Vad är det som är så farligt med SD………….

18,oktober, 1

…………frågar en debattör i Expressen. Det har jag också frågat i ett inlägg.

Svaret är: SD utgör ett potentiellt hot mot uppbyggandet av den Israelvänliga fascistdiktaturen som pågår.

Den officiella beteckningen på denna är ofta ”den liberala demokratin”

SD är det enda parti som åtminstone verbalt sätter det svenska folket och Sverige först till skillnad från sjuklövern som vill utrota både svenskarna som folkgrupp samt avskaffa nationalstaten.

Annonser

Kristerssons bravader

18,oktober, 1

I länken nedan så presenteras Kristerssons ”meritlista”. Lik i garderoben brukar det kallas.

Den påminner om Mona Sahlins i omfattning. Dock inte fullt ut. Det är svårt att uppnå.

Meritlistan


Unga som ministrar?

18,september, 25

En debattör tar upp det som är ett problem i den svenska rikspolitiken – valpar i riksdag och regering.

Den låga kvalitén på många processer och beslut i riksdag och regering  är delvis en följd av detta förhållande.

Men det är inte alltid som den fysiska åldern som avgör, det finns även vuxna som uppvisar en obehaglig brist på mental mogenhet som kan få allvarliga konsekvenser för politiken och därmed landet.

Ungdomsvurmen är en fortsättning på hyllandet av en ytlig ungdomskultur i diverse media, slaskmedia, men även SVT/SR som borde vara mer balanserade.

Samtidigt så hånas därmed äldre som något som helst borde avskaffas. (gubbslem)

Ofta är det kvinnliga journalister som leder dessa omogna trender, inte särskilt förvånande eftersom kvinnor har en dragning åt det ytliga, utseende, flärd och mode.

I det nyss avhållna valet så är det få äldre som kommit in i riksdagen.

Myten om att det skulle vara bra med ”yngre” i politiken har antagits av partierna som medvetet lyfter fram yngre på valsedlarna. En helt felaktig och oansvarig strategi.

Men kvalitetskraven då, man ställer väl krav på personlig kapacitet?

Det verkar vara klent med det.

Den rådande ordningen att ungdomspolitiker, de som myglat sig fram till toppen i sina organisationerna, skall ha en riksdagsplats är tyvärr en praxis. Precis som att vara politiker är ett ”yrke”. Att dessa ”broilers” lättvindigt skall få en plats i riksdagen med en lön på mer än 60000/mån är ansvarslöst av partierna. Det torde vara många högutbildade som aldrig uppnår den lönen. Lönen kan mycket väl vara ålders- och meritbaserad. En civilingenjör bör ha betydligt mer betalt än en person med enklare utbildning.

Att som nu ge en ”broiler” som är drygt 20 år och utan egentlig yrkesutbildning en lön på mer än 60000/mån är stötande och ansvarslöst mot skattebetalarna.

Ofta har de ingen riktig yrkesutbildning, ibland någon mindre kurs på universitetet som möjligen skall höja statusen.

För att ha en bra bakgrund, för att ha insikt om förhållanden i samhället så fordras erfarenhet av arbetslivet på yrkesmässig nivå. Det tar några år för att få det. Förutom att individen mognar mentalt i allmän mening.

Mental mogenhet och erfarenhet av samhället på lägre nivå det är vad som kan krävas av de som nomineras till rikspolitiker.

Det är obehagligt många som inte uppfyller dessa krav och resultatet blir därefter.

Det bör införas regler på grundläggande kvalifikationer för att komma in i riksdagen.

Några av dessa:

1.
Ålder på minst 35 år

2.
Ha en relevant yrkesutbildning

3.
Ha praktiserat på arbetsmarknaden i minst 6 år. Befattningar som ombudsmän i politiska organisationer räknas inte. Inte heller liknande diffusa jobb.

5.
För att bli minister så ska man ha suttit i riksdagen minst två år

6.
För att bli minister så ska man vara minst 45 år.

7.
Partierna bör se till att man har en viss del högutbildade som ingenjörer, ekonomer och jurister.

8.
För att få tillträde till riksdagen som politiker skall personen skriva under en försäkran att den arbetar för svenskarna och det svenska nationen, sätter svenskarna och den svenska nationen främst. Att inte kollaborera med utländska intressen och folkgrupper för att ge dem inflytande och makt i Sverige. Att arbeta för att den svenska folkgruppen behåller sin karaktär och kultur. Att arbeta för att Sverige fortsätter att hålla samman som en självständig suverän nation.

9.
Brott mot punkt 8 av politiker och/eller partier kan medföra avstängning från riksdagen kortare eller längre tid. Dock kortast tre månader. I extrema fall kan politiker/partier avstängas för all framtid.

Yngre som ministrar


Dalai Lama säger det självklara

18,september, 14

Dalai Lama är på turné i Europa. Han har bla sagt att ”Europa tillhör européerna”.

En självklarhet för de som har rent mjöl i påsen. Lika självklart som att Sverige skall tillhöra svenskarna.

”Tyskland får inte bli ett arabland” lär han ha sagt. Det bör inte heller Sverige bli även om den nuvarande regeringen har en helt motsatt åsikt.

Han tycker att ”flyktingar” och migranter skall åka hem efter att de förkovrat sig i Europa. Helt korrekt. De judiska tidningarna DN, GP och UNT tog bort artikeln och ersatte den med annat som DL sagt.

Judarna tycker alltså INTE att Europa skall tillhöra européerna. Det tycker sannolikt inte centerpartiet heller. Helt klart inte moderaterna.


Nya bokmässan

18,september, 14

Efter att  bokmässan tillsatt en marxixt som ny VD så har tex Nya Tider och sannolikt flera andra icke PK-aktörer blivit uteslutna.

Därför har Nya Tider och några andra arrangerat en egen bokmässa kallad ”Alternativa bokmässan”

Bonnier och andra mediamarxister tål inte att medier som håller sig till sanningen finns på samma mässa. Stämningen blir troligen obehaglig pga skillnad i ideologi och moral.

Marxisterna vill ostört vältra sig den egna dyngan av lögner. Sanningen och verkligheten är deras värsta fiende.

Mässan går den 29-30/9. Ett antal konservativa talare och debattanter är engagerade.


Lööfs utbrott

18,september, 11

”Du är besatt av nationen och svenskheten……”

Det obalanserade utfallet mot Åkesson i TV-debatten av Annie Lööf.

Detta efter att han sagt en sanning i problemen med integrationen”

”…de passar inte in i Sverige…” sade Åkesson. Korrekt. Av olika skäl. En del vill inte ens att passa in. De kräver att få leva som de gjort i sina hemländer. Inom en bubbla av en  medeltida religion som är helt inkompatibel med det svenska samhället.

Ingen skall tro att Lööf förstår detta i den nyliberala naiva Ayn Rand-bubbla där hon vill vara kvar.

Att inte Lööf är intresserad av svenskarna och den svenska nationen eller svensk kultur det råder det ingen tvekan om.

De som bestämmer Centerns politik, Lööf och Federley, bör lämpligen för sista gången ta några kronor i partiets partikassa och köpa enkel biljett så de kommer hem. Till Israel. De kommer inte att ha några problem med att integrera sig. De kommer att passa in. Eller så blir det problem eftersom Israel kräver assimilering , inte integration.

Annars så är vi rätt många som kan skramla i hop till biljetterna.

Från Wikipedia:

”Sveriges integrationspolitik
Sedan år 1975 bedriver Sverige en politik som baserad på integration och har inslag av multikulturalism i praktiken.[1][2] I Sverige innebär detta bland annat ett uttalat övergripande mål att invandrare ska kunna behålla sin kulturella särart och sitt hemspråk snarare än tvingas till till exempel en språklig anpassning för att kunna ta del av det svenska samhällslivet. Av denna anledning har invandrare med annat modersmål än svenska rätt till bland annat gratis tolk/översättning i kontakt med svenska myndigheter [3] och gratis hemspråksundervisning för alla och barn med annat modersmål än svenska. Liksom till övriga invånare ges även offentligt stöd till etniskt, religiöst, kulturellt eller språkligt enhetliga organisationer.[4][5][6] ”


Rösta på fienden?

18,september, 9

En röst på centern eller liberalerna blir i praktiken en röst på socialdemokraterna.

Det har Lööf klart sagt. Samma sak med Björklund.  Alliansen plus SD skulle få minst 60% av rösterna och fullständigt utklassa det röda blocket, de skulle få igenom allt i riksdagen. Alliansen vill framställa sig som ickesocialistisk och borgerlig. Det gäller även SD men lite mer åt höger.

Men de judestyrda partierna dvs alliansen vill inte ha med SD av pinsamt enfaldiga skäl.

De sätter inte Sverige och svenskarna först, de vill hellre samarbeta med juden Löfven och hans judiska församling vilket inkluderar MP.

De visar hånfullt att det är judiska intressen som går först, inte svenskarnas. Globalistisk quislingverksamhet prioriteras före de akuta problem som de judiska vänsterliberala partierna har skapat i Sverige de senaste 12 åren.

De vill inte lösa problemen, de kan inte, eftersom det kräver radikala grepp som deras primitiva känslomässiga rasistiska tänkande inte accepterar.