Ett nytt symptom på skolans slapphet

16,oktober, 25

En egendomlig debatt har dykt upp i media om detaljer i svenska språket, om ”de”, ”dem” eller ”dom”.

För de som gick i skolan före 70-talet, dvs i kunskapsskolan,  så framstår denna diskussion som märklig. En lärare på gymnasiet föreslog att ”dom” är tillräckligt eftersom dagens ungdom använder detta ord i sitt talspråk.

Det är ju inte särskilt konstigt att dessa problem dyker upp med tanke på den allmänna degeneration som skolan genomgått med politikers stöd.

Men den grundläggande orsaken torde vara att dagens ungdom läser för lite. Då menar jag inte kurslitteratur – iden mån de ser någon sådan, ersättning med kopierade blad tycks vara standard – utan läsning av annan normal litteratur.

Jag läste rätt mycket i min ungdom vilket medfört att jag aldrig förstått de problem med rättstavning som många har. Inte heller det debatterade  problemet. Läser man mycket i den här åldern så lär man sig att känna igen språket och dess varianter och vändningar.

Den aktuella lärarens förslag att falla undan för ett slappt språkbruk som ofta uppstår i ungdomskretsar skall naturligtvis inte stödjas. I stället skall krav ställas på eleverna att de läser lämplig litteratur och redovisar att de gjort det.


Skolflummet måste rensas ut och realismen införas

16,oktober, 20

Skola och utbildning, det är svårt det.

Speciellt om man inte VILL göra rätt.

Alternativt är  att man är så korkad att man inte inser dårskapen i den egna politiken.

Sossarna har bestämt att alla skall in i gymnasiet.

Redan i dag så misslyckas ca 25% i gymnasiet och hoppar av. Vill (s) göra något åt det? Om alla skall in i gymnasiet så kommer utslagningen att öka. Det vet de men ändå går de på den linjen. De VILL alltså inte.

Socialdemokraternas problem:
Socialdemokraterna har gjort en del bra saker under decenniernas lopp åtminstone fram till ca 1950.

Socialisternas huvudmål har varit att avskaffa sociala och ekonomiska orättvisor för den egna gruppen, den sk arbetarklassen.

Det har man lyckats rätt bra med. Så bra att stora grupper av LO-kollektivet börjat att bli medelklass.

Problemet med detta är att ”arbetarklassens” identifikation med den traditionella gruppen, politiskt och i andra avseenden minskar. Man ser det inte som självklart att man skall vara ”sosse”. Speciellt inte  som vissa andra partier närmat sig den socialdemokratiska synen på samhällsproblemen.

Följaktligen så uppstår risken att stödet till socialdemokraterna minskar alltmer.

Hur skall man lösa detta problem?

1.
Man kan importera mängder med individer från 3:e världen som har låg eller ingen utbildning alls. Individer som helt saknar förutsättningar att integreras i det svenska samhället. De blir ett utslaget proletariat redan från början. Allt detta under den falska rubriken ”human flyktingpolitik”.

2.
Man kan avsiktligt skapa en stor utslagning i skolan genom att skapa destruktiva läroplaner, medvetet sabotera lärarutbildningen samt lämna över skolan till huvudmän som saknar fundamentalt intresse för skolan, därtill saknar kompetens. Kommunaliseringen. När de akuta problemen dyker upp så låtsas  man år efter år att  man inte förstår problemen samt låter regimtrogen media (judemedia) attackera kritiker.

Detta resulterar i stor utslagning i skolan. Redan på grundskolenivå, ännu värre i gymnasiet nu ca 25%.

Resultatet blir detsamma som med invandrarna, ett utslaget proletariat som blir omöjliga på arbetsmarknaden pga misslyckad skolgång.

Händelsevis passar detta precis socialdemokraterna. Ett obildat proletariat som man med traditionellt råljugande före valen skall luras att rösta på socialdemokraterna.Så är detta en tillfällighet att detta passar socialdemokraterna som handen i handsken??

Redan på Göran Perssons tid så förtidspensionerades de som slogs ut i skolan. För att de skulle försvinna ur statistiken för arbetslösa. Är det då teoretiskt möjligt att man inte förstod orsaken till utslagningen? Högst osannolikt. De VILLE ha ett proletariat.

I dag kan man höra att ca 14  % inte kommer in på gymnasiet. Precis som om det vore självklart att de skall komma in på gymnasiet !

Så gymnasiet ligger numera på samma svårighetsnivå som grundskolan??  Det måste ju vara det grundläggande resonemanget. Det är inte ens självklart att alla skall klara grundskolan.

En del pluggar extra över sommaren för att komma in på gymnasiet.

Hur skall dessa klara gymnasiet när de knappt klarar grundskolan? Det gör de inte. De hamnar bland de 25% som slås ut på gymnasiet. Med politikers och skolverkets  fulla vetskap.

För sossarna är det viktigaste att elever skall kunna säga att de ”gått i gymnasiet”. Hur de lyckas eller ej det intresserar inte sossar.

– Har du gått i gymnasiet?
– Ja
– Gick det bra?
– Nä
– Varför det?
– De var för svårt.

Lösningen på det akuta läget som råder nu och har rått i många år är mycket enkel.

Man skall inte släppa in elever i gymnasiet när man redan på förhand vet att de inte kommer att klara studierna.

Det innebär att man måste höja betygskraven för att släppa in elever på gymnasiet. Minst en nivå.

Dessutom göra en personlig bedömning av individen om han har förutsättningar att klara de högre krav som gymnasiet innebär.

Så enkelt är det. (L) har varit inne på att höja betygskravet.

Men de som inte kommer in på gymnasiet då?  Enkelt. De slussas vidare till någon variant av yrkesskola. Detta skall  inte vara frivilligt utan obligatoriskt. Det var länge sedan man kunde få ett jobb med bara grundskola.

Det är dags att avsluta daltet med skolan, i skolan, med elever och korkade föräldrar.

Det behövs hårda nypor för att städa ut den degeneration av skolan som moderater och socialdemokrater är huvudansvariga för. Samt att röja ut klientelet på Skolverket som är starkt medskyldiga.

Dråpslaget kom med läroplan 94 och kommunaliseringen. Läroplaner och skollag måste rensas från det flum som skrevs in i Lpo94. Den nya läroplanen, Lgr11 som Björklund lanserade är i allt väsentligt som den gamla. Björklund ville inte ta bort flummet, vänsterflummet med åtföljande negativa effekter som är kvar.

Lgr11 är en bluff av Björklund och Skolverket. Bara det värsta ändrades tex att eleverna  själva skall planera och sköta sin egen utbildning. Nu skall den vara lärarledd. Dvs katederundervisning. Den som alltid fungerat och som följaktligen hånats och motarbetets av marxister inom och utom systemet.

Fram till 1971 så fanns det yrkesutbildningar som låg utanför gymnasieskolan. Från detta år så flyttades dessa in i gymnasiet. Nu skulle minsann alla få gymnasiekompetens.

Men ingångskraven är desamma för alla gymnasieutbildningar, yrkesinriktning som studieförberedande om jag har fattat saken rätt.

För de som inte klarat ingångskraven så fanns tidigare det individuella programmet. Ett slags uppsamlingsheat där det sades att man skulle försöka att läsa upp kompetensen för att komma in på de nationella programmen.

Erfarenheterna från detta program var mycket dåliga, få kom in på nationellt program. Alltså borde man slopat programmet och infört en effektivare lösning. Jo man slopade programmet men bara till namnet. Nu heter det introduktionprogram och har fem inriktningar.

Ett av dessa innebär ”förberedelse för yrkesliv eller eller ingång på yrkesprogram.”

Jag anser att det var ett misstag att ta in yrkesutbildningarna i gymnasieutbildningen. Dessutom att kräva något så korkat som att alla utbildningar skall ge högskolebehörighet.

Det är ju uppenbart att de som har  stora svårigheter att klara grundskolan saknar förutsättningar till de teoretiska studier som fordras för att ge högskolebehörighet.

Det är bara illvilliga och korkade demagoger som förnekar detta. Socialdemokraterna gör det och en del allianspartier.

Detta bör göras:

1.
Yrkesutbildningar flyttas ut från gymnasiet och ges en egen läroplan.

2.
Betygskraven för att komma in på gymnasiet höjs. Det är ju uppenbart att de som bara nätt och jämt klarar grundskolan inte kommer att klara gymnasiet.

3.
De som inte kommer in på gymnasiet skall obligatoriskt överföras till någon yrkesutbildning. I denna utbildning kan ingå lärlingsutbildning.

4.
Introduktionsprogrammet slopas.

5.
De som uppenbarligen inte klarar gymnasiestudierna skall överföras till  yrkesutbildning.

6.
Gymnasiet görs obligatoriskt. Vilket innebär att man inte kan avbryta  utbildningen och gå ut arbetslöshet.

7.
Från yrkesutbildningen skall man kunna gå vidare till Yrkeshögskola.

8.
Den som senare tror sig klara en universitetsutbildning skall kunna komplettera betygen, endera på något sätt inom gymnasieskolan eller via komvux.

165000 utslagna

Introduktionsprogrammet


Guillou har blivit trött

16,oktober, 18

När juden blir gammal då blir han judisk. Både till det yttre och inre.

Ett nytt exempel är Jan Guillou. Hans senaste krönika i AB både pinsam och komisk.

Tidigare så har ofta JG haft avvikande och nya aspekter på olika fenomen i samhället. Icke PK.

Ibland har jag delat hans åsikter. Inte alltid.

Nu har JG gått över till PK-media och gläfser på husses kommando i AB. Det nya mantrat  i judemedia är som bekant: ” SD är nazister”. Det är någonting av desperation över detta. Man gräver upp skit som inte är relevant i dag eftersom de inte har  några sakargument i avgörande politiska frågor.

Det verkar som att man tagit intryck av den amerikanska presidentkampanjen där det viktigaste just nu tycks vara att kasta gammal dynga på varandra.

JG tar upp motionen från en SD-politiker att begränsa judars inflytande över media. Högst 5%. JG sänker sig så lågt att han försvarar det judiska lögnmantrat att judarna inte har någon större makt över media. Det är en ”konspiration”.

Han försöker göra sig lustig med att fördela mediamakten på olika minoritetsgrupper .Eftersom det blir långt från 100% så kör han fast, vem skall ha resten??

Han låtsas att han inte förstår att SVENSKAR skall äga/kontrollera den den största delen av media. Då har han blivit mycket judisk eller eventuellt dement. För mycket rödvin?

Det gäller inte bara Sverige. I varje nation skall självklart den nationella gruppen ha kontroll över huvuddelen av media.

Sedan far han ut i en halsbrytande jämförelse med tyskarnas SA under  30-talet. SD är en direkt motsvarighet enligt JG. Det är inte utan att man smilar.

Som sagt JG har gått över till PK-sidan med bägge fötterna. De som vågar sticka upp mot den (judiska) PK-diktatur som rått i decennier skall bekämpas med alla medel. Eller som Carl-Johan Bonnier uttryckte det ”vi skall krossa dem”. Det gällde alternativmedia.

Jag har haft en viss respekt för JG tidigare då han ibland  gått emot Pk-media. Den respekten har JG nu eliminerat.

Artikel – Fria Tider


Dårskap att skrota C/D-versionen

16,oktober, 14

Debatt om flygvapnet i riksdagen. 60 nya Gripen skall byggas delvis genom att skrota 60 ex av C/D-versionen som nyss kommit ut på förband.

På det räknar man med att spara in 100 miljoner per flygplan  jämfört med att bygga allt nytt.

Då uppstår två frågor:

1.
Är CD-versionen så värdelösa att de inte fungerar i en aktuell stridsmiljö?
2.
Är 60 plan tillräckligt  för att försvara Sverige??

Även om den nya E-versionen är  bättre när det gäller radarkapacitet och uppdaterad elektronik i beväpningssystemet  så betvivlar jag att C/D-versionen kan betecknas som värdelös.

En viss uppdatering av denna kan troligen förbättra prestanda en del , tillräckligt för att den skall kunna tjänstgöra rätt många år framåt.

Hur många plan behöver Sverige?

Sverige är ett avlångt land med stor landarea. Ett avlångt land blir besvärligt och dyrt att försvara.

Man kan inte räkna med att enkelt flytta tung och avancerad materiel redan när ett angrepp har skett. All typ av kvalificerad materiel måste finnas på plats i de olika landsdelarna.

Om vi fördelar  de tänkta 60 planen  över Sverige , hur skulle det se ut?

Mälardalsområdet är Sveriges befolkningscentrum. Mycket av den tunga industrin finns där. För att inte tala om myndigheter och olika styrfunktioner för samhället. Alltså måste en rätt stor del av planen placeras i denna del av landet. Förslagsvis 30 stycken. Återstår 30 som skall fördelas på södra Sverige och Norrland.  För enkelhetens skull 15 stycken på varje del. Ett löjligt litet antal.

Någonting som politiker tycks vara helt omedvetna om är följande:

1.
Alla dessa plan är inte tillgängliga för användning. Pga fel eller rutinservice i fredstid. Minst 20% är inte tillgängliga. I krigstid kan man skippa rutinservice, man kan även flyga med enklare fel.

2.
I krig så  skjuts plan ner eller blir skadade så att stora reparationer måste göras.  Detta reducerar antalet tillgängliga pla, mer ju längre tid kriget pågår.

Slutsatsen blir att man måste ha ett överskott av plan inte som nu ett stort underskott.

120 operativa plan är ett absolut minimum . För att ha en reserv så är i praktiken 150 plan det minimum som bör innehas.

Detta borde göras:

1.
Inga plan av CD-versionen slaktas.
2.
I stället tillskjuts de 6 miljarder som behövs för att bygga nya E-plan. En liten summa i sammanhanget.
3.
För detta tillskott på  6 miljarder får man:  60 nya E-plan.  +  nuvarande C/D -plan  summa  ca 160 plan.

Sedan har vi ett annat litet (stort)  problem. i Mälardalen, Sveriges viktigast region ur alla avseenden, där finns ingen flygflottilj. Det är en fantastisk prestation av våra försvarshatande och måttligt begåvade politiker. Det måste omgående byggas en ny flottilj.

För inte så länge sedan så fanns det fem operativa flottiljer i området.

Om det i dagens läge skulle bli fullt krig så så ligger närmaste  flottilj 30 mil härifrån.  Man kan inte flyga därifrån, bedriva luftstrid för att sedan åka 30 mil hem igen för att tanka och ombeväpna.

Normalt så ombaseras flottiljerna till krigsbaser och vägbaser vid krig. Var finns dessa i Mälardalsområdet? De flesta har lagts ned eller sålts till privata intressen. Vilket ansvar för landet har dessa politiker visat, dessa ansvariga?

Dessa brister har också påtalats från FM på senare tid.

Det återstår ett enormt uppbyggnadsarbete för att flygvapnet skall kunna operera effektivt i krigstid.

Det gäller inte bara Mälardalen, nedläggningar har gjorts i hela landet.

Det är uppenbart att politikers ansvarsfrihet och immunitet måste avskaffas.

Lika klart är att den institution som kallades RIKSRÄTT måste återinföras.


Centerpartiet: Mer invandring

16,oktober, 13

I riksdagen ställde Annie Lööf frågan vad statsministern skulle göra åt det faktum att snart en miljon människor hamnat i ”utanförskap”

Svaret blev ett färdigt floskelsvar som väntat. Men Lööf kan naturligtvis lösa detta lätt som en plätt.

I höstas när det kom 10000 asylsökande i veckan så ville hon inte minska inflödet.  Hennes lösning var: ”Förbättra mottagandet.”  Hur i olika avseenden det kunde hon självklart inte svara på.

Den nuvarande situationen är ju facit på det som centerpartiet vill ha, öppna gränser med fritt inflöde av migranter. Det torde vara det som avses med idiotuttrycket ”allas lika värde”. Vem som helst som vill flytta hit skall få göra det. Kan de inte försörja sig, no problem det finns ju bidrag.

Det är bara idioter, kriminella och liberaler som använder detta uttryck som ett skäl eller motiv till att sabotera Sverige.

Centerpartiet vill att Sverige skall ha en mer generös invandring, dvs  betydligt fler än vi har just nu.

Centerpartiet vill  att 30-40 miljoner skall flytta hit.

Då bör Lööf svara på följande frågor:

1.
Under vilken tidsperiod?

2.
Från vilka världsdelar skall de komma? Vilka är önskvärda?

3.
Vilka kvalifikationer skall dessa ha ? Kraven måste bli rätt höga om de skall kunna försörja sig.

4.
Skall individer som är bundna till våldsbejakande religioner få komma hit?

5.
Var i Sverige skall dessa placeras? Frivilligt?

6.
Hur tänker ni lösa bostadsfrågan?

7.
Svenskarna som folkgrupp har självklart prioritet till sitt eget land vilket inkluderar lagstiftning och regelverk i en mängd avseenden. Inflödet av 30-40 miljoner skulle i praktiken utplåna svenskarna som folkgrupp. En variant av folkmord. Tänker centerpartiet låta svenskarna i en folkomröstning avgöra om de vill ha denna enorma och omotiverade invandring?

8.
Vad är centerpartiets motiv till denna absurda och svenskfientliga idé?

Vad jag en längre tid misstänkt bekräftades för en tid sedan. Lööfs favoritförfattare är Ayn Rand.

Ayn Rand var en rysk judinna född och uppvuxen i St Petersburg. Hon hade ett typiskt judiskt efternamn. Hon lyckades ta sig till Finland där hon bytte namn. Hon hade för avsikt att ta sig till USA.

Efternamnet Rand tog hon från sin skrivmaskin Remington Rand. Förnamnet Ayn konstruerade hon från initialer  från mormors eller farmors namn eller bägge.

Som företagare i det förväntade kapitalistiska lyckolandet USA så lyckades hon inte särskilt bra. I stället så började hon skriva böcker.

Dessa präglas av en naiv beundran för den råa kapitalismen. Kommen från Sovjet så kan man kanske förklara det som en motreaktion som slår över.

Det är därifrån som Lööf fått sin utgångna icke fungerande nyliberalism.

Det är en naivitet och en omogenhet som utstrålas från denna individ som ligger på fjortisnivå.

Sådana figurer har inget i Sveriges riksdag att göra.

Det är märkligt att detta parti inte kan skaka fram en partiledare som har en fungerande hjärna.


Journalistkåren – en fara för demokratin

16,oktober, 11

På senaste tiden så har judemedia och enskilda judar helt flippat ur. Oliktänkande är brunråttor som skall utrotas. Enligt Advokatsamfundet. Med stöd av judetidningen Expressen.  En representatnt för judetidningen DN påstår att de som förestår tidningen Nya Tider vill göra lampskärmar av människohud. Undersförstått att de är ”nazister”  som precis som de riktiga nazisterna vill gasa ihjäl folk. Påståendet att det gjordes lampskärmar av människohud är sannolikt bara en av myterna och lögnerna som judarna spridit som en del av Holocousthistorierna.

I SVT så anser den nya chefsdemagogen Helin att ”extremister” inte skall inbjudas till debatter.

Det pågår något slags klimax inom medievärlden där den ena antidemokratiska och totalitära stupiditeten efter den andra öppet exponeras.

I centrum för hackandet står ofta SD. I partiledardebatten så gjorde ynkryggen Löfven komiska utfall mot SD som ”rasistiskt och ”nazistiskt”.

Han skall nog vara mycket försiktig med att skylla andra partier för ”brunt” samröre. Under 20- och 30-talet så hade socialdemokraterna mycket nära kontakter med det tyska arbetarpartiet. Det är ju naturligt att två socialistiska arbetarpartier har ett nära samarbete.  Under socialdemokratiskt styre så upprättades rasbiologiska institutet. De höll på med steriliseringar ända fram till 60-talet.

Museerna skall tydligen inte syssla med traditionell verksamhet, de skall syssla med stupid vänsterpropaganda eller homobaserad ”normkritik”. Tex påstod man någonstans att ”Heterosexualitet är inte normalt, bara vanligt”!  

Den antidemokratiska kampanj som nu pågår leds av juden Bonniers tidningar.

Det är en magnifik demonstration av att den motion som en SD-ledamot lämnat in är välmotiverad. Även om den i vissa avseenden var baserad på felaktiga uppgifter.

Skall demokratin i Sverige räddas så måste en omfattande strukturomvandling av det svenska medialandskapet ske. Det kan och ska inte överlämnas till marknaden. Då blir det så fel som det blivit nu när antidemokratiska mediaoligarker missbrukar sin makt.

Det är tacksamt att de avslöjar sig.

Den svenska journalistkåren – världens sämsta – har grundligt visat att de är an fara för en demokrati som som skall baseras på svensk värdegrund, inte på jude- eller vänstergrund.

Janne Josefsson en av mycket få som rakryggat står upp för en en mångfald i mediasammanhang var nyligen på möte med publicistklubben.

Han uttryckte chock över dem dårskap som jude/vänstermedia presterat under den senaste tiden.

Josefsson om vänsterjournalister