Vi andas ut CO2

19,februari, 12

Såg ett klimatprogram i går. Havsnivåhöjningen i Norfolk USA hade varit 45 cm på 100 år. 4,5 cm på 10 år. Stämmer det med de paniksiffror som alarmisterna presenterat??

I samband med det centrala mantrat CO2, så kom jag att tänka på följande: När människor andas så andas vi ut CO2. Inte bara människor, alla djur gör detsamma. Bilar används väl högst två timmar per dag men alla levande varelser på jorden andas ut CO2 24 timmar per dygn. Folktillväxten de senaste 50-75 åren har varit enorm. Dvs CO2 produktionen har ökat i motsvarande grad.

Har man missat det??

Eller är det för känsligt att ta upp?? Det vore ett bra argument för
att begränsa folktillväxten.

Sedan är frågan hur stort det CO2-bidraget är jämfört med det sk fossila bidraget. De som är i branschen borde kunna räkna ut det ganska enkelt.

Hörde i något annat program att man nu vetenskapligt konstaterat att gräs växer bättre pga CO2-ökningen. Tidigare är bekräftat att skog växer bättre.

Dvs CO2 är en av de viktigaste komponenterna för att grönmassa skall kunna produceras på jorden och därmed möjliggöra biologiskt liv.

Men frågan kvarstår: Är det CO2 som är orsaken till den måttliga temperaturhöjningen?

Annonser

5G-EMF-strålning skrämmer

19,februari, 7

Länkar till Global Research där Julian Rose kommenterar problemet med ökande EMF – Elektro-Magnetiska Fält.

Speciellt om 5G som industrin vill införa utan att bekymra sig om konsekvenserna avseende inverkan på människan och andra biologiska system.

Begreppet elektrosmog lanserades för rätt många år sedan, med det menade man den ökade förekomsten av EMF från olika källor. En slags elektronisk dimma i luften som inte syns men kan påverka biologiska system på ett sätt som vi inte varit medvetna om.

De första indikationerna kom i slutet på 80-talet då bildskärms -problematiken började dyka upp och bli ett problem för många. Eftersom hälsoansvariga inte förstod hur detta fungerade så blev första reaktionen förnekande och närmast mobbning av de drabbade.

Symptomen var dock verkliga och man tvingades att inse att detta var och kunde bli ett problem för de som intensivjobbade med datorer och skärmar. Vissa tekniska åtgärder vidtogs.

Så småningom  kom LCD-skärmarna och därmed så minskade problemen då dessa avger dramatiskt mycket mindre strålning.

I stället så kom användandet av mobiltelefoner (MTF) att öka under 90-talet. Man kan säga att intensivanvändandet av MTF började under slutet av 90-talet. Relativt tidigt så kom misstanken att
strålningen från MTF kunde orsaka hjärntumörer. Detta förnekades av industrin, man hävdade att man höllt sig inom gällande gränsvärden.

Dessa gränsvärden varierade mellan olika länder. De svenska värdena kom från upptäckter i militära sammanhang redan på 60-talet då man fick insikten att om man stod framför antennen på en stor radarstation så medförde det hälsoproblem. En eller flera dog innan man förstod sammanhanget.

Dessa gränsvärden som kom fram var mycket höga med moderna insikter och krav och tog inte i beaktande långtidseffekten av exponering av relativt låg EMF. Följaktligen var de värdelösa i MTF-sammanhang. De flesta länder har mycket lägre gränsvärden än Sverige.

I en annan länk så redovisas att frekvensen av hjärntumörer har kraftigt ökat under de senaste 20 åren. Det är svårt att inte misstänka att detta är kopplat till användadet av MTF. PÅ hälsosidan brukar man säga att det kan ta ca 20 år innan cancer utvecklas. Det stämmer ganska bra med användningen av MTF.

Rose refererar till experter på EMF som ger skrämmande exempel på symptom från MTF och EMF.

Utdrag:

”……Om Barrie Trower, en världsledande expert på elektromagnetiska mikrovågsfrekvenser, ska uppmärksammas – och det finns mycket bra skäl att tro att det bör man göra – inom mindre än ett decennium, ett världsomspännande förbud mot WiFi och alla överföringar av EMF måste vara på plats. Om inte, varnar Barrie Trower att inom 3 generationer kommer endast 1 av 8 barn födda friska; och inom 5 generationer kommer djur och insekter att utplånas.

I dag leder bara 27 minuter av en dag med exponering för mobiltelefoner till en 40% chans att utveckla cancer. Barn tar upp 60% mer strålning än vuxna, och eftersom blod-hjärnbarriären bara hårdnar efter 20 år, är hjärnan hos barn mycket mottaglig.

Effekten av 2 minuter på en mobiltelefon varar i 2 timmar. De involverade neurologiska störningarna betyder att det kan ta 6 veckor för hjärnmönster att återgå till det normala för personer som använder mobiltelefoner regelbundet. Det finns 64 granskade rapporter som kopplar mobiltelefonanvändning till cancer, och rysk forskning har avslöjat höga antal missfall och dödfödda som härrör från mammor som använder mobiltelefoner under graviditeten…….”

……………………………………………………..

Arthur Firstenberg, författare och administratör av den internationella appellen ”Stopp 5G på jorden och i rymden”

   ”Trots utbrett förnekande är beviset att radiofrekvens (RF) strålning skadlig för livet redan överväldigande. De ackumulerade kliniska bevisen på sjuka och skadade människor, experimentell skada på DNA, celler och organsystem i en mängd olika växter och djur, som till stor del orsakas av elektromagnetisk förorening – utgör en litteratur på över 10 000 granskade studier. ”

Han fortsätter

     ”Om telekommunikationsindustrins planer för 5G kommer att uppfyllas, kommer ingen person, inget djur, ingen fågel, ingen insekt och ingen växt på jorden att kunna undvika exponering 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, till nivåer av RF-strålning det är tiotals hundra gånger större än vad som existerar idag, utan möjlighet att fly någonstans på planeten. ”

Så varför vill industrin införa 5G??

Det allmänna skälet är som jag förstår det ökad överförings-kapacitet. Till vad? Nya applikationer i största allmänhet. Men är det något vi behöver? Tendensen är att de senaste generationerna är mest till för att mata konsumtionselektronik där smarttelefoner är det centrala. Behöver vi dem?

Känslan är att mycket av tekniken har karaktär av leksaker för yngre individer där nyttoaspekten är sekundär .Med tanke på de obehagliga tendenser som börjar komma i dagen avseende hälsoaspekter av olika slag så finns det all anledning för politiker att tänka till för en gångs skull och dra i bromsen.

Det är dags att tänka på människan i systemet först och inte prioritera industrins vinstintressen. Dessutom tar dessa 5g-produkter stora mängder av sällsynta metaller i anspråk, en del från Afrika där det uppstått stora problem runt dessa aktiviteter.

Om de nuvarande iakttagelserna om kraftigt ökande frekvens av hjärntumörer kan knytas till MTF å innebär det att redan existerande
MTF-system , 3G,4G är farliga. Då är detta sannolikt bara början på en tumörepidemi. Detta kan omöjligen negligeras på politisk nivå.

Yngre individers intensivanvändning av smarttelefoner är synnerligen oroväckande ur hälsosynpunkt. WiFi i skolor bör omedelbart förbjudas. Även trådlösa telefoner.

De underliga hälosymptom som yngre uppvisar, sömnlöshet, depressioner, trötthet kan vara en effekt av intensivanvändning av
MTF.

I artikeln så rekommenderas nersläckning av alla typer av MTF-system. Tendensen är att det kan bli en tvingande realitet.

Kanske bör man stänga 3g och 4G till att börja med och endast ha det som kallades NMT kvar. Detta system jobbade med frekvens runt 500 MHz om jag inte minns fel och gav betydligt större räckvidd än 3G-5G.

Allt pekar på att 5G bör förbjudas. Detta system har inget berättigande  bara för att telekomindustrin skall kunna pracka på befolkningen hälsofarrliga produkter.

Artikel Global Research

Ökning av hjärntumörer – Nya Dagbladet

Ökning av DNA-skador – Nya Dagbladet

 


Tidigare betyg

19,januari, 31

Den nya sk regeringen har bestämt att betyg kan införas från åk 4. Obs kan.

Det blir frivilligt för skolorna.

Tänk vad hemskt om ungarna får betyg. De kanske tar skada??

Fantasin har varit stor när det gällt att hitta korkade skäl mot betyg. Ledande i riksdagen har varit (mp) men även (s) har haft den inställningen.

Några friskolerektorer har tillfrågats i ärendet.

En säger ungefär ”Att stimulera elever bör ske på andra sätt än med betyg”.

Övriga har ungefär samma inställning. De hävdar att förändringar bör ske på ”vetenskaplig grund.”

Fördumningen är total.

De tror att vitsen med betyg är att resultaten skall bli bättre. Frågan är om de är naturligt korkade eller om de blivit det efter att de gått lärarutbildningen?

Stimulanseffekten är bara en sekundäreffekt som för vissa elever kan fungera.

Det helt avgörande skälet för betyg är kontrollaspekten dvs att att man skall få en kontroll av att undervisningen fungerar.

Det finns sex skäl till denna kontroll:

1.
Föräldrarna skall se var eleven står i utbildningen.

2.
Rektorn skall se hur undervisningen fungerar

3.
Rektorn skall få en indikation på om aktuella lärare är kompetenta i undervisningen

4.
Skolverket/skolinspektionen skall få en kontroll på att skolan och rektorn fungerar.

5.
Politiker skall få en koll på att den viktigaste perioden i en elevs skolgång fungerar, dvs åk 1-3

6.
Eleven skall få veta vad han presterat.

Detta är det helt avgörande skälet för betyg. Det behövs inga vetenskapliga argument för att införa betyg.

Jag är helt övertygad om att föräldrarna vill ha betygen. Det gäller även de flesta elever.

Ett mått på den politiska fördumningen i frågan är att man har infört försök med betyg från åk4. Dessa försök skall vara avslutade 200701. Därefter får betyg i åk4 införas.

Två 7-åringar tillfrågades för ett par år sedan. ” Ja får man dåliga betyg då får man väl plugga och bli bättre”

Sjuåringar förstår detta men inte (((svenska))) skolpolitiker.

En av skolsabotörerna, Fridolin slutar som politiker. Tack för det. Han skall visst jobba som lärare. Vilken seriös skola anställer honom? Förmodligen bara den underliga skolform som kallas folkhögskola. Där vad som helst kan ingå i kursplanerna.

Men hans kolleger i branschen Björklund och Ekström är kvar så sabotaget kommer sannolikt att fortsätta.


Sanningen om invandrare och sysselsättning

18,december, 27

SVD kommenterar sysselsättningen bland sk flyktingar. En grupp forskare har tagit fram ett mer rättvisande mått i stället för arbetsförmedlingens friserade och mer eller mindre falska redovisning.

Bland afrikanska kvinnor som varit här ca 5 år så har mindre än 3% fast sysselsättning. För män 13%. För afrikanska kvinnor som bott här 10 år så gäller att bara 10% har fast jobb. För män 26%. För de afrikanska kvinnor som varit här mer än 10 år så gäller genomsnittet 34%. För män ca 54%.

För asiater är siffrorna något bättre.

Den sk integrationen är betydligt svårare än enfaldiga politiker tror.

Det är ganska självklart. Individer med låg eller obefintlig utbildning från u-länder saknar förutsättningar att fungera i ett utvecklat i-land.

Alltså ska denna kategori inte ha PUT eftersom de kommer att bli socialfall, utan skickas tillbaka till de länder och den kultur där de har en viss möjlighet att fungera.

Att tro att man kan utbilda dessa vanligen vuxna är mer än enfaldigt.

En färsk beräkning från SKL visar hur socialbidragen till den här kategorin kommer att öka år för år.

FNs nya migrationsavtal avser att Sverige och andra i-länder skall öppna gränserna för mångdubbelt fler ur den här kategorin. Den sittande skurkregeringen har skrivit under avtalet.

FNs avsikt med avtalet är rent rasistiskt. Det kan utläsas och det är givet eftersom Peter Sutherland, Goldman & Sachs är huvudman bakom avtalet.

Det är dags att lämna FN eftersom globalister och oligarker helt har tagit över organisationen.

Läs vad egyptiske presidenten säger till ungdomar som har planer på att migrera till väst!!!!

I bland kommer det sanningar från oväntat håll. Det han säger borde svenska politiker säga med ännu större eftertryck. Men de bugar underdånigt för de fräcka ekonomiska migranterna. Det är inte lätt att var född utan både hjärna och ryggrad.

Rapport från SKL

Egyptiske presidenten


Klimatbluffen avslöjad

18,december, 16

Länkar till video om klimatet. Det gigantiska problemet enligt alarmisterna.

Denna video avslöjar allt. Ett gigantiskt bedrägeri av FN. Denna video sopar bort IPCC, Parisavtalet, Katowice-konferensen av den anledningen att de är baserade på falska antaganden av IPCC.

Så här ligger det till:

1.
Temperaturväxlingarna på jorden orsakas av solen. Solfläcksaktiviteten. Samt av kosmisk strålning.

2.
CO2 svarar bara för en liten del av uppvärmningen. Minst 75% av växthuseffekten
orsakas av vattenånga.

3.
Det är inte CO2 som primärt orsakar temperaturhöjningen, det är solaktiviteten. Den förhöjda uppvärmningen av haven orsakar ökad avdunstning av CO2.

4.
Det är således inte CO2 som är primärorsaken, det är solen, SEDAN som en konsekvens av solens uppvärmning av haven så kommer CO2 att avdusnta från haven med stor eftersläpning eftersom det tar tid att värma upp haven.

Det är politiska intressen som styr FN. Med judiska intressenter i bakgrunden. Rotchilds, Soros. FN fungerar som ett globalt konspirationscenter med avsikt att manipulera världen och ta global kontroll över nationella intressen.

 

Klimatbedrägeriet – VIDEO

 


Barnkonventionen bara en förövning?

18,december, 13

Tidigare i år så bestämde regeringen att FNs barnkonvention skulle antas som som svensk lag.

Ett mycket märkligt beslut som kritiserades hårt. Av den anledningen att svenska befintliga lagar är bättre än barnkonventionen. Ändå genomfördes förslaget.

Mot bakgrund av det som nu senare skett beträffande regeringens accepterandet av FNs rasistiska GLOBAL PACT ON MIGRATION så kan man misstänka följande:

Vi kan väl kalla det en hypotes.

Antagandet av barnkonventionen som svensk lag var bara en förövning till antagandet av Migrantavtalet som svensk lag. Det skulle se normalt ut att göra FNs icke bindande konventioner till svensk lag. Väljarna skall vänja sig vid detta som ”normalt”.

Med tanke på denna svenskhatande korrupta regerings förakt för svenskarna så är det högst sannolikt att detta är planeringen.

Det återstår att se om hypotesen stämmer.


Allas olika värde

18,december, 9

Länkar till Nya Dagbladet där Dan Ahlmark mosar de idoter och deghjärnor som använder kulturmarxisternas begrepp ”allas lika värde” med påhänget ”värdegrund”. Falska konstruktioner som används för att manipulera och förstöra samhället.

Ahlmark – allas lika värde