Ramberg trampar snett

14,november, 24

Anne Ramberg, boss i Advokatsamfundet,  har trampat i det politiska klaveret. Hon hävdar att det är en ”risk” med att fler personer från SD hamnar i Migrationsdomstolarna.

Skälet skulle vara att SD är negativa till invandringen.  Egendomligt att hon inte kritiserar MP och V som vill ha fri invandring!!!

Det är snarare så att SDs närvaro balanserar det extrema inflytandet från dessa anarkistpartier så att besluten blir mer objektiva.

Men Rambergs uppgift är att företräda samfundets medlemmar. Ett stort antal av dessa är inblandande i flyktingkarusellen och tjänar pengar på det.

Icke desto mindre, här har hon gjort bort sig.

 


Gör om krimvården

14,november, 24

I en artikel i Fria Tider så påpekas den enorma skillnaden i kostnader för fångar i Sverige och USA.

Svenska fängelser är nio gånger dyrare än i USA.

Jag har tagit upp detta tidigare. I Sverige finns ett stort antal små krimanstalter och fängelser.

Trots att dessa anläggningar är små så kräver de omfattande säkerhetssystem samt en dyr administration och drift.

Bidragande är den korkade vänsterliberala inställningen att fångar skall ha det bra på anstalten, utlänningar som utgör en stor del av de intagna tycker att det är som att bo på hotell.

Jag föreslog att merparten av dessa små anläggningar skulle läggas ner, i stället bör man satsa på en stor centralanläggning. Det skulle medför en drastisk sänkning av driftskostnader per fånge.

Dessutom skulle man kunna samla resurserna till ett ställe för att kunna bedriva effektiv rehabilitering.

Kostnaderna i nuvarande system har ökat med 90% sedan år 2000 och är nu uppe i 7,8 miljarder per år.

Artikel – Fria Tider


U-båt konstaterad

14,november, 14

Så har försvaret kommit med en rapport om ubåtsjakten. Man anser att det är klarlagt att det var en miniubåt inne i skärgården. Vad den gjorde där är oklart likaså dess ursprung. Den kanske spanade efter nya försvarsarrangemang på botten eller den övade bara navigering i den unika skärgården. Många tror det är Ryssland vilket inte är säkert, det kan lika gärna varit NATO. Under Odenbergs tid som försvarsminister så ville USA öva navigering i den svenska skärgården.

Nå vad blir slutsatsen för svenska politiker? Förmodligen drar kärringmaffian i riksdagen, jag syftar inte på något särskilt kön, slutsatsen att det här motiverar en rejäl bantning av det svenska försvaret.

I linje med den logik som styrt svenska politiker under lång tid.

Med tanke på den höga IQ-nivån i riksdagen och det skarptänkande som den presterar så kommer motiveringen sannolikt att vara. ” Men den gjorde ju ingenting! Den sänkte ju inga fartyg! Det var troligen bara ett vänskapligt besök. Att avvisa den med våld strider mot svenska humana principer. Vi måste öppna våra hjärtan även för utländska U-båtar. Allt annat måste betecknas  som främlingsfientligt. Naturligtvis även rasistiskt”.


Polisen måste få nya order och befogenheter.

14,november, 13

I går ryckte brandkåren ut till Rosengård pga bränder. Precis inte första gången. De möttes av stenkastning. De avbröt och kallade på polis.

Att både brandkår och ambulans och polis utsatts för stenkastning där nere har skett åtskilliga gånger. Nå hur löser man detta?  Som en nödlösning så har räddningspersonal bett att få militär skyddsutrustning.

Det kan ju vara bra som ett personligt komplement men det är inte lösningen.

Individer som försöker hindra räddningspersonal från att rädda livet på folk skall skjutas skarpt mot. Det är polisens uppgift, man kompromissar inte med detta slödder. Det är det enda språk de förstår. Får de en kula i huvudet så är det helt självförvållat. Självmord.

Det fordrar troligen ny lagstiftning, polisen har sannolikt inte befogenhet att skjuta skarpt  i dessa situationer.

Någon som tror att Beatrice Ask II vågar ta detta steg?

 


Radikala grepp behövs mot missbruket

14,november, 9

Mycket om knarkmissbruk just nu. Nytt skit som importeras via internet och som ingen riktigt vet hur det verkar eller hur farligt det är. Jag har tidigare redovisat följande åsikt:

Erbjud knarkarna gratis knark. Via apotek eller  på annat sätt. Detta knark skall vara kontrollerat och ”säkert”.  Doseringsanvisningar som för vanlig medicin.  Polisen skall inte vara inkopplad i detta.De som vill skall få hjälp med rehabilitering.

Detta alternativ löser många problem. En stor del av kriminaliteten är kopplad till narkotikabruk. De måste ha pengar till nästa dos.  Mycket av detta kommer att försvinna. Dessutom saboterar det mycket av den knarkhandel som fortfarande sker via langare.

Antalet dödsfall kommer att minska då knarket är kvalitetskontrollerat. Rena sprutor skall förstås erbjudas.

Jag menar inte att folk skall kunna få gratis knark hur länge som helst. Förr eller senare måste de gå med i ett åtgärdsprogram med  avsikt  att få dem ur missbruket, en förutsättning för att för att de skall få knark, dock i minskande doser.

Sedan  finns det sannolikt sociala problem i problematiken, bostadsfrågan mm som måste lösas.

Detta har inget med knarkliberalism att göra. Det är ett rationellt och logiskt grepp för att få kontroll över knarket och miss- bruket.Samt för att minska dödsfallen och kriminaliteten.

 


Tiggeriet löses med juridik – inte med snyft

14,november, 7

Svenska p0litikers fullständiga avsaknad av ansvar för den egna befolkningen och förmåga till rationellt tänkande har demonstrerats på nytt.

Regeringen föreslår en tiggerisamordnare!!!!!

Man tror knappt sina ögon men det är ju en normal reaktion numera pga svenska politikers degeneration.

I DN så skriver Susanna Birgersson en snyftartikel – vad annars i en judetidning – om tiggeriet.  Hon ifrågasätter svenskarnas förmåga till medkänsla, välfärdssystemet har urholkat förmågan till detta med bäring på tiggeriet.

I Dagens Samhälle så angriper en moderat politiker problemet på ett betydligt mer logiskt och rationellt sätt. Den juridik som finns skall användas för att stoppa den sociala olägenhet som tiggeriet innebär, eller lagar bör skapas för att stoppa eländet. Problemet är att det än så länge är det är kommunerna som bestämmer tillämpningen.

Det självklara är att förbjuda tiggeriet på riksnivå. Samt att kräva visum för folk från de europeiska U-länder som inte kan visa att de fått ett jobb i Sverige.

Hur kan länder som Rumänien och Bulgarien få medlemskap i EU??  De saknar förutsättningar pga deras interna låga utvecklingsnivå.  Förmodligen var det ynkryggen Barroso som var pådrivande. Nu är han borta men inte U-länderna i Europa. Då måste det vara naturligt att införa restriktioner som förhindrar att de exporterar sina interna problem till andra EU-stater.

Artikel – DN

Artikel – Dagens Samhälle

 

 


Det börjar koka så smått

14,november, 6

I morse hörde jag en intervju med den nya Beatrice Ask, Morgan Johansson,  om flyktingsituationen som närmar sig katastrofnivå för Sverige. SR-journalisten frågade om inte en lösning vore att minska invandringen!! Jag trodde knappt mina öron, detta från ett av PK-instituten.

Nej det var naturligtvis inte en lösning, folk söm lider nöd, flyr från krig, förföljelse… osv, det vanliga idiotiska mumbo jumbot.

Men det finns hoppfulla tecken. Förutom det nämnda så gör fd politikern Staffan Danielsson ett upprop på Facebook för förändrade realistiska  regler för invandringen.

I  tidningen Dagens Samhälle så har  ”tankesmedjan”  Fores gjort propaganda för invandring till glesbygden, det skulle lösa problemet med avfolkningen. Fores är lobbyorganisation för det nyliberala stulna Centerpartiet. 30 miljoner nybyggare – ni vet.

Debattören Thomas Gür bemötte argumenteringen och fullständigt mosade argumenten. Fores svarade även på detta. Det intressanta var läsarnas inställning till artiklarna. Det var ungefär  5-10 % för  Fores och
90% för Gür.

I går så ifrågasatte Folkbladet (s) invandringen. Tex att en stor del inte har asylskäl och inte borde släppas in.

Det börjar röra på sig i detta den tröga enfaldens land. Folk börjar inse att den skurkmaffia som kallar sig politiker har lurat dem.

Folkbladet (s) – Artikel

Kommunerna får ta kostnaderna – Artikel