Rysk rapport från 1977 – Millimetervågor skadliga – 5G

19,mars, 10

Länkar till en artikel i NYA DAGBLADET som refererar till en rapport som släpptes först 2012 i USA som är baserad på ryska tester gjorda redan 1977.

Ryssarna konstaterade att flera typer av skador inträffade av millimetervågor, Det handlade om frekvenser som blir aktuella för 5G dvs 24 – 100 Ghz.

Artikel NYA DAGBLADET

Annonser

Orban har självfallet rätt igen,igen,igen och igen

19,mars, 10

I en artikel i SVD så framkommer följande:

2007 då Tyskland var ordförande i EU så skrevs följande deklaration i samband med EUs 50-års historia uppenbarligen av Merkel. Om övriga länder har ”skrivit under” detta eller bara accepterat det är oklart.

Vad man ville slå fast var de gemensamma värderingar som skulle omfattas av EUs länder.

”…Fred, välstånd, demokrati, lagstyre, jämställdhet, öppenhet, okränkbara rättigheter, kulturell mångfald och socialt ansvarstagande…”

Observera ”kulturell mångfald”. Det är en omskrivning för etnisk mångfald. Dvs EUs ledning erkänner att man vill rasblanda Europa för att förstöra de nationella folkgrupperna. Det är precis vad de håller på med. Reinfeldt, Kristersson , Löfvén, Lööf, Björklund, Lövin, Merkel, Macron, Soros, Timmermanz.

Quislingar är ett sammanfattande ord. Ungern och Visegradsländerna håller emot , helt rätt.

I länken nedan så hänvisar Orban till att det står i Ungerns grundlag att landet skall vara kulturellt homogent dvs etniskt homogent. 2010 skrev quislingregeringen Reinfeldt in i grundlagen att Sverige skall stödja multikultur. Dvs det motsatta mot Ungern. Kommer någon ihåg någon debatt media eller riksdagen 2010 om denna grundlag?? Inte jag. Det smögs troligen igenom i riksdagen för att inte väljarna skulle reagera.

Media höll tyst som man kan vänta sig av den korrupta liberala PK-maffian. Sverige skall brytas ned och förstöras.

Orban har rätt eftersom han arbetar för sitt folk till skillnad från quislingpacket i riksdag och regering.

EU, Soros, Timmermanz har fel, fel, fel och åter fel.

Orban om grundlagen


Mer argument mot 5G och elektrosmog

19,mars, 7

Pseudonymen Julia Caesar har skrivit 9 mycket bra och upplysande artiklar om 5G.

Svenska politiker och myndigheters korrumperade/okunniga chefer avslöjas på ett förödande sätt.

Tecken på ytterst obehagliga hälsoeffekter blir mer och mer tydliga både på människor och djur, även på växter.

5G – Del 1   Hälsoaspekter

5G – Del 2   Umeå försökskanin

5G – Del 3   Röster: Vakna upp

5G – Del 4   Missbruk av luftrummet

5G – Del 5   Regeringens ansvar

5G – Del 6   Varningssignal: Hjärntumörer

5G – Del 7   Minskande fertilitet

5G – Del 8   Bryter mot lagen

5G – Del 9   Industrin utnyttjar beroende


Danmark ett föredöme i Norden

19,mars, 6

Politikerna i Danmark som i många avseenden står skyhögt över svenska dito har fattat ett beslut som har varit det rätta för länge sedan. Men även i Danmark har missförhållandena utvecklats så långt att man tvingas se verkligheten i vitögat och tvingats  till ett beslut som bara är sunt förnuft och verklighetsanpassning för de som har rent mjöl i påsen.

I stället för omöjlig integration av invandrare så skall de skickas hem. Dessutom skall gälla att uppehåll för flyktingar är tillfälliga vilket kommer att vara regel.

Självklara regler för de som vill skapa ett hållbart flyktingsystem. Där kom det – hållbart – för en gångs skull i ett begripligt samman- hang.

Integration, det förutsätter ju att de har fått permanent uppe- hållstillstånd (PUT). Man behöver inte lägga resurser på dem som  inom en nära framtid ändå skall resa tillbaka till sina länder.

Eftersom PUT, när det är frågan om folkvandring och inte någon handfull individer är uteslutet, så är det bara elementära basfunktioner för sk flyktingar som behöver anskaffas. Enkla baracker som bostäder tex. Man behöver självfallet inte bygga vanliga bostäder för miljarder för flyktingar som snart skall flytta hem igen.

Eftersom lågutbildade individer från primitiva u-länder inte passar in i högutvecklade länder i Norden i något avseende så är det dårskap att ge dem PUT och kasta bort miljarder på ”integration”.

Sedan finns det andra aspekter på denna kategori som tex religion som gör dem mindre anpassningsbara och omöjliga i utvecklade länder.

Följaktligen ska denna kategori utvisas så fort det är möjligt.

Sverige har fattat beslut om att ta emot 5000 ”kvotflyktingar” per år. De flesta från Afrika och Mellanöstern. Dessa skall få PUT.

För att dölja detta så kallar EU-demagogerna det för ”Vidare- bosättning”. Vad motiverar detta system?? Absolut ingenting! Vad är det för slags ”flyktingar” från Afrika? Råder det omfattande krig i Afrika?? Nej bortsett från enstaka konflikter här och där. Det motiverar inte permanent flytt till EU!

På vilket sätt hjälper vi Afrika med detta falska och omotiverade system där en mikroskopisk del  av befolkningen flyttas till ett i-land?

Självklrt inte alls. Däremot så skadas i-länderna på olika sätt inte minst ekonomislkt eftersom dessa ”flyktingar” hamnar i en miljö där de saknar förutsättningar att försörja sig.

Afrika är en kontinent, inte ett land som troligen en del tror. De som gått i sosse/flumskolan. Afrika består av ett femtiotal länder. Det självklara är att måste man fly så gör man det till ett grannland. Eller annat land i Afrika. Afrika måste lösa sina egna interna problem. De har ingen rätt att exportera sina problem till i-världen. I-världen har ingen skyldighet att ta över deras självförvållade problem. Det gäller även för andra kontinenter tex Asien.

Afrika har fått ett sanslöst antal miljarder i bistånd under årens lopp men nästan utan effekt. Jo på senaste åren har det börja sakta röra på sig men oj vad sent. Var har alla miljarder tagit vägen? Det finns afrikanska politiker som anser att biståndet är till skada eftersom det blockerar egna initiativ när man i stället kan leva på bidrag. AU, Afrikanska Unionen, en motsvarighet till EU, är till för att lösa interna problem i Afrika. Inte att skicka dem till EU.

Samtidigt som den korrupta ”svenska” regeringen mycket medvetet låter migranter välla in i landet så har man alltså bestämt att vi ytterligare skall ta emot 5000 hopplösa fall från u-länder. Som får PUT.

Det kan bara vara individer defekta eller kriminella hjärnor som tagit detta beslut. Eller så är det baserat på medvetet rasistiska skäl.

Systemet med kvotflyktingar måste omedelbart avskaffas. Det finns ingen som helst motivering till detta utom för de rasistsvin som vill utnyttja systemet för rasblandning. (Kalergiplanen del 2).

De som vill ha detta system åker sannolikt gärna till Israel på semester.


Allas olika värde

18,december, 9

Länkar till Nya Dagbladet där Dan Ahlmark mosar de idoter och deghjärnor som använder kulturmarxisternas begrepp ”allas lika värde” med påhänget ”värdegrund”. Falska konstruktioner som används för att manipulera och förstöra samhället.

Ahlmark – allas lika värde


Hård kritik mot FNs Migrantavtal

18,december, 8

Länkar till SWEBBTV med diskussion om FNs Migrantapkt.
Lars Bern och Jan Tullberg medverkar. Länkar även till video med Le PEN som starkt krititiserar presidenten för avsikten att skriva på FNs avtal. Det Le PEN uttrycker gäller i hög grad även för Sverige

Le PEN

SWEBBTV Bern Tullberg


FNs attack på västs vita befolkning

18,november, 18

FN har tagit fram ett regelverk som skall underlätta för migration. I praktiken ett grovt rasistiskt dokument som i praktiken är ett  generalangrepp, ett slutanfall på väst och dess vita befolkning.

Därför att i praktiken syftar förslaget till att Afrika skall kunna skicka sin övertaliga befolkning till Europa. Ett rent rasistiskt förslag. Speciellt som det redan nu är akuta problem med invandring från Afrika i många länder. Utom i Ungern och Polen som har regeringar som arbetar FÖR folket, inte MOT folket  som är fallet i Sverige och Tyskland.

Det handlar om att slutligen realisera ”greve” KALERGIS plan för att degenerera västs befolkning genom rasblandning med folk från 3:e världen.

Jag trodde knappt mina ögon när jag läste huvudpunkterna i dokumentet. Man försöker tvinga på väst detta otroliga rasistiska regelverk.

Man uttrycker sig som om FN var ett överstatligt organ som kan beordra och tvinga stater att anta dessa regler. Regeringarna skall bla förhindra kritik mot invandringen. Det är redan realiserat i Sverige pga den judiska mediamonopolet. PK-media vägrar att ta upp ämnet till diskussion. För att förhindra en kritisk debatt, för att undanhålla folket viktig infortmation. SVT har sagt att man skall ta upp ämnet först när det är underskrivet 10 december.

För det första så kan varje stat vägra att anta förslaget.

För det andra så måste det godkännas av staternas parlament för att realiseras. Ev lagstiftning måste godkännas av parlamenten,

Varje stat med elementär självbevarelsedrift bör vägra att skriva under dokumentet.

Det är redan klart att den globalistiska skurkregeringen Löfvèn kommer att skriva under. För att använda det som stöd för att utrota svenska folket som folkgrupp. Helt ett Bilderberg-intresse, ingen annans.

USA och Ungern har redan sagt att man inte kommer att skriva under. En självklarhet. Just nu har sju länder vägrat.

Vem står bakom detta dåraktiga förslag ? Formellt FN-chefen Guterres. En Portugis.

Misstanken infinner sig att portugiser har svagt utvecklad ryggrad. Den tidigare EU-chefen yttrade vid ett tillfälle: ”EUs stater bör avsäga sig sin självständighet eller lämna EU” Han var också portugis, Barroso. Är kanske portugiser halvjudar? Precis som många ”svenska” politiker.

Mycket riktigt så fick han senare jobb hos den ökända judiska banken Goldman & Sachs

I FNs grunddokument står att förslaget bygger på tidigare FN-ansvariges arbete med migrantfrågor. Vem var det, någon högre tjänsteman på hög FN-nivå med ärliga avsikter?

Nej snarare motsatsen. Denna person var Peter Sutherland hög chef inom den ökända judiska banken Goldman & Sachs. Denne person hade FN anställt för att hantera dessa frågor!! Vem hade anställt honom? Som att göra bocken till trädgårdsmästare.

Sutherland var välkänd och ökänd för sin rasistiska propaganda för migration från u-länder, i första hand från Afrika. Det är helt och hållet  rasistiska skäl till dessa förslag. Det skenargument som anförs är att Europas åldrande befolkning behöver kompenseras med yngre invandring. En rent fabricerad lögn för att motivera den rasistiska målsättningen, att rasblanda och förstöra västvärldens vita befolkning. Helt enligt KALERGI-planen del 2, ett  angrepp på Europas vita befolkning.

Den sannolike juden Sutherland har varit toppfigur i den judiska Bilderberggruppen samt även i den judiska Trilaterala Kommissionen. Han avled i januari 2018.

Möjligen sörjer familjen.

Det sägs att detta förslag om migration från början bygger på ett förslag från Kofi Annan efter ett möte i Davos där den självutnämnda ”eliten” sammanträder varje år för att utveckla strategier att manipulera resten av världen.

Jag har en känsla av av att den ursprungliga avsikten i Annans förslag har förvridits till att bli ett förslag som i huvudsak har ljusskygga rasistiska intressen. Eftersom Annan är död så var det inga problem med opposition.

Artikel Nya Dagbladet

FN originaldokument

FN: 159 miljoner Till Europa

Artikel av Lars Bern

Peter Sutherland – Wikipedia

SWEBBTV – Arnstberg Putilov