Dagens humor – Facebook lanserar……

19,augusti, 9

……………….en flik för ”tillförlitliga nyheter”. Jag skrattade högt.

Judiska, numera politiska Facebook , vill alltså hjälpa liberala PK-media att få  garnterat PK-säkra nyheter som är befriade från besvärande kritik från konservativt håll.

Ett tryggt rum för PK-ister. Som skall säkra demokraternas seger i nästa val.

Ett tips: LÄMNA Facebook så fort som möjligt när det finns ett alternativ.
Att vara kvar innebär ett stöd till judiska intressen.

Artikel

Annonser

Sveriges svaga demokrati

19,augusti, 5

Demokrati lär betyda folkstyre. Har vi det? Ja i formell betydelse. Den praktiska tillämpningen är mer tveksam. Vi väljer partier som representeras av individer som ska företräda folkets åsikter i riksdagen är det tänkt. Det är således ingen direkt demokrati utan en representativ demokrati via ombud.

Så måste det nog vara, det skulle bli besvärligt om folket skulle bestämma i varje enskild fråga.

Men det finns en underliggande förutsättning för att systemet skall fungera:

Att valda politiker har ett ärligt uppsåt att använda sin position på ett positivt sätt för folket och för landet.

Det ställer krav på att partierna nominerar rätt personer till riksdagen. Personer som har de egenskaper som krävs för att uppfylla nämnda förutsättningar.

Det innebär bla att det måste finnas en stark koppling mellan väljarna och partierna som gör att politikerna agerar i väljarnas intresse. Den kopplingen fanns delvis tidigare genom att partierna var beroende av medlemmarnas avgifter och bidrag för den politiska verksamheten.

I takt med att det aktiva intresset för politiken har minskat så har medlemsavgifterna minskat vilket medfört svårighet att bedriva politisk verksamhet utanför riksdagen.

Detta löste politikerna genom att tilldela partierna verksamhetspengar, dvs skattepengar, som var beroende av antalet mandat i riksdagen.

Därmed försvann en del av ambitionen att ha en aktiv koppling till väljarkåren och partierna har i praktiken blivit politiska organisationer som i riksdagen bedriver en politik som inte alltid är vad väljarna vill ha. Dvs skattefinansieringen har i viss mån, ganska mycket, minskat folkstyret och därmed den centrala idén om det som skall vara demokrati.

Men det är dock politikernas kvalité som avgör vilken kvalité den förda politiken får.

För några decennier sedan uppstod en diskussion om politikernas löner. De ansågs vara för låga. Det var nog sant. Ett argument för högre löner var att högutbildade tex civilingenjörer och läkare skulle kunna engagera sig politiskt utan att förlora stort ekonomiskt.

Därför ändrades det system som bestämde politikernas löner.

Det har fått som effekt att nu håller det på att slå över åt andra hållet. Lönerna är mycket höga för vissa ledamöter speciellt om man jämför deras civila löner samt om man ser på vissa personers civila utbildningsstatus och lämplighet för uppgiften.

Yngre personer som knappast har någon yrkesutbildning alls får löner som som många akademiker aldrig uppnår. Det är troligen en kombination av fast lön och en del som beror på utbildning och tidigare lön som borde var lösningen på ett reviderat lönesystem En fast del idag på 45000 samt en rörlig del som beror på kvalifijation.

En kvalificerad peron som haft en hög lön civilt får helt enkelt samma lön som politiker. Det är ett logiskt och enkelt system. Att idag okvalificerade individer direkt får 67000/mån är inte moraliskt försvarbart.

Det ser inte bra ut. DELS kan man kräva av partierna att de ställer krav på kandidater för riksdagen att de har en fullgjord yrkesutbildning att falla tillbaka på, dels att de har några års praktik på arbetsmarknaden. Detta för att få en insikt i verkliga förhållanden i samhället, samt en allmän mognad som individ.

Detta sägs med anledning av att partierna tar in ungdomspolitiker från partiernas ungdomsförbund utan att ställa elementära krav på dessa. En del har knappast någon yrkesutbildning alls eller en bristfällig sådan.

Dessa individer uppträder också märkligt i riksdagen, kommer med orealistiska förslag som inte är grundade på på någon realistisk analys utan det är ofta primitiva känslomässiga yttringar som om förslagen går igenom får allvarliga knskvenser i samhället. Som vi har sett.

Den mentala omogenheten och bristen på ansvar för vad man gör är påtaglig.

Eftersom det är osannolikt att partierna kommer att skärpa sina krav så innebär det att riksdagsansvariga måste ställa dessa krav för att individer ska få ta plats i riksdagen.

Vi har sett tillräckligt med dumheter från icke kvalificerade individer för att det ska vara motiverat med rejält skärpta krav.

Allmänt uttryckt:

Den allt mer urholkade demokratin och och brist på kvalitativa beslut beror på

1.
Brister i det övergripande regelverk som styr vilka som kan bli riksdagsledamöter. Detta kanske helt saknas i dag.

2.
Låg kvalitet på partiernas ledamöter.

3.
Det alltmer ökande oberoendet av partiernas politiker relativt väljarna.

4.
Brist på sanktionsmöjligheter mot politiker och partier som fattat beslut som blivit ödedigra för folket och nationen.

Hur löser man detta ?

Man inrättar en Riksdagsinspektion som får omfattande juridiska befogenheter att vidta korrigerande åtgärder mot både enskilda politiker och partier om de dels inte följer de bestämmelser som finns redan idag, dels om de fattar beslut som uppenbarligen kommer att skada folket och/eller nationen. Det kan röra sig om böter, avstängning från riksdagen eller att stoppa felaktiga olämpliga, oansvariga beslut.

Redan idag finns bestämmelse om att partierna ska redovisa en konsekvensanalys av deras förslag. Vad jag kan förstå så görs inte detta. Vilket innebär att vilka dåraktiga beslut som helst kan glida igenom. Man skyller ofta på att man varit överens i utskotten. Dessa resonemang är inte öppna för allmänheten som därmed inte vet hur olika parter argumenterat. Regeln bör vara att oavsett om man är överens eller ej så skall debattan tas i riksdagen för att offentliggöra förda resonemang.

Konsekvensanalys ska lämpligen göras vid en särskild debatt om just konsekvenser. Om inte analysen godkänns så skall förslaget stoppas. Av talmannen. Troligen är det talmannen som idag ska hålla koll på detta men det görs inte.

I Di redovisades nyligen vilka inkomster partierna har och hur mycket skattemedel som tilldelas partierna. Siffrorna är inte exakta överallt pga avrundning men storleksordningen är korrekt.

Partier                 S      V      C      L      MP      M      SD     KD

Totalt:                249   49   229    57     64      176    96      37

Skattebidrag:     137   38     41    31     37      109     66     30

Skattebidrag %   55    78    18     55     58        62     69     84

Privat:                 –      3       –      0,5    1,6       –       7       6

Organisationer:   12      –      –       –      0,5       8     –        1

Annat:                100     7    188    26      25      59     23      –

Det någon klok person har sagt är följande:

Den formella demokratin är en sak men dess innehåll kan vara något helt annat.

Sovjetunionen lär ha haft världens mest demokratiska författning. Hur den tillämpades vet vi.

Det demokratiska systemet är ett system som kan fungera i en närmast sörgårdsliknande miljö, men  kan missbrukas till något annat. Sverige har ingen författningsdomstol, en sådan kan troligen stoppa att systemet helt spårar ur. Men ändå inte helt. Jag tror att det behövs något som liknar det jag förslagit, som jobbar närmare verksamheten. Författningdomstolar brukar ha som huvuduppgift att kontrollera att politikerna följer grundlagarna. Man jobbar på en högre systemnivå. Men politiker skapa grundlagarna och det kan troligen inte en traditionell författningsdomstol hindra.

Följaktligen behövs en institution som förhindrar att folk- och nations- fintliga lagar skapas.

Tillståndet i Sverige idag är ett exempel på ett skendemokratiskt system som har helt spårat ur och orsakrat Sverige och dess folk enorm skada. Pga brist på bristande lagstiftning men också pga avsaknade av ett övervakande system. Sverige är på väg mot det som var Sovjetunionen.

En avsevärd komponent i detta är att den grundläggande komponenten i ett demokratiskt system saknas, det som tas för självklart, att politikerna har en hög moral och arbetar för landets och folkets bästa.

De aktuella politikerna har hånfullt ignorerat detta grundkrav och missbrukar den politiska makten för att tillfoga både landet och folket maximal skada.

Då bör inses att något drastiskt måste ske som sopar bort de politiker som arbetar för ljusskygga internationella intressen.

Det är önskvärt att det kan ske med demokratiska metoder, det måste ske fort. Hypotetiskt är annars risken att något annat sker.

Länkar till ett tidigare inlägg i frågan som berör unga i politien. Där finns några konkreta förslag som borde införas. Allt är kanske inte klockrent men mycket är det.

I dag skiriver Gunnar Wetterberg ett inlägg på Expressens ledarsida på delvis samma tema. Länk till detta.

Tidigare inlägg

Wetterberg


ORBAN – EUs suveräne ledare

19,juli, 31

Återigen så står Orban upp för och försvarar de europeiska folkens självklara rätt till att kontrollera sina egna länder i viktiga avseenden.

Han påpekar att han var en avgörande kraft för att förhindra att den rasistiske dåren, juden Timmermanz blev EU-boss. Det hade varit en katastrof för Europa om Soroslakejen Timmermanz blivit vald. Lövén ville ha Timmermanz. Naturligt. Judar hjälper varandra. Avgörande är att hindra den moraliska degeneration som kallas den ”liberala demokratin” som är samma sak som den ”judiska demokratin” som kommer att bli den judiska fascistdiktaturen.

I länk 2 så spekulerar Olle Ljungbeck över ett scenario för Sveriges framtid. I många bitar har han rätt men jag misstänker att han är för optimistisk. De slöa och judemobbade svenskarna vågar nog inte att göra uppror. Bonnier och SVT/SR kommer att trycka ner svenskarna som de gjort hittills.

Länk Orban

Länk Ljungbeck


Om rasism – En recension av Pia Hellertz

19,juli, 18

Länkar till en recension av Pia Hellertz. Om sådant som en viss katergori vill sopa under mattan. En bok av David Duke.

Länk Pia Hellertz


Batteribilar rent vansinne

19,juli, 14

Det byggs batterifabriker lite var stans i välden för att få fram tillräckligt med batterier till det vansinne som bilar med batteridrift är.

I dessa batterier används sk sällsynta metaller som det inte finns särsskilt mycket av i jordskorpan. Tex används kobolt som i stor utsräckning bryts i kongoregionen. Delvis med barn som arbetare. Kobolt används bla som legering i stål, ett användningsområde som är viktigare än att placera denna metall i batterier. En annan metall är lithium som det inte finns särskilt mycket av.

För att en batterifabrik skall få startas så borde myndigheter ställa krav på hur dessa metaller skall återvinnas från använda batterier. En fullständig redovisning som skall verifieras i en byggd anläggning.

Man riskerar annars att snabbt förbruka ändliga tillgångar på dessa metaller som sannolikt behövs bättre i andra sammanhang.

Allt detta pga gapig klimatalarmism som saknar grund men som drivs av ljusskygga intressen för politiska syften.

Vätgas och bränsleceller är det som måste ta över från nuvarande dårskap. Tyvärr så går det lite trögt att komma fråmåt på den fronten även om ett framåtskridande sker.

Observera att det går att köra en modifierad förbränningsmotor på vätgas. Ett annat aleternativ som borde vara det naturligaste är biogas.

Barnarbete – Nya Dagbladet

Batteritillverkning


Professor vid Princeton: CO2 mer bra än dåligt

19,juli, 11

Professor vid Princeton: CO2 mer bra än dåligt

Video från Vaken.se. (Rekommenderas)


En smygtitt i ondskans verkstad

19,juli, 9

Länkar till två avsnitt av Peter Krabbe som tagit del av en rapport från NASA och USAF 2001 om deras skrämmande illvilliga forskning och planering. Del 1 handlar om manipulering av individer. Del 2 om hur framtida krig kan bedrivas.

Del 1 – Manipulering av individer

Del 2 – Framtida krig