Vi som är djur…..

18,december, 10

Måste informera om att de flesta av oss är djur. Nej det kommer inte från någon simpel stupidfeminist, det kommer  från de som minsann vet. Dessutom ska FN ersättas med något annat som är effektivare. För vissa.

Om djuren

Annonser

Nej malmen växer inte ut igen!

18,november, 2

Nyligen så kom LKAB på att järnmalmen räcker bara drygt 10 år i nuvarande gruva.

Surprise, surprise vem kunde tro det?

Är inte malm en förnybar tillgång som växer ut på nytt, som träd?

Att döma av svenska politikers sätt att hantera gruvverksamheten så tycks de tro det.

Sälj, sälj så mycket malm som möjligt det ger ju pengar till staten!!

Det har varit den rådande inställningen under lång tid. Som om det fanns obegränsade mängder malm! Som bekant är tankeverksamhet och ansvar för landet en akut bristvara hos svenska politiker. De är desto mer globalister och quislingar.

Tanken att malmen som är en av samhällets viktigaste råvaror skulle kunna ta slut eller att man bör spara på denna tillgång, den har tydligen aldrig infunnit sig hos svenska politiker.

Nej tvärtom, man låter utländska företag prospektera för minimala avgifter, när man sedan bryter malmen så betalar de en närmast obefintlig skatt. Sverige skänker i praktiken bort tillgångar som är oerhört värdefulla för landet.

Maud Olofsson motsatte sig en skattehöjning. Det skulle kunna minska arbetstillfällen i Norrland. Vem är förvånad?

Många andra länder har skatter på malm som ligger i storleken 20-30 %.

Sverige borde sätta en skatt på 100% på malmen. Men då får vi kanske inte sälja så mycket malm skriker de kvicktänkta. Utmärkt, då får vi behålla malmen själva för egen räkning, den kommer att räcka mycket längre.

Ett högre pris på stål skulle göra att kunderna skulle tänka till , göra effektivare lösningar och konstruktioner.

För vad gör vi när malmen tar slut? Import är inget argument, det tar slut även i andra länder.

Återvinning av metall är redan högt utvecklad så där finns inte så stora marginaler.

Dags för politiker att tänka till. Det förutsätter att det finns politiker med kapacitet för det. Som känner ansvar för landet. Finns det någon sådan? Hört talas om någon?


Tillhör Mattias Karlsson SD?

18,augusti, 20

Vänsterliberalen Mattias Karlsson SD (?) har gjort en ny fadäs. Han har tackat PK-media för att de rapporterar vad enskilda SD-medlemmar har sagt ute i landet.

Det händer ju att enskilda medlemmar, i det senaste fallet någon funktionär, säger sanningar inom det område som borde vara SDs revir.

Men det får man inte göra enligt Karlson. Säger man tex att svensk är man om man är född av svenska föräldrar då riskerar man att bli utesluten ur alltmer vänsterliberala SD.

Karlsson har nämligen bestämt att de som flinande säger att de accepterar svenska värderingar då är det OK att flytta hit. Det kallar han ”öppen svenskhet”. ”Falsk svenskhet” vore kanske en bättre benämning.

Vill 10 miljoner afrikaner flytta hit på detta minimala krav så får de göra det.

Han är alltså tacksam för angiveri från MSM-

Vad Karlsson gör i SD det är svårt att förstå. En person som anlitar en suspekt vänsterorganisation som EXPO hör inte hemma i SD. Han har i praktiken samma värderingar som Centerpartiet. Troligen ser han som sin uppgift att eliminera SD som ett oppositionsparti.

Om det skall öppnas ett uteslutningsärende så borde det gälla Karlsson.


Rabbinerna talar till gojerna

18,augusti, 20

I dag på eftermiddagen 1430 så sammankallar den judiska maffia som kallar sig ”alliansen” till pressträff.

På podiet hade rabbinerna radat upp sig, rabbinen Lööf ,rabbinen Kristersson, rabbinen Björklund, rabbinen Busch-Thor.

Ämnet var integration och jobb. Vad som var nytt i detta ämne det är oklart.

Men rabbinen Kristersson gjorde ett intressant utfall. ”Integrationen måste fungera om Sverige skall fortsätta att vara ett internationaliserat land…”

Där kom det. Igen. I klartext:

”Rasifieringen måste fortsätta, rasblandningen måste fortsätta så att svenskarna, Sveriges vita ursprungsbefolkning elimineras som folkgrupp. Vi rabbiner (babianer?) vill inte att svenskarna skall styra landet”.

Det sistnämnda var vad Reinfeldt sade rakt ut i TV4.

Vid flera tillfällen har Kristersson sagt: ” Vi vill ha ett öppet och internationellt samhälle”.

I klartext: Med öppet menas i praktiken ett land med näst intill fri invandring. Med internationellt menas det han tidigare uttryckte idag, rasblandning och rasifiering. En klart fientlig attityd till svenska folket och Sverige som nation.

Men det är ju precis vad vi har just nu!!! Är han nöjd?? Massinvandring och rasifiering och kriminalisering av förorterna, då är väl moderaterna nöjda.? Vi har ju redan facit av det ”internationaliserade samhället” . Vill Kristersson ha mer av den sorten??

Johan Forsell sade i TV en gång att ”Vi vill vara en del av globaliseringen”

I klartext: Vi arbetar inte för Sverige, vi jobbar för oligarkerna.

Kristersson ger inte intryck av att vara särskilt kvick mellan örona.

I praktiken är moderaternas inställning till invandringen densamma som Centerpartiets.

Stor invandring för att utrota svenskarna som folkgrupp.

Förberedelse till grovt folkrättsbrott. Det bör väl ge minst 25 år?

I morse så hade rabbinen Lööf gjort nya IQ-befriade utsagor.

Enligt Fria Tider:
”– Vi tror ju på de människor som kommer till vårt land. De har erfarenhet, kunskap och drivkraft. Vi lägger mycket pengar på att de från dag ett ska få praktik och sänkta kostnader för att snabbt komma i arbete. Vi lägger pengar på att de ska få lära sig svenska, säger Lööf. ”

Hon säger också att Sverige skall vara ett flyktingvänligt land.

Vi har visst anat det tidigare.

Afrikanerna som kommer hit har alltså erfarenhet, kunskap och drivkraft?????  I vad då?? Speciellt de som knappt har grundskola eller är analfabeter ?

Hur dum kan denna tragiska individ bli?? Finns det någon gräns?

Hon sade också att det sannolikt kommer att bli samarbete mellan alliansen och (s) i stället för med SD vid regeringsbildningen.

Det är logiskt, om man har en fientlig attityd till Sverige och svenskarna då är det ett effektivt alternativ att samarbeta med rabbinen Löfven.


Hur känner man igen en idiot, globalist eller rasist?

18,augusti, 9

Det finns ganska säkra kännetecken.

1.
Personen/organisationen använder uttrycket ”allas lika värde” utan att förklara vad de menar.

2.
Personen/organisationen hävdar att ”man får älska vem man vill”. Så en person kan gå fram till en främmande peson och säga: ”Jag vill älska med dig”?

– Ööh va?

– Politkerna säger att man får älska vem man vill så du måste ställa upp.

Detta idiotuttryck hjärntvättas små barn med på dagis med politikernas fulla stöd. De skall utbildas till att bli homoxexuella. Vilken ökänd folkgrupp har intresse av det? Vilket ökänt parti?

3.
Sverige skall vara en humanistisk stormakt. Påstående från styrande politiker,

Detta är så idiotiskt att det kräver ingen extra förklaring.

Alla människors  olika värde


Definitioner

18,juli, 10

Hat: = när någon vädrar åsikter som avviker från jude/PK-media (sk Burmanhat)

Hot: = när någon vädrar åsikter som avviker från jude/PK-media i ett något högre tonläge. (sk Burmanhot)


Det heliga hycklande biståndet

18,juni, 28

”Aktuellt” tog upp och ifrågasatte biståndets storlek. Det har gått långt när tom vänstervridna SVT tar upp ämnet spontant.

Biståndet uppgår till ca 49 miljarder. Det skall utgöra 1% av BNP har den humanitära stormaktens hycklare  bestämt.

Om man som politiker vill bedra väljarna så är det ekonomiska begreppet BNP perfekt. BNP indikerar bara allmän ekonomisk aktivitet i landet och är värdelöst som mått på en nations betalningsförmåga.

Biståndet bör vara 1% av statsinkomsten vilket för 2017 innebär ca 10 miljarder. Det är ett realistiskt värde.

Statsinkomsterna var för 2017 ca 1000 miljarder. BNP ca 5 gånger högre ca 5000 miljarder.

Andra länder betalar betydligt mindre av BNP:

UK ca 0,7%

Frankrike ca 0,45%

Kanada ca 0,3%

USA ca 0,2%

Dessa länder som har oerhört mycket större BNP än Sverige har naturligtvis tittat på vad det innebär i absoluta pengar och anpassat procenten efter det. Judarna som vi någon anledning tillåter styra Sverige bryr sig inte om det eftersom de inte sätter Svenskarna och Sveriges intresse först. De vill använda svenskarnas pengar till att spela Allan på den internationella arenan och framstå som godhetens apostlar.

Det nuvarande biståndet på 49 miljarder utgör nästan precis 5% av statsbudgeten.

Har folk förstått det?? Knappast.

Ett fullständigt barockt värde.

Man kan inte betala med BNP, det kan man däremot med statsbudgeten. Det är därifrån ca 5% av statens inkomster tas för att bekosta de mest korkade och ineffektiva projekt över hela världen.

Biståndet har blivit så stort att SIDA har svårt att veta var man skall göra av pengarna!!!

I detta land har vi stora problem med att finansiera försvar, vård och rättssystem, i det läget kastar regeringen ut 50 miljarder till länder som inte har tillstymmelse till rätt att kräva något av oss.

Med mitt förslag som är realistiskt, så frigörs nästan 40 miljarder till de nationella akuta behoven.

Tex 10 miljarder till försvaret, 10 miljarder till vården, 10 miljarder till rättsväsendet för att nämna de mest akuta objekten.

Vissa afrikanska länder börjar säga nej till bistånd därför att det medför negativa konsekvenser för landet.

Återigen: Ca 5% av statsbudgeten skänker regeringen bort samtidigt som det finns akuta behov i Sverige att åtgärda.