5G – Ett folkmord av politikerna

19,juni, 21

Länkar till en mycket bra video om de katastroifala konskevensern av att införa 5G. Den handlar också om den närmast totala korruptionen hos de organ som skall göra det motsatta, skydda befolkningen från system som allvarligt kan skada hela världens befolkning. Eller är det det som är meningen??

I detta fall behandlas WHO. Det ser likadant ut i Sverige där en korrupt regering går oligarkernas ärenden.

Videon kommer från Strålskyddsstiftelsens sida där det finns mer info om dårskapen 5G.

Annonser

Rysk rapport från 1977 – Millimetervågor skadliga – 5G

19,mars, 10

Länkar till en artikel i NYA DAGBLADET som refererar till en rapport som släpptes först 2012 i USA som är baserad på ryska tester gjorda redan 1977.

Ryssarna konstaterade att flera typer av skador inträffade av millimetervågor, Det handlade om frekvenser som blir aktuella för 5G dvs 24 – 100 Ghz.

Artikel NYA DAGBLADET


WiFi minst lika farligt som mobilstrålning, speciellt för barn

19,mars, 8

Citat från artiklar:

”Trots väldokumenterade bevis på dess skada har trådlös strålning blivit vardagligt.”

——————————————————————

”…..Herbert förklarar att precis som våra trådlösa enheter så kommunicerar vår hjärna genom elektromagnetiska signaler. Vetenskapsmän har upptäckt att varje cell i kroppen använder elektromagnetiska signaler……”

————————————————————————

”De vanligaste symptomen är huvudvärk, ökad ljudkänslighet, näsblod, koncentrations- och minnessvårigheter, illamående, utmattning, och hyperaktivitet…….”

—————————————————————

”EMF/RFR från Wi-Fi och mobiltorn kan ge störningar på inlärningsförmågan och minnet, och kan också påverka immunförsvaret och ämnesomsättningen. Det kommer att försvåra inlärningen för vissa barn, särskilt för dem som redan har problem”, skriver Herbert…..”

Slut citat.

Citaten kommer från artiklar i nättidningen EPOCH TIMES, två delar.

WiFi Del 1 – EPOCH TIMES

WiFi Del 2 – EPOCH TIMES


Mer argument mot 5G och elektrosmog

19,mars, 7

Pseudonymen Julia Caesar har skrivit 9 mycket bra och upplysande artiklar om 5G.

Svenska politiker och myndigheters korrumperade/okunniga chefer avslöjas på ett förödande sätt.

Tecken på ytterst obehagliga hälsoeffekter blir mer och mer tydliga både på människor och djur, även på växter.

5G – Del 1   Hälsoaspekter

5G – Del 2   Umeå försökskanin

5G – Del 3   Röster: Vakna upp

5G – Del 4   Missbruk av luftrummet

5G – Del 5   Regeringens ansvar

5G – Del 6   Varningssignal: Hjärntumörer

5G – Del 7   Minskande fertilitet

5G – Del 8   Bryter mot lagen

5G – Del 9   Industrin utnyttjar beroende


5G-EMF-strålning skrämmer

19,februari, 7

Länkar till Global Research där Julian Rose kommenterar problemet med ökande EMF – Elektro-Magnetiska Fält.

Speciellt om 5G som industrin vill införa utan att bekymra sig om konsekvenserna avseende inverkan på människan och andra biologiska system.

Begreppet elektrosmog lanserades för rätt många år sedan, med det menade man den ökade förekomsten av EMF från olika källor. En slags elektronisk dimma i luften som inte syns men kan påverka biologiska system på ett sätt som vi inte varit medvetna om.

De första indikationerna kom i slutet på 80-talet då bildskärms -problematiken började dyka upp och bli ett problem för många. Eftersom hälsoansvariga inte förstod hur detta fungerade så blev första reaktionen förnekande och närmast mobbning av de drabbade.

Symptomen var dock verkliga och man tvingades att inse att detta var och kunde bli ett problem för de som intensivjobbade med datorer och skärmar. Vissa tekniska åtgärder vidtogs.

Så småningom  kom LCD-skärmarna och därmed så minskade problemen då dessa avger dramatiskt mycket mindre strålning.

I stället så kom användandet av mobiltelefoner (MTF) att öka under 90-talet. Man kan säga att intensivanvändandet av MTF började under slutet av 90-talet. Relativt tidigt så kom misstanken att
strålningen från MTF kunde orsaka hjärntumörer. Detta förnekades av industrin, man hävdade att man höllt sig inom gällande gränsvärden.

Dessa gränsvärden varierade mellan olika länder. De svenska värdena kom från upptäckter i militära sammanhang redan på 60-talet då man fick insikten att om man stod framför antennen på en stor radarstation så medförde det hälsoproblem. En eller flera dog innan man förstod sammanhanget.

Dessa gränsvärden som kom fram var mycket höga med moderna insikter och krav och tog inte i beaktande långtidseffekten av exponering av relativt låg EMF. Följaktligen var de värdelösa i MTF-sammanhang. De flesta länder har mycket lägre gränsvärden än Sverige.

I en annan länk så redovisas att frekvensen av hjärntumörer har kraftigt ökat under de senaste 20 åren. Det är svårt att inte misstänka att detta är kopplat till användadet av MTF. PÅ hälsosidan brukar man säga att det kan ta ca 20 år innan cancer utvecklas. Det stämmer ganska bra med användningen av MTF.

Rose refererar till experter på EMF som ger skrämmande exempel på symptom från MTF och EMF.

Utdrag:

”……Om Barrie Trower, en världsledande expert på elektromagnetiska mikrovågsfrekvenser, ska uppmärksammas – och det finns mycket bra skäl att tro att det bör man göra – inom mindre än ett decennium, ett världsomspännande förbud mot WiFi och alla överföringar av EMF måste vara på plats. Om inte, varnar Barrie Trower att inom 3 generationer kommer endast 1 av 8 barn födda friska; och inom 5 generationer kommer djur och insekter att utplånas.

I dag leder bara 27 minuter av en dag med exponering för mobiltelefoner till en 40% chans att utveckla cancer. Barn tar upp 60% mer strålning än vuxna, och eftersom blod-hjärnbarriären bara hårdnar efter 20 år, är hjärnan hos barn mycket mottaglig.

Effekten av 2 minuter på en mobiltelefon varar i 2 timmar. De involverade neurologiska störningarna betyder att det kan ta 6 veckor för hjärnmönster att återgå till det normala för personer som använder mobiltelefoner regelbundet. Det finns 64 granskade rapporter som kopplar mobiltelefonanvändning till cancer, och rysk forskning har avslöjat höga antal missfall och dödfödda som härrör från mammor som använder mobiltelefoner under graviditeten…….”

……………………………………………………..

Arthur Firstenberg, författare och administratör av den internationella appellen ”Stopp 5G på jorden och i rymden”

   ”Trots utbrett förnekande är beviset att radiofrekvens (RF) strålning skadlig för livet redan överväldigande. De ackumulerade kliniska bevisen på sjuka och skadade människor, experimentell skada på DNA, celler och organsystem i en mängd olika växter och djur, som till stor del orsakas av elektromagnetisk förorening – utgör en litteratur på över 10 000 granskade studier. ”

Han fortsätter

     ”Om telekommunikationsindustrins planer för 5G kommer att uppfyllas, kommer ingen person, inget djur, ingen fågel, ingen insekt och ingen växt på jorden att kunna undvika exponering 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, till nivåer av RF-strålning det är tiotals hundra gånger större än vad som existerar idag, utan möjlighet att fly någonstans på planeten. ”

Så varför vill industrin införa 5G??

Det allmänna skälet är som jag förstår det ökad överförings-kapacitet. Till vad? Nya applikationer i största allmänhet. Men är det något vi behöver? Tendensen är att de senaste generationerna är mest till för att mata konsumtionselektronik där smarttelefoner är det centrala. Behöver vi dem?

Känslan är att mycket av tekniken har karaktär av leksaker för yngre individer där nyttoaspekten är sekundär .Med tanke på de obehagliga tendenser som börjar komma i dagen avseende hälsoaspekter av olika slag så finns det all anledning för politiker att tänka till för en gångs skull och dra i bromsen.

Det är dags att tänka på människan i systemet först och inte prioritera industrins vinstintressen. Dessutom tar dessa 5g-produkter stora mängder av sällsynta metaller i anspråk, en del från Afrika där det uppstått stora problem runt dessa aktiviteter.

Om de nuvarande iakttagelserna om kraftigt ökande frekvens av hjärntumörer kan knytas till MTF å innebär det att redan existerande
MTF-system , 3G,4G är farliga. Då är detta sannolikt bara början på en tumörepidemi. Detta kan omöjligen negligeras på politisk nivå.

Yngre individers intensivanvändning av smarttelefoner är synnerligen oroväckande ur hälsosynpunkt. WiFi i skolor bör omedelbart förbjudas. Även trådlösa telefoner.

De underliga hälosymptom som yngre uppvisar, sömnlöshet, depressioner, trötthet kan vara en effekt av intensivanvändning av
MTF.

I artikeln så rekommenderas nersläckning av alla typer av MTF-system. Tendensen är att det kan bli en tvingande realitet.

Kanske bör man stänga 3g och 4G till att börja med och endast ha det som kallades NMT kvar. Detta system jobbade med frekvens runt 500 MHz om jag inte minns fel och gav betydligt större räckvidd än 3G-5G.

Allt pekar på att 5G bör förbjudas. Detta system har inget berättigande  bara för att telekomindustrin skall kunna pracka på befolkningen hälsofarrliga produkter.

Artikel Global Research

Ökning av hjärntumörer – Nya Dagbladet

Ökning av DNA-skador – Nya Dagbladet

 


Nej malmen växer inte ut igen!

18,november, 2

Nyligen så kom LKAB på att järnmalmen räcker bara drygt 10 år i nuvarande gruva.

Surprise, surprise vem kunde tro det?

Är inte malm en förnybar tillgång som växer ut på nytt, som träd?

Att döma av svenska politikers sätt att hantera gruvverksamheten så tycks de tro det.

Sälj, sälj så mycket malm som möjligt det ger ju pengar till staten!!

Det har varit den rådande inställningen under lång tid. Som om det fanns obegränsade mängder malm! Som bekant är tankeverksamhet och ansvar för landet en akut bristvara hos svenska politiker. De är desto mer globalister och quislingar.

Tanken att malmen som är en av samhällets viktigaste råvaror skulle kunna ta slut eller att man bör spara på denna tillgång, den har tydligen aldrig infunnit sig hos svenska politiker.

Nej tvärtom, man låter utländska företag prospektera för minimala avgifter, när man sedan bryter malmen så betalar de en närmast obefintlig skatt. Sverige skänker i praktiken bort tillgångar som är oerhört värdefulla för landet.

Maud Olofsson motsatte sig en skattehöjning. Det skulle kunna minska arbetstillfällen i Norrland. Vem är förvånad?

Många andra länder har skatter på malm som ligger i storleken 20-30 %.

Sverige borde sätta en skatt på 100% på malmen. Men då får vi kanske inte sälja så mycket malm skriker de kvicktänkta. Utmärkt, då får vi behålla malmen själva för egen räkning, den kommer att räcka mycket längre.

Ett högre pris på stål skulle göra att kunderna skulle tänka till , göra effektivare lösningar och konstruktioner.

För vad gör vi när malmen tar slut? Import är inget argument, det tar slut även i andra länder.

Återvinning av metall är redan högt utvecklad så där finns inte så stora marginaler.

Dags för politiker att tänka till. Det förutsätter att det finns politiker med kapacitet för det. Som känner ansvar för landet. Finns det någon sådan? Hört talas om någon?


Dieselgate

18,februari, 28

De föreslagna förbuden mot dieselbilar är en egendomlig historia. Det rimliga och normala är att man ställer krav på tillverkarna att minska utsläppen till visst datum om de skall bli godkända.

Det lär finnas teknik men tillverkarna har inte infört den pga det blir för dyrt.

Men om alla får samma krav på sig så förändras inte konkurrens- förhållandena.

Nu riskerar all produktion av dieselmotorer att upphöra pga det föreslagna förbudet på dieselbilar i stadskärnor. Dieselmotorer ar mycket bra och passande i många sammanhang.

Därför borde man ha tänkt först innan man skriker om förbud.

Det kan möjligen motiveras för äldre bilar. Sedan kan man fråga sig om det inte går att applicera reningsanordningar även på dessa för att få ett acceptabelt resultat.

Det var tydligen Volkswagens fusk med sin programvara som drog igång ett drev mot dieselmotorer. Ett självmål av tillverkarna.