Geniet har talat

20,februari, 29

”Lamotte borde lämnat skyddsvästen i sandlådan” säger den socialdemokratiska skarptänkaren Strandhäll. Alltid lika balanserad och analytisk.

Men då blir det väl trångt.

Eftersom hon, Lööf och Snecker tycks befinna sig i sandlådan jämt. Samt MPs sabba-Sverige-gäng

Till sist: Bojkotta SAS


Per Albin Hallengren:…….

20,februari, 29

………”Vår beredskap är god…..”

Nej det var en lögn då. Det är en lögn nu.

Är det MSB och Dan Eliasson som lämnat informationen?

Till sist: Bojkotta SAS


Hatbrott mot svenska folket – korrekt

20,februari, 22

Vad jag konstaterat sedan lång tid är att när någon hårt kritiserar den dåraktiga regeringspolitiken så är det inte en infödd vit svensk – det är vanligen en person med utländsk bakgrund.

Varför?

Dels att svenskarna förlorat självbevarelsedriften pga avsaknaden av krig dels pga mobbningen från judiska/liberala media vilka – som man kan förvänta sig – starkt stöder utrotningen av den svenska folkgruppen med hjälp av massinvandring. Det är judarnas masterplan exekverad av judiska Bilderberggruppen, judiska EU och judiska FN.

Den socialdemokratiska judiska regeringen är en undergrupp som skall genomföra den lokala rensningen av den lokala befolkningen. Det är KALERGIs plan som ska genomföras.

Dessutom med stöd av den judiska lögnen om nationalismens farlighet. Det är i praktiken ett grovt folkrättsbrott som kallt genomförs i öppen dager.

Någon invandrare skrev en gång ungefär att: ”Man kan pissa en svensk i ansiktet utan att han reagerar eller blir förbannad”

EXAKT. Det är också vad nu sker bokstavligen. Ingen särskld reaktion från svenskarna.

Kommer svenskarna att resa sig?

Jag länkar till JANOUCHs artikel.

Länk till LEDARSIDORNA om korkad patologisk altruism


Khazarernas förtryck av folket

20,februari, 19

Den röda fascismens skamgrepp för att förtrycka folket har inga gränser för sin fräckhet och förakt för elementär demokrati.

Den skamfläck som det handlar om här kallas ”Hets mot folkgrupp” HMF.

Denna konstruktion kom till efter VK2 för att skydda judarna.

Sedan har judarnas största organisation de sk ”Socialdemokraterna” byggt på undan för undan med grupper som måste skyddas från kritik med mer eller mindre löjliga pjåskargument. Vanligen mycket löjliga argument.

Eftersom socialdemokraterna inte stöder vare sig demokrati eller yttrandefrihet så har denna skamfläck i lagstiftningen och för nationen, blivit ett användbart instrument för att omotiverat inskränka yttrandefriheten och för att förtrycka folket.

Mängder med äldre personer åtalas för att de på nätet har uttryckt vämotiverade omdömen om invandrare.

I den sk spelaffären i börjam på 90-rtalet så försökte ett bandylag stämma Expressen för förtal då de ansåg sig felaktigt utpekade som skyldiga.

JK meddelade då att det var inte möjligt då en grupp inte kan förtalas!!!

Mycket märkligt ansåg jag då.

Men det gäller väl fortfarande?? Då måste gälla att man inte kan kränka eller förtala en större grupp.

Detta löjliga kränkningstänkande har tagit sig sjukliga former. Inte minst i universitetsmiljö. Det är dags att sätta ner foten och kräva ett vuxet beteende hos folk.

Det innebär att kritik och elaka omdömen det tillhör vardagen i kommunikationen mellen individer och grupper. Den som blir utsatt får stå upp och ge igen.

Stora grupper som tex nationella folk kan inte kränkas juridiskt. Man skall kunna säga vad som helst om sådana om man tycker sig ha motiv till det.

Om etniska grupper beter sig svinaktigt så skall de få hård kritik för det. Det är på detta sätt man kan styra vissa beteenden åt rätt håll.

Om man däremot som i Sverige försöker förbjuda eller undertrycka åsikter om icke önskvärda beteenden då får vi den anarki som vi har i Sverige just nu och som har framkallats av politiker och media

Jan Tullberg har skrivit ett välmotiverat inlägg i frågan och kräver att lagen HMF avskaffas.
HELT RÄTT.

Inlägg av Tullberg
Demokratins dödgrävare


10 lektioner för liberaler, dumflummare, PK-nollor och svenskhatare

20,februari, 14

Fabrikör och pedagog: Arnstberg

Länkar tiill krönika av Arnstberg där han dels beskriver tillståndet i landet som dumliberaler och sionistmarxister har skapat och dels anger hur saker och ting bör rättas till.

Länk till inlägg


Om slaveriet

20,februari, 10

Dan Ahlmark har gjort en genomgång av slaveriet historiskt. En avsikt med detta har varit korrigera den falska bild som vänstern försöker realisera. Deras framställning är att det var den vite mannen som var syndaren och en moraliskt fördärvlig typ.

Sanningen är väldigt mycket en helt annan. Slavhandeln i Afrika och medelhavsområdet var något som afrikaner och muslimer bedrev i stor omfattning ett antal hundra år tillbaka.

Europeer hade mycket liten andel i denna handel.

Afrikanska kungar och makthavare sysslade med handel av de egna folken.

När slavhandeln till Amerika tog fart så tjänade dessa afrikanska bossar stora pengar på att sälja slavar till slavhandlarna.

Ahlmark säger att det var europeer som svarade för slavhamdeln till Amerika. Om han är vilseledd av de referenser han haft eller om han inte vill gå in på den version som sannolikt är bättre överenstämmande med sanningen det vet jag inte.

Enligt David Duke som är trovärdig i det mesta han skrivit om judarna så svarade judarna för merparten av slavhandeln över Atlanten.

Duke har skrivit mycket och kritiskt om judarna och följaktligen har det som hamnat på Youtube numera tagits bort av Google som äger Youtube. ”Skadlig information”. För vem?

Länk till artikel


Hat och Hot

20,februari, 7

Som man bäddar får man ligga.

OBS det gäller inte journalister. De har förklarat sig
heliga och får därmed inte göras ansvariga för det
de skriver.

Speciellt inte om det gäller mobbning, förföljelse och utrotning av
nationella svenskar.