Sverige England 0-2

18,juli, 7

Helt Rättvist. Det hade varit en skandal om detta sega gäng hade vunnit.

Andersson satsade på de de gamla stötarna. Satsade fel. En brasiliansk jornalist skrev: Svenskarna saknar vinnarinstinkt”. Precis, det fräcka offensiva spelet saknas nästan alltid. Konsten att skjuta och träffa inom målramen tycks var okänd. När såg man en snabb svensk fotbollsspelare?

Nu är frågan om Andersson stannar kvar som tränare. Större delen av laget måste ersättas med kvickare och hungrigare spelare.

Annonser

Klimat och växthus

18,juni, 30

Vattenånga svarar för ungefär för 50% av växthuseffekten, moln ca 25% och koldioxid för ca 20%.

Således så beror växthuseffekten till ca 75% på annat än koldioxid.

Så varför denna upptrissade hype om koldioxid?

Det är lätt att få intrycket att det är något som inte stämmer.

Dessutom är koldioxid en tung gas ,tyngre än luft. Den sjunker inte stiger. Så hur kan man hävda att koldioxid alstrad vid jordytan går upp i atmosfären??

Koldioxid är bränslet för växterna utan co2 skulle det inte finnas växter, därmed inget liv på jorden. Co2 skulle därför kunna kallas livets gas. Växthusägare sprutar in co2 i växthusen för att växterna skulle växa bättre. Jag minns i min barndom så sade tanterna att om man pratar med krukväxterna som man hade stående på fönsterbrädorna så växte de bättre. Det var inte pratet det berodde på utan på den koldioxid de andades ut när de pratade med pelargonierna.

I sista numret av NYA TIDER, Nr 26-27, Sveriges bästa konservativa icke-PK-tidning, så skriver Tege Tornvall hur klimatet varierat och förklarar det mesta av klimatproblemen. Rekommenderas.


Det heliga hycklande biståndet

18,juni, 28

”Aktuellt” tog upp och ifrågasatte biståndets storlek. Det har gått långt när tom vänstervridna SVT tar upp ämnet spontant.

Biståndet uppgår till ca 49 miljarder. Det skall utgöra 1% av BNP har den humanitära stormaktens hycklare  bestämt.

Om man som politiker vill bedra väljarna så är det ekonomiska begreppet BNP perfekt. BNP indikerar bara allmän ekonomisk aktivitet i landet och är värdelöst som mått på en nations betalningsförmåga.

Biståndet bör vara 1% av statsinkomsten vilket för 2017 innebär ca 10 miljarder. Det är ett realistiskt värde.

Statsinkomsterna var för 2017 ca 1000 miljarder. BNP ca 5 gånger högre ca 5000 miljarder.

Andra länder betalar betydligt mindre av BNP:

UK ca 0,7%

Frankrike ca 0,45%

Kanada ca 0,3%

USA ca 0,2%

Dessa länder som har oerhört mycket större BNP än Sverige har naturligtvis tittat på vad det innebär i absoluta pengar och anpassat procenten efter det. Judarna som vi någon anledning tillåter styra Sverige bryr sig inte om det eftersom de inte sätter Svenskarna och Sveriges intresse först. De vill använda svenskarnas pengar till att spela Allan på den internationella arenan och framstå som godhetens apostlar.

Det nuvarande biståndet på 49 miljarder utgör nästan precis 5% av statsbudgeten.

Har folk förstått det?? Knappast.

Ett fullständigt barockt värde.

Man kan inte betala med BNP, det kan man däremot med statsbudgeten. Det är därifrån ca 5% av statens inkomster tas för att bekosta de mest korkade och ineffektiva projekt över hela världen.

Biståndet har blivit så stort att SIDA har svårt att veta var man skall göra av pengarna!!!

I detta land har vi stora problem med att finansiera försvar, vård och rättssystem, i det läget kastar regeringen ut 50 miljarder till länder som inte har tillstymmelse till rätt att kräva något av oss.

Med mitt förslag som är realistiskt, så frigörs nästan 40 miljarder till de nationella akuta behoven.

Tex 10 miljarder till försvaret, 10 miljarder till vården, 10 miljarder till rättsväsendet för att nämna de mest akuta objekten.

Vissa afrikanska länder börjar säga nej till bistånd därför att det medför negativa konsekvenser för landet.

Återigen: Ca 5% av statsbudgeten skänker regeringen bort samtidigt som det finns akuta behov i Sverige att åtgärda.


Brandskyddet i Norden

18,juni, 19

Som bekant har det brunnit mycket i svenska skogar senaste tiden pga den höga värmen och torkan.

På nytt har vi fått demonstrerat att Sverige inte kan klara en akut situation med de resurser vi har till förfogande.

Precis som 2014 i Västmanland då också.

Inte ens med militära helikoptrar. Man fick begära hjälp från Italien med deras vattenbombare.

Vad jag förstår så är det Italiens flygplan, inte en EU-resurs. Det vore kanske lämpligt att EU köpte in 2-3 plan och placerade dem centralt i Europa, lämpligen Tyskland då transporttiden skulle bli
tämligen kort vid utryckning.

Min idé har länge varit:
De nordiska länderna och kanske Baltstaterna och Polen köper in 2 plan gemensamt. De placeras strategiskt beroende på den aktuella situationen. Dessa plan är amfibieplan och kan i viss utsträckning även assistera vid sjöräddning. Även för kustbevakning.

De har visat sig oerhört mycket effektivare än helikoptersläckning. De hjälpte till att släcka flera bränder på olika håll under kort tid nu senast.

Eftersom de ekonomiska skadorna kan bli mycket stora på kort tid vid skogsbränder så är det motiverat att investera i effektiva och snabba verktyg för att bekämpa elden.


Söder har rätt

18,juni, 18

Björn Söder (SD) svarade på något korkat inlägg från Annie Lööf om de minoriteter som finns i Sverige.

Han försökte påpeka skillnaden mellan etnisk tillhörighet och medborgarskap. Vilket kan vara två skilda saker. Han uttryckte sig kanske lite otydligt.

Ett antal judar gick i taket i vanlig ordning och skrek om ”rasism”. Det skall man höra från DET folket!!

Juden Willy Silberstein hävdar att han är både jude och svensk. Med det menar han att han är etnisk jude och har svenskt medborgarskap.

Han kan ju inte vara både etnisk jude och etnisk svensk.

Söder tog exemplet att: En svensk som flyttar till Japan blir ju inte Japan dvs etnisk japan. Möjligen japansk medborgare men japanerna är mycket restriktiva med att utfärda medborgarskap. De känner ansvar för sitt folk och land till skillnad från det klientel som styr detta land.

De sk minoriteterna är ju erkända av både riksdag och regering just för att de har annan etnisk bakgrund än svensk. Däremot har de flesta svenskt medborgarskap. I den betydelsen ”svenskar”, men inte etniskt.

Willy Silberstein har återkommit och i en debatt hävdat att han kan vara både 170% jude och 170 % svensk!! För det första så vittnar det om begränsade kunskaper i matematik. Han kan vara 100% jude vilket han är och 100% svensk medborgare vilket han är.

Sedan är det en annan sak om han tycker att han delar svenska värderingar i allmänhet så mycket att att han är 100% svensk i den generella betydelsen.

När det gäller Silberstein så är det tveksamt om han kan betecknas som svensk i den sistnämda avseendet då han är en judisk aktivist i judiska organisationer.

Från Fria Tider i dag:
Likud-ledamot: ”Den judiska rasen” är överlägsen andra

Skrytet från Israels regeringsparti: andra folk odugliga i jämförelse med oss judar. ”Jag behöver inte skämmas över att det judiska folket är det utvalda folket; de smartaste, mest speciella människorna i världen.”

Slut citat.

Det är representanter för detta folk tex Stefan Löfvén ,Morgan Johansson ,Willy Silberstein och Annie Lööf som skriker i högan sky och anklagar svenskar  för rasism!!!

De här tämligen enkla sambanden förstod inte att antal journalister och politiker. Tex Stefan Löfven och Morgan Johansson och Annie Lööf som tyckte att detta var ett fruktansvärt påstående. Som man kan förvänta sig från svenskfientliga globalister.

Vem är förvånad??

Det är bara en ny bekräftelse på den låga nivån på politiker och journalister i detta land.


Kadaverjournalistik

18,april, 29

Medias sätt att återge terroristhändelsen i Stockholm gör att man blir illamående både en och flera gånger.

Så fort terroristens namn nämns eller att någon juridisk åtgärd vidtagits då, som att trycka på en knapp, så drar media hela händelsen från början, precis som om det hände i går och vi måste informeras.

Man frossar i att beskriva döda kroppar, blod, avslitna kroppsdelar mm.

Man riktigt njuter av händelsen, som en sugga som vällustigt vältrar sig i en dypöl så vältrar sig media i andras död och tragedi.

Man har gjort den tragiska händelsen till medial underhållning. Motbjudande är bara förnamnet.

Speciellt så utmärker sig SVT i detta avseende negativt. En kanal som borde ha en balanserad och omdömesgill syn på journalistik.

Det är bara ett nytt exempel på den svenska journalistikens förfall. Detsamma kan sägas om SVT.

 


Orban Europas ende ledare

18,april, 8

Tänk vilken fruktansvärd person Orban är!! Sätta sitt folk och sin nation först!!!!

Vilken vidrig nazizt-fascist-rasist han är?

Ja enligt ”svenska” liberala dvs judemedia.

Sanningen är närmast den motsatta som tänkande individer inser.

Till skillnad från Sveriges politiker som sätter svenskarna och Sverige sist. Först tjing på Sverige skall muslimer och afrikaner ha.

Enligt Sveriges judiska quislingar till politiker.

De judiska liberala svenskhatarna Lena Andersson (DN) och Birgitta Ohlsson (L) har ifrågasatt om svenskarna skall ha rätt till sitt eget land.

Svenskarna skall mobbas ut från sitt eget land. Det är de judiska  politikernas  målsättning och den processen som pågår för fullt nu.

Det blir så här om vi svenskar överlåter till judar att styra landet.

DAGS att VAKNA!!