Det var nog något tekniskt….

16,maj, 4

Efter skarpt tänkande så har norska haverikommissionen kommit fram till att det nog var ett tekniskt fel som gjorde att helikoptern kraschade och 13 människor omkom.

Jag misstänkte också det. Det var nog inte pilotfel som orsakade att rotorn ramlade av helikoptern.


EU måste skaffa sig egen IT-kapacitet och kompetens

16,mars, 26

Bloggen Ledarsidorna  kritiserar regeringen för att sakna industriell kompetens.

Ja det är sant. Det är något ovidkommande för den politiska nomenklaturan, makten skall has/delas av en politisk broilermaffia som blir alltmer isolerad från verkligheten.

En annan sak som är lika tydlig i denna regering som hos den förra,bristen på specifik teknikkompetens inom heta områden. Jag tänker särskilt på IT-området. Ett område som utvecklas  kontinuerligt och som påverkar stora delar av samhället.

Den kinesiska regeringen lär bestå av ca 50% ingenjörer. Det märks också på besluten, det är ofta raka rör.

Hur många ingenjörer finns det i riksdag/regering??  Representanter för de viktigaste delarna  av svensk industri saknas helt. De pinsamma misstag som politikerna gör inom andra område visar med övertydlighet att rationellt ingenjörsmässigt tänkande saknas helt.

Vad finns det för brister inom IT som borde åtgärdas?

I varje dator finns ett program som kallas  operativsystem. Utan detta skulle det vara omöjligt att bekvämt använda en dator. Det är datorns administrationscenter som servar programvara och användare på en mängd olika sätt.

Det operativsystem som är helt dominerande i dag är någon variant av Windows. Tillverkas av ett amerikanskt företag med namnet Microsoft.

De har nära nog monopol på marknaden även om det finns några alternativ. Linux,Ubuntu är de mest kända. Apple är ett eget datormärke med ett eget operativsystem.

Microsofts rykte är precis inte det bästa. Deras trixande i nära samarbete med Intel för att tjäna grova pengar är obehagligt.  Marknaden för operativsystem är ett tydligt exempel där marknadsekonomin inte fungerar.  När en aktör av olika skäl för en dominerande ställning så är det mycket svårt för konkurrenter att komma in på marknaden.

Dominansen hos en aktör gör att denna blir mindre intresserad att utveckla säkerhet och allmän kvalitet hos programvaran. Det går att prångla ut varan på marknaden i alla fall pga det som i praktiken är ett monopol.

Microsofts bristande intresse för kvalitet och säkerhet är välkänd sedan många år.

Efter att Bill Gates avgått som VD så var det en mellanchef som vågade ställa frågan: ” Hur kan ni släppa ut ett program som innehåller 2000 buggar ?”

Som sagt Windows har stor dominans på marknaden för operativsystem. På hårdvarusidan så har processortillverkaren Intel en ställning som  är ungefär lika dominerande som Windows. Enda konkurrenten är AMD som jag kan se. Bägge amerikanska företag.

De första processorerna tillverkade Intel på 70-talet. För att skapa bakåtkompatibilitet så hänger vissa bitar av datorarkitekturen med i senare utvecklingar vilket även Windows måste anpassas till.

Det är ingen bra princip för säkra moderna konstruktioner.

Att EU som är en egen världsdel skall vara helt beroende av IT-kraft från USA är minst sagt ett obehagligt förhållande. Dessutom från ett par USA-företag med tvivelaktigt rykte som dessutom samarbetar.

Regeringar, statsadministrationer använder Windows i sina datorer. Det tyder på en avsevärd brist på säkerhetstänkande.

EU måste skaffa sig en egen IT-kapacitet både på hårdvarusidan och mjukvarusidan, speciellt map operativsystem.

Vad EU borde göra på området är:

1.
Utveckla en ny datorarkitektur som görs från absoluta krav, den görs inte kompatibel med Intels processorer och därmed inte med Windows.

2.
I det arbetet skall de akuta säkerhetsproblemen ges hög prioritet för att skapa en konstruktion som är svår att hacka med fientlig programvara. Om möjligt så görs de kritiska delarna av konstruktionen dynamisk  för att försvåra för illegalt intrång.

3.
Parallellt med hårdvaruutvecklingen utvecklas ett operativsystem för den nya processorn. Ett operativsystem där man försöker undvika de brister som funnits i Windows. Samt effektivare och snabbare och säkrare med betydligt mindre minnesbehov.

4.
Samtidigt måste utvecklare av allmän programvara involveras/kontrakteras för att programutvecklingen skall komma igång tidigt för att användare skall direkt komma igång med den nya datorn. Detta är mycket viktigt eftersom man inte kan lita på att marknaden spontant gör jobbet. IBM gjorde det misstaget med OS2 och därför misslyckades det operativsystemet. Bidragande var  en omfattande förtalsverksamhet i diverse datortidningar. Troligen finansierat av MS.

5.
Tillverkningen av processor och operativsystem skall naturligtvis ske i Europa.

Kommer EU att tillstyrka ett sådant projekt? Det är tveksamt eftersom politikerna i EU krälar som dresserade maskar för USA i de flesta avseenden. USA kommer säkert att försöka stoppa/sabotera projektet.

Då finns möjligheten att ett enskilt land tex Sverige går igång med projektet i egen regi. Kanske i samarbete med Finland.

Utvecklingen av fundamentala kritiska IT-system  som operativsystem kan inte överlåtas till marknaden för godtycklig hantering. En statlig kommission eller något liknande måste skapas som har fullständig kontroll och insikt i systemen. Ändringar och utveckling bestäms helt av kommissionen.

Under 80-talet togs det i USA fram ett programspråk som kallades ADA. Tanken vara att det skulle bli ett universalspråk som klarade alla områden. För detta språk skapades en central organisation som bestämde vad som fick göras med koden, i praktiken en standard- isering för att hindra att det uppstod ickekompatibla varianter som var fallet med vissa andra programspråk.

Något liknande bör skapas för ett nytt IT-system i Europa. Avseende både processorhårdvara och  operativsystem.

 


Infrastruktur kan inte vara lönsam

16,januari, 31

Järnvägar är inte lönsamma. Stor rapport från några ekonomer.

För många år sedan var det en kvinna, nationalekonom, som gjorde till sin käpphäst att en stor del av vägnätet inte är lönsamt.

Hon hade säkert rätt. Jag gissar att minst 80% av vägarna inte är lönsamma.

Problemet är bara – för dessa skarptänkare – att mycket av infrastrukturen måste finnas oavsett om den är ”lönsam” eller ej. Den måste finnas där  hur olönsam den än är. Av helt andra skäl en strikt ekonomiska.  Av politiska, sociala  eller andra skäl.

Nyligen hörde jag en representant för näringslivet säga att det är inte persontrafiken på järnväg som är problemet, det är bristen på godskapacitet som orsakar  problem.

För dessa stockholmare som gör analysen så är det obligatoriskt att klanka på Botniabanan, Det är snudd på rasism eller i varje fall förakt för landsbygden och avlägsna landsdelar. ”Vadå Norrland, de behöver väl ingen järnväg??”  Jag stöder Botniaprojektet till 100%, den behövs av allmänna uppdateringsskäl men också för att snabba upp kommunikationerna söderut.

Sverige är ett avlångt land och det ställer krav på effektiva kommunikationer mellan landsdelarna.

Det är inte rätt läge att gapa om ”lönsamhet”.

Att det svenska järnvägsnätet behöver uppdateras det är det ingen tvekan om. Sedan det stora rycket gjordes för drygt 100 år sedan så har inte så mycket hänt på de tunga viktiga bitarna av nätet. På senare tid har man tom grovt eftersatt underhållet,

Det diskuteras om olika typer av snabbtåg. Man kan ifrågasätta om höghastighetståg är lämpliga i Sverige med tanke på klimatet. Att köra riktigt fort vintertid med snö och is på banan verkar inte riktigt hälsosamt. Japan och Frankrike torde vara de länder som har mest erfarenhet av snabbtåg så där finns det mycket att lära.

Vid en rejäl uppdatering av bansystemet så måste man ta problemet med godstrafiken på allvar. Speciellt som den politiska ambitionen torde vara att det tunga godset skall gå på järnväg. Så minst dubbelspår överallt som nybyggnad, kanske man kan använda det gamla bansystemet för godstrafiken. Idealet vore fyra spår två för persontrafik och två för godstrafik.


MS spionerar även i Win 7,8

15,november, 24

Enligt nättidningen Nya Dagbladet så installerar Microsoft samma spionprogram som Win 10 innehåller,  även på Win 7 och 8 utan ägarnas medgivande.

Tidningen  visar vilka uppdateringar det gäller samt anger färdiga kommandon för att ta bort dem. Bara att kopiera in dem på kommandoraden.

Glöm inte att ta bort ”automatisk uppdatering”, annars installeras de igen.

Nya Dagbladet


Regeringen energiflummar

15,juni, 26

I Ny Teknik skriver Baylan och Romson om energiplaner för framtiden, 100% förnybart heter det.

Det är en fin tanke men det finns vissa problem på vägen.

De påpekar att Sverige är efterblivet när det gäller utnyttjande av solel. Helt rätt för en gångs skull. Sverige är förmodligen sämst i Europa. Det bygger på missuppfattningen att vi hart så få soltimmar vilket är felaktigt. Vilket de påpekar.

Men denna satsning på ny energi motiveras med att det är nödvändigt för att uppnå klimatmålen.

Det är liksom en missuppfattning av de totala klimatproblemen i världen. Sveriges utsläpp är minimala jämfört med Kina och Indien.

Det vore mer effektivt att satsa på solkraft i Indien så att de slipper elda med koskit och trä ute på landsbygden. Utsläppen från denna del av världen är enorma. Man talar om ett brunt bälte över Asien pga detta eldande.

Ser man på möjligheten i Sverige att byta ut nuvarande energikällor mot de nya så spricker resonemanget. Så länge man inte har kommit på metoder att lagra stora mängder energi så är det omöjligt att lägga ned både kärnkraft och fossil kraft som MP vill.

Detta låtsas de som  att de inte förstår eller vill förstå, för då spricker de tjusiga målsättningarna pga av brist på realism.

Industrin måste ha tillgång till jämn och säker försörjning av elkraft. Det kan inte de nya systemen leverera med nuvarande teknologi. Det kan däremot kärnkraft och vattenkraft tillsammans. Det kravet har nog även hushållen även om det är möjligt med  viss energilagring lokalt.

Energiflum från regeringen


Åtgärder för att minska belastningen på internet behövs

15,juni, 23

En artikel i DN tar upp det som jag konstaterat under en längre tid, att internet blir trögare och trögare.

Skälet är överbelastning på nätet som orsakas av ett lika ohämmat som oansvarigt användande av grafik och rörliga annonsstrukturer i det material som skickas ut. Grafiken gör att stora pixelmängder måste sändas via nätet och detta belastar och slöar ner hastigheten.

Vad göra åt detta? Åtgärd 1 är att uppmana annonsörer/mediaägare att begränsa mängden grafik i materialet. Åtgärd 2 är att avgifts- belägga överdrivna mängder grafik med en kraftigt progressiv skala. Det skall bli mycket dyrt att skicka ut maffiga jätteannonser fullproppade med tivoliliknande grafik.

Åtgärd 3 är att kräva att tillverkarna av webbläsare tillhandahåller grundläggande grafikstrukturer i webbläsaren tex bakgrunder som innebär stora pixelmängder. Dessa strukturer skall finnas i webb- läsaren, och aktiveras med ett anrop från programkoden. Då behöver bara kärninformationen i tex en annons sändas via nätet.

Jag gissat att det är Post och Telestyrelsen som borde ta tag i detta, en knuff från politiskt håll behövs för att få igång problemlösningen.

 


De sovande politikerna

14,augusti, 8

Varför vaknar vi alltid först efter katastrofen?

Frågan ställs av Wolfgang Hansson i Aftonbladet.  Det är en mycket bra fråga. Det verkar vara någon slags lokal hjärnpest i Sverige  som gör att förutseende och beredskap när det gäller övergripande säkerhet  i samhället prioriteras lågt eller inte alls, när det vore självklart med det motsatta.

När VK2 gick igång så insåg de dåvarande drönarna i riksdagen att vi måste nog ha ett försvar. Så började man under kriget att rusta men hann inte så långt innan kriget var slut. Rustningen fortsatte dock frenetiskt under ca 20 år för att nå en kulmen i mitten av 60-talet. Då var det dags igen att börja nedrusta för nu var det ju helt klart att det aldrig skulle bli något krig igen.

Det var man helt övertygad om även i slutet på 20-talet.  Samt i början på 1900-talet.

Av bara farten så blev försvaret lite överdimensionerat på 60-talet, politikerna ville liksom döva sitt samvete genom att driva på upp- rustningen, den som de borde gjort på 30-talet.

Sedan har nedrustningen pågått linjärt sedan dess, socialdemokraterna och centerpartiet  hjälptes åt att förstöra så mycket som möjligt. Sedan kom det ”nya arbetarpartiet” och bara fortsatte nedbrytningen. I dag är försvaret mest ett skämt. På samma relativa nivå som  i början på 30-talet eller 1910.

I slutet av 1800-talet då partisystemen började forma sig så var det dåvarande centerpartiet och liberalerna som var emot en upprustning av försvaret. Dessa partier har ungefär samma inställning än idag.

Strax före VK1 så organiserades ett bondetåg med tusentals deltagare som demonstrerade i Stockholm med krav på pengar till försvaret, kungen stod på samma sida. Privata medel samlades in för att kunna bygga en pansarkryssare vilket gjordes.

Det är samma mentalitet i dag i riksdag och regering.

Det är dags för ett nytt demonstrationståg för ett starkare försvar både det militära och den civila räddningstjänsten.

Med anledningen av storbranden i Västmanland så har diskussionen om brandförsvaret har tillräckliga resurser dykt upp.

Som visats så har de inte det.  I Sverige med stora sammanhängande skogar med tät vegetation så kan en brand under ogynnsamma omständigheter, hög värme och stark vind spridas mycket snabbt. Det är nästan omöjligt att stoppa en sådan brand med den tämligen primitiva utrustning som hittills har använts.

Det insåg man efter några dagar och begärde då att få hyra in vattenbombare från Frankrike och Italien. Det tog tid pga dåligt väder för italienarna men slutligen var de på plats.

De här flygplanen tar upp till 6000 liter i sina tankar,  De fylls snabbt vid ”touch down” på sjöarna. De är mycket effektiva och kan  sprida stora mängder  vatten på kort tid. Helikoptrarna kommer inte i närheten av samma  kapacitet.

De här planen testades i Sverige 1995 – 96.  På två år så deltog de i släckning av 11 bränder varav en i Finland.

Erfarenheterna var mycket goda vilket rapporterades till regeringen i slutrapporten.  Slutresultatet blev dock att man ansåg att planen skulle bli för dyra att köpa. Kan man resonera så när det handlar om att rädda både stora värden och människoliv??

Ja svenska politiker kan resonera så.

En sådan här kraftfull resurs kan ju delas av flera länder vilket gör kostnaden avsevärt mindre. Tex Norden, Baltikum, Polen och norra Tyskland skulle kunna dela på tre plan. De är flexibla och kan användas till både kustbevakning och sjöräddning.

Skogsskadorna beräknas till minst 300 miljoner i Västmanland.  Hade vattenbombare funnits där redan från början så hade säkert värden för 150 miljoner räddats. Till det kommer nedbrunna hus.

Det finns vissa saker man inte skall kompromissa med. Det gäller landets militära försvar samt räddningstjänst och brandförsvar. Där är det fel metod att räkna ”krona för krona”.

MSB som är överordnat organ för räddningstjänsten har en kvinna som GD. I länken nedan kan ni läsa om vad hon prioriterar – genusverksamhet. Hon har stöd av regeringen för detta. Reinfeldt har satsat hundratals miljoner på denna feministiska dårskap.

Artikel – Wolfgang Hansson

Vattenbombare 1 – Artikel SN

Vattenbombare 2 – Artikel SN

MSB satsar på genusteori – Artikel