Varg och säl – trööögt börjar verkligheten tränga på hos politikerna

14,maj, 22

Råkade sätta på TVn under em då SVT Forum diskuterade varg- och säljakt inför EU-valet.

Numera tycks majoriteten av partierna vara överens om att jakten skall vara en nationell fråga och inte något EU skall lägga sig i.

Det verkar som om Svenska Naturskyddsföreningen håller på att förlora mygel- och lobbyverksamheten i Bryssel.

Det finns undantag i det regelverk som ligger till grund för ”Habitat”- reglerna som är direkt tillämpbara i Sverige. Men den svaga och fega regeringen vågar inte gå fram med detta argument. Nu har man tydligen underdånigt ansökt om ett ”nationellt  undantag” för Sverige.

Det naturliga vore att säga upp alla dessa avtal och förklara att detta sköter vi själva. Till detta fordras en regering med kurage och  jävlar anamma som arbetar för Sverige.  Vilket saknas.

Dessa regelverk är naivt skrivna av naturflummare och byråkrater som i vanlig ordning inte tar hänsyn till realiteter. Nu vill flera partier ha en revidering av dessa regler vilket är helt riktigt.

Sälproblemet är av samma storleksordning som vargen.  Östersjön och Bottenviken kokar av säl men naturvårdsverket gör sitt bästa för att hindra en nödvändig reducering. Skadorna på kustfisket är avsevärda. Till detta har vi nästa skadedjur, skarven som hjälper till att rensa havet.

I Finland inventerade  man befintlig stam av gråsäl 2012.  Man kom fram till 28000. Då finns ett avsevärt mörkertal på säl man ej observerat.  Sverige här väl minst dubbla kuststräckan.

Det borde skjutas av flera tusen sälar  per år totalt i Östersjön.  Naturskyddsföreningen vill inte ha någon avskjutning alls.  SNF blir allt mer en komisk verklighetsfrånvänd organisation med direkt destruktiva ambitioner.

Ur historieboken:

”År 1829 sköts 558 vargar varav 18 i Stockholms län och 136 i Mariestads län.”

Man kan väl misstänka att mörkertalet är mycket stort, att det i skogarna avlivades många fler.  Det visar vilka oerhörda mängder varg det fanns som orsakade stora skador på djuruppfödningen.

 

 

 


Inkompetens för miljarder i IT-branschen

14,maj, 20

I DN så skriver ett antal personer med insikt och erfarenhet om den ständigt närvarande inkompetensen  i IT-branchen.

Sanslösa kostnader för system som inte fungerar eller är mer en belastning för användarna än ett stöd. Inkompetenta IT-företag och projektledare men i hög grad inkompetenta beställare.

När jag läste på Datalinjen i Linköping i början på 80-talet så minns jag att vi läste en särskild kurs just i programutvecklingsmetodik. Kurs- ansvariga var redan då medvetna om hur viktigt det var att systematiskt bygga upp kravspecifikationer i samarbete med beställaren. Detta arbete måste köras ett antal varv mellan utförare och beställare, testas och ifrågasättas så lång det går på denna nivå.

När det gäller större programvarusystem så är det inte själva kodningen som är/skall vara problemet, det skall vara en ren formsak, det är en noggrann planering och specifikation som är helt avgörande för om projektet skall lyckas.

Här gäller det att för utföraren att vara tuff mot beställaren, att testa om han verkligen har tänkt igenom hur det skall fungera.

Förmodligen är detta en känslig del, det uppstår troligen irritation om inte beställaren fullt ut förstår hur viktigt förarbetet är för att slutresultatet skall bli bra. Förmodligen bör utföraren hålla ett föredrag om detta vid projektets början för att insikten skall erhållas.

Om inte kravspecifikationen är tillräckligt bra så kommer  beställaren mitt i projektet med krav på nya funktioner som inte fanns från början. Detta skapar dels irritation men också fördröjning och kostnadsökningar i projektet.

Här är  det välkända begreppet ”att tänka efter före”  helt avgörande för projektets framgång.

En annan aspekt på stora programsystem är  dokumentationen av systemet. Både i stort och i smått. Detta för att annan personal skall kunna gör underhåll på systemet i framtiden. Går det inte att överblicka systemets uppbyggnad  så är det stor risk att ändringar genererar nya fel.

Eftersom man på utbildningsnivå var väl medveten om dessa problem redan i slutet på 70-talet så trodde jag att det skulle bli en snabb förbättring när det gäller kunskap om att bygga programsystem.

Så tycks inte vara fallet. Jag tror det är folk med fel bakgrund som är problemet.

Artikel – DN


Lägg ner homo-EM

14,maj, 19

Bög-EM i fjollsång har tydligen ägt rum.

Det som vann var iförd klänning och helskägg.

I detta avseende så håller jag helt med Rysslands omdömen om detta totalt urspårade jippo.


(mp) missbrukar KU

14,maj, 15

Maud Olofssons hämnd på Reinfeldt var smått raffinerad. Genom att åtta gånger vägra svara på frågan om Reinfeldt varit informerad så blev intrycket att hon ville skydda Reinfeldt.  För att han ljugit i KU.

Tyvärr så måste jag hålla med om att detta jippo om EON-affären är en politisering från KUs ordförande Peter Eriksson.

Den här affären är grundligt genomtröskad redan tidigare och Olofsson har sagt att partiledarna i alliansen varit informerade.

Så vad var det för mening med detta jippo där dessutom huvudpersonen lämnat politiken?


Skicka räkningen till rätt ställe

14,maj, 15

JK har tilldömt romerna 5000 i ”skadestånd” för att de hamnat i polisens spaningsregister. De menar att polisen /staten skall betala detta.

De adresserar räkningen fel. De bör skicka räkningen till de två judarna på DN, Orrenius och Wolodarski,  som med skumma metoder offentliggjort polisens interna register.

Det är dessa personer på DN  som orsakat romerna ”skada”.  För övrigt så vad gäller skadan? Har romer blivit osakligt häktade eller åtalade pga registret?  Sannolikt inte. Så skadeståndet borde vara högst 500 kr om ens det.


Rätt men fel – försvarsberedningen

14,maj, 15

Försvarsberedningen har rapporterat. För en gångs skull går slutsatserna åt rätt håll. För en gångs skull så ligger (s) rätt i argumenteringen.

De vill lägga mer pengar per år än regeringens skambud som är  komiskt otillräckligt.  Anders Borg har ingripit och begärt förslag på finansieringen ”krona för krona”.  Riksrevisionens bedömning är att det behövs ca 4 miljarder per år.  Regeringen vill långsamt öka anslagen med ca 500 miljoner per år så att det blir 5,5 miljarder 2025. Först om 10 år blir regeringens tillskott det som det borde vara redan idag!!

Det blir så om man sätter en vapenvägrare och försvarshatare som Borg till finansminister. En rygglös statsminister fullbordar katastrofen.

Om principen ”krona för krona” skall gälla här så gäller det väl även andra områden?

Borg bör redovisa ”krona för krona” var biståndspengarna kommer ifrån. Ca 38 miljarder, ca 4,5 % av statsbudgeten. Vilka får stå tillbaka för denna skandalösa förskingring?? Är det äldrevården, sjukvården, rättsväsendet och försvaret som får släppa till pengarna??

Redovisning tack!!

Eller det judiska rasblandningsprojekt som går under täcknamnet ”asylpolitik” , kostnad 100 – 200 miljarder per år. Borg bör naturligtvis redovisa ”krona för krona” vilka som för stå tillbaka för detta judiska Bilderbergprojekt. Är det äldrevården, sjukvården, rättsväsendet och försvaret som får släppa till pengarna??

Redovisning tack!!

 

 


Mer etnisk korruption inom polisen – är det önskvärt?

14,maj, 1

Lena Nitz (född Karlsson)  ordförande i polisförbundet skriver i SVD angående kritik mot demonstrationer i Jönköping 1/5.

Längre fram så propagerar hon för att ”mångfalden” måste öka inom polisen.  Varför får man inget svar på som vanligt när det gäller floskler om invandringen.

En lättviktig förklaring lyder ” polisen skall motsvara sammansättningen bland befolkningen”.  Återigen dyker frågan upp: Varför det?

Det är självfallet inte etniskt ursprung som är intressant utan personens allmänna lämplighet som skall vara avgörande.

Tvärtom så kan det medföra problem som polisen skall göra allt för att undvika.

Det finns något som jag kallar etnisk korruption eller etnisk nepotism. Det innebär att stark solidaritet inom en viss grupp kan medföra  att poliser från samma grupp inte vidtar de polisiära åtgärder som borde ha gjorts. För att skydda sina egna.

Det kan handla om etniska grupper eller religiösa.

Jag har sett starka indikationer på att detta sker redan utan inblandning av  ”nysvenskar”.  Vi har i Sverige sedan länge tre mer eller mindre ökända grupper som skall hållas utanför rättssystemet som anställda.  Så sker inte utan RPS anställer även dessa.

Jag har på senare tid funderat på om det inte är detta som är en del av orsaken till den märkliga ineffektiviteten  bland polisen.

 Polisförbundet – Artikel