Fel metodik på corona

20,juli, 20

Ser man på när man talar om trollen så…..

Det här inlägget påbörjades för ett par dagar sedan då jag reagerade mot tjatet om vaccin  som inte löser de akuta problemen med infekterade Coronafall.

Men poletten har tydligen ramlat ner.

I Aktuellt i går så påpekades att man lite var stans försöker att ta fram medicin som kan sättas in direkt och få snabb verkan. Det pratades om monoklonala antikroppar.

I början på pandemin så var myndigheterna helt handfallna och rådlösa. Ingen medicin, inget vaccin. Sent om sider så har det dykt upp observationer att vissa existerande mediciner fungerar. I varierande egrad.

Vaccinoligarkerna har försökt att förtala och hindra att dess mediciner etableras i vårdsvängen.

På senare tid har det kommit fram lovande indikationer på att minst två existerande mediciner tycks fungera bra.

Steg1 måste vara att få fram en medicin som kan användas akut på infekterade individer För att förhindra död eller svår sjukdom.

Steg 2 Att utveckla ett vaccin. Ja men vaccin är en metod att provocera fram ett slags långtidsskydd för att hindra utbrott på ett tidigt stadium genom att föröka utveckla immunitet i kroppen.

Det tar lång tid och vaccin blir ett alltmer tvivelaktigt vapen mot coronan ju mer information om vaccin som blir tillgängligt samt att coronaviruset kan tänkas mutera vilket kanske gör vacciner mer eller mindre verkningslösa. Med kännedom om vilka svåra biverkningar som vaccin medfört under de senaste decennierna där både död och svåra handikapp finns på listan så framstår vaccin som en tvivelaktig metod speciellt mot instabila virus.

Därför borde det vara bättre att ta fram mediciner som verkar direkt och under några veckor eller månader. Att regelmässigt ta medicin som skydd är som bekant inget nytt.

Nu har det framkommit att det finns redan existerande preparat som fungerar bra om de sätts in på rätt sätt.

1.
Hydroxiklorokin

Har funnits länge och togs fram mot malaria. Fungerar om det sätts in tidigt.

2.
Ivermectin

En medicin som använts mot parasiter. Bla i Afrika. Man tror att den begränsade spridningen av covid19 i Afrika beror på att stora delar av befolkningen har använt denna medicin.

  • Ivermectin is an inhibitor of the COVID-19 causative virus (SARS-CoV-2) in vitro.

  • A single treatment able to effect ∼5000-fold reduction in virus at 48h in cell culture.

  • Ivermectin is FDA-approved for parasitic infections, and therefore has a potential for repurposing.

  • Ivermectin is widely available, due to its inclusion on the WHO model list of essential medicines.

Man hävdar att medicinen dödar viruset inom 48 timmar.

3.
Dexamethasone
Ett kortisonpreparat i kategorin Budesonid. Dämpar inflammation samt dämpar immunförsvaret. Det som behövs för att dämpa hyperinflammationen i lungorna.

Pulmicort är ett annat kortisonpreparat som finns i form av inhalator. Dämpar lättare inflammaton i luftrören och astmasymptom. Det förra preparatet tycks vara starkare enligt FASS. Pulmicort tillverkas av AstraZeneca och används av tusentals svenskar.

4.
Välkända vitaminer.
Det är konstaterat att C-vitamin i stora doser fungerar mot covid19. Zink är viktigt och förstärker immunförsvaret. Gäller även B-vitamin D-vitamin och Magnesium.

Dessa existerande preparat har dock förtalats av vaccinoligarkerna som iskallt ser pandemin som ett sätt att tjäna fler miljarder.

Med tanke på de ytterst obehagliga ekonomiska intressen som konstrollerar vaccinbranschen så bör initiativ tas som gör att stater och politiker bör ta över kontrollen av forskning och utvecklimg av vacciner.

Behovet av medicin kommer alltid att finnas eftersom vacciners verkan och tillförlitlighet är i många fall tveksam. För att inte tala om obehagliga biverkningar som finns hos många vacciner. Det är heller inte säkert att alla är vaccinerade, av naturliga skäl pga växande kunskap om vacciners biverkningar.


Det händer positiva saker

20,juni, 25

Jodå allt är inte elände. Det beror ju lite på var man befinner sig på den politiska arenan.

Men:

1.
Ryssland kommer att rösta om en ny konstitution som stärker den ryska identiteten, kulturen och traditionerna. Man skall också stärka skyddet mot att individer som inte företräder ryska intressen kan ta makten. Perfekt. Detta förslag är som gjutet för Sverige med små modifieringar. Det bör läggas fram för omröstning i riksdagen. Naturligtvis kommer de svenskfientliga partierna – de som styrs av Khazarer – att rösta mot ett sådant förslag eftersom deras agenda är att avskaffa den svenska folkgruppen, sedan att avskaffa Sverige som nation. Möjligen skulle SD stödja förslaget.

2.
Rumänien stoppar alla anslag till genusverksamhet. Utmärkt det har redan Ungern och Norge gjort. Det finns ett akut behov att omedelbart stoppa detta röda terroristpack även i Sverige.

3.
L och MP klart under 4%. Mycket positivt. Det skulle höja den politiska kvalitén i riksdag och regering om dessa partier stängdes ute. Tex har vi nu en energikris i södra Sverige pga MPs energipolitik. Denna kris kommer bara att bli värre pga dessa partiers dumflum. Det gäller även C.

4.
S börjar minska. Det är obegripligt att de ökade under coronakrisen. M och SD uppåt. Det var väntat. Men att folk stöder M är obegripligt. De jobbar inte för Sverige. M är det parti som tydligast uttryckt att man víll utrota svenskarna som folkgrupp. Folk förstår tydligen inte vad de säger.

5.
Aftonbladet måste sparka 50 tjänster. Förhoppníngvis så ryker Karin Pettersson. Hon föreslog nyligen att 10-åringar ska få rösträtt. Så det räcker inte med genussabotaget?. Det räcker inte med migrations-sabotaget?. Det räcker inte med försvarssabotaget? De som ligger bakom dessa fenomen har uppenbarligen ett barns hjärna. Det är snarare så att kvinnor under 50 borde fråntas rösträtten. Pettersson är ett bra bevis för det.

Om dessutom Lindberg och Wennberg försvann så kanske det kan bli en tidning igen av AB.

Ny rysk konstitution

 


10 lektioner för liberaler, dumflummare, PK-nollor och svenskhatare

20,februari, 14

Fabrikör och pedagog: Arnstberg

Länkar tiill krönika av Arnstberg där han dels beskriver tillståndet i landet som dumliberaler och sionistmarxister har skapat och dels anger hur saker och ting bör rättas till.

Länk till inlägg


Mobil orsakade hjärntumör

20,januari, 27

En domstol i Italien har fastslagit att en person som intensivanvänt mobiltelefon har fått en hjärntumör som följd.

Han hade använt mobilen ca fyra timmar per dag i 15 år.

Länk till artikel


IOM – FNs organisation för att rasblanda vita nationer

19,november, 9

IOM – INTERNATIONAL ORGANISATION for MIGRATION

I artikel så meddelas att IOM har börjat transportera afrikaner till Tyskland. Det rör sig om Somalier, detta stackars förtryckta folk, som ofta åker hem till Somalia på semester så fort de fått PUT. De påstås ha suttit i flyktingläger i Etiopien. Som man kan förväntats sig så har Merkel helt omotiverat accepterat att ta emot dessa för permanent bosättning!!

Nå vad är IOM???
Jag har aldrig hört talas om dem.

Established in 1951, IOM is the leading inter-governmental organization in the field of migration and works closely with governmental, intergovernmental and non-governmental partners.

Efter att ha letat på deras sida efter vem som står bakom organisationen så kan man hitta med små bokstäver att det är FN:s organisation för migration!!!

Har en portugis som generalsekreterare.

En kvinna från Costa Rica som Vice.

De är 12500 anställda.

Har en budget på mer ärn ca 15 miljarder skr.

Finns i ett stort antal länder men vill sprida sig till fler.

With 173 member states, a further 8 states holding observer status and offices in over 100 countries, IOM is dedicated to promoting humane and orderly migration for the benefit of all. It does so by providing services and advice to governments and migrants. ”

The IOM Constitution recognizes the link between migration and economic, social and cultural development, as well as to the right of freedom of movement. ”

På svenska:
IOM-konstitutionen erkänner kopplingen mellan migration och ekonomisk, social och kulturell utveckling samt rätten till fri rörlighet. ”

MIGRATION IN AGENDA 2030
Migration is incorporated in the SDGs – the 2030 Agenda for Sustainable Development. Direct reference to migration is made in target 10.7, to facilitate orderly, safe, regular and responsible migration and mobility of people, including through the implementation of planned and well-managed migration policies, which appears under Goal 10 to reduce inequality within and among countries. This particular target establishes important impetus for governments to adopt the “high-road” migration policies to promote dignified, orderly and safe migration for the benefit of all. Other migration-related targets call for eradicating forced labour and human trafficking, promoting safe and secure working environments for all workers, including for migrant workers, reducing the costs of migrant remittances and significantly reducing the number of people affected by disasters.

På svenska:

MIGRATION IN AGENDA 2030

Migration är integrerad i SDG: er – 2030-agendan för hållbar utveckling. Direkt hänvisning till migration görs i mål 10.7 för att underlätta ordnad, säker, regelbunden och ansvarsfull migration och rörlighet för människor, inklusive genom att genomföra planerad och välskött migrationspolitik, som framgår av mål 10 för att minska ojämlikheten inom och mellan länder . Detta specifika mål skapar en viktig drivkraft för regeringarna att anta ”motorvägs” -politiken för att främja värdig, ordnad och säker migration till förmån för alla. Andra migrationsrelaterade mål kräver att utrota tvångsarbete och människohandel, främja säkra och säkra arbetsmiljöer för alla arbetare, inklusive migrerande arbetare, minska kostnaderna för migrantöverföringar och avsevärt minska antalet människor som drabbas av katastrofer.

———————–

GLOBALKOMPAKT FÖR MIGRATION

Den globala kompakten för säker, ordnad och regelbunden migration kommer att vara det första avtalet som förhandlas på mellanstatlig nivå, förberett under FN: s regi, för att täcka alla dimensioner av internationell migration på ett omfattande sätt. IOM initierade en rad aktiviteter för att främja deltagande av alla regeringar i processen för att utveckla den globala kompakten, samtidigt som de säkerställde att det största antalet och olika intressenter hade en röst i processen. IOM skapade Migration Research Leaders Syndicate, genom vilket världens ledande migrationsforskare med olika geografiska och tematiska bakgrunder delar sin expertis och innovativa lösningar för migrationsfrågor till stöd för det globala avtalet. Detta bidrog till att förbättra beslutsfattarnas förståelse för vissa komplexa migrationsfrågor. IOM stödde nätverk för civilsamhället i organisationen av sju regionala samråd med civilsamhället, som omfattar alla regioner, och ett globalt civilsamhälles aktiemöte före det ovannämnda förberedande mötet för medlemsstaterna i Puerto Vallarta.

Vad sägs om detta rasistiska (judiska) dravel:

Migration is inevitable, necessary and desirable – if well governed.Migration is inevitable because of, inter alia, demographic, economic and environmental factors.Migration is necessaryto meet labour demands and ensure the availability of skills and the vibrancy of economies and societies.Migration is desirablefor migrants and host populations alike – when governed humanely and fairly as a path to the realization of human potentia

På svenska:
” Migration är oundviklig, nödvändig och önskvärd – om den väl styrs. Migration är oundviklig på grund av bland annat demografiska, ekonomiska och miljömässiga faktorer. Migration är nödvändig för att möta arbetskraftskrav och säkerställa tillgången till kompetens och livskraften i ekonomier och samhällen. Migration är önskvärt för migranter och värdpopulationer – när de styrs mänskligt och rättvist som en väg till förverkligandet av mänsklig potentia

Nå vad är nu detta?

Nyligen klagade den (judiske?) portugisen Guterres över att han hade för lite pengar. För att avlöna 37000 anställda. Här framgår att hela 12500 är anställda i en organisation för migration!!

Det är fullständigt perverst!

IOM skapades 1951, dvs strax efter kriget. Då var det ganska stökigt i Europa med stora folkvandringar pga kriget. DÅ kanske organisationen var motiverad. Men i dag?

I dag handlar det om något helt annat. Denna organisation har byggts ut enormt för att göras till ett politiskt verktyg för att omforma världen demografiskt med en grov underliggande rasistisk avsikt.

Det övergripande syftet är:
1.
Att öka den politiska makten för den finansiella eliten idag.
I praktiken de amerikanska oligarkerna.
2.
Verktygen för att komma dit är:
FN, EU, Agenda 2030, Global compact, IOM
3.
En falsk kampanj om klimatproblem som syftar till att nationer skall
donera stora belopp till FN. Dessa pengar styrs i stället till IOM.
Den andra avsikten är att acceptera en global överhöghet där formellt FN är topporganisation. FN är dock en korrupt organisation styrd av de amerikanska oligarkerna.

Det rasistiska etniska folkmordet ska genomföras med hjälp av Global Compact som är ett rasistiskt verktyg, ett delverktyg för att genomföra Agenda 2030. Folkmordet ska genomföras enligt KALERGIs idé om rasblandning från u-länder för att förändra de vita folkgrupperna.
Hur och varför det är uppenbart.

Formuleringarna känns igen från Global Compact. De är pinsamt enfaldiga och falska och det är uppenbart att det finns en dold agenda bakom.

Dessa grovt övergripande åtgärder som det korrupta FN försöker pracka på medlemsländerna skall kompromisslöst avvisas.

Det är inte FNs roll att göra grava ingrepp i enskilda nationers självstyre.

Vill nationer ha invandring av något skäl, arbetskraft, eller demografiskt så är det en sak för den enskilda nationen att agera för, det har inte FN med att göra.

Som framgår så är det inte en organisation som det kanske var en gång, att ingripa vid nödsituationero och katastrofer. Den har ombildats för att bli en politisk orgnisation för att omstrukturera världens demografi vilket innebär en systematisk överflyttning från u-länder som inte kan organisera sina länder till att bli självförsörjande och ansvarstagande för sin egen befolkning. Ett av huvudsyftena är att rasblanda den vita befolkningen med den infaldiga och falska inställningen att vit nationalism är farlig för andra.

Bakom denna konspiratoriska agerande ligger judiska intressen. Sannolikt ligger Peter Sutherland (Goldman& Sachs) bakom det mest i den famösa
produkt som kallas Global Compact för Migration. Sutherland var känd för att argumentera för dessa rasistiska åsikter i Bilderberggruppen. Misstanken är stark att den judiske aktivisten Jan Eliasson var starkt pådrivande i denna fråga då han var anställd vid FN 2012-16. Av någon anledning.

Slutsatsen är uppenbar:

Lämna FN omedelbart

Artikel

IOM


Högaffektiv inkompetens

19,november, 8

Utöver det sabotage av skolan som S har bedrivit under snart tre decennier, med stöd av M, så har nu ytterligare ett angrepp på skolan dykt upp: LÅGAFFEKTIVT BETEENDE.

Det går ut på att när elever beter sig asocialt, använder våld både mot andra elever och mot lärare, så skall man inte ta i med hårdhandskarna utan man skall backa undan och låta eleven fortsätta med sitt utagerande beteende.

Om det behövs så ska man låta övriga i klassen lämna salen för att man ska kunna lirka med bråkstaken.

Om eleven utövar våld mot läraren så ska man låt honom fortsätta med detta. Om det behövs så ska lärarna öva japansk kampsport för att kunna försvara sig.

Kommer det här från något dårhus eller det psykologer som vill göra pengar på en ny blufftrend?

Horder med psykologer har i debattartiklar förklarat hur rätt det här är. – uppenbarligen för att kunna göra pengar som konsulter – för att ”IMPLEMENTERA” metoden. Det heter REALISERA eller VERKSTÄLLA
i Sverige.

Metoden kommer från psykiatrin där den kanske är mer riktig att använda än i skolan. Det är ett misstag att direkt överföra den till skolan, som är en helt annan miljö med andra klienter.

Är det möjligen någon som känner igen metoden från annat samman-
hang ?

Möjligen polisen? Ja samma metod började användas för drygt tio år sedan. Med annan beteckning.

DIALOG. Dialogpoliser.

Man tog efter danska polisen som börjat använda metoden. Sedan har den missförståtts och missbrukats i Sverige av svaga polischefer så att polisen börjat framstå som rygglösa skämtfigurer.

Den har saboterat polisväsendet inifrån så att polisen har delvis upphört att fungera. Bidragande har varit utnämningen av odugliga kvinnor till polischefer på höga befattningar. Det här passar ju kvinnor, att inte bråka med buset, det kan ju bli obehagligt.


Omskärelse en barbarisk ritual

19,oktober, 5

I diverse judemedia (liberala media) så försöker man att bagatellisera omskärelse. Att det är en kosmetiskt ingrepp som inte får några framtida men. Det är endera medvetna lögner eller okunskap.

Att denna barbariska ritual får förekomma i ett i övrigt cíviliserat samhälle det är en skandal.

Judarnas fega argument som alltid kommer när de inte har några argument, som ”främligfientligt”, ”antisemitism” mm är generande. Att tex hänvisa till religionsfrihet, det är ett utmärkt bevis för att lagen om religionsfrihet måste skrivas om omedelbart. Då bör man också förbjuda religiös klädsel på allmän olats, arbetsplatser, skolor och liknande platser. Vi ska INTE acceptera ett återinförande av medeltiden pga pervers vidskepelse och religiös mytomani.

Som visas med suverän tydlighet i en artikel från ”Ingrid & Maria” så är inte omskärelse något banalt och oskyldigt. Det handlar om stympning som får både fysiska och psykiska men. Kräk till politiker tycker att det är OK.

Ett utdrag från artikeln:

Omskärelse innebär:

Ett fundamentalt sår som är extremt smärtsamt
Påverkar bandet mellan mor och barn
Stör ammandet
Stör sömnmönstret
Underminerar bebisens förmåga att knyta an
Lämnar fysiska sår
Lämnar psykologiska sår som kan ses vid exempelvis dramatiska reaktioner på vaccinationssmärta.”

Samerna skär visst ett jack i renkalvarnas öron för att de skall känna igen dem.

På Island har man föreslagit att omskärelse skall bli förbjudet. Det medförde hot från amerikanska judiska organisationer, främst ADL om förtal mot Island. Reducerad turism tex. Har ni läst om detta i judemedia? Nej det kan man läsa i alternativa nätmedia.

På centerpartiets kongress så beslutade kongressen att omskärelse ska förbjudas. Partiledaren, Lööf med judisk bakgrund, förklarade att man inte tänker följa beslutet. Så här går det när vi tillåter judar att vara partiledare i Sverige. Persson, Reinfeldt, Björklund, Lövén , Lööf, Buch-Thor. Spåren förskräcker.

Skulle ví haft de enorma problem som vi nu har i landet om partiledarna varit etniska svenskar med Sverige som prio ett? Svaret är uppenbart.

Länk omskärelse

 


Om rasism – En recension av Pia Hellertz

19,juli, 18

Länkar till en recension av Pia Hellertz. Om sådant som en viss katergori vill sopa under mattan. En bok av David Duke.

Länk Pia Hellertz


Rysk rapport från 1977 – Millimetervågor skadliga – 5G

19,mars, 10

Länkar till en artikel i NYA DAGBLADET som refererar till en rapport som släpptes först 2012 i USA som är baserad på ryska tester gjorda redan 1977.

Ryssarna konstaterade att flera typer av skador inträffade av millimetervågor, Det handlade om frekvenser som blir aktuella för 5G dvs 24 – 100 Ghz.

Artikel NYA DAGBLADET


Orban har självfallet rätt igen,igen,igen och igen

19,mars, 10

I en artikel i SVD så framkommer följande:

2007 då Tyskland var ordförande i EU så skrevs följande deklaration i samband med EUs 50-års historia uppenbarligen av Merkel. Om övriga länder har ”skrivit under” detta eller bara accepterat det är oklart.

Vad man ville slå fast var de gemensamma värderingar som skulle omfattas av EUs länder.

”…Fred, välstånd, demokrati, lagstyre, jämställdhet, öppenhet, okränkbara rättigheter, kulturell mångfald och socialt ansvarstagande…”

Observera ”kulturell mångfald”. Det är en omskrivning för etnisk mångfald. Dvs EUs ledning erkänner att man vill rasblanda Europa för att förstöra de nationella folkgrupperna. Det är precis vad de håller på med. Reinfeldt, Kristersson , Löfvén, Lööf, Björklund, Lövin, Merkel, Macron, Soros, Timmermanz.

Quislingar är ett sammanfattande ord. Ungern och Visegradsländerna håller emot , helt rätt.

I länken nedan så hänvisar Orban till att det står i Ungerns grundlag att landet skall vara kulturellt homogent dvs etniskt homogent. 2010 skrev quislingregeringen Reinfeldt in i grundlagen att Sverige skall stödja multikultur. Dvs det motsatta mot Ungern. Kommer någon ihåg någon debatt media eller riksdagen 2010 om denna grundlag?? Inte jag. Det smögs troligen igenom i riksdagen för att inte väljarna skulle reagera.

Media höll tyst som man kan vänta sig av den korrupta liberala PK-maffian. Sverige skall brytas ned och förstöras.

Orban har rätt eftersom han arbetar för sitt folk till skillnad från quislingpacket i riksdag och regering.

EU, Soros, Timmermanz har fel, fel, fel och åter fel.

Orban om grundlagen