Strategier

12,maj, 28

Med ett schysst järnrör kan man förändra världen.

Med en stor trut kan man besegra den.

Tydligen.


Kristallnatt i Tel Aviv – judar mot afrikaner

12,maj, 25

”Chock,våld och hat mot främlingar i Tel Aviv” stod det i en Israelisk tidning.

Vidare: ”Demonstranter beväpnade med träpåkar och stenar gick under natten till attack mot butiker ägda av människor med afrikanskt ursprung i de södra delar av staden. Cirka tusen människor hade dessförinnan samlats för att protestera mot ett stigande antal afrikanska  immigranter i området”

Detta enligt TT/AFP – artikel.

Den inbillade heligheten  tillåter naturligtvis detta?  Det ”utvalda”   folket fick  säkert ett SMS från bossen, gud, nita dem bara.

Kommer ”rabbinerna” i ”Judiska Rikspartiet”, Jan Björklund och Fredrik Malm,  att fördöma denna rasistiska handling?

Glöm det.


Det oerhört viktiga

12,maj, 23

Såg en liten blänkare om att det skulle vara något dop på gång. Troligen i någon kungafamilj.

Konstigt att inte media bevakar detta bättre. Har Jan Helin semester?  Har TV bojkottat kungliga händelser?  Denna för nationen, ja för den globala säkerheten så oerhört viktiga händelse, borde väl kräva en TV-bevakning åtta timmar om dagen  i minst fem dagar.

Vilket svek.


Crystal clear om man så säger

12,maj, 22

Vad sägs om följande från Stockpicker:

”….Active Biotech och Ipsen meddelade på måndagen att den globala, registreringsgrundande, randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade fas III-studien av tasquinimod i patienter  med  metastaserad  kastratresistent prostatacancer  (CRPC) har randomiserat 600 patienter,  hälften av det planerade totala antalet……..”

Ni hajar väl galoppen?


PK-maffians hyckleri om arbetslöshet

12,maj, 16

Reinfeldt är precis inte min favorit men hans  uttalande om arbetslöshetens bindning till kategorier är i allt väsentligt rätt.Han använde uttrycket ”etniska svenskar” vilket orsakat blodstörtning hos PK-nollorna.

Vad han menade var: Individer  som är svenska medborgare  som är etablerade på arbetsmarknaden oavsett ursprung.

I den här kategorin så är arbetslösheten låg, något under 4%.

Skall man lösa ett problem så gör man först en analys av problemets art, sedan kan man sätta in åtgärder. Arbetslösheten orsakas i huvudsak av två grupper: Asylinvandrare och ungdomar. Uppgiften för ungdomar är inte heller korrekt då  en stor del av dem studerar och vill ha ett extraknäck.

Ett korrekt sätt att redovisa arbetslöshet är att ange fyra värden: Asylinvandrare, Ungdomar, övriga samt den sammanvägda siffran.

Ett annat hycklarbegrepp som är populärt är ”fattiga barn”. Bokstavligt så är det självklart, skall barn ha en egen ekonomi och vara förmögna?

Vad man i verkligheten menar är barn med ”fattiga” föräldrar.  Sedan kan diskuteras om den använda referensen för fattigdom är korrekt, absolut fattigdom eller relativ fattigdom.

Enligt uppgift så orsakas 40% av ”barnfattigdomen” av asylinvandrare.

Återigen så måste man redovisa avgörande faktorer för  angivna värden. Annars får det underliga konsekvenser för politiker och andra beslutsfattare.

Helle Klein gjorde ett bedrövligt intryck i morronsoffan i TV.  Prästyrket passar nog henne. Att stå och hyckla om religiösa dogmer.

Det måste betecknas som en framgång för Aftonbladet att de blev av med henne.


”Anpassningen” av högskoleprovet misslyckades

12,maj, 4

Högskoleprovet ger bättre resultat för män än för kvinnor.  Det tycks vara ett stort problem för genushycklarna. Tidigare har man ”anpassat” provet så att det skall passa bättre för kvinnor.  Trots det så har män bättre resultat.  Tittar man närmare på det så  kan man säkert hitta en naturlig förklaring.

Provet skall naturligtvis utformas efter vad man anser att folk skall kunna, sådant  som kan vara relevant för kommande studier.Sedan får resultatet bli vad det blir. Utan hänsyn till kön. 

Det borde vara självklart men är det inte i Sverige, genusdårarnas paradis


Sverige ger 4,5% i bistånd

12,maj, 2

U-biståndet skall bli 36 miljarder sägs det.  Statens inkomstbudget ligger runt 800 miljarder.

Vi skall alltså betala 4,5% av denna till diverse svarta hål i U-länder eller investera i suspekta projekt.

Är det rimligt?  Svaret är självklart nej.   Runt 10 miljarder är en rimlig storlek. Då kan biståndet  koncentreras till tunga viktiga bitar.