fullt medveten om att Global Compact för Safe, Orderly och Regular Migration är en milstolpe, men inte slutet på våra ansträngningar. Vi förbinder oss att fortsätta den multilaterala dialog i FN genom en regelbunden och effektiv uppföljning och gransknings mekanism, så att orden i detta dokument översättas till konkreta åtgärder till nytta för miljontals människor i varje region i världen.

15. Vi håller med om att detta är Global Compact baserad på en uppsättning tvärgående och ömsesidigt beroende riktlinjer:

Folk-centrerad:

Global Compact har en stark mänsklig dimension till den, som är inneboende för migreringserfarenhet själv. Det främjar invandrarnas välbefinnande och medlemmarna i samhällen i ursprungsländer, transitering och destination. Som ett resultat, Global Compact ställer individer i centrum.

Internationellt samarbete:

Global Compact är ett icke-juridiskt bindande kooperativt ramverk som erkänner att ingen stat kan hantera migration på egen hand på grund av fenomenets inherent transnationella karaktär. Det kräver internationellt, regionalt och bilateralt samarbete och dialog. Dess auktoritet ligger på dess samtycke, trovärdighet, kollektivt ägande, gemensamt genomförande, uppföljning och granskning.

Nationell suveränitet:

Global Compact bekräftar staternas suveräna rätt att bestämma sin nationella migrationspolitik och deras privilegium att styra migration inom deras jurisdiktion, i enlighet med internationell rätt. Inom sin suveräna jurisdiktion kan stater skilja mellan regelbunden och oregelbunden migrationsstatus, bland annat när de bestämmer sina lagstiftnings- och politiska åtgärder för genomförandet av den globala kompakten, med hänsyn till olika nationella realiteter, politik, prioriteringar och krav för inresa, uppehåll och arbete , i enlighet med internationell rätt.

Lagstatsrätt och rättvis process:

Global Compact erkänner att respekten för rättsstatsprincipen, rättvis process och tillgång till rättslig prövning är grund-läggande för alla aspekter av migrationsstyrning. Det innebär att staten, offentliga och privata institutioner och enheter samt personer själva är ansvariga för lagar som offentliggörs, är lika verkställda och oberoende avgörande och som överensstämmer med internationell rätt.

Hållbar utveckling:

Global Compact bygger på 2030-agendan för hållbar utveckling och bygger på dess erkännande av att migration är en multidimensionell verklighet som är av stor betydelse för en hållbar utveckling av ursprungs-, transit- och destinations-länderna, vilket kräver sammanhängande och omfattande svar. Migration bidrar till positiva utvecklingsresultat och för att uppnå målen för 2030-agendan för hållbar utveckling, särskilt när det hanteras ordentligt. Global Compact syftar till att utnyttja migrationspotentialen för att uppnå alla mål för hållbar utveckling, liksom den inverkan som denna prestation kommer att få på migrering i framtiden.

Mänskliga rättigheter:

Global Compact bygger på internationell människo-rättslagstiftning och upprätthåller principer om icke-regression och icke-diskriminering. Genom att implementera Global Compact, vi säkerställer effektiv respekt, skydd och fullgörande av mänskliga rättigheter för alla invandrare, oavsett av deras migrationsstatus, över alla stadier av migrationscykeln. Vi bekräftar också engagemang för att eliminera alla former av diskriminering, inklusive rasism, främlingsfientlighet och intolerans mot invandrare och deras familjer.

Könsaspekter:

Global Compact säkerställer att mänskliga rättigheter för kvinnor, män, tjejer och pojkar respekteras i alla stadier av migration, deras specifika behov förstås ordentligt och adresseras och de är bemyndigade som agenter för förändring. Det främjar ett köns-perspektiv, främjar jämställdhet och bemyndigande av alla kvinnor och tjejer, erkänna deras oberoende, byrå och ledarskap för att flytta sig från att ta itu med migrerande kvinnor främst genom en lins av offer.

Barnaspekter:

Global Compact främjar befintliga internationella juridiska förpliktelser i relationtill barnets rättigheter och upprätthåller principen om barnets bästa alltid,som ett primärt övervägande i alla situationer rörande barn i internationella sammanhang migrering, inklusive ensamstående och separerade barn

Hela regeringen:

Global Compact anser att migration är en flerdimensionell verklighet som inte kan lösas av en enda politisk sektor ensam. Til latt utveckla och genomföra effektiva migrationspolicyer och -praxis, en hel regering tillvägagångssätt behövs för att säkerställa horisontell och vertikal sammanhållning av politiken i alla sektorer och regeringens nivåer.

Hela samhällets tillvägagångssätt:

Global Compact främjar breda partnerskap för flera intressenter för att hantera migration i alla dess dimensioner genom att inkludera invandrare, diasporor, lokalsamhällen, det civila samhället, akademin, den privata sektorn, parlamentarikerna, fackföreningarna, de nationella mänskliga rättigheterna, media och andra relevanta intressenter i migrationsstyrning.

VÅR SAMARBETSRAM

16. Med New York-deklarationen för flyktingar och migranter antog vi en politisk deklaration och en uppsättning åtaganden. Bekräftar den förklaringen i sin helhet, vi bygger på den genom att lägga ut följande samarbetsramar bestående av 23 mål, genomförande, liksom uppföljning och granskning. Varje mål innehåller ett åtagande, följt av en rad åtgärder anses vara relevanta politiska instrument och bästa praxis. För att uppfylla de 23 målen, vi kommer att dra av dessa åtgärder för att uppnå säker, ordnad och regelbunden migrering längs migreringens cykel.

Mål för säker, ordnad och regelbunden migrering

(1) Samla in och utnyttja exakt och disaggregerad data som grund för bevisbaserad politik

(2) Minimera de skadliga drivkrafterna och strukturella faktorer som tvingar folk att lämna sina ursprungsländer.

(3) Ge noggrann och snabb information i alla stadier av migration

(4) Se till att alla invandrare har bevis på juridisk identitet och tillräcklig dokumentation

(5) Förbättra tillgängligheten och flexibiliteten i vägar för regelbunden migrering

(6) Underlätta rättvisa och etiska rekryterings- och skyddsåtgärder som säkerställer anständigt arbete

(7) Adressera och minska sårbarheter vid migrering

(8) Spara liv och skapa samordnade internationella insatser för saknade invandrare

(9) Stärka det transnationella svaret på smuggling av migranter

(10) Förhindra, bekämpa och utrota handel med personer i samband med internationella
migration

(11) Hantera gränser på ett integrerat, säkert och samordnat sätt

(12) Stärka säkerheten och förutsägbarheten i migrationsförfarandena för lämpligascreening, bedömning och hänvisning

(13) Använd migrationsfängelse endast som ett mått på sista utväg och arbeta mot alternativ

(14) Förbättra konsulärt skydd, hjälp och samarbete under hela migrationen cykel

(15) Tillhandahålla tillgång till grundläggande tjänster för invandrare

(16) Stöd migranter och samhällen för att uppnå full integration och social sammanhållning

(17) Eliminera alla former av diskriminering och främja bevisbaserad offentlig diskurs till
forma uppfattningar om migration

(18) Investera i kompetensutveckling och underlätta ömsesidigt erkännande av färdigheter, kvalifikationer och kompetens

(19) Skapa förutsättningar för invandrare och diasporor för att fullt ut bidra till hållbar utveckling utveckling i alla länder

(20) Främja snabbare, säkrare och billigare överföring och främja ekonomisk integration av invandrare

(21) Samarbeta för att underlätta säker och värdig återvändande och återtagande, liksom hållbar återintegrering

(22) Fastställa mekanismer för bärbarhet av sociala trygghetsrättigheter och intjänade fördelar

(23) Stärka internationellt samarbete och globala partnerskap för säker, ordnad och regelbunden (?) migrering

MÅL OCH ÅTAGANDEN

MÅL 1:

Samla in och utnyttja noggrann och sönderdelad data som grund för bevisbaserad politik.

Vi förbinder oss att stärka den globala bevisbasen för internationell migration genom att förbättra och investera i insamling, analys och spridning av exakta, tillförlitliga, jämförbara data, disaggregerad efter kön, ålder, migrationsstatus och andra egenskaper som är relevanta i nationella kontext, samtidigt som rätten till integritet upprätthålls enligt internationell människorättslagstiftning och skydd personlig information. Vi förbinder oss att se till att dessa data främjar forskning, guidar sammanhängande och bevisbaserat policyarbete och välinformerad offentlig diskurs och möjliggör effektivitet övervakning och utvärdering av genomförandet av åtaganden över tiden.

För att uppnå detta engagemang kommer vi att föreslå följande åtgärder:

a) Utarbeta och genomföra en övergripande strategi för att förbättra migrationsdata på lokal,nationell, regional och global nivå, med deltagande av alla berörda intressenter, under vägledning från FN: s statistikkommission genom harmonisering av metoder för datainsamling och stärkande analys och spridning av  migrationsrelaterade data och indikatorer

b) Förbättra internationell jämförbarhet och kompatibilitet med migrationsstatistik och nationell datasystem, inklusive genom att vidareutveckla och tillämpa den statistiska definitionen av en
internationell invandrare, utarbeta en uppsättning standarder för att mäta invandrare lager och flöden,och dokumentera migrationsmönster och trender, egenskaper hos migranter, liksom rutiner och effekter av migrering

c) Utveckla ett globalt program för att bygga och förbättra nationella kapacitet inom datainsamling, analys och spridning för att dela data, ta itu med datalöften och bedöma nyckelmigration Trender, som uppmuntrar till samarbete mellan relevanta intressenter på alla nivåer, ger dedikerad utbildning, ekonomiskt stöd och tekniskt bistånd, utnyttjar nya datakällor, inklusive stora data, och granskas av FN: s statistikkommission på en regelbundet

d) Samla in, analysera och använda data om effekterna och fördelarna med migrationen, såväl som bidrag från invandrare och diasporor till hållbar utveckling, i syfte att informera om genomförandet av 2030-agendan för hållbar utveckling och relaterade strategieroch program på lokal, nationell, regional och global nivå

e) Stödja vidareutveckling av och samarbete mellan befintliga globala och regionaladatabaser och depåer, inklusive IOM Global Migration Data Portal och World Bank Global  Knowledge Partnership on Migration and Development, med sikte på att systematiskt konsolidera relevanta data på ett öppet och användarvänligt sätt, medan uppmuntra samarbete mellan myndigheter för att undvika dubbelarbete

f) Upprätta och stärka regionala centrum för forskning och utbildning om migration eller migrationsobservatorier, såsom det afrikanska observatoriet för migration och utveckling, Att samla in och analysera data i enlighet med FN: s standarder, inklusive bästa praxis, Migranternas bidrag, de övergripande ekonomiska, sociala och politiska fördelarna och utmaningar för migrering i ursprungs-, transit- och destinationsländerna samt förare av migration, i syfte att upprätta gemensamma strategier och maximera värdet av disaggregerade migrationsdata, i samordning med befintliga regionala och subregionala mekanismer

g) Förbättra nationell datainsamling genom att integrera migrationsrelaterade ämnen i nationella censurer, så tidigt som möjligt, t.ex. på födelseland, födelseland, föräldrar, land av
medborgarskap, bosättningsland fem år före folkräkningen, senaste ankomstdatum och anledning till migrering, för att säkerställa tidig analys och spridning av resultat,  disaggregerade och tabuleras i enlighet med internationella standarder, för statistiska ändamål

h) Hålla hushåll, arbetskraft och andra undersökningar för att samla in information om sociala och sociala frågor ekonomisk integration av migranter eller lägga till standard- migrations-moduler till befintliga hushållundersökningar för att förbättra nationell, regional och internationell jämförbarhet och samla indata tillgänglig genom offentlig användning av statistiska mikrodatafiler

i) Förbättra samarbetet mellan statliga enheter som ansvarar för migrationsdata och nationella statistiska kontor för att producera migrationsrelaterad statistik, bland annat genom att använda administrativaregister för statistiska ändamål, såsom gränsposter, visum, bosatta tillstånd, befolkningregister och andra relevanta källor, samtidigt som rätten till integritet och skydd skyddas personlig information

j) Utveckla och använda landsspecifika migrationsprofiler, som inkluderar disaggregerade data på alla migrationsrelaterade aspekter i ett nationellt sammanhang, inklusive dem som rör arbetsmarknadens behov, efterfrågan och tillgången på kunskaper, ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser av migrering, överföring av pengar

k) Samarbeta med relevanta intressenter i ursprungsländer, transitering och destination till utveckla forskning, studier och undersökningar om förhållandet mellan migration och
tre dimensioner av hållbar utveckling, migranters och bidrags bidrag och färdigheter diasporor, liksom deras band till ursprungs- och destinationsländerna

MÅL 2:
Minimera de skadliga drivkrafterna och strukturella faktorer som tvingar folk att lämna ursprungslandet

18. Vi åtar oss att skapa positiva politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förutsättningar för människor att leda fredliga, produktiva och hållbara liv i sitt eget land och att uppfylla sina personliga strävanden, samtidigt som det säkerställs att desperation och försämrade miljöer inte tvingar dem att söka försörjning någon annanstans genom oregelbunden migration. Vi åtar oss vidare att säkerställa en snabb och fullständig genomförande av 2030-agendan för hållbar utveckling att bygga på och investera i genomförandet av andra befintliga ramar, för att förbättra den övergripande effekten av Global Compact för att underlätta säker, ordnad och regelbunden migrering.

För att uppnå detta engagemang kommer vi att föreslå följande åtgärder:

a) Främja genomförandet av 2030-agendan för hållbar utveckling, inklusive de hållbara utvecklingsmålen och Addis Abebas handlingsagenda, och engagemang för att nå den längst bakom första, liksom Parisavtaletoch Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030

b) Investera i program som påskyndar staternas uppfyllande av den hållbara utvecklingens mål med syfte att eliminera de negativa krafter och strukturella faktorer som tvingar människor att lämna sitt ursprungsland, bland annat genom fattigdoms- utrotning, livsmedelssäkerhet,hälsa och sanitet, utbildning, inkluderande ekonomisk tillväxt, infrastruktur, urbana och landsbygdutveckling, sysselsättningsskapande, anständigt arbete, jämställdhet och bemyndigande av kvinnor och flickor, motståndskraft och katastrofriskminskning, minskning av klimatförändringar och anpassning, adressera de socio-ekonomiska effekterna av alla former av våld, icke-diskriminering, rättsstatsprincipen och gott styre, tillgång till rättslig prövning och skydd av mänskliga rättigheter samt skapa och upprätthålla fredliga och inkluderande samhällen med effektiva, ansvariga och transparenta institutioner

c) Fastställa eller stärka mekanismer för att övervaka och förutse riskutvecklingen och hot som kan utlösa eller påverka migrationsrörelser, stärka tidigt varningssystem, utveckla nödprocedurer och verktyg, starta nödoperationer och Stöd efter återhämtning efter nöd, i nära samarbete med och stöd från andra stater, relevanta nationella och lokala myndigheter, nationella människorättsinstitutioner och det civila samhället

d) Investera i hållbar utveckling på lokal och nationell nivå i alla regioner som tillåter alla människor att förbättra sina liv och uppfylla sina önskemål, genom att främja hållbar, inkluderande
och hållbar ekonomisk tillväxt, bland annat genom privata och utländska direktinvesteringar och handelspreferenser, för att skapa förutsättningar som tillåter samhällen ochindivider att utnyttja möjligheterna i sina egna länder och driva hållbara
utveckling

e) Investera i utveckling av mänskliga kapital genom att främja entreprenörskap, utbildning, yrkesverksamhetutbildning och kompetensutvecklingsprogram och partnerskap, produktiv sysselsättningskapande, i linje med arbetsmarknadens behov, samt i samarbete med den privata sektornAntagen under FN: s klimatkonvention i FCCC / CP / 2015/10 / Add.1, beslut 1 / CP.21. och fackföreningar, i syfte att minska ungdoms-arbetslösheten, undvika hjärnavlopp och optimera hjärnans vinst i ursprungsländerna och utnyttja den demografiska utdelningen

f) Stärka samarbetet mellan humanitära och utvecklingsaktörer, bland annat genom främja gemensam analys, mångsidiga tillvägagångssätt och fleråriga finansieringscykler, för att utveckla långsiktiga svar och resultat som säkerställer respekten för de drabbade rättigheterna individer, motståndskraft och hanteringskapacitet hos populationer, såväl som ekonomiskt och socialt självförtroende, och genom att se till att dessa ansträngningar tar hänsyn till migration

g) Konton för migranter i nationell beredskap och respons, inklusive av med beaktande av relevanta rekommendationer från statsledda rådgivande processer, som riktlinjerna för att skydda migranter i länder som upplever konflikt eller natur Katastrof (MICIC riktlinjer) Naturkatastrofer, de negativa effekterna av klimatförändringar och miljöförstöring.

h) Stärka gemensam analys och informationsutbyte för att bättre kartlägga, förstå, förutse och adress migrationsrörelser, som de som kan bero på plötslig och långsam-påbörja naturkatastrofer, de negativa effekterna av klimatförändringar, miljöförstöring,liksom andra osäkra situationer, samtidigt som man säkerställer effektiv respekt, skydd och uppfyllandet av mänskliga rättigheter för alla invandrare

i) Utveckla anpassnings- och flexibla strategier till plötslig uppstart och långsammare natur katastrofer, de negativa effekterna av klimatförändringar och miljöförstöring, till exempel ökenspridning, markförstöring, torka och havsnivå, med beaktande av potentiella konsekvenser för migration, samtidigt som man erkänner att anpassningen i ursprungslandet är en prioritet

j) Integrera överföringshänsyn i katastrofberedskapsstrategier och främja samarbete med grannländer och andra berörda länder för att förbereda sig för tidig varning, bered-skapsplanering, lagring, samordningsmekanismer, evakueringsplanering, mottagnings- och assistansarrangemang och allmän information

k) Harmonisera och utveckla metoder och mekanismer på subregional och regional nivå för att ta itu med sårbarheten hos personer som drabbas av plötslig uppstart och långsammare naturliga katastrofer genom att se till att de har tillgång till humanitärt bistånd som uppfyller deras väsentliga behov med full respekt för sina rättigheter, var de än är, och genom att främja hållbara resultat som ökar motståndskraft och  självförtroende, med hänsyn till kapacitet i alla berörda länder

l) Utveckla koherenta tillvägagångssätt för att ta itu med utmaningarna av migrationsrörelser i EU-sammanhang av plötsliga och långsamma naturkatastrofer, inklusive genom att ta in överväga relevanta rekommendationer från statsledda rådgivande processer, t.ex. Agenda för skydd av gräns-överskridande personer i sammanhanget av Katatrofer och klimatförändringar och plattformen om katastrofförskjutning

MÅL 3:
Ge noggrann och snabb information i alla faser av migrationen

19. Vi förbinder oss att stärka våra ansträngningar att tillhandahålla, tillhandahålla och sprida korrekt, aktuell, tillgänglig och öppen information om migrationsrelaterade aspekter för och mellan Stater, samhällen och invandrare i alla stadier av migration. Vi förbinder oss att använda denna Information för att utveckla migrationspolitik som ger en hög grad av förutsägbarhet och säkerhet för alla berörda aktörer.

För att uppnå detta engagemang kommer vi att föreslå följande åtgärder:

a) Starta och publicera en centraliserad och offentligt tillgänglig nationell webbplats att göra Information tillgänglig om vanliga migrationsalternativ, t.ex. om landsspecifik invandring
lagar och policyer, viseringskrav, ansökningsformaliteter, avgifter och konverteringskriterier, krav på arbetstillstånd, yrkeskvalifikationer, legitimation bedömning och jämställdhet, utbildnings- och studiemöjligheter samt levnadskostnader och villkor för att informera migranters beslut

b) Främja och förbättra systematiskt bilateralt, regionalt och internationellt samarbete och dialog för att utbyta information om migrationsrelaterade trender, bland annat genom gemensamma databaser, online-plattformar, internationella utbildningscenter och kontaktnätverk, medan upprätthålla rätten till integritet och skydda personuppgifter

c) Skapa öppna och tillgängliga informationspunkter längs relevanta migrationsvägar som kan hänvisa migranter till barnkänsligt och könsrelaterat stöd och rådgivning, erbjudande möjligheter att kommunicera med konsulära representanter för ursprungslandet, och tillhandahålla relevant information, inklusive om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, lämpligt skydd och hjälp, alternativ och vägar för regelbunden migration, och möjligheter till återkomst, på ett språk som den berörda personen förstår.

d) Tillhandahålla nyanlända migranter med målinriktade, könsrelaterade, barnkänsliga,  tillgängliga och omfattande information och juridisk vägledning om deras rättigheter och skyldigheter, inklusive överensstämmelse med nationella och lokala lagar, förvärv av arbete ochuppehållstillstånd, statusjusteringar, registrering hos myndigheter, tillgång till rättslig prövning till fil klagomål om brott mot rättigheter samt tillgång till grundläggande tjänster.

e) Främja flerspråkiga, könsrelaterade och bevisbaserade informationskampanjer och organisera medvetenhetshändelser och orienteringsutbildning före avgång i länder i samarbete med lokala myndigheter, konsulära och diplomatiska beskickningar, den privata sektor, akademia, invandrare och diaspora organisationer och civilsamhället, för att främja säker, ordnad och regelbunden migrering, samt att markera riskerna i samband med oregelbunden och osäker migration

MÅL 4:
Se till att alla invandrare har bevis på juridisk identitet och tillräcklig dokumentation

20. Vi förbinder oss att uppfylla alla personers rätt till en juridisk identitet genom att tillhandahålla alla våra medborgare bevis på nationalitet och relevant dokumentation, vilket gör det möjligt för nationella och lokala myndigheter att fastställa en migrants juridiska identitet vid inresa, under vistelse och för återvändande samt att säkerställa effektiva migrations-förfaranden, effektiv service och förbättrad allmän säkerhet. Vi åtar oss vidare att säkerställa att migranter utlämnar lämplig dokumentation och civila registerdokument, såsom födelse-, äktenskaps- och dödsintyg, vid alla stadier av migration, som ett medel för att bemyndiga invandrare att effektivt utöva sina mänskliga rättigheter.

För att uppnå detta engagemang kommer vi att föreslå följande åtgärder:

a) Förbättra civila registersystem, med särskilt fokus på att nå oregistrerade personer och våra medborgare bosatta i andra länder, inklusive genom att tillhandahålla relevant identitet och
civilregisterdokument, stärkande kapaciteter och investeringar i information och kommunikationsteknologilösningar, samtidigt som rätten till integritet och skydd skyddas personlig information

b) Harmonisera resedokument i enlighet med internationella civila luftfartsspecifikationer Organisation för att underlätta driftskompatibelt och universellt erkännande av resedokument, som såväl som att bekämpa identitetsbedrägerier och dokumentförfalskning, inklusive genom att investera i digitalisering och stärkande mekanismer för biometrisk datadelning, samtidigt som det upprätthåller rätten till integritet och skydd av personuppgifter

c) Se till att våra medborgare är tillräckliga, aktuella, tillförlitliga och tillgängliga bosatt i andra länder, inklusive identitets- och resedokument, som använder sig av informations- och kommunikationsteknologi, såväl som samhällsutredningen, särskilt i avlägsna områden

d) Underlätta tillgången till personlig dokumentation, till exempel pass och visum, och se till att relevanta bestämmelser och kriterier för att erhålla sådan dokumentation är icke-diskriminerande, av genomföra en könsrelaterad och ålders-begränsad granskning för att förhindra ökad risk för sårbarheter under hela migrationscykeln

e) Stärka åtgärder för att minska statslöshet, bland annat genom att registrera migranters födelse, se till att kvinnor och män lika medborgar sina barn till deras barn, och tillhandahålla nationalitet till barn som är födda på en annan stats territorium, särskilt i situationer där ett barn annars skulle vara statslöst, fullt ut respektera den mänskliga rätten till en nationalitet och i enlighet med nationell lagstiftning

f) Granska och revidera krav för att bevisa nationalitet hos servicecentra för att säkerställa att invandrare utan bevis på nationalitet eller juridisk identitet inte är uteslutna från att få tillgång till grundläggande tjänster eller förnekade sina mänskliga rättigheter

g) Bygg på befintliga praxis på lokal nivå som underlättar deltagandet i samhällslivet, såsom samverkan med myndigheter och tillgång till relevanta tjänster genom utfärdandet av registreringskort till alla personer som bor i en kommun, inklusive migranter, som innehåller grundläggande personuppgifter, medan de inte utgör rättigheter för medborgarskap eller bosättning

MÅL 5:
Förbättra tillgänglighet och flexibilitet i vägar för regelbunden migrering

21. Vi förbinder oss att anpassa alternativ och vägar för regelbunden migration på ett sätt som underlättar arbetskraftens rörlighet och anständigt arbete som återspeglar demografiska och arbetsmarknadsrealiteter optimerar utbildningsmöjligheter, upprätthåller rätten till familjeliv och svarar på invandrarnas behov i en situation med sårbarhet, i syfte att expandera och diversifiera tillgängligheten av vägar för säker, ordnad och regelbunden migrering..

För att uppnå detta engagemang kommer vi att föreslå följande åtgärder:

a) Utveckla människorättsbaserade och könsrelaterade bilaterala, regionala och multilaterala arbetsmobilitetsavtal med branschspecifika anställningsvillkor i samarbete med relevanta intressenter, med tillämpning av relevanta ILO-standarder, riktlinjer och principer, i enlighet med internationell mänsklig rättighet och arbetsrät.

b) Främja regional och tvärregional arbetskraftsrörlighet genom internationella och bilaterala samarbetsordningar, såsom fri rörlighet, visumliberalisering eller multi-landvisum och samarbetsramar för arbetarrörlighet, i enlighet med nationella prioriteringar, lokala marknadsbehov och kompetensförsörjning

c) Granska och revidera befintliga alternativ och vägar för regelbunden migrering med sikte på optimera kompetensmatchning på arbetsmarknaden, ta itu med demografiska realiteter och utveckling utmaningar och möjligheter, i enlighet med lokala och nationella arbetsmarknadskrav och kompetensförsörjning, i samråd med den privata sektorn och andra relevanta intressenter

d) Utveckla flexibla, rättighetsbaserade och könsrelaterade arbetsmobilitetssystem för migranter, i enlighet med lokala och nationella arbetsmarknadens behov och färdigheter levererar alls färdighetsnivåer, inklusive tillfälliga, säsongsbundna, cirkulära och snabbspåriga program inom områdena arbetskraftsbrist genom att tillhandahålla flexibel, konvertibel och icke-diskriminerande visum och tillståndsalternativ, till exempel för permanent och tillfälligt arbete, studier med flera studier, företag, besök, investering och entreprenörskap

e) Främja effektiva färdigheter som matchar i den nationella ekonomin genom att involvera lokala myndigheter och andra relevanta intressenter, särskilt den privata sektorn och fackföreningarna, i analysen av den lokala arbetsmarknaden, identifiering av kompetenshål, definition av nödvändiga färdighetsprofiler, och utvärdering av effektiviteten av arbetskraftsmigrationspolitiken, för att säkerställa marknads-responsiv avtalsmässig rörlighet för arbetstagare genom regelbundna vägar

f) Skapa effektiv kompetens-matchande program genom att minska visum och tillstånd behandla tidsramar för standardanställningar, och genom att erbjuda accelererad och underlättad visering och tillåta bearbetning för arbetsgivare med en rekord av överensstämmelse

g) Utveckla eller bygga vidare på befintliga nationella och regionala metoder för upptagande och vistelse av lämplig varaktighet baserad på medkännande, humanitära eller andra överväganden för invandrare som är tvungna att lämna sina ursprungsland på grund av naturkatastrofer som plötsligt uppstått och andra osäkra situationer, som genom att tillhandahålla humanitära visum, privata sponsring, tillgång till utbildning för barn och tillfälliga arbetstillstånd, medan anpassning till eller återvändande till sitt ursprungsland inte är möjligt

h) Samarbeta för att identifiera, utveckla och stärka lösningar för migranter som är tvungna att lämna deras ursprungsland på grund av långsamma naturkatastrofer, de negativa effekterna av klimatetförändring och miljöförstöring, såsom ökenspridning, markförstöring, torka och stigande havsnivå, bland annat genom att utforma planerade omlokaliseringar och viseringsalternativ i fall där anpassning i eller återvändande till sitt ursprungsland inte är möjlig

i) Underlätta tillgången till förfaranden för familjeåterförening för migranter på alla kompetensnivåer genom lämpliga åtgärder som främjar upprättandet av rätten till familjeliv och
barnets bästa, inklusive genom att granska och revidera tillämpliga krav, till exempel på inkomst, språkkunskaper, vistelsens längd, arbetstillstånd och tillgång till social trygghet och tjänster

j) Utöka tillgängliga alternativ för akademisk rörlighet, bland annat genom bilaterala och multilaterala avtal som underlättar akademiska utbyten, till exempel stipendier för studenter och
akademiker, besöksprofessorer, gemensamma utbildnings-program och internationella forskningsmöjligheter, i samarbete med akademiska institutioner och andra relevanta intressenter

MÅL 6:
Underlätta rättvisa och etiska rekryterings- och skyddsåtgärder som garanterar ärligt arbete

22. Vi förbinder oss att se över befintliga rekryterings-mekanismer för att garantera att de är rättvisa och etiska och att skydda alla migrerande arbetstagare mot alla former av exploatering och missbruk för att garantera anständigt arbete och maximera de socioekonomiska bidragen hos invandrare i båda sinaursprungsland och destination.

För att uppnå detta engagemang kommer vi att föreslå följande åtgärder:

a) Främja underskrift, ratificering, anslutning och genomförande av relevant internationell instrument relaterade till internationell arbetskraftmigration, arbetsrättigheter, anständigt arbete och tvång arbetskraft

b) Bygg på arbetet med befintliga bilaterala, subregionala och regionala plattformar som har övervinna hinder och identifiera bästa praxis i arbetskraftens rörlighet genom att underlätta cross- regional dialog för att dela denna kunskap och att främja full respekt för människan och arbetstagarrättigheter för migrerande arbetstagare på alla kompetensnivåer, inklusive migrantarbetare

c) Förbättra reglerna för offentliga och privata  rekrytering-byråer för att anpassa dem till internationella riktlinjer och bästa praxis, förbjuda rekryterare och arbetsgivare att ta ut avgifter eller byta rekryteringsavgifter eller därmed sammanhängande kostnader för migrerande arbetstagare för att förhindra skuld, slaveri, exploatering och tvångsarbete, inklusive genom att etablera obligatoriska, verkställbara mekanismer för effektiv reglering och övervakning av rekryteringsindustrin

d) Skapa partnerskap med alla berörda intressenter, inklusive arbetsgivare, migrerande arbetstagare organisationer och fackföreningar, för att se till att migrerande arbetstagare tillhandahålls skriftligtavtal och görs medvetna om bestämmelserna däri, bestämmelserna om internationell arbetskraftsrekrytering och sysselsättning i destinationslandet, deras rättigheter och skyldigheter, samt hur man får tillgång till effektiva klagomål- och rättsliga mekanismer, på ett språk de förstår

e) Genomföra och genomföra nationella lagar som sanktionerar brott mot mänskliga rättigheter och arbetsrättigheter, speciellt i fall av tvångs- och barnarbete, och samarbetar med den privata sektorn, inklusive arbetsgivare, rekryterare, underleverantörer och leverantörer, för att bygga partnerskap som främja förutsättningar för anständigt arbete, förebygga missbruk och utnyttjande, och se till att roller och ansvarsområden inom rekrytering och sysselsättningsprocesser är tydligt skisserade, vilket därigenom förbättrar insynen i försörjningskedjan

f) Stärka efterlevnaden av rättvis och etisk rekrytering och anständiga arbetsnormer och politik genom att förbättra arbetsinspektörernas och andra myndigheters förmågor till bättre övervaka rekryterare, arbetsgivare och tjänste -leverantörer inom alla sektorer, se till att internationella mänskliga rättigheter och arbetsrätt följs för att förhindra alla former av utnyttjande, slaveri, seriösa och tvångs-, tvångs- eller barnarbete

g) Utveckla och stärka arbetskraftens migration och rättvisa och etiska rekryteringsprocesser som tillåta migranter att byta arbetsgivare och ändra villkoren eller vistelsens längd med minimal administrativ börda, samtidigt som man främjar större möjligheter till anständigt arbete och respekt för internationella mänskliga rättigheter och arbetsrätt

h) Vidta åtgärder som förbjuder förverkande eller icke-konsekvent lagring av arbetskontrakt, och rese- eller identitetshandlingar från invandrare, för att förhindra missbruk, alla former av utnyttjande, tvång, tvångs- och barnarbete, utpressning och andra situationer av beroende och att tillåta invandrare att fullt ut utöva sina mänskliga rättigheter

i) Ge migrerande arbetstagare som deltar i ersättning och avtalsarbete med samma arbetsrättigheter och skyddsåtgärder utvidgade till alla arbetstagare inom respektive sektor, till exempel rätt till rättvisa och gynnsamma arbetsvillkor, lika lön för lika arbete, till frihet för fredlig församling och förening, och till den högsta uppnåliga standarden på fysisk och psykisk hälsa, inklusive genom lönesäkerhetsmekanismer, socialt dialog och medlemskap i fackföreningar

j) Se till att migranter som arbetar i den informella ekonomin har säker tillgång till effektiv rapportering, klagomål och rättighetsmekanismer vid exploatering, missbruk eller överträdelser av deras rättigheter på arbetsplatsen, på ett sätt som inte förvärrar migranternas sårbarhet som fördömer sådana händelser och tillåter dem att delta i respektive rättsliga förfaranden vare sig i ursprungslandet eller destinationen

k) Granska relevanta nationella arbetslagar, sysselsättnings-politik och program för att säkerställa attde innehåller överväganden om kvinnornas invandrars specifika behov och bidrag arbetstagare, särskilt i hushållsarbete och lågutbildade yrken, och anta specifika Åtgärder för att förebygga, rapportera, adressera och tillhandahålla effektiv lösning för alla former av utnyttjande och missbruk, inklusive sexuellt och könsbaserat våld, som grund för att främja könsrelaterad arbetsmobilitets- politik

l) Utveckla och förbättra nationell politik och program som rör internationellt arbete rörlighet, bland annat genom att ta hänsyn till relevanta rekommendationer från ILOs allmänna principer och operativa riktlinjer för rättvis rekrytering, FNs riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter, och IOM International Recruitment Integritetssystem (IRIS)

MÅL 7:
Adressera och minska sårbarheter vid migrering

23. Vi förbinder oss att svara på migranternas behov som möter sårbarhetssituationer, vilket kan härrör från omständigheterna i vilka de reser eller de villkor de står inför i länder i ursprung, transit och destination, genom att hjälpa dem och skydda sina mänskliga rättigheter, i  enlighet med våra skyldigheter enligt internationell rätt. Vi åtar oss vidare att upprätthålla det bästa barnets intressen hela tiden, som ett primärt övervägande i situationer där barn är berörda och att tillämpa ett könsrelaterat tillvägagångssätt när det gäller att ta itu med sårbarheter, inklusive i svar på blandade rörelser. För att uppnå detta engagemang kommer vi att dra av följande åtgärder:

a) Granska relevanta policyer och metoder för att säkerställa att de inte skapar, förvärrar eller oavsiktligt öka sårbarheten hos migranter, bland annat genom att tillämpa en mänsklig rättighets- baserad, genus- och funktionshinder, liksom ett ålders- och barnkänsligt tillvägagångssätt

b) Skapa omfattande policies och utveckla partnerskap som ger migranter i en Sårbarhetssituationen, oavsett deras migrations-status, med nödvändigt stöd i alla stadier av migration, genom identifiering och hjälp, samt skydd av deras mänskliga rättigheter, särskilt i fall som rör riskerade kvinnor, barn, särskilt dem ensamkommande eller separerade från deras familjer, medlemmar av etniska och religiösa minoriteter, offer för våld, inklusive sexuellt och könsbaserat våld, äldre personer, personer med funktionshinder, personer som diskrimineras på något sätt, ursprungsbefolkning folk, arbetstagare som utsätts för exploatering och missbruk, hushållsarbetare, offer för människohandel personer och invandrare som utsätts för utnyttjande och missbruk i samband med smuggling av migranter

c) Utveckla könsrelaterad migrationspolitik för att tillgodose de särskilda behoven och sårbarhet hos migrantkvinnor, tjejer och pojkar, vilket kan omfatta hjälp, hälso- och sjukvård, psykologiska och andra rådgivningstjänster, samt tillgång till rättvisa och effektivitet rättsmedel, särskilt i sexuellt och könsbaserat våld, missbruk och utnyttjande

d) Granska relevanta befintliga arbetslagar och arbetsvillkor för att identifiera och effektivt adressera arbetsplatsrelaterade sårbarheter och missbruk av migrerande arbetstagare på alla kompetensnivåer, inklusive hushållsarbetare, och de som arbetar i den informella ekonomin, i samarbete med relevanta intressenter, särskilt den privata sektorn

e) Redogöra för migranters barn i nationella barnskyddssystem genom att upprätta robusta förfaranden för skydd av invandrarbarn i relevant lagstiftande, administrativ och rättsliga förfaranden och beslut, samt i alla migrationspolitiska och program som påverkar barn, inklusive konsulära skyddspolitik och -tjänster, samt gränsöverskridande samarbetsramar, för att säkerställa barnets bästa är lämpliga integrerad, konsekvent tolkad och tillämpad i samordning och samarbete med barn skyddsmyndigheter

f) Skydda ensamkommande och separerade barn i alla stadier av migration genom Inrättande av specialiserade förfaranden för identifiering, hänvisning, vård och familj återförening och ge tillgång till hälsovårdstjänster, inklusive psykisk hälsa, utbildning, rättshjälp och rätten att bli hörd i administrativa och rättsliga frågor förfaranden, bland annat genom att snabbt utse en behörig och opartisk förmyndare som väsentliga sätt att ta itu med sina särskilda sårbarheter och diskriminering, skydda dem från alla former av våld och ge tillgång till hållbara lösningar som är bäst intressen

g) Se till att invandrare har tillgång till offentlig eller prisvärd oberoende rättshjälp och representation i rättsliga förfaranden som påverkar dem, även under eventuella rättsliga eller rättsliga frågor administrativ utfrågning, för att säkerställa att alla invandrare, överallt, är erkända som personer före lagen och att rättvisa är opartisk och icke-diskriminerande

h) Utveckla tillgängliga och ändamålsenliga rutiner som underlättar övergångar från en status till en annan och informera migranter om sina rättigheter och skyldigheter, för att förhindra invandrare från faller i en oregelbunden status i destinationslandet, för att minska osäkerheten hos status och relaterade sårbarheter, samt att aktivera individuella statusbedömningar för invandrare, även för dem som har fallit ur regelbunden status, utan rädsla för godtyckliga
uteslutning

i) Bygga vidare på befintliga metoder för att underlätta för migranter i en oregelbunden status till en individuell bedömning som kan leda till regelbunden status, från fall till fall och med tydliga och transparenta kriterier, särskilt i fall där barn, ungdomar och familjer är involverade som ett alternativ för att minska sårbarheter, liksom för staterna att fastställa bättre kunskap om den boende befolkningen

j) Tillämpa särskilda stödåtgärder för att se till att invandrare gripit upp i krissituationer transit- och destinationsländer har tillgång till konsulärt skydd och humanitärt bistånd, bland annat genom att underlätta gränsöverskridande och bredare internationellt samarbete, som liksom genom att ta hänsyn till invandrargopulationer i krisberedskap, nödsituation svar och åtgärder efter krisen

k) Involvera lokala myndigheter och relevanta intressenter vid identifiering, hänvisning och hjälp av invandrare i en sårbarhets situation, bland annat genom avtal med nationella skyddsorgan, rättshjälp och tjänsteleverantörer, liksom engagemanget från mobila svarlag, där de finns

l) Utveckla nationella policies och program för att förbättra de nationella svaren som adresserar Migranternas behov i sårbarhetssituationer, inklusive med beaktande av relevanta rekommendationer från principerna och riktlinjerna för Global Migration Group, Stödd av praktisk vägledning om skydd för invandrare i Mänskliga rättigheter Sårbara situationer

MÅL 8:
Spara liv och skapa samordnade internationella insatser för saknade invandrare

24. Vi förbinder oss att samarbeta internationellt för att rädda liv och förebygga invandrarnas dödsfall och skador genom individuella eller gemensamma sök- och räddningsoperationer, standardiserad insamling och utbyte av relevant information, utgår från det kollektiva ansvaret för att bevara alla migrants liv,i enlighet med internationell rätt. Vi förpliktar oss vidare att identifiera de som har dött eller gått saknas, och för att underlätta kommunikationen med berörda familjer.

För att uppnå detta engagemang kommer vi att föreslå följande åtgärder:

a) Utveckla förfaranden och avtal om sökning och räddning av migranter, med primärt Målet är att skydda invandrarnas rätt till liv som upprätthåller förbudet mot kollektiv utvisning, garantera förfallna processer och individuella bedömningar, förbättra mottagning och hjälp kapacitet och säkerställa att bistånd av en uteslutande humanitär natur för invandrare anses inte vara olaglig

b) Granska effekterna av migrationsrelaterade policies och lagar för att säkerställa att dessa inte tar upp eller skapa risk för att migranter saknas, inklusive genom att identifiera farlig transitering rutter som används av invandrare, genom att arbeta med andra stater samt relevanta intressenter och inte-rnationella organisationer för att identifiera kontextuella risker och etablera mekanismer för förebygga och reagera på sådana situationer, med särskild uppmärksamhet på invandrarbarn, speciellt de ensamkommande eller separerade

c) Gör det möjligt för migranter att utan dröjsmål kommunicera med sina familjer för att informera dem om att de lever, vid att underlätta tillgången till kommunikationsmedel längs rutter och på deras destination, inklusive på plats för internering, samt tillgång till konsulära uppdrag, lokala myndigheter och organisationer som kan hjälpa till med familjekontakter, särskilt i fall av ensamkommande eller separerade invandrarbarn, såväl som ungdomar

d) Fastställa transnationella samordningskanaler, bland annat genom konsulärt samarbete, och ange kontaktpunkter för familjer som letar efter saknade invandrare, genom vilka familjer kan hållas informerad om sökandens status och få annan relevant information, samtidigt som rätten till integritet respekteras och personuppgifter skyddas

e) Samla in, centralisera och systematisera uppgifter om lik och säkerställa spårbarhet efter begravning, i enlighet med internationellt accepterade rättsmedicinska normer och upprätta samordningskanaler på gränsöverskridande nivå för att underlätta identifiering och tillhandahållande av information till familjer

f) Gör alla ansträngningar, inklusive genom internationellt samarbete, för att återhämta sig, identifiera och repatriera resterna av avlidna migranter till deras ursprungsland, med respekt för önskningar av sorgs familjer, och, när det gäller oidentifierade personer, underlätta identifiering och efterföljande återhämtning av de dödliga rester, vilket säkerställer att rester av avlidna migranter behandlas på ett värdigt, respektfullt och korrekt sätt

MÅL 9:
Stärka det transnationella svaret på smuggling av migranter

25. Vi förbinder oss att intensifiera gemensamma insatser för att förebygga och motverka smuggling av migranter genom förstärkningskapacitet och internationellt samarbete för att förhindra, utreda, åtala och bestraffa smuggling av invandrare för att avsluta straffrihet för smuggling i nätverk. Vi åtar sig vidare att se till att migranter inte får bli föremål för straffrättsligt åtal för faktum att ha varit föremål för smuggling, trots potentiell åtal för andra överträdelser av nationell lagstiftning. Vi åtar oss också att identifiera smugglade invandrare för att skydda deras mänskliga rättigheter, med beaktande av kvinnors och barns särskilda behov, och bistå i särskilt de invandrare som är föremål för smuggling under försvårande omständigheter, i enlighet medmed internationell rätt.

För att uppnå detta engagemang kommer vi att föreslå följande åtgärder:

a) Främja ratificering, anslutning och genomförande av protokollet mot smuggling  av invandrare per land, hav och luft, som kompletterar Förenta nationernas konvention mot Trans- nationell organiserad brottslighet (UNTOC)

b) Använd transnationella, regionala och bilaterala mekanismer för att dela relevant information och intelligens om smugglings leder, modus operandi och finansiella transaktioner av smuggling nätverk, sårbarheter som smugglade invandrare utsätts för och andra uppgifter för att demontera smugglings nätverk och förbättra gemensamma svar

c) Utveckla könsrelaterade och barnkänsliga samarbetsprotokoll längs migrations- rutter som beskriver stegvisa åtgärder för att på ett adekvat sätt identifiera och bistå smugglade invandrare, i enlighet med internationell rätt, samt att underlätta gränsöverskridande lagars efterlevnad och efterlysnings- samarbete för att förebygga och motverka smuggling av invandrare med målet att avskaffa straffrihet för smugglare och förhindra oregelbunden migrering, medan se till att åtgärder mot smuggling är i full respekt för de mänskliga rättigheterna

d) Anta lagar och andra åtgärder som kan vara nödvändiga för att hindra etablering av smuggling av invandrare som brott, när de begåtts avsiktligt och för att erhålla direkt eller indirekt, en ekonomisk eller annan materiell fördel för smugglaren och inkludera förbättrad påföljder för smuggling av migranter under försvårande omständigheter, i enlighet med internationell lag

e) Utforma, granska eller ändra relevanta policyer och förfaranden för att skilja mellan Smuggling av migranter och människohandel med hjälp av rätt definitioner och tillämpa tydliga svar på dessa separata brott, samtidigt som man erkänner att smugglade invandrare kan också bli offer för människohandel, vilket därför kräver lämpligt skydd och hjälp

f) vidta åtgärder för att förhindra smuggling av migranter längs migrationscykeln i partnerskap med andra stater och relevanta intressenter, bland annat genom att samarbeta i utvecklingsfält, offentlig information, rättvisa samt utbildning och teknisk kapacitet byggnad på nationell och lokal nivå, med särskild uppmärksamhet på geografiska områden från där oregelbunden migration systematiskt kommer från

MÅL 10:
Förhindra, bekämpa och utrota handel med personer i samband med internationell migration

26. Vi åtar oss att vidta lagstiftning eller andra åtgärder för att förebygga, bekämpa och utrota handel med personer i samband med internationell migration genom att stärka kapaciteten och internationellt samarbete för att utreda, åtala och bestraffa människohandel, motverka efterfrågan som främjar exploatering som leder till människohandel och slutar straffrihet för människohandeln. Vi åtar sig vidare att förbättra identifieringen och skyddet av och hjälp till migranter som har blivit offer för handel med särskild uppmärksamhet åt kvinnor och barn.

För att uppnå detta engagemang kommer vi att föreslå följande åtgärder:

a) Främja, ratificera, ansluta och genomföra protokollet för att förebygga, undertrycka och bestraffa människohandel, särskilt kvinnor och barn, som kompletterar FN: s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (UNTOC)

b) Främja genomförandet av den globala handlingsplanen för att bekämpa människohandel och ta hänsyn till relevanta rekommendationer från UNODC Toolkit to Combat
Människohandel och andra relevanta UNODC-dokument när man utvecklar och genomförande av nationell och regional politik och åtgärder i samband med människohandel

c) Övervaka oregelbundna migrationsvägar som kan utnyttjas av människohandeln till rekrytera och offer för smugglade eller oregelbundna invandrare, för att stärka samarbetet på
bilaterala, regionala och gränsregionala nivåer för före- byggande, utredning och åtal av förövarna, samt om identifiering och skydd och hjälp till offer för människo-
handel

d) Dela relevant information och underrättelse genom transnationellt och regionalt mekanismer, bland annat på modus operandi, ekonomiska modeller och körförhållanden handelsnätverk, stärka samarbetet mellan alla berörda aktörer, inklusive finansiella efterlysningsenheter, tillsynsmyndigheter och finansinstitut, för att identifiera och störa finansiella flöden i samband med människohandel, och förbättra rättsligt samarbete och verkställighet med sikte på att säkerställa ansvarighet och avsluta straffrihet

e) Tillämpa åtgärder som tar itu med de särskilda sårbarheterna hos kvinnor, män, tjejer och pojkar, oavsett deras migrationsstatus, som har blivit eller riskerar att bli offer för människohandel och andra former av exploatering genom att underlätta tillgången till rättslig prövning och säker rapportering utan rädsla för internering, utvisning eller straff, med inriktning på förebyggande, identifiering, lämpligt skydd och hjälp, och adressera specifika former av missbruk och utnyttjande

f) Se till att definitioner av handel med personer som används i lagstiftning, migrationspolitik och planering såväl som i rättsliga åtal är förenliga med internationell rätt, i för att skilja mellan brott mot människohandel och smuggling av migranter

g) Stärka lagstiftningen och relevanta förfaranden för att förbättra åtalet mot människohandlare, undvika kriminalisering av migranter som är offer för människohandel för människohandelsbrott och se till att offret får lämpligt skydd och hjälp, inte villkoras av samarbete med myndigheterna mot misstänkta människohandlare

h) Ge migranter som har blivit offer för människohandel med skydd och hjälp, såsom åtgärder för fysisk, psykologisk och social återhämtning, liksom åtgärder som tillåter dem att stanna kvar i destinationslandet, tillfälligt eller i lämpliga fall, underlätta brottsoffrets tillgång till rättslig prövning, inklusive rättegång och ersättning, i enlighet med internationell rätt

i) Skapa nationella och lokala informationssystem och utbildningsprogram som varnar och utbilda medborgare, arbetsgivare, samt offentliga tjänstemän och brotts-bekämpande tjänstemän, och stärka kapaciteten för att identifiera tecken på människohandel, som tvingad, obligatorisk eller barnarbete, i ursprungsland, transit och destination

j) Investera i medvetenhetskampanjer, i samarbete med relevanta intressenter, för invandrare och potentiella invandrare om riskerna och farorna med människohandel, och ge dem information om hur man förebygger och rapporterar handel

MÅL 11:
Hantera gränser på ett integrerat, säkert och samordnat sätt

27. Vi förbinder oss att hantera våra nationella gränser på ett samordnat sätt, främja bilaterala och regionalt samarbete, säkerställa säkerhet för stater, samhällen och invandrare och underlätta säkra och normala gränsöverskridande rörelser för människor och förhindra oregelbunden migrering. Vi vidare åtar oss att genomföra gränshanteringspolitiken som respekterar nationell suveränitet,rättsstat, skyldigheter enligt folkrätten, mänskliga rättigheter för alla invandrare, oavsett deras migrationsstatus, och är icke-diskriminerande, könsrelaterad och barnkänslig.

För att uppnå detta engagemang kommer vi att föreslå följande åtgärder:

a) Förbättra internationellt, regionalt och gränsregionalt samarbete med gränshantering, med hänsyn till den särskilda situationen för transitländerna, på korrekt sätt identifiering, aktuell och effektiv hänvisning, hjälp och lämpligt skydd för invandrare i sårbarhetssituationer vid eller nära internationella gränser, i överensstämmelse med internationella mänskliga rättigheter, genom att anta helhetssätt, genomföra gemensamma gränsöverskridande gränsstudier och främjande av kapacitetsuppbyggande åtgärder

b) Skapa lämpliga strukturer och mekanismer för effektiv integrerad gräns förvaltning genom att säkerställa omfattande och effektiva gränsövergångar, inklusive genom förhands-granskning av anländer, före rapportering av transportörer av passagerare och användning av informations- och kommunikationsteknik, samtidigt som man behåller principen om icke-diskriminering, respekt för rätten till integritet och skydd av personuppgifter

c) Granska och revidera relevanta nationella förfaranden för gränskontroll, enskild person bedömnings- och intervjuprocesser för att säkerställa en korrekt process vid internationella gränser och att alla invandrare behandlas i enlighet med internationelal mänskliga rättigheter, inklusive genom samarbete med nationella mänskliga rättigheter institutioner och andra relevanta intressenter

d) Utveckla tekniska samarbetsavtal som gör det möjligt för stater att begära och erbjuda tillgångar, utrustning och annat tekniskt bistånd för att stärka gränshanteringen, särskilt inom området söka och rädda samt andra nödsituationer

e) Säkerställa att barnskyddsmyndigheterna omedelbart informeras och tilldelas att delta i förfaranden för bestämning av barnets bästa intressen en gång en ensamkommande eller separerade barn korsar en internationell gräns, i enlighet med internationell rätt, bland annat genom utbildning av tjänstemän i barns och barns rättigheter känsliga förfaranden, som de som förhindrar familjeseparation och återförening av familjer

f) Granska och revidera relevanta lagar och förordningar för att avgöra om sanktioner är lämplig att ta itu med oregelbunden inresa eller vistelse och i så fall se till att de är proportionerlig, rättvis, icke-diskriminerande och fullständigt förenlig med rättvis process och andra skyldigheter enligt internationell rätt

g) Förbättra gränsöverskridande samarbete mellan grannländer och andra stater i samband med behandling som ges till personer som korsar eller försöker korsa internationella gränser, inklusive av med beaktande av relevanta rekommendationer från OHCHR rekommenderas Principer och riktlinjer för mänskliga rättigheter vid internationella gränser när man identifierar bäst praxis

MÅL 12:
Stärka säkerheten och förutsägbarheten i migrations-procedurer för lämplig screening, bedömning och hänvisning

28. Vi förbinder oss att öka rättssäkerheten och förutsäg-barheten för migrationsförfaranden genom att utveckla och stärka effektiva och mänskliga rättighetsbaserade mekanismer för det lämpliga och aktuella screening och individuell bedömning av alla invandrare för att identifiera och underlätta tillgång till lämpliga remissförfaranden, i enlighet med internationell rätt.

För att uppnå detta engagemang kommer vi att föreslå följande åtgärder:

a) Öka insynen och tillgängligheten av migrationsförfaranden genom att kommunicera krav på inträde, upptagande, vistelse, arbete, studie eller annan verksamhet och introduktionsteknik för att förenkla ansökningsförfarandena, för att undvika onödiga förseningar och utgifter för stater och invandrare

b) Utveckla och genomföra inter- och crossregionala specialiserade mänskliga rättigheter och trauma-informerade utbildningar för första respondenter och statliga tjänstemän, inklusive brotts- bekämpningmyndigheter, gränstjänstemän, konsulära representanter och rättsliga organ, för att underlätta ochstandardisera identifiering och hänvisning av, samt lämplig assistans och rådgivning på ett kulturellt känsligt sätt, till offer för människohandel, invandrare i situationer av sårbarhet, inklusive barn, i synnerhet de som inte åtföljdes eller separerade, ochpersoner som drabbas av någon form av utnyttjande och missbruk i samband med smuggling av migranter under försvårande omständigheter

c) Fastställa könsrelaterade och barnkänsliga referens-mekanismer, inklusive förbättrad screeningåtgärder och individuella bedömningar vid gränser och platser för första ankomst, av tillämpa standardiserade operativa procedurer utvecklade i samordning med lokala myndigheter, nationella institutioner för mänskliga rättigheter, internationella organisationer och det civila samhället

d) Säkerställa att migrerande barn identifieras omedelbart på platser av första ankomsten i länder i transitering och destination, och om ensamkommande eller separerade, snabbt hänvisas till barn skyddsmyndigheter och andra relevanta tjänster samt utse en behörig och opartisk vårdnadshavare, den familjeenheten är skyddad, och att någon lovligt hävdar att vara ett barn behandlas som sådant om inte annat bestäms genom en tvärvetenskaplig, oberoende och barnkänslig ålders-bedömning

e) Se till att, i samband med blandade rörelser, relevant information om rättigheter och skyldigheter enligt nationell lagstiftning och förfaranden, inklusive krav på inresa och vistelse, Tillgängliga former av skydd, liksom alternativ för återvändande och reintegration, är lämpligt, i tid och effektivt kommuniceras och tillgängligt

MÅL 13:
Använd immigrationsfängelse endast som en sista utväg och arbeta för alternativ

29. Vi förbinder oss att se till att eventuella kvarhållanden i samband med internationell migration följer på process, är icke-godtycklig, baserat på lag, nödvändighet, proportionalitet och individuella bedömningar, utförs av auktorisrade tjänstemän, och för kortast möjliga tid, oberoende av om frihetsberövande inträffar vid inresa, transitering eller återvändande, och  oavsett vilken typ av plats det finns kvarhållande. Vi åtar oss vidare att prioritera icke-
frihetsberövande alternativ till frihetsberövande som överensstämmer med internationell rätt och att ta en människa rättighetsbaserat tillvägagångssätt för eventuella kvarhållande av invandrare, med användning av frihetsberövande som en åtgärd för sista utväg endast.

För att uppnå detta engagemang kommer vi att föreslå följande åtgärder:

a) Använd befintliga relevanta mänskliga rättighetsmekanismer för att förbättra oberoende övervakning av invandring av invandrare, se till att det är ett mål för sista utväg, att kränkningar av de mänskliga rättigheterna inte förekommer, och att staterna främjar, genomför och utvidgar alternativ till frihetsberövande, främja icke-vårdnadsåtgärder och samhällsbaserade vårdsystem, särskilt i När det gäller familjer och barn

b) Konsolidera ett omfattande förvar för att sprida bästa praxis för mänskliga rättighetsbaserade alternativ till internering i samband med internationell migration, inklusive underlättning av regelbundna utbyten och utveckling av initiativ baserade på framgångspraxis mellan stater och mellan stater och relevanta intressenter

c) Granska och revidera relevant lagstiftning, politik och praxis i samband med invandring frihetsberövande för att se till att invandrare inte arresteras godtyckligt är de besluten att kvarhålla sig baserad på lag, är proportionella, har ett legitimt syfte och tas på en individ  grunden, i full överensstämmelse med rättvisa förfaranden och processuella skyddsåtgärder, och att invandring frihetsberövande främjas inte som avskräckande eller används som en form av grym, omänsklig eller förnedrande behandling till migranter, i enlighet med internationell människorättslagstiftning

d) Tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla invandrare i transit- och destinationsländer som är eller kan bli föremål för frihetsberövande, bland annat genom att underlätta tillgången till fri eller prisvärd juridisk råd och hjälp av en kvalificerad och oberoende advokat, samt tillgång till information och rätten att regelbundet granska en frihetsberövande order

e) Se till att alla invandrare i internering informeras om orsakerna till deras internering, i ett språk de förstår och underlätta utövandet av sina rättigheter, inklusive till att kommunicera med respektive konsulära eller diplomatiska beskickningar utan dröjsmål, lagligt representanter och familjemedlemmar, i enlighet med internationell rätt och rättvisa processgarantier.

f) Minska de negativa och potentiellt varaktiga effekterna av internering av invandrare genom garantera rättvis process och proportionalitet, att det är för kortast möjliga tid, skyddar fysisk och mental integritet, och som åtminstone tillgång till mat, grundläggande sjukvård, juridisk inriktning och assistans, information och kommunikation samt Tillfredsställande boende beviljas, i enlighet med internationell människorättslagstiftning

g) Se till att alla myndigheter och privata aktörer vederbörligen är skyldiga att administrera invandring internering gör det på ett sätt som är förenligt med mänskliga rättigheter och är utbildat på icke-diskriminering, förebyggande av godtycklig arrestering och internering i samband med internationella migration och hålls ansvarig för överträdelser eller missbruk av mänskliga rättigheter

h) Skydda och respektera barnets rättigheter och bästa intressen hela tiden, oavsett deras migrationsstatus, genom att säkerställa tillgängligheten och tillgängligheten av ett livskraftigt utbud av alternativ till frihetsberövande i icke-frihetsberövande sammanhang, som gynnar samhällsbaserade vårdsystem, detsäkerställa tillgång till utbildning och vård och respektera deras rätt till familjeliv och familj enhet, och genom att arbeta för att avsluta praktiken av barnfängelse i samband med internationella migration

MÅL 14:
Förbättra konsulärt skydd, hjälp och samarbete genom hela
migrationscykel

30. Vi förbinder oss att stärka det konsulära skyddet av och biståndet till våra medborgare utomlands som konsulärt samarbete mellan stater för att bättre skydda rättigheter och intressen för alla invandrare hela tiden, och att bygga på de konsulära uppdragens funktioner för att förbättra samspel mellan migranter och statliga myndigheter i ursprungsland, transit och destination, i enlighet med internationell rätt. För att uppnå detta engagemang kommer vi att dra av följande åtgärder:

a) Samarbeta för att bygga konsulära kapaciteter, utbilda konsulära tjänstemän, främja arrangemang för tillhandahålla konsulära tjänster kollektivt där enskilda stater saknar kapacitet, inklusive genom tekniskt bistånd och att utveckla bilaterala eller regionala avtal om olika aspekter av konsulärt samarbete

b) Involvera relevant konsulär och invandringspersonal i befintliga globala och regionala forum migration för att utbyta information och bästa praxis om frågor av ömsesidig oro som gäller medborgare utomlands och bidrar till omfattande och bevisbaserad migrationspolitikutveckling

c) Sluta bilaterala eller regionala avtal om konsulärt bistånd och representation i platser där staterna har intresse av att stärka effektiva konsulära tjänster relaterade till migration, men har ingen diplomatisk eller konsulär närvaro

d) Stärka den konsulära kapaciteten för att identifiera, skydda och hjälpa våra medborgare utomlands som befinner sig i en situation med sårbarhet, inklusive offer för brott mot mänskliga rättigheter och arbetsrättigheter eller missbruk, offer för brott, offer för människohandel, invandrare som omfattas av smuggling under försvårande omständigheter och migrerande arbetstagare utnyttjas i processen av rekrytering genom att ge utbildning till konsulära tjänstemän på människorättsbaserade, mottagliga och barnkänsliga åtgärder i detta avseende

e) Ge våra medborgare utomlands möjlighet att registrera sig med ursprungslandet i nära samarbete samarbete med konsulära, nationella och lokala myndigheter, samt relevant migrant organisationer som ett medel för att underlätta information, tjänster och hjälp till migranter i nödsituationer och säkerställa migranters tillgänglighet till relevant och aktuell information, till exempel genom att upprätta hjälplinjer och konsolidera nationella digitala databaser, medan upprätthålla rätten till integritet och skydda personuppgifter

f) Tillhandahålla konsulärt stöd till våra medborgare genom rådgivning, inklusive lokala lagar och tull, samverkan med myndigheter, ekonomisk integration och affärsverksamhet, som såväl som genom utfärdande av relevant dokumentation, såsom resedokument, och konsulära identitetshandlingar som kan underlätta tillgången till tjänster, hjälp i nödsituationer, öppnandet av ett bankkonto och tillgång till överförings-faciliteter

MÅL 15:
Ge tillgång till grundläggande tjänster för invandrare

31. Vi förbinder oss att se till att alla invandrare, oavsett deras migrationsstatus, kan utöva sin mänskliga rättigheter genom säker tillgång till grundläggande tjänster. Vi åtar oss vidare att stärka invandrare-inklusive tjänsteleveranssystem, trots att medborgare och vanliga migranter kan vara berättigad till mer omfattande tillhandahållande av tjänster, samtidigt som man säkerställer att eventuell differentierad behandling måste vara baserad på lag, proportionerlig, driva ett legitimt mål, i enlighet med internationella mänskliga rättigheter lag.

För att uppnå detta engagemang kommer vi att föreslå följande åtgärder:

a) Anta lagar och vidta åtgärder för att säkerställa att tjänsteleveranserna inte övergår till diskriminering av invandrare på grund av ras, färg, kön, språk, religion, politisk eller annan åsikt, nationellt eller socialt ursprung, egendom, födelse, funktionshinder eller andra skäl oberoende av fall där differentierad tillhandahållande av tjänster baserad på migrationsstatus kan gälla

b) Se till att samarbete mellan tjänsteleverantörer och invandringsmyndigheter inte förvärrar sårbarheter hos olagliga migranter genom att äventyra deras säkra tillgång till grundläggande tjänster eller olagligt brott mot de mänskliga rättigheterna till integritet, frihet och säkerhet för person på platser av grundläggande tjänsteleverans

c) Fastställa och stärka holistiska och lättillgängliga servicepunkter på lokal nivå, det vill säga Inkludera migranter, ge relevant information om grundläggande tjänster inom ett köns- och handikapp lyhörd och barnkänsligt sätt, och underlättar säker tillgång till dem

d) Fastställa eller bemyndiga oberoende institutioner på nationell eller lokal nivå, till exempel nationella mänskliga rättigheter, att ta emot, utreda och övervaka klagomål om situationer där migranters tillgång till grundläggande tjänster systematiskt nekas eller hindras, underlätta tillgång till åtgärd, och arbeta mot en förändring i praktiken

e) Inkorporera migranternas hälsopåverkan i nationell och lokal hälsovårdspolitik och planer, till exempel genom att stärka kapaciteten för tillhandahållande av tjänster, underlätta överkomliga och icke-diskriminerande tillgång, minskning av kommunikationshinder och utbildning av hälsovård leverantörer på kulturellt känslig service, för att främja fysisk och mental invandrare och samhällenas hälsa, bland annat genom att ta hänsyn till relevanta rekommendationer från WHO: s ramverk för prioriteringar och vägledande principer till
Främja flykting och migranters hälsa

f) Tillhandahålla inkluderande och rättvis kvalitativ utbildning till migrantbarn och ungdomar, liksom underlätta tillgången till möjligheter till livslångt lärande, bland annat genom att stärka kapaciteten av utbildningssystemen och genom att underlätta icke-diskriminerande tillgång till tidig barndomsutveckling, formell skolgång, icke-formella utbildningsprogram för barn för vilka det formella systemet är otillgängligt, på jobbet och yrkesutbildning, teknisk utbildning, och språkutbildning, samt genom att främja partnerskap med alla intressenter som kan
stödja denna strävan

MÅL 16:
Stöd migranter och samhällen för att uppnå full integration och social sammanhållning

32. Vi åtar oss att främja inkluderande och sammanhängande samhällen genom att bemyndiga invandrare att bli aktiva medlemmar i samhället och främja ömsesidigt engagemang för att ta emot samhällen och invandrare i utövandet av sina rättigheter och skyldigheter gentemot varandra, inklusive iakttagande av nationella lagar och respekt för tullarna i destinationslandet. Vi åtar oss vidare att stärka välfärd för alla medlemmar av samhällen genom att minimera skillnader och undvika polarisering och ökat offentligt förtroende för policyer och institutioner relaterade till migration, i linje med bekräftelsen att fullt integrerade invandrare är bättre placerade att bidra till välstånd.

För att uppnå detta engagemang kommer vi föreslå följande åtgärder:

a) Främja ömsesidig respekt för kulturer, traditioner och seder av gemenskaper i destination och invandrare genom att utbyta och genomföra bästa praxis för integrationspolitik, program och aktiviteter, bland annat på sätt att främja acceptans av mångfald och underlätta social sammanhållning och integrering

b) Fastställa omfattande och behovsbaserade  tidiga-avgångs- och sent-kommande program Det kan innefatta rättigheter och skyldigheter, grundläggande språkutbildning, samt orientering om sociala normer och vanor i destinationslandet

c) Utveckla nationella politiska mål på kort, medellång och lång sikt för att inkludera invandrare i samhällen, inklusive integration på arbetsmarknaden, familjeåterförening, utbildning, icke-diskriminering och hälsa, bland annat genom att främja partnerskap med relevanta intressenter

d) Arbeta för inkluderande arbetsmarknader och fullt deltagande av migrerande arbetstagare i den formella ekonomin genom att underlätta tillgången till anständigt arbete och anställning som de är mest kvalificerad för, i enlighet med lokala och nationella arbetsmarknadens krav och kompetens-försörjning

e) Stödja invandrarkvinnor genom att eliminera könsbaserade diskriminerande begränsningar av formella sysselsättning, säkerställa rätten till föreningsfrihet och underlätta tillgången till relevanta grundläggande tjänster, som åtgärder för att främja deras ledarskap och garantera deras fulla, fria och lika deltagande i samhället och ekonomin

f) Fastställa samhällscentra eller program på lokal nivå för att underlätta migranter deltagande i det mottagande samhället genom att involvera migranter, medlemmar i samhället, diaspora organisationer, invandrarorganisationer och lokala myndigheter i interkulturell dialog, delning av berättelser, mentorprogram och utveckling av affärsband som förbättras
integrationsresultat och främja ömsesidig respekt

g) Kapitalisera migranternas färdigheter, kultur och språk-kunnighet och ta emot samhällen genom att utveckla och främja peer-to-peer-utbildningsutbyte, responsiva, yrkesmässiga och civila integrationskurser och workshops

h) Stödja mångkulturell verksamhet genom idrott, musik, konst, kulinariska festivaler, volontärarbete och andra sociala händelser som underlättar ömsesidig förståelse och uppskattning av invandrares kulturer och destinationskamrater

i) Främja skolmiljöer som är välkomnande och säkra, och stöder ambitionerna för invandrarbarn genom att förbättra relationerna inom skolsamhället och införliva dem Bevisbaserad information om migrering i utbildningsplaner och dedikering av riktade resurser till skolor med en hög koncentration av invandrarbarn för integrationsaktiviteter för att främja respekt för mångfald och integration och för att förhindra alla former diskriminering, inklusive rasism, främlingsfientlighet och intolerans

MÅL 17:
Eliminera alla former av diskriminering och främja bevisbaserad allmän diskurs för att forma uppfattningar om migration

33. Vi förbinder oss att eliminera alla former av diskriminering, fördöma och motverka uttryck, handlingar och manifestationer av rasism, rasdiskriminering, våld, främlingsfientlighet och relaterad intolerans mot alla invandrare i enlighet med internationell människorättslagstiftning. Vi åtar oss vidare att främja en öppen och bevisbaserad offentlig diskussion om migration och invandrare i partnerskap med alla delar av samhället, som genererar en mer realistisk, human och konstruktiv uppfattning i detta gäller. Vi åtar oss också att skydda yttrandefriheten i enlighet med internationell lag, erkänner att en öppen och fri debatt bidrar till en övergripande förståelse av alla aspekter av migrationen.

För att uppnå detta engagemang kommer vi att föreslå följande åtgärder:

a) Genomföra, eller behålla lagstiftning som straffar hatbrott och förvärrat hatbrott som riktar sig mot migranter och utbildar brottsbekämpning och andra offentliga tjänstemän för att identifiera, förhindra och reagera på sådana brott och andra våldshandlingar som också riktar sig till migranter att tillhandahålla medicinskt, juridiskt och psykosocialt bistånd till offer

b) Stödja migranter och samhällen för att anmäla vålds-handlingar riktad mot invandrare genom att informera dem om tillgängliga mekanismer för åtgärd, och se till att de som aktivt deltar i uppdraget att driva brott som riktar sig mot migranter hålls ansvariga i enlighet med nationell lagstiftning, samtidigt som de upprätthåller internationella mänskliga rättigheter, särskilt rätten till yttrandefrihet

c) Främja oberoende, objektiv och kvalitetsrapportering av medier, inklusive internet-baserad information, bland annat genom att sensibilisera och utbilda mediepersonal på migrations relaterade frågor och terminologi, investera i etiska rapporteringsstandarder och reklam och stoppa allokering av offentlig finansiering eller materiellt stöd till mediautbud som systematiskt främjar intolerans, främlingsfientlighet, rasism och andra former av diskriminering mot invandrare, med full respekt för mediafriheten

d) Skapa mekanismer för att förebygga, upptäcka och reagera på rasistisk, etnisk och religiös profilering av migranter från offentliga myndigheter, liksom systematiska instanser av intolerans, främlingsfientlighet, rasism och alla andra multipla och korsande former av diskriminering i partnerskap med nationella mänskliga rättigheter institutioner, inklusive genom spårning och publicering trender analyserar och säkerställer tillgång till effektiva klagomål och rättsliga mekanismer

e) Ge migranter, särskilt invandrarkvinnor, tillgång till nationella och regionala klagomål och rättighetsmekanismer i syfte att främja ansvarsskyldighet och adressering  av statliga åtgärder relaterade till diskriminerande handlingar och manifestationer utförda mot invandrare och deras familjer

f) Främja upplysningskampanjer riktade till ursprungs -, transit – och destination för att informera allmänhetens uppfattningar om de positiva bidrag som säker, ordnad och regelbunden migration, baserat på bevis och fakta, och för att sluta rasism, främlingsfientlighet och stigmatisering mot alla invandrare

g) Engagera migranter, politiska, religiösa och samhällsledare, såväl som lärare och tjänsteleverantörer att upptäcka och förebygga incidenter av intolerans, rasism, främlingsfientlighet och Andra former av diskriminering av invandrare och diasporor samt stödverksamhet i lokal samhällen för att främja ömsesidig respekt, bland annat i samband med valkampanjer

MÅL 18:
Investera i kompetensutveckling och underlätta ömsesidigt erkännande av färdigheter, kvalifikationer och kompetenser

34. Vi åtar oss att investera i innovativa lösningar som underlättar ömsesidigt erkännande av kompetens, kvalifikationer och kompetenser hos migrerande arbetstagare på alla kompetensnivåer och främja efterfrågedriven kompetensutveckling för att optimera invandrarnas anställbarhet på formella arbetsmarknader i mottagarländer och i ursprungsländer vid återvändande samt att säkerställa anständigt arbete i arbetskraft migration.

För att uppnå detta engagemang kommer vi att föreslå följande åtgärder:

a) Utarbeta standarder och riktlinjer för ömsesidigt erkännande av utländska kvalifikationer och icke-formellt förvärvade färdigheter inom olika sektorer i samarbete med respektive industrier med sikte på att säkerställa världskompatibilitet baserad på befintliga modeller och bästa praxis

b) Främja insyn i certifieringar och kompatibilitet av nationella kvalifikationer Ramverk genom överenskommelse om standardkriterier, indikatorer och bedömningsparametrar, och genom att skapa och stärka nationella färdigheter som profilerar verktyg, registren eller institutionerna i avsikt att underlätta effektiva och effektiva förfaranden för ömsesidigt erkännande på alla kompetensnivåer

c) Sluta bilaterala, regionala eller multilaterala avtal om ömsesidigt erkännande eller inkludera erkännande bestämmelser i andra avtal, såsom arbetskraft rörlighet eller handelsavtal, för att tillhandahålla ekvivalens eller jämförbarhet i nationella system, såsom automatisk eller hanterade system för ömsesidigt erkännande

d) Använd teknik och digitalisering för att utvärdera och ömsesidigt erkänna kompetens mer grundligt grundad på formella referenser samt icke-formellt förvärvade kompetenser och yrkeserfarenhet på alla kompetensnivåer

e) Bygg globala kompetenspartnerskap bland länder som stärker utbildningskapaciteten hos nationella myndigheter och relevanta intressenter, inklusive den privata sektorn och handeln, fackföreningar och grundutbildning av arbetare i ursprungsländer och invandrare i  mottagarländer i syfte att förbereda praktikanter för anställbarhet i arbetet marknaderna i alla deltagande länder

f) Främja interinstitutionella nätverk och samarbetsprogram för partnerskap mellan den privata sektorn och utbildnings-institutionerna i ursprungs- och destinationsländernaför att möjliggöra ömsesidigt fördelaktiga färdigheter utvecklings-möjligheter för invandrare, samhällen och deltagande partners, bland annat genom att bygga på affärens bästa praxis Mekanism utvecklad inom ramen för det globala forumet för migration och utveckling

g) Delta i bilaterala partnerskap och program i samarbete med relevanta intressenter som främjar kompetensutveckling, rörlighet och omsättning, som studentutbyte program, stipendier, professionella utbytesprogram och praktikant lärlingsutbildning som inkluderar alternativ för mottagare, efter det att dessa har avslutats program, att söka arbete och engagera sig i entreprenörskap

h) Samarbeta med den privata sektorn och arbetsgivarna för att göra det lättillgängligt och tillgängligt könsrelaterad fjärr- eller online kompetensutveckling och matchande program till invandrare på alla kompetensnivåer, inklusive tidig och yrkesspecifik språkutbildning, yrkesutbildning och tillgång till avancerade träningsprogram, för att förbättra deras anställbarhet i sektorer med efterfrågan på arbete baserat på branschens kunskap om arbetskraft marknadsdynamik, särskilt för att främja kvinnornas ekonomiska bemyndigande

i) Förbättra migrerande arbetares förmåga att övergå från ett jobb eller en arbetsgivare till en annan av gör tillgänglig dokumentation som erkänner färdigheter som förvärvats på jobbet eller genom träning för att optimera fördelarna med uppskilling

j) Utveckla och främja innovativa sätt att ömsesidigt erkänna och bedöma formellt och informellt förvärvade färdigheter, bland annat genom snabb och komplementär utbildning till jobb sökande, mentorskap och praktikprogram för att fullt ut kunna känna igen befintliga legitimationsuppgifter och ge behörighetsbevis för validering av nyförvärvade färdigheter

k) Upprätta screeningsmekanismer för legitimationsuppgifter och ge information till migranter om hur man ska få sina färdigheter och kvalifikationer bedömda och erkända före avgång, inklusive i rekryteringsprocesser eller i ett tidigt skede efter ankomsten för att förbättra anställbarheten

l) Samarbeta för att främja dokumentations- och informations-verktyg, i samarbete med relevanta intressenter, som ger en överblick över arbetstagarens referenser, färdigheter och kvalifikationer, erkänd i ursprungsland, transit och destination, för att göra det möjligt för arbetsgivare att utvärdera migrerande arbetstagares lämplighet iarbetstillämpnings-processer

MÅL 19:
Skapa förutsättningar för invandrare och diasporor att fullt ut bidra till hållbar utveckling i alla länder

35. Vi förbinder oss att bemyndiga migranter och diasporor att katalysera deras utvecklingsbidrag, och att utnyttja fördelarna med migration som en källa till hållbar utveckling, bekräftar
att migrering är en flerdimensionell verklighet av stor betydelse för den hållbara utvecklingen av ursprungsland, transit och destination

För att uppnå detta engagemang kommer vi att föreslå följande åtgärder:

a) Sörja för ett fullständigt och effektivt genomförande av 2030-agendan för Hållbar utveckling och Addis Abebas handling-sagenda genom att främja och underlätta de positiva effekterna av migration för att uppnå alla mål för hållbar utveckling

b) Integrera migration i utvecklingsplanering och sektorspolitik på lokal, nationell, regionala och globala nivåer, med beaktande av relevanta befintliga politiska riktlinjer och rekommenda-tioner, såsom GMG-handboken om mainstreaming Migration into Utvecklingsplanering, för att stärka politikens  samman-hållning och effektivitet utvecklings samarbete

c) Investera i forskning om effekterna av icke-finansiella bidrag från invandrare och diasporor till hållbar utveckling i ursprungs- och destinationsländer, såsom kunskap och kompetens- överföring, socialt och medborgerligt engagemang och kulturutbyte med sikte på att utveckla bevisbaserad politik och stärka globala politiska diskussioner

d) Underlätta migranter och diasporas bidrag till sina ursprungsland, inklusive genom att etablera eller stärka statliga strukturer eller mekanismer på alla nivåer, t.ex. som dedikerade diasporakontor eller kontaktpunkter, diaspora-politiska rådgivande nämnder för regeringar för att redogöra för migranters och diasporas potential i migration och utvecklingspolitisk utformning och dedikerade diaspora-kontaktpunkter i diplomatiska eller konsulära beskickningar

e) Utveckla riktade stödprogram och finansiella produkter som underlättar för invandrare och diaspora investeringar och entreprenörskap, bland annat genom att ge administrativa och juridiska stöd i företagsskapande, beviljande av frökapital-matchning, etablering av diasporaobligationer och utvecklings-fonder, investeringsfonder och organisera särskilda mässor

f) Tillhandahålla lättillgänglig information och vägledning, inklusive via digitala plattformar, som samt skräddarsydda mekanismer för det samordnade och effektiva ekonomiska, frivilliga eller filantropiskt engagemang av migranter och diasporor, särskilt i humanitära nödsituationer i sina ursprungsländer, bland annat genom att involvera konsulära uppdrag

g) möjliggöra politiskt deltagande och engagemang från invandrare i deras ursprungsland, inklusive i fred och försoningsprocesser, i val och politiska reformer, till exempel
genom att upprätta röstregister för utländska medborgare och av parlamentarisk representation, i enlighet med nationell lagstiftning

h) Främja migrationspolitik som optimerar fördelarna med diasporor för ursprungsländer och destination och deras samhällen genom att underlätta flexibla modaliteter för resor, arbete och investera med minimala administrativa bördor, bland annat genom att granska och revidera visum, bosättning och medborgarskapsregler, i förekommande fall

i) Samarbeta med andra stater, den privata sektorn och arbetsgivarorganisationer för att möjliggöra migranter och diasporor, särskilt de inom högteknologiska områden och i hög efterfrågan, till att genomföra en del av sin yrkesverksamhet och engagera sig i kunskapsöverföring i deras hemländer, utan att nödvändigtvis förlora sysselsättning, uppehållstillstånd eller intjänade sociala fördelar

j) Skapa partnerskap mellan lokala myndigheter, lokalsamhällen, den privata sektorn, diasporor, hembyföreningar och invandrar-organisationer för att främja kunskap och kompetens- överföring mellan sina ursprungsland och destinationsländer, inklusive genom kartläggning av diasporerna och deras färdigheter, som ett medel för att upprätthålla länken mellan diasporor och deras ursprungsland

MÅL 20:
Främja snabbare, säkrare och billigare överföringar och främja ekonomisk inkludering av migranter

36. Vi åtar oss att främja snabbare, säkrare och billigare överföringar genom att vidareutveckla befintliga befordrande politik och lagstiftningsmiljöer som möjliggör konkurrens, reglering och innovation på remittansmarknaden och genom att ge könsrelaterade program och instrument som förbättrar den ekonomiska integrationen av migranter och deras familjer. Vi vidare vill förbinda oss att optimera omvandlingseffekten av överföringar på migrantens välbefinnande arbetstagare och deras familjer, liksom på hållbar utveckling av länder, samtidigt som man respekterar att överföringar utgör en viktig källa till privat kapital och kan inte likställas med andra internationella finansiella flöden, såsom utländska direktinvesteringar, officiell utveckling bistånd eller andra offentliga finansieringskällor för utveckling.

För att uppnå detta engagemang kommer vi att föreslå följande åtgärder:

a) Utveckla en färdplan för att minska transaktionskostnaderna för migrantöverföringar till mindre än 3 procent och eliminera betalningskorridorer med kostnader högre än 5 procent före 2030 i linje med mål 10.c i 2030-agendan för hållbar utveckling

b) Främja och stödja FN: s internationella dag för familje-överlåtelser och IFAD Global Forum om remitteringar, investeringar och utveckling är viktiga plattformar för att bygga och stärka partnerskap för innovativa lösningar på billigare, snabbare och säkrare överföring av överföringar med alla relevanta intressenter

c) Harmonisera överföringsmarknadsreglerna och öka interoperabiliteten för överföringen infrastruktur längs korridorer genom att se till att åtgärder för att bekämpa olagliga finansiella flöden och penningtvätt inte hindrar migrerande remittanser genom otillbörlig, överdriven eller diskriminerande politik

d) Fastställa ledande politik och regelverk som främjar en konkurrenskraftig och innovativ betalningsmarknad, undanröja obehöriga hinder för icke-banköverföring, tjänsteleverantörer när det gäller tillgång till betalnings-systemets infrastruktur, tillämpa skattebefrielser eller incitament till överföringar av överföringar, främja marknadstillträde till olika tjänste-leverantörer, stimulera den privata sektorn att expandera remittjänster och förbättra säkerheten och förutsägbarhet för transaktioner med lågt värde genom att ta hänsyn till riskfyllda problem, och utveckla en metod för att skilja remittanser från olagliga flöden i samråd med betalningsleverantörer och finansiella tillsynsmyndigheter

e) Utveckla innovativa tekniska lösningar för överföring av pengar, till exempel mobilbetalningar, digitala verktyg eller e-banking, för att minska kostnaderna, förbättra hastigheten, förbättra säkerheten, Öka överföringen via vanliga kanaler och öppna upp könsrelaterad distribution kanaler till underskattade populationer, inklusive för personer i landsbygdsområden, personer med låga nivåer av läskunnighet och personer med funktionshinder

f) Ge tillgänglig information om överföringskostnader för överföringar av leverantör och kanal, t.ex. som jämförelse webbplatser, för att öka insynen och konkurrensen på remittans- överföringsmarknaden och främja ekonomisk kompetens och inkludering av invandrare och deras familjer genom utbildning och utbildning

g) Utveckla program och instrument för att främja investeringar från betalningssändare i lokal utveckling och entreprenörskap i ursprungsländer, t.ex. genom matchning- bidragsmekanismer, kommunala obligationer och partnerskap med  hemby-föreningar, i ordning Förbättra omvandlingspotentialen för remittanser bortom enskilda hushåll av migrerande arbetstagare på kompetensnivåer

h) Inrätta för migrantkvinnor att få tillgång till ekonomisk utbildning i och formell överföring av pengar system, samt att öppna ett bankkonto, äga och förvalta finansiella tillgångar, investeringar och företag som medel för att hantera ojämlikhet mellan könen och främja sitt aktiva deltagande i ekonomin

i) Tillhandahålla tillgång till och utveckla banklösningar och finansiella instrument för migranter, inklusive låginkomst- och kvinnostyrda hushåll, till exempel bankkonton som tillåter direkt deponering från arbetsgivare, sparkonto, lån och krediter i samarbete med banksektor

MÅL 21:
Samarbeta för att underlätta säkert och värdigt återvändande och återtagande som en hållbar återintegration

37. Vi förbinder oss att underlätta och samarbeta för säkert och värdigt återvändande och för att garantera påbörjade processer, individuell bedömning och effektiv lösning genom att upprätthålla förbudet mot kollektiva utvisning och återvändande invandrare när det finns en verklig och förutsebar risk för död, tortyr, och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning, eller annan irreparabel skada, i i enlighet med våra skyldigheter enligt internationell människorättslagstiftning. Vi åtar oss vidare att se till att våra medborgare är vederbörligen mottagna och återtagna, i full respekt för den mänskliga rätten till återvända till sitt eget land och skyldigheten för stater att återta sina egna medborgare. Vi vill också förbinda sig att skapa förutsättningar för personlig säkerhet, ekonomisk kompetens ekonomisk bemyndigande, inkludering och social sammanhållning i samhällen, för att säkerställa att åter-integrering av migranter vid återvändande till deras ursprungsland är hållbart.

För att uppnå detta engagemang kommer vi att föreslå följande åtgärder:

a) Utveckla och genomföra bilaterala, regionala och multilaterala samarbetsramar och avtal, inklusive återtagandeavtal, säkerställande av återvändande och återtagande av migranter till sitt eget land är säkra, värdiga och i full överensstämmelse med internationella mänskliga rättigheter, inklusive barnets rättigheter, genom att bestämma tydligt och ömsesidigt vara överens  om förfaranden som upprätthåller processuella garantier, garanterar individuella bedömningar och rättssäkerhet och genom att se till att de också innehåller bestämmelser som underlättar hållbarhet återanpassning

b) Främja könsrelaterade och barnkänsliga retur- och återintegrationsprogram, det kan omfatta juridiskt, socialt och ekonomiskt stöd, vilket garanterar att alla avkastningar i sammanhanget av sådana frivilliga program sker effektivt på grundval av migrantens fria, tidigare och informerat samtycke, och att återvändande invandrare biträds i deras reintegration
bearbeta genom effektiva partnerskap, bland annat för att undvika att de blir förskjutna i Ursprungsland vid återkomst

c) Samarbeta om identifiering av medborgare och utfärdande av resedokument för säker och värdig återvändande och återtagande i fall av personer som inte har rättslig rätt att stanna på en annan stats territorium genom att etablera tillförlitliga och effektiva identifieringsmedel för egna medborgare som genom tillägg av biometriska identifierare i befolkningsregistren, och genom digitalisering av civila registersystem, med full respekt för rätten till integritet och skydd av personuppgifter

d) Skapa institutionella kontakter mellan konsulära myndigheter och relevanta tjänstemän från ursprungsland och destination, och ge tillräckligt med konsulärt bistånd för att återvända
invandrare före återvändande genom att underlätta tillgång till dokumentation, resedokument och annat tjänster, för att säkerställa förutsägbarhet, säkerhet och värdighet i gengäld och återtagande

e) Säkerställa att återvändande av migranter som inte har rättslig rätt att vistas i en annan stat territorium är säkert och värdigt, följer en individuell bedömning, utförs av behöriga myndigheter genom snabbt och effektivt samarbete mellan ursprungsländer och destination, och tillåter alla tillämpliga rättsmedel att vara uttömda, i enlighet med skyldiga processgarantier och andra skyldigheter enligt internationell människorättslagstiftning

f) Fastställa eller stärka nationella övervakningsmekanismer vid avkastning, i samarbete med relevanta intressenter, som ger oberoende rekommendationer om sätt och medel att stärka ansvarighet, för att garantera alla människors säkerhet, värdighet och mänskliga rättigheter återvändande invandrare

g) Säkerställa att återvändande och återtagandeprocesser som involverar barn utförs först efter en bestämning av barnets bästa, ta hänsyn till rätten till familjeliv, familjeenheten, och att en förälder, vårdnadshavare eller specialiserad tjänsteman följer med barnet under hela återgångsprocessen, se till att lämplig mottagning, vård och reintegration arrangemang för barn är på plats i ursprungslandet vid återkomst

h) Underlätta en hållbar återintegrering av återvändande invandrare till samhällslivet genom ge dem lika tillgång till socialt skydd och tjänster, rättvisa, psykosociala assistans, yrkesutbildning, sysselsättningsmöjligheter och anständigt arbete, erkännande av färdigheter som förvärvats utomlands, och finansiella tjänster, för att fullt ut kunna bygga på deras entreprenörskap, kompetens och humankapital som aktiva medlemmar i samhället och bidragsgivare till en hållbar utveckling i ursprungslandet vid avkastning

i) Identifiera och adressera behoven hos de samhällen som migranterna återvänder till genom att inkludera respektive bestämmelser i nationella och lokala utvecklingsstrategier, infrastrukturplanering, budgetanslag och andra relevanta politiska beslut och samarbeta med lokala myndigheter och relevanta intressenter

MÅL 22:
Fastställa mekanismer för flyttbarhet av sociala trygghetsrättigheter och intjänade förmåner

38. Vi förbinder oss att hjälpa migrerande arbetstagare på alla kompetensnivåer för att få tillgång till socialt skydd i mottagarländer och dra nytta av överföringen av gällande sociala trygghetsrättigheter och förtjänade förmåner i sina ursprungsländer eller när de bestämmer sig för att ta sitt arbete i ett annat land.

För att uppnå detta engagemang kommer vi att föreslå följande åtgärder:

a) Upprätta eller upprätthålla icke-diskriminerande nationella sociala trygghetssystem, inklusive sociala skyddsgolv för medborgare och invandrare, i linje med ILO: s rekommendation 202 om socialt skyddsgolv

b) Sluta ömsesidiga bilaterala, regionala eller multilaterala socialförsäkringsavtal på överförbarhet av intjänade förmåner för migrerande arbetstagare på alla kompetensnivåer, vilket hänvisar till tillämpliga socialt skyddsgolv i respektive stater, gällande sociala trygghetsrättigheter och avsättningar, till exempel pensioner, sjukvård eller andra intjänade förmåner, eller integrera sådana bestämmelser i andra relevanta avtal, som de på lång sikt och tillfälligt arbetskraft migration

c) Integrera bestämmelser om överlåtelse av rättigheter och intjänade förmåner till nationella socialförsäkringsramar, utpeka kontaktpunkter i ursprungsländer, transitering och destination som underlättar överföringsförfrågningar från invandrare, ta itu med svårigheterna kvinnor och äldre personer kan möta sig för att få tillgång till socialt skydd och skapa dedikerade instrument som migrerande välfärdsfonder i ursprungsländer som stöder migranter arbetstagare och deras familjer

MÅL 23:
Stärka internationellt samarbete och globala partnerskap för säker, ordnad och regelbunden migrering

39. Vi åtar oss att stödja varandra i genomförandet av de uppställda målen och åtagandena i denna Global Compact genom förbättrat internationellt samarbete, ett återuppbyggt globalt partnerskap, och i solidaritetsandan, bekräftar centraliteten i ett omfattande och integrerat tillvägagångssätt för att underlätta säker, ordnad och regelbunden migration och erkänna att vi är alla ursprungsland, transit och destination. Vi åtar oss vidare att vidta gemensamma åtgärder för att ta itu med De utmaningar som varje land står inför för att genomföra denna Global Compact, understryker specifika utmaningar framför allt i afrikanska länder, minst utvecklade länder, kustfria utvecklingsländer, små öutvecklingsstater och  medel-inkomstländer.

Vi åtar oss också att främja den ömsesidigt förstärkande karaktären mellan Global Compact och befintliga internationella rättsliga och politiska ramar, genom att anpassa genom-förandet av denna globala Kompakt med sådana ramar, särskilt 2030-agendan för hållbar utveckling som liksom Addis Abeba Action Agenda, och deras erkännande av att migration och hållbar utveckling är multidimensionell och ömsesidigt beroende.

För att uppnå detta engagemang kommer vi att föreslå följande åtgärder:

a) Stödja andra stater när vi gemensamt genomför Global Compact, inklusive genom Tillhandahållande av ekonomiskt och tekniskt bistånd, i linje med nationella prioriteringar, politik handlingsplaner och strategier, genom en hel statlig och helhetssyn

b) Öka internationellt och regionalt samarbete för att påskynda genomförandet av EU 2030 Agenda för hållbar utveckling i geografiska områden dät oregelbunden migrationen uppkommer systematiskt på grund av konsekvenser av fattigdom, arbetslöshet, klimatförändringar och katastrofer, ojämlikhet, korruption, dålig styrning, bland annat strukturella faktorer, genom lämpliga samarbetsramar, innovativa partnerskap och involvering av alla relevanta intressenter, samtidigt som man behåller nationellt ägande och delat ansvar

c) Involvera och stödja lokala myndigheter vid identifiering av behov och möjligheter till internationellt samarbete för ett effektivt genomförande av Global Compact och integrera sina perspektiv och prioriteringar i utvecklingsstrategier, program och planering på migration, som ett medel för att säkerställa gott styre och samstämmighet över nivåer av regeringar och politikområden, och maximera effektiviteten och effekten av internationellt utvecklingssamarbete

d) Använd kapacitetsuppbyggnadsmekanismen och bygga vidare på andra befintliga instrument till stärka kapaciteten hos relevanta myndigheter genom att mobilisera tekniska, finansiella och mänskliga resurser från staterna internationella finansiella institutioner, den privata sektorn, internationella organisationer och andra källor för att hjälpa alla stater att uppfylla åtaganden som beskrivs i denna Global Compact

e) Sluta bilaterala, regionala eller multilaterala ömsesidigt fördelaktiga, skräddarsydda och transparenta partnerskap, i enlighet med internationell rätt, som utvecklar riktade lösningar på migrationspolitiska frågor av gemensamt intresse

GENOMFÖRANDE

40. För ett effektivt genomförande av Global Compact behöver vi samordnade insatser på global, regionala, nationella och lokala nivåer, inklusive ett sammanhängande FN-system.

41. Vi åtar oss att uppfylla de mål och åtaganden som anges i Global Compact, i linje med vår vision och vägledande principer, genom att vidta effektiva steg på alla nivåer för att underlätta säker, ordnad och regelbunden migrering på alla stadier. Vi kommer att genomföra Global Compact, inom våra egna länder och på regional och global nivå, med hänsyn till olika nationella realiteter, kapacitet och utvecklingsnivåer och respektera nationell politik och prioriteringar. Vi bekräftar vårt engagemang för internationell rätt och betona att Global Compact ska implementeras på ett sätt som överens-stämmer med våra internationella rättigheter och skyldigheter i lag.

42. Vi kommer att genomföra Global Compact genom förbättrad bilateral, regional och multilateral samarbete och ett återupplivat globalt partnerskap i en anda av solidaritet. Vi kommer att fortsätta bygga på befintliga mekanismer, plattformar och ramar för att hantera migration i alla dess dimensioner. Erkänna det centrala samarbetet för internationellt samarbete för att effektivt kunna uppfylla mål och åtaganden kommer vi att sträva efter att förstärka vårt engagemang i nord-syd, syd- Syd- och triangulärt samarbete och hjälp. Vårt samarbetsarbete i detta avseende kommer att vara anpassad till 2030-agendan för hållbar utveckling och Addis Abeba-åtgärdens dagordning.

43. Vi bestämmer oss för att upprätta en mekanism för kapacitetsuppbyggnad i FN som bygger på befintliga initiativ som stöder medlemsstaternas insatser för att genomföra Global Compact. Det tillåter medlemsstater, Förenta nationerna och andra relevanta intressenter, inklusive privat sektor och filantropiska stiftelser, för att bidra med tekniskt, ekonomiskt och mänskligt resurser på frivillig basis för att stärka kapaciteten och främja flera partner samarbete.

Kapacitetsuppbyggnadsmekanismen består av:

a) Ett anslutningsnav som underlättar efterfrågestyrda, skräddarsydda och integrerade lösningar, genom att: Rådgivning, bedömning och bearbetning av landets begäran om utveckling av lösningar

ii. identifiera de viktigaste genomförandepartnerna inom och utanför Förenta nationerna system, i linje med deras komparativa fördelar och operativa kapacitet

III. koppla begäran till liknande initiativ och lösningar för peer-to-peer-utbyte och potentiell replikering, där befintliga och relevanta

iv. säkerställa effektiv inrättande för genomförandet av flera myndigheter och flera aktörer

v. Identifiera finansieringsmöjligheter, bland annat genom att starta startfonden

b) En startfond för initial finansiering för att realisera projektorienterade lösningar genom att  tillhandahålla fröfinansiering, vid behov, för att hoppa på ett specifikt projekt

ii. komplettering med andra finansieringskällor

III. mottagande av frivilliga ekonomiska bidrag från medlemsstaterna, Förenta nationerna, internationella finansinstitut och andra intressenter, inklusive den privata sektorn och filantropiska stiftelser

c) En global kunskapsplattform som en online öppen datakälla, genom  att fungera som ett förråd av befintliga bevis, praxis och initiativ

ii. underlätta tillgängligheten till kunskap och dela lösningar

III. bygga på GFMD-plattformen för partnerskap och andra relevanta källor

44. Vi kommer att genomföra Global Compact i samarbete och partnerskap med invandrare, civila samhälle, invandrare och diaspora organisationer, trosbaserade organisationer, lokala myndigheter och samhällen, den privata sektorn, fackföreningar, parlamentariker, nationella mänskliga rättigheter Institutioner, Internationella Röda Korset och Röda Halvmånsrörelsen, akademin, media och andra relevanta intressenter.

45. Vi välkomnar generalsekreterarens beslut att inrätta ett FN-nätverk för migration för att säkerställa ett effektivt och enhetligt systemövergripande stöd till genomförandet, inklusive kapacitetsuppbyggnadsmekanismen samt uppföljning och granskning av Global Compact, i svar på medlemsstaternas behov. I detta avseende noterar vi att:

a) IOM kommer att fungera som koordinator och sekretariat för nätverket

b) Nätverket kommer helt att föreslå den tekniska kompetensen och erfarenheten av relevanta enheter inom FN-systemet

c) Nätverkets arbete kommer att vara helt anpassat till befintliga samordningsmekanismer och omplacering av FN: s utvecklingssystem

46. ​​Vi uppmanar generalsekreteraren att, med hjälp av nätverket, rapportera till generalförsamlingen två gånger om året om genomförandet av Global Compact, Förenta staternas verksamhet Nationernas system i detta avseende, liksom hur de institutionella arrangemangen fungerar.

47. Vidare erkänna den viktiga rollen som statsledda processer och plattformar på global och global nivå regionala nivåer för att främja den internationella dialogen om migration, inbjuder vi det globala forumet om migration och utveckling, regionala rådgivande processer och andra globala, regionala och subregionala forum fr att ge plattformar möjlighet att utbyta erfarenheter om genomförandet av Global Compact, dela bra praxis i politik och samarbete, främja innovativa
tillvägagångssätt och främja partnerskap med flera intressenter kring specifika politiska frågor.

UPPFÖLJNING OCH REVISION

48. Vi ska granska de framsteg som gjorts på lokal, nationell, regional och global nivå vid genomförandet Global Compact inom ramen för FN genom en statsledande strategi och med deltagande av alla relevanta intressenter. För uppföljning och granskning är vi överens om mellanstatliga åtgärder som hjälper oss att uppfylla våra mål och åtaganden.

49. Med tanke på att internationell migration kräver ett forum på global nivå genom vilken medlem Stater kan granska genomförandeprogressen och styra riktningen för FN: s
arbete bestämmer vi att

a) Dialogen om internationell migration och utveckling på hög nivå, för närvarande planerad att äga rum varje fjärde session i generalförsamlingen ska återupprättas och byta namn till ”International Migration Review Forum”

b) Forumet för internationellt migrationsgranskning ska fungera som den primära mellanstatliga global plattform för medlems-staterna att diskutera och dela framsteg i genomförandet av alla aspekter av Global Compact, inklusive när det gäller 2030-agendan för Hållbar utveckling och med deltagande av alla relevanta intressenter

c) Forumet för internationellt migrationsgranskning ska äga rum vart fjärde år som börjar i 2022

d) Forumet för internationellt migrationsgranskning ska diskutera genomförandet av det globala Kompakt på lokal, nationell, regional och global nivå, samt möjliggöra interaktion med andra relevanta intressenter i syfte att bygga upp prestationer och identifiera möjligheter till vidare samarbete

e) Varje utgåva av det internationella  migrationsgransknings-forumet kommer att leda till en interstatligt överenskomna framstegsdeklaration, som kan beaktas av det höga politiska forumet om hållbar utveckling

50. Med tanke på att mest internationell migration sker inom regioner, bjuder vi på relevanta subregionala, regionala och korsregionala processer, plattformar och organisationer, inklusive Förenta nationernas regionala ekonomiska kommissioner eller regionala rådgivande processer, att granska Genomförandet av Global Compact inom respektive region, som börjar 2020, växla med diskussioner på global nivå med ett fyraårsintervall för att effektivt informera varje utgåva av International Migration Review Forum, med deltagande av alla relevanta intressenter.

51. Vi bjuder in det globala forumet för migration och utveckling för att ge ett utrymme för årliga informell utbyte om genomförandet av Global Compact, och rapportera resultaten bäst praxis och innovativa tillvägagångssätt för International Migration Review Forum.

52. Vi erkänner de viktiga bidragen av statsledda initiativ för internationell migration bjuda in forum, såsom IOM: s internationella dialog om migration, regionalt rådgivande Processer och andra för att bidra till Internationella Migrationsgranskningsforumet genom att tillhandahålla relevanta uppgifter, bevis, bästa praxis, innovativa metoder och rekommendationer som de relatera till implementeringen av Global Compact för säker, ordnad och regelbunden migration.

53. Vi uppmuntrar alla medlemsstater att så snart som möjligt utarbeta ambitiösa nationella svar på genom-förandet av Global Compact, och att genomföra regelbundna och inkluderande recensioner av framsteg på nationell nivå, t.ex. genom frivillig utarbetande och användning av en nationell  genomförandeplan. Sådana översyner bör ske som bidrag från alla relevanta intressenter, parlament och lokala myndigheter och tjäna till att effektivt informera medlemsstaternas deltagande i forumet för internationellt migrationsgranskning och andra relevanta fora.

54. Vi uppmanar generalförsamlingens ordförande att inleda och avsluta, år 2019, öppna, genomgripande och inkluderande mellanstatliga samråd för att fastställa exakta metoder och organisatoriska aspekter av International Migration Review Fora, och formulera hur bidrag från de regionala recensionerna och andra relevanta processer kommer att informera Fora, som innebär att ytterligare stärka övergripande effektivitet och konsekvens i uppföljningen och granskningen beskrivs i Global Compact.


Judarna saboterar politiken

18,november, 13

Judarna Lööf och Björklund deklarerar att de inte kommer att
tillåta en regering som kräver stöd av SD.

Ett mer ärligt sätt att uttrycka det vore:

”Vi kommer inte att acceptera en regering som kommer att ge
svenskarna inflytande över sitt eget land via SD”

Eftersom SD är det enda parti som, i varje fall verbalt, sätter Svenskarnas och Sveriges intressen först.

De hade kunnat tillägga:

”Vi judar i riksdagen vill fortsätta att bryta ner Sverige, förstöra kulturen, förstöra tillit och moral, eliminera de vita svenskarnas makt över sitt eget land, göra Sverige till ett mångetniskt getto som passar våra etniska intressen och realiserar KALERGI-planen del 2, att förstöra Europas vita befolkning….”

Björklund har sagt att han har lovat sina från Asien adopterade barn att han inte tänker samarbeta med SD i något sammanhang. Dvs hans privata familjesituation styr hans agerande som rikspolitiker. Frågan är om inte en sådan person borde stängas av från riksdagen då detta visar på en person som inte har förstått sitt politiska uppdrag som han fått av väljarna.

Men det finns fler i samma läge. Kristersson har tre adopterade barn från Kina.

Även han är positiv till omfattande invandring. Om Björklund och Kristersson skulle argumentera för starka begränsningar av invandringen så känner de troligen det som att ”gå emot sin egen familj”.

Två partiledare som kan tänkas styras av dessa privata i samman- hanget irrationella skäl. Individer som är starkt olämpliga att vara partiledare.

Kristersson har vid upprepade tillfällen sagt att han vill ha ett ”öppet och internationellt samhälle”.

Dvs ett rasblandat samhälle. Som hans egen familj, samt stor invandring. Ett ”internationaliserat” samhälle var det senaste uttrycket han använde i valrörelsen.

Dvs moderaterna har samma åsikt som centern och liberalerna.

Svenskhataren  Reinfeldt sade vid ett ”föredrag” i Finland att han tyckte det var ”urtråkigt” när alla människor såg ut på samma sätt dvs hade samma hudfärg. Nyligen har han uttryckt oro över att finns politiker som sätter sina egna länder först.

Man får associationer till frågan om mental hälsa. När han flög så såg han att det fanns massor med plats. Vem sa att det var fullt?

En quisling och rasist som går de internationella oligarkernas skumma ärenden.

Kristersson och Reinfeldt har i grunden samma inställning. Dock har Kristersson tvingats dra bromsen just nu av taktiska skäl.

De och moderaterna är ett parti som arbetar för globalisering vilket innebär utplåning av nationella befolkningar och deras nationella självbestämmande.

Det senaste steget mot att uppnå detta är FNs förslag om global migration. Ett rasistiskt dråpslag mot fria nationer. s-regeringen kommer att godkänna förslaget. De övriga sionistpartierna i riksdagen kommer sannolikt inte att protestera.

Det gäller samtliga partier utom SD eftersom de är styrda av judar eller individer som är korkade nog att gå judarnas ärenden.

De är mao quislingorganisationer som borde avstängas från riksdagen.

De är nationella säkerhetsrisker. Vad gör SÄPO? Vad gör riks- åklagaren?


Dalai Lama säger det självklara

18,september, 14

Dalai Lama är på turné i Europa. Han har bla sagt att ”Europa tillhör européerna”.

En självklarhet för de som har rent mjöl i påsen. Lika självklart som att Sverige skall tillhöra svenskarna.

”Tyskland får inte bli ett arabland” lär han ha sagt. Det bör inte heller Sverige bli även om den nuvarande regeringen har en helt motsatt åsikt.

Han tycker att ”flyktingar” och migranter skall åka hem efter att de förkovrat sig i Europa. Helt korrekt. De judiska tidningarna DN, GP och UNT tog bort artikeln och ersatte den med annat som DL sagt.

Judarna tycker alltså INTE att Europa skall tillhöra européerna. Det tycker sannolikt inte centerpartiet heller. Helt klart inte moderaterna.


Centerns desperation

18,september, 8

I dagens SVD så har C fyra helsidor med valpropaganda!!!

Det tyder på desperation.

På förstasidan en dumstirrande partiledare. Tror de att exponeringen av denna figur är ett plus??

Redan där klickar omdömet.

Deras valmantran är FRAMÅT och MEDMÄNSKLIGHET.

Text på första sidan:

”Det är allvar nu. I dag är det bara en dag till det viktigaste valet på mycket,mycket länge. Där du väljer vilket Sverige du vill ha. Det finns krafter som vill dela Sverige. Som väljer misstro före tilltro. Som tar till främlingsfientlighet i stället för medmänsklighet. Som sprider oro i stället för att skapa trygghet. I vårt Sverige står vi upp för jämställdhet och alla människors lika värde. För tilltro, trygghet och respekt.

Vi är övertygade om att vi tillsammans kan klara klimatutmaningarna , ge småföretagen nya möjligheter , korta vårdköerna och utveckla hela landet. Om vi stimulerar nya lösningar i stället för att peka ut syndabockar. I morgon väljer svenska folket om Sverige ska gå framåt eller bakåt.”

Kommentarer:

1.
”…Det finns krafter som vill dela Sverige. Som väljer misstro före tilltro….”.

Dela?? Man får gissa vad C menar. Men troligen att minst 60% av folket är emot ökad invandring. Som inser det dåraktiga. Vilket centerpartiets företrädare inte gör då de är korrupta rasistiska globalistlakejer. Som inte arbetar FÖR folket utan MOT.
Det är glädjande att folket börjar misstro de politiska sabotörerna.

2.
”….Som tar till främlingsfientlighet i stället för medmänsklighet….”

Bara att använda detta löjliga ord ”främlingsfientlighet” så har C visat sin falskhet och feghet. Med detta ord så menar troligen C kritik mot invandringen. Det skulle bero på att man är fientlig mot alla främlingar som dyker upp i landet? Turister, affärsmän och alla som kortvarigt befinner sig på besök i landet? Detta simpla försök att stämpla kritiker har Sveriges usla journalister och politiker använt så länge och omotiverat att ordet blivit löjligt. Precis som löjliga anklagelser om ”rasism” och ”nazism”. Att framföra kritik mot en ansvarslös invandring det är högst legitimt och välmotiverat. Det är en skyldighet att göra det för dem som känner ansvar för landet till skillnad från korrupta och moraliskt defekta journalister och politiker.

I stället skall vi känna medmänsklighet med alla som vill komma hit från jordens alla hörn. Bara att lansera detta pjåskfeminina löjliga sandlådebegrepp som ett centralt begrepp i propagandan antyder en brist på intellektuell kapacitet , hederlighet och moral i partiledningen som inte är någon nyhet.

3.
”….som sprider oro i stället för att skapa trygghet….”

Det är ju glädjande att C kritiserar de som bränner bllar skjuter, mördar som gjort områden till kriminella nästen utom samhällets kontroll. Skälet till denna utveckling är massinvandringen som C har varit och är stark tillskyndare till. Det var ju glädjande att höra självkritik.

4.
”….I vårt Sverige står vi upp för jämställdhet och alla människors lika värde…”

Vilket parti är mot jämställdhet? Alla partier har sedan länge stött detta. ”Alla människors lika värde” vad betyder det? Vet ni det själva?? Om jag inte minns fel skapades detta begrepp av en judisk jurist som medvetet felöversatte FN:s beskrivning av ” att alla människor skall behandlas med värdighet (eller respekt)” På beställning av Reinfeldt för att kunna användas som motiv för allas rätt att flytta till Sverige.

Återigen ett fegt simpelt grepp för att motivera massinvandring, vilket är ett kvalificerat sabotage av nationen. Vilket är precis vad C och alliansen vill utföra.

5.
”….För tilltro, trygghet och respekt…..”

Jaha???

6.
”….vi är övertygade om att vi tillsammans kan klara klimatutmaningarna….”

Vilka vi? I Sverige? Om det alls är ett problem så är det ett globalt sådant där Sveriges negativa bidrag är minimalt. CO2 orsakar ca 25% av växthuseffekten så det är inte sannolikt att CO2 är problemet.

7.
”…. i morgon väljer svenska folket om Sverige ska gå framåt eller bakåt…..”

Sverige har väl legat ganska stilla de senaste tusen åren. Med viss förändring pga landhöjning och förskjutning av kontinenterna.

Beträffande den rådande samhällsutvecklingen så tycker jag absolut att vi skall backa till den tid då de kriminella inte kontrollerade storstäderna. Där kvinnor inte blev gängvåldtagna, då bilbränning var nära nog okänt, då rättsväsendet fungerade, skjutningar och mord var sällsynta. Då det fanns trygghet och tillit. Vilket centerpartiet varit med om att rasera. Framåt för centerpartiet är att fortsätta på katastrofens väg in i den återvändsgränd där en total samhälls- kollaps sker. Den tidpunkten är inte särskilt långt bort.


Centerpartiet gör bort sig. Igen

18,september, 7

Centern i Stockholm har tydligen skickat ut ett propagandablad lokalt inför valet.

Där står något om att: ”Antingen vill du ha ett öppet och medmänskligt Stockholm” eller så väljer du ett ”stängt och främlingsfientligt ”

C kopplar tydligen ihop medmänsklighet och öppenhet. Varför det ? Vi är ju i Sverige, det är val i Sverige så medmänsklighet bör väl i första hand gälla infödda Svenskar?

Inte för centerpartiet, numera en judisk fascistorganisation. Man vill koppla ihop dessa två begrepp, underförstått att det gäller bara ”flyktingar” av alla slag. Även ekonomiska migranter. Den sista stupiditeten från detta den ständiga dumhetens parti är att även kompisar till anhöriga skall få flytta med till Sverige!! Det måste vara Fredrik Federley som ligger bakom detta korkade förslag. Han som har svårt att avgöra om han är höna eller människa. Han som skickade pengar till Israeliska armén under sista Libanonkriget. Denna person anser partiets styrelse är lämplig att tillhöra partiledningen!

Stackars parti.

Hur stänger man Stockholm? Man måste vara svag mellan örona när man använder dessa löjliga uttryck medmänsklighet och främlingsfientlighet.

Med öppenhet så vill man öppna gränserna för alla som vill komma hit. För att motivera detta så skall vi känna medmänsklighet för världens alla fattiga.

Medmänskligheten för Centerpartiet syftar inte på hänsyn och omsorg om svenskar, det syftar på utlänningar som partiet vill ta hit.

Man går alltså ut med detta när landet befinner sig i kaos pga av den kriminella invandringspolitiken som fortfarande stöds av både (s) och (m) eftersom inga nya direktiv utgått till Migrationsverket. Inte heller några avgörande skärpningar avutlänningslagen. De påstådda skärpningarna av asylpoltiken märks knappt.

Pga detta så väller det in utlänningar till landet som alliansen och regeringen anser att vi är skyldiga att bygga bostäder till!!

I det läget så föreslår C att fler skäl skall gälla för asylmottagning, ömmande skäl tex. Det har länge funnits misstankar om att denna partiledning inte har alla hästar hemma. Annars är det ju rätt ovanligt att folk skryter med att vara korkade

Någon kallade Lööf för barnrumpa. Exakt, men ganska snällt om en person som tycks ha stagnerat på en 10-årings mentala mognadsnivå.

Mats Dagerlind, chefredaktör på Samhällsnytt antog utmaningen att svara på centerns utmanande frågeställning.

Se länken.

Som att mosa en fluga mellan tummen och pekfingret.

Svar till Centerpartiet


MERKEL – en katastrof på två ben för Europa

18,juli, 7

Merkel har träffat Orban i Berlin.Vad som kommit fram därifrån är
vad man kunde misstänka. Det var kanske inte meningen att samtalet skulle komma ut. Hon ville att invandringen skulle fortsätta till EU. ”Det är människor det handlar om och vi måste visa” – här kommer det – ”medmänsklighet.”

Medmänsklighet det är det nya pjåskmantrat för de judiska konspiratörerna.

Från Fria Tider:

”Jag tror, och det här är skillnaden, att Europas själ är medmänsklighet. Och om vi vill behålla den själen, så kan Europa inte stänga sina gränser, sade hon till journalisterna enligt ABC News. ”

EU har inga som helst skyldigheter gentemot afrikaner vare sig det är flyktingar eller ekonomiska migranter.

Afrika och andra kontinenter måste inse att de måste lösa sina egna problem, inte exportera dem till andra delar i världen.

Trots att Merkel har tvingats att gå med på starka restriktioner på EU-nivå så pratar hon här i ungefär motsatt riktning.

Hon verkar helt opålitlig. Än hit än dit. Precis som Annie Lööf.

Hon är ytterligare ett bevis på att kvinnor inte klarar högre befattningar. Lööf har redan bevisat det.

Att tänka känslomässigt i kvalificerade sammanhang är samma sak som att vara extrem dum. Eller idiot. Sådant tänkande utgör en säkerhetsrisk för nationen.

Så ska kvinnor tillåtas på riksdags-och regeringsnivå?

Artikel – Fria Tider


Oj vad svårt det är……..

18,juni, 29

……. det där med asyler och migration.

Speciellt om man inte vill lösa problemet. Om man tex är en Bilderberg/Kalergi-agent. I regeringen finns det tre stycken. Saknar man dessutom ryggrad i största allmänhet och inte sätter Sverige främst, betraktar Sverige som en global allmänpark dit vem som helst har rätt att flytta, då blir det riktigt svårt.

Den här regeringen uppvisar alla symptomen. EU har haft sammanträde och försöker att tänka skarpt (?).

Jag har nog dragit förslagen förr men jag tar en repris.

Följande regler bör gälla om migrant/asyl-eländet skall ta slut:

1.
Varje kontinent är skyldiga att lösa sina egna migrant/flyktingproblem.

2,
Flyktingar/migranter från kontinenter har ingen rätt att söka eller få asyl på annan kontinent.

3.
Ett land har bara skyldighet att behandla asylansökningar från de närmaste grannländerna.

4.
Beviljade asyler är bara tillfälliga i tid. Kan förlängas vid speciella behov. Permanent uppehåll fordrar mycket speciella skäl och kan endast beviljas av regeringen.

5.
Ingen rätt att ta hit familj vid beviljad tidsbegränsad asyl. Det stärker incitamentet att återvända till hemlandet. Vilket är den övergripande målsättningen.

6.
Besked i asylärende kan inte överklagas.

7.
Lång asylvistelse i ett land är inget skäl till permanent uppehåll.

8.
Ett land eller kontinent kan få materiellt eller ekonomiskt stöd vid tillfälliga svåra situationer från andra länder/kontinenter.

9.
Asylansökningar som uppenbarligen är ogrundade skall medföra omedelbar avvisning eller sökanden placeras i förvar tills avvisning kan ske.

10.
Systemet med kvotflyktingar och ”vidarebosättning” avskaffas eftersom det helt saknar motivation.

11.
Migranter som illegalt tar sig in trots asylförbud skall sättas i förvar och transporteras ut ur landet så fort som möjligt.

12.
Asylanter som begår ett grovt brott eller begår upprepade mindre brott skall alltid utvisas på livstid, medborgarskap skall upphävas vid behov.

13.
Asylanter som  med sitt beteende visar att de inte respekterar Sverige och svenskarna, som visar att de inte vill anpassa sig till det svenska samhället skall utvisas på livstid.

.
.
.

Det här är några av de tyngsta reglerna/ lagarna som om de genomfördes skulle löst de stora problemen som drabbat både EU och andra kontinenter. Afrika, Afghanistan, Syrien skulle
inte ha orsakat de problem som nu är fallet pga en föråldrad icke fungerande lagstiftning.

EU diskuterar just nu ett alternativ att upprätta asylcentraler i Afrika så att sökanden inte behöver behöver transportera sig till Europa. Hörde just på TV att Merkel påpekade att man måste tala med dessa länder inte bar om dem. De känner sig troligen förolämpade. Helt Rätt för en gångs skull.

De problem som EU skaffat sig kan lösas direkt genom att införa ovanstående regelverk som naturligtvis måste kompletteras, det ovanstående är stommen som löser de största problemen.

Ungern,Polen Tjeckien,Slovakien har haft rätt hela tiden. De är föredömen som de vänsterliberala anarkistländerna hatar men tvingas att följa förr eller senare.

Just nu så har liberalerna någon sammankomst i Bryssel tror jag. Slampan är minsann där för att sannolikt planera för det fortsatta sabotaget av EU. Det enda dessa stackare kan prestera.


Problemet Annie Lööf

18,juni, 17

Två dagar i rad har Lööf gjort bort dig i Riksdagen.

I  veckan så försökte hon ”sätta dit” Åkesson genom att avkräva honom en definition av ”rasism”. Det enfaldiga syftet var sannolikt att stämpla SD som ”rasistiskt” pga deras kritik av invandringen.

Det misslyckades helt. Åkesson förklarade lugnt att kritik av invandringen pga de problem som den orsakat var helt legitim och hade inte med rasism att göra.

Hade Åkesson varit riktigt cool så skulle han sagt ungefär så här:

En definition på Rasism kan tex vara att vissa individer/organisationer försöker att utrota sitt eget folk, eller den folkgrupp de parasiterar på, och som de inte känner någon samhörighet med. I syfte att gynna den folkgrupp som de egentligen känner att de tillhör. Detta kan ske genom att argumentera för massinvandring från primitiva u-länder och den därpå följande rasblandningen.

Rasismen kan också ta sig uttryck som att man deltar i ökända organisationers hemliga möten och konspirationer mot enskilda länder och folk. Bilderbergsgruppen är en sådan organisation. Trilaterala kommissionen en annan.

En annan variant av rasism är att samarbete med förmögna oligarker som har som målsättning att kollektivt förstöra en kontinents befolkning. (Kalergi Del 2. Soros.)

Dessa aktiviteter har nära koppling till begreppet folkmord.

Detta Annie Lööf är definitioner på kvalificerad rasism”

På Statsministerns frågestund så framförde hon kritik mot regeringens restriktioner mot viss arbetskraftsinvandring.

”I år har 235 städare rekryterats utomlands , tycker regeringen att det är ett problem att dessa har kommit hit?” var Lööfs fråga tämligen ordagrant.

För en gångs skull så levererade Löfvén ett förnuftigt svar. Han förklarade pedagogiskt för Lööf att i vissa branscher så kan det behövas extern rekrytering pga brister i de svenska utbildningssystemen, MEN i de fall att det finns gott om folk i Sverige som behöver dessa enkla jobb, då ska vi inte ta in folk utifrån.

Det finns tusentals analfabeter som Löfvén ,Reinfeldt och Migrationsverket omotiverat har tagit hit som passar för dessa enkla jobb eftersom de helt saknar förutsättningar att fungera i mer kvalificerade sammanhang. Flertalet av dessa kan inte heller utbildas till högre nivå. Det är bara flum från vissa politiker.

Han var tvungen att ta detta två gånger för att Lööf skulle begripa.

Lööf vet mycket väl att det är så. Ändå tycker hon att det är rätt att importera städare.

HERREGUD, har det skurit ihop fullständigt i hennes lilla slemmiga hjärna??

Hon vill riktigt briljera, stoltsera med sin dumhet och samtidigt håna svenska folket.

Om man skall se något budskap i hennes destruktiva beteende så kan man ana att hon upprepar sin inställning till invandring: Öppna gränser, alla som vill ska få komma hit oavsett konsekvenserna för dem eller för Sverige.

Lööf och hennes politik skulle kunna fungera som en definition av begreppet dumhet och terrorism. Speciellt kvinnlig sådan.

Finns det ingen styrelse i detta parti?? Ingen som kan tänka? Hur kunde man utnämna detta rödljus på två ben till partiledare?? Har det något med partiets enorma partikassa att göra?

Ingen skall inbilla mig att de gamla centerpartisterna helt plötsligt ville bli liberaler. De har sannolikt ingen ny ideologi men har påtvingats denna smörja av några fräcka individer i den sk Stureplanscentern där Lööf och Federley är centralgestalter.

Finns det inga med krut i sig i detta parti som kan ta tag i situationen och se till att det fräcka klientelet i partitoppen kastas ut??

Det är obegripligt att närmare 10% av väljarna stöder den katastrofala rasistiska  politik som ledningen prackat på medlemmarna.

Håll tassarna borta från migrationen Lööf – Debattartikel