50 år av felaktiga klimatprognoser

19,oktober, 11

Länkar till Petterssons.

Kolla videon. Många besvärande diagram för alarmisterna.
Särskilt om havsnivåhöjningar. Men varför besväras av fakta. Soros Gretchen kör sitt eget race på oligarkernas uppdrag.

Även länk till artikel om Greta och de som backar upp henne bla Soros

Misslyckade prognoser

Greta och Soros

Annonser

Regeringens knarkimport

19,oktober, 8

I media – naturlgtvis alternativmedia – så kan vi läsa att den Nigerianska maffian ”Black Axe” har etablerat sig i Stockholm. De sysslar mest med knarkhandel men sannolikt även med annat kriminellt.

De var tidigare organiserade i Göteborg.

Nu frågar man sig: Varför får Nigerianer uppehållstillstånd i Sverige??? Eller annorlunda uttryckt: Varför släpper vi in afrikaner i Sverige????

Med vilken rätt finns de här?

Det enkla svaret är: Pga skurkregeringens migrationspolitik. Som i sin tur är en del av FN:s projekt att utrota nationella folkgrupper och på sikt avskaffa nationellt suveräna stater.

Det är maskerat som ” Agenda 2030” och ”Global Compact”.

Regeringen har antagit dessa projekt.

En debattör skrev i någon tidning följande ungefär: ”Erlander ansåg att vi hade ett moraliskt ansvar för Europa avseende flyktingar, Palme ändrade detta till att gälla -hör och häpna – de nordiska länderna. När Löfvén tillträdde 2014 så ändrade han detta till att gälla hela världen.”

Det fordras en idiot eller Quisling till att fatta det beslutet.

Det är förklaringen till afrikaners helt omotiverade närvaro i Sverige.

Migrationproblem i Afrika är helt och hållet ett problem för kontinenten Afrika – ca 50 länder – och AU att lösa. Definitivt inte EU, ännu mindre de nordiska länderna.

Ett annat sätt att ta sig till Sverige, innan Löfvén saboterade Sverige, det var att kåta svenska kärringar åkte till Afrika för att få vad de ville. Sedan arrangerades ett fejkat äktenskap vilket medförde att afrikanen fick tillstånd att bo i Sverige. Vanligen så uppstod en skilsmässa tämligen omgående efter att afrikanen fått PUT. Egendomligt nog. En form av flyktingsmuggling, sannolikt mot betalning. Ett sådant fall resulterade i en misslyckad korkad och fräck politiker .

Nå vad sysslade dessa afrikaner med då de kommit till Sverige och lämnat sin ”älskade”?

Det är allmänt känt att en stor del av dem sysslade med knarkaffärer.

Så nuvarande situation med kriminalitet av olika slag är på ett eller annat sätt en följd av ”Soprano” Löfvéns kriminella migrationspolitik. Jo Moderaterna är också medansvariga pga av den tidigare förda politiken.

Nyligen gjorde Löfven ett utspel att de var knarkande ungdomar i Danderyd som finansierade  diverse kriminell aktivitet i landet. Påståendet var så löjligt att ingen stödde det.

Men påståendet antyder också att det har blivit lätt att fixa knark och det är inte särskilt dyrt.

En direkt följd av regeringens import av kvalificerat kriminella.

Nedanstående länk till artikel i Aftonbladet bekräftar detta. Det har blivit så lätt och billigt att få tag i knark att tom 12-åringar knarkar. Sedan kan man fråga sig varför 12-åringar knarkar. En oduglig skola som anger att eleverna ansvarar för sin egen utbildning? Familjepolitiken är en annan möjlig förklaring.

12-åringar knarkar

Knarksmuggling

Nigeriamaffian Black Axe

Sosseskolan – Knarkskolan


Omskärelse en barbarisk ritual

19,oktober, 5

I diverse judemedia (liberala media) så försöker man att bagatellisera omskärelse. Att det är en kosmetiskt ingrepp som inte får några framtida men. Det är endera medvetna lögner eller okunskap.

Att denna barbariska ritual får förekomma i ett i övrigt cíviliserat samhälle det är en skandal.

Judarnas fega argument som alltid kommer när de inte har några argument, som ”främligfientligt”, ”antisemitism” mm är generande. Att tex hänvisa till religionsfrihet, det är ett utmärkt bevis för att lagen om religionsfrihet måste skrivas om omedelbart. Då bör man också förbjuda religiös klädsel på allmän olats, arbetsplatser, skolor och liknande platser. Vi ska INTE acceptera ett återinförande av medeltiden pga pervers vidskepelse och religiös mytomani.

Som visas med suverän tydlighet i en artikel från ”Ingrid & Maria” så är inte omskärelse något banalt och oskyldigt. Det handlar om stympning som får både fysiska och psykiska men. Kräk till politiker tycker att det är OK.

Ett utdrag från artikeln:

Omskärelse innebär:

Ett fundamentalt sår som är extremt smärtsamt
Påverkar bandet mellan mor och barn
Stör ammandet
Stör sömnmönstret
Underminerar bebisens förmåga att knyta an
Lämnar fysiska sår
Lämnar psykologiska sår som kan ses vid exempelvis dramatiska reaktioner på vaccinationssmärta.”

Samerna skär visst ett jack i renkalvarnas öron för att de skall känna igen dem.

På Island har man föreslagit att omskärelse skall bli förbjudet. Det medförde hot från amerikanska judiska organisationer, främst ADL om förtal mot Island. Reducerad turism tex. Har ni läst om detta i judemedia? Nej det kan man läsa i alternativa nätmedia.

På centerpartiets kongress så beslutade kongressen att omskärelse ska förbjudas. Partiledaren, Lööf med judisk bakgrund, förklarade att man inte tänker följa beslutet. Så här går det när vi tillåter judar att vara partiledare i Sverige. Persson, Reinfeldt, Björklund, Lövén , Lööf, Buch-Thor. Spåren förskräcker.

Skulle ví haft de enorma problem som vi nu har i landet om partiledarna varit etniska svenskar med Sverige som prio ett? Svaret är uppenbart.

Länk omskärelse

 


Reinfeldt,Borg,Bildt,Kristersson,Olofsson,Björklund,…….

19,oktober, 4

….Löfvén,Andersson,Damberg,Lööf…

Oligarkernas villiga lakejer.

Citat:

I jakten på en ny fiende för att ena oss kom vi på idén om att miljöförstöring, hotet om GLOBAL UPPVÄRMNING,(mina versaler) vattenbrist, svält & liknande skulle passa agendan.”

Greta och Rocky ni är verkligen lojala medarbetare,

Klicka på länken.

Bilderberg


Centerpartiet vill inte förbjuda omskärelse

19,september, 28

Centerstämman har beslutat att man ska arbeta för att förbjuda omskärelse på pojkar där det inte finns mediciniska skäl.

Ett tidigare förslag var att man ska förbjuda omskärelse.

Det ville inte partiledningen för det skulle kunna uppfattas av judar och muslimer som att man vill förbjuda dessa religioner.

Därför blev det ett slemmigt beslut som kan förhalas och i praktiken begravas.

Att inte ledningen ville ha förbud förvånar ingen. Med judinnan Lööf och juden Federley i ledningen så är det uteslutet. Lööf skulle ha varit med på den ortodoxe juden Bindefelds 60-årsfest om inte politikjobb kommit emellan.

Från judehåll blev det gråt och tandagnisslan.

”Om detta går igenom så går det inte att leva ett judiskt eller muslimskt liv liv i Sverige”

Samma sak hördes för några år sedan av en representant för den judiska släkten Schwarz, Han skrev då och då i judetidningen DN. Frågan har tydligen varit uppe i EU för behandling.

”Då går det inte att leva ett judiskt liv i EU” hördes från honom.

Den fråga som bör dyka upp i varje tänkande individs hjärna är:

På vilken nivå befinner man sig då man för sin existens är beroende av ett jack i snoppen? På vilken civilationsnivå befinner man sig? En ritual som är anlog med könsstympning på kvuínnor. En primitiv ritual som i någon form brukar påträffas hos primitiva stammar i djungeln som ett bevis på att man är man eller krigare. På vilken nivå befinner man sig med denna barbariska medeltida ritual som inte bör tolereras i ett utvecklat civiliserat samhälle ?

Troligen kommer påståendet att det är en del av ”religionsfriheten”. Nej det är det inte i ett civiliserat land.

Kan man inte leva i Sverige utan denna barbariska ritual då finns det utmärkta alternativet för en del att åka hem till de länder där detta är norm.


Sabotaget av skolan

19,september, 27

Regelmässigt tjatas det om att bara ett visst procental av eleverna får godkänt i grundskolan så att de blir behöriga till gymnasiet.

Oftast klarar inte ca 15-20 % kraven. I en del skolor är procenttalet betydligt högre. Dvs icke godkänt i alla ämnen. Är det självklart att alla skall göra det? Nej det är inte självklart. Så enkel är inte utbildningen i 9:e året.

Hur som helst så räcker det med lägsta betyg dvs E för att komma in på gymnasiet. En del måste läsa på sommarlovet för att bli godkända.

Varför släpps de in på gtymnasiet med de förutsättningarna??

Är det troligt att de klarar gymnasiet när de går in med lägsta betyg från grundskolan?

Det är ju närmast självklart att de inte kommer att klara det!! Vilket också visar sig med ca 30% underkända i gymnasiet.

Man måste vara idiot eller extremt illvillig för att tillåta detta pågå år efter år.

Så varför släpps de in?? Det är uppenbart. Att medvetet sabotera utbildningen för en stor grupp för att få en stor kategori ängsliga  individer som ska bli socialdemokraternas nya proletariat som ska bli lättlurade offer vid valen för att hålla socialdemokraterna kvar vid makten.

Eftersom arbetarna allt mer blir lägre medelklass och lämnar socialdemokraterna och röstar på andra partier.

Men de som trots krampaktiga försök inte blir godkända för gymnasiet vad händer med dem?

Jo här kommer nästa medvetna sabotage , bedrägeri från social- demokraterna.

Dessa elever placeras i det som nu kallas introduktionsprgrammet där de ska parallellt både läsa in grundskolan samt bedriva gymnasiestudier. Fullständigt meningslöst, dömt att misslyckats vilket resultaten också visar. Ca 4% av de som går in på detta program klarar av gymnasiet.

Observera att de som luras in i gymnasiet utan förutsättningar att klara studierna eller de ca 95% som misslyckas på intrduktionsprogrammet har ingen avklarad utbildning att stå¨på för att komma in arbetslivet.

Så vad ska göras??

Det är givet: De som inte blir godkända för gymnasiet ska fortsätta i yrkesskola. Detta ska vara obligatoriskt. Annars går det ut i arbetslivet helt utan chans att etablera sig där.

Yrkesskolan avskaffades av socialdemokraterna , demagogerna, för alla skulle in i gymnasiet. Det självklara att inte alla har förutsättningar för detta betydde inget för dessa, lögnens folk.

Yrkesskolan bör omedelbart upprättas igen.

Samtidigt med detta så ska betygskraven för att komma in på gymnasiet höjas minst ett steg. Dvs D ska vara lägsta betyg. På vissa krävande program så bör kraven höjas till C i viktiga ämnen som matematik, fysik och kemi.

Sammantaget ger detta att andelen underkända på gymnasiet kraftigt sjunker samt att de som tidigare sparkades ut i samhället utan att ha någon kompetens alls, får en yrkesmässig grund att stå på.

Samtidigt så läggs den falska, bedrägliga introduktionsutbildningen ner.

Detta ger en realistisk och sund struktur på ungdomsutbildningen. Dvs flum och bedrägeri kastas ut.


Inkompetent regering och enfaldig opposition

19,september, 26

Efter att den kriminella verksamheten alltmer börjat likna krig och allmän anarki så har regeringen motvilligt tvingats att ta ett initiativ.

Inte pga egen insikt eller vilja utan pga att den mjäkiga opposition som trots allt finns började ställa krav på regeringen samt en viss uppbackning från vanligen sverigefientliga liberala media.

Den sk inrikesministen kallade till ett samråd med alla partier utom SD.
Skälet till att inte SD var med var att de har fel värdegrund. SD företräder
svenskarna och Sverige. Det är fel värdegrund enligt Socialdemokraterna.
Det understryks också av regeringens politik som inte stöder vare sig Sverige eller svenskarna.

Damberg säger därmed att regeringen inte vill ha med ett parti som företräder svenskarna och Sverige  att göra vilket Socialdemokraterna inte gör.

Varför ställer oppositionen upp på detta?? Som inställsamma byfånar som
kommer  när skurkregeringen kallar!

Varför säger man inte: ” Det är ni som är regering, det är ni som skall och kan regera, sätt igång!. Vi vet vad som bör göras , det gör vi om ni lämnar över makten till oss”

På det här viset så blir oppositionen uppbunden av regeringen och medansvarig för det som eventuellt görs. Det är smart av regeringen men visar också att regeringen varken vill eller har några ideér om vad som skall göras.

Samtidigt enfaldigt av oppositionen att ställa upp och hjälpa en inkompetent regering.

De kriminella har alltid varit socialdemokraternas bästa vänner, det visar man nu än en gång.

De primitiva grobianer som styr denna regering  har ingenting emot att svenskar misshandlas och mördas. Det visade de tydligt vid IKEA-morden.