Reinfeldts tjänstesamhälle

11,juni, 29

Regeringens attityd till Saabs problem är beklämmande. Enligt Robert Collin i AB så lär regeringen ha sagt till spekulanter på Saab att man inte är så intresserad av industrin, Sverige skall bli ett tjänstesamhälle!!!!

Det måste komma från individer som inte har mycket kontakt med verkligheten. Dvs Reinfeldt och Borg.

Ge  Saab ett lån på 5 miljarder nu, om 2 år ytterligare 5 miljarder. MEN det skall villkoras hårt.  En fristående grupp bestämmer vilket modellprogram man skall ha, 99-stuket goodby forever är en förutsättning.

Jag är inte riktigt klar på vad GM har med det här att göra, de skall naturligt sparkas ut ur det här omedelbart.

Det kostar, gapar förstås pöbeln. Vad kostar en nedläggning av Saab , primär och sekundäreffekter??

Miljarder även det utan särskilt mycket skapad ersättning.  En konkurs kanske kan bli en nystart om en kompetent köpare tar över. Det är inte säkert att den köparen finns.

Reinfeldt talar om det sociala skyddsnätet i Sverige.  Eftersom han inte begriper teknik och industri.


Sveriges Chicago

11,juni, 19

Länspolischefen i Stockholm redogör för läget i gangstermetropolen Södertälje i en debattartikel i DN.

Det påminner om Chicago på 20-talet eller värre.

Skälet är som alla inser den sanslösa anhopningen av invandrare.  Sveriges odugliga, rygglösa politiker tycker att det här är fint.  Man får ju inte ställa några krav på invandrare. Då är man rasist.

Vad kompetenta politiker skulle gjort är att förbjuda invandrare att bosätta sig i Södertälje för en massa år sedan.  Det vi nu ser är kriminella gettobildningar som mer eller mindre tagit över Södertälje. Inklusive kommunala administrationen.

Citat från artikeln:

”….Ett sätt att styra de unga är att binda upp dem ekonomiskt, vilket underlättas av en arbetsmarknad som är stängd för unga män som skolan inte klarat av. En ung man vägrade att utföra brott på order. Straffet blev tortyrliknande misshandel……”

Här pekas direkt på den svenska skolan som en producent av kriminella pga den välkända inkompetensen i utbildningssystemet som politikerna skapat.

Maud Olofsson och Centern speciellt gillar det här. Nyligen sade hon i riksdagen att Sverige skall bli ett nybyggarland, det är asiater och afrikaner som skall sköta Sverige i framtiden.

Nästan omedelbart så annonserade hon sin avgång som partiledare. Ett klokt beslut.


Ny rapport om skolan

11,juni, 19

Ny rapport visar att den svenska skolan är sämst på att hjälpa svaga elever.  Bäst är Korea,Finland och Japan.   Det som kännetecknar dessa länder är att de har ingen flumskola, politikerna tar skolan på allvar och visar intresse och ansvar för utbildningen. Till skillnad från svenska politiker som jobbat med motsatt agenda.

Det är helt enligt den läroplan, Lpo94, som fortfarande gäller. Där står att eleverna skall ta ett ökande eget ansvar för sin utbildning. Samtidigt står det att de som behöver stöd skall få det.  Att inte det stödet getts kan delvis förklaras med kommunaliseringen av skolan som resulterat nedskurna resurser, det är politiska beslut.

En del klarar inte att ta ett större eget ansvar för sin utbildning. Vilket medför att de svagaste självklart inte klarar detta och hamnar i en hopplös situation.  För att deras situation inte skall upptäckas så har svenska dum-flum-politiker   motarbetat utvärdering och betyg, vilket de gör fortfarande.

Hur kan man komma på idén att eleverna skall sköta sin egen utbildning i grundskolan??  Skolan är till för att leda eleverna och ge dem f a k t a k u n s k a p e r, det är precis det som skolan är till för. Trots det finns det idioter som yrar om entreprenörskap, om att det inte är så viktigt med grundkunskaper.

Det är uppenbart att det är ett medvetet sabotage av Sverige som nation som politikerna genomfört. Det effektivaste sättet att sabotera en nation är att angripa utbildningssystemet.

SVD


Dvärgbandmask överallt – vargen?

11,juni, 15

Dvärgbandmasken finns i hela landet.  Detta har man fått fram genom att testa rävar. Därmed går det inte att utrota den enligt Jordbruksverket.

Nu är det ju så att rävar vandrar inte över särskilt stora områden.  Det gör däremot vargen som bekant.   Det är sannolikt vargen som svarar för den stora spridningen.

Vargkramarna tycker säkert att det är positivt.  Mångfalden i faunan ökar ju om ett nytt kryp kommer dit. Eller??

SR  –  Jordbruksverket


Blandat 110615

11,juni, 15

Rwanda har nationell sjukförsäkring för alla. Det har inte USA.

Flera städer och kommuner i USA håller på att gå i konkurs.  Märkligt i kapitalismens högborg. Där man minsann vet hur man hanterar pengar.

Det skämt som kallas NHL-slutspel har som väntat gått till sju matcher. Vancouver  råkade händelsevis släppa in fyra mål  på tio minuter i sjätte matchen!!!  Då måste det ju bli en match till och några hundra miljoner till i kassakistan. Sääkert en tillfällighet.

Skolinspektionen klagar på att ”förskolan” ägnar för mycket tid åt omsorg istället för utbildning av 3 – 5-åringar.  Personalen  är för rädda att sätta betyg på ungarna.  Är det möjligen Björklund som har missförstått daghemsverksamheten ? Huvudskälet att göra dagis till ”skola” är att föräldrarna skall slippa betala avgift. Så de får ännu mer pengar till villan.

En knäppgök från Västerås vill att skolgång från tre år skall bli obligatorisk! Han är kandidat till ordförande i SSU.  Då är det normalt att vara korkad. Rent av nödvändigt.

SVD – Skolinspektionen


Lägg ner RPS

11,juni, 14

Med anledning av bråket i Göteborg för tio år sedan så har detta uppmärksammats.

Polisen har utvärderat.  Den nya feministiska linjen skall gälla. Man skall inte bråka med huliganerna, man skall föra dialog.  Kanske komma överens om vad de skall få förstöra?  Den nya flatheten för kriminellt slödder är gällande norm.  Det har ju i praktiken gällt länge fast inte uttalat, det syns i polisens resultat.

I någon tidning skrevs:”Vänstern vädrar morgonluft”.  Ja de tackar och jublar säkert.

En person intervjuades i Ekot i morse. Han trodde att man får acceptera en viss skadegörelse för att inte förlora relationen med huliganerna. Man tror knappt sina öron.

Observera likheten med skolan, samma dumflum och avskaffande av  myndighetens auktoritet, samma moraliska förfall. Bengt ”klänning” Svenssons utnämnande av horder med dumstirrande kvinnliga chefer börjar ge resultat. Fast i fel riktning.  Det måste vi ta, det viktiga är att kvinnor får vara med och leka polis. Genusriktigt. Det behövs många banduppsättare.

En polis vid det förra bråket fick en gatsten i ansiktet och fick bestående men av detta.  Varför har  inte poliserna effektiva ansiktsskydd??

Det räcker inte med ett simpelt plastvisir. Det måste vara ett kraftigt nätskydd av metalltråd. Eller en annan sort  av hjälm av integraltyp.


Polisrötan – igen

11,juni, 12

Jaha då är det officiellt erkänt vad jag i många år konstaterat, att polisen inte  bryr sig om bostadsinbrott och hemfridsbrott. Man skall i stället utreda enkla brott som kan levereras till åklagare, detta beordras tom av polischefer.  Polisen har stöd för detta i lagstiftningen, politikerna anser det inte som  något större brott att illegalt tränga in i annans bostad. Det är bara att läsa brottsbalken. Den som läser snabbt och slarvigt ser det nog inte, hur slugt politikerna har velat skydda denna kriminella verksamhet. Jag skall återkomma i ärendet.

Det man nu skyller på är statistiken. De lokala polismyndigheterna skall leverera resultat som syns i statistiken. Vem har krävt det då?

Med stor säkerhet RPS.  RPS chef Bengt Svensson låtsas bli upprörd och anser att  de lokala polismyndigheterna arbetar fel.  I Västmanland har under det senaste året uppmärksammats att polisen skall leverera mängder med ”blås” dvs alkotester från bilförare. Det är oerhört viktigt enligt länspolischefen. Varför det? Jo RPS kräver detta.  Denna verksamhet tar bort avsevärda resurser från det polisen skall syssla  med, brottsbekämpning och utredning av gjorda brott. Alkotester skall vara en perifer verksamhet som man gör i mån av tid dock med viss regelbundenhet, det kan omöjligen vara en prioriterad verksamhet.

I bägge fallen så är det RPS som gett felaktiga direktiv.

”Vem leder och vem håller i yxan” frågar Sven-Erik Alhem på sin blogg.   Svaret torde bli: Ingen.  Ingen leder med hjärnan inkopplad och några konsekvenser för chefer blir det inte.

Det är precis som i skolan, ingen leder, allting är slappt och oansvarigt.

Hela polisväsendet måste organiseras om. RPS läggs ner och ersätts , lokala myndigheter slås ihop till en enda myndighet, alla poliser sägs upp och får söka tjänster på nytt. Då kan man sålla ut de som inte har rätt inställning till begreppet moral. Rekryteringen läggs på en avdelning direkt under justitiedepartementet.  Halvmilitära former införs. Poliser skall kunna beordras till viss ort,  poliser skall inte fritt kunna söka till viss tjänst eller ort.  Den regel som säger att polisen skall spegla befolkningen skall självklart tas bort, det är den personliga lämpligheten som avgör oavsett bakgrund.  Man skall självklart inte anställa poliser ur notoriskt ökända kategorier, som tex sker i Västmanland idag.

Poliser skall inte tjänstgöra på ort där de är födda/uppväxta.  Korruption och partiskhet blir annars följden   Polisfackets negativa inflytande måste stoppas.

Alltså en radikal skärpning rakt igenom.  Men att det spårar ur nu det är också en följd av inkompetent politisk styrning under lång tid.

SVD – Statistiken viktigast


USA ut ur NATO ? – tackar och bugar!

11,juni, 11

USAs försvarsminister Robert Gates  kritiserar Europa/NATO  skarpt för att inte satsa tillräckligt på försvar.  Han tom hotar med att USA tappar intresse för NATO. Han kritiserade Europa för att bara en tredjedel av NATO deltar i kriget i Libyen!!  Men i Sverige som inte är medlem NATO är krigshetsen som värst!!! Vilket är en följd av att Sverige styrs av individer som gärna åker till Israel på semester, som inte kritiserar blockaden av Gaza, som inte lyfter ett finger mot Israels stöld av Västbanken.

Mycket hoppfullt.  Det vore ett framsteg för världen. Det har jag  hävdat länge, att USA skall lämna NATO.  USA och Kanada kan bilda en egen allians.

Resterande NATO är rent europeiskt och behöver utveckla en egen  militär  identitet. I stället för att hålla USA i handen som ett barn som traskar med pappa. Det är mycket naturligt att upplösa NATO eftersom den ursprungliga anledningen för alliansen inte existerar längre.  USA har försökt att hålla NATO vid liv för att motivera sin närvaro i Europa samt att utnyttja NATO för sina egna ljusskygga syften.

Ett av skälen för kritiken är ekonomiska. USAs krig är oerhört dyra, deras satsning på ny militär teknik kostar sanslösa belopp.

De håller på att hamna i den fälla som Reagan gillrade för Sovjetunionen, att rusta ihjäl sig.

Vem hotar USA??  Det vet de inte själva. USA är i praktiken en ö med hundratals mil vatten på bägge sidor.  Att Ryssland skulle  invadera USA via Sibirien – Alaska, det  är ett omöjligt företag. Så vad håller de på med? Har krigsindustrin blivit en fix nödvändighet oavsett behov, hela landet har  målat in sig i ett militärekonomiskt hörn?

Eller de vet exakt vad de gör , rustar för ett angrepp på den kvarvarande ickesionistiska världen för att realisera den sionistiska världserövringen.  Med flåsivrig  hjälp av Reinfeldt och andra medlöpare av samma sort.

Ett annat alternativ är att de insett att deras egna naturtillgångar inte räcker till eller har förbrukats. Då kommer de att skaffa sig vad de behöver oavsett var i världen med vapenmakt.  Inklusive Sverige.


Klassisk socialistisk demagogi

11,juni, 11

Lördagsintervju med Karl-Petter Torwaldsson.

I denna påstod KPT att kvinnor tjänade nästan 30% mindre än män!!! Han upprepade det flera ggr. Även tidigare i andra sammanhang.

Han vet mycket väl att det finns konkreta förklaringar till denna skillnad som är ett råstatistiskt resultat utan någon närmare analys.  Men 30% är en ny siffra som jag inte hört någon annan hävda.  KPT ljuger tom ännu värre än Aftonbladet som hävdade att skillnaden var ca 17% med samma medvetet demagogiska grepp. Då tvingades AB på ledarplats att påpeka att skillnaden som inte  kan förklaras var av storleks- ordningen 2%.  Varför skulle denna skillnad  förklaras? Lönerna är individuella och det uppstår då skillnader som är ännu större, den skillnaden finns även bland män, så vad är det för konstigt med det??

Feministerna försöker bortförklara motiverade skillnader genom utnyttja sitt kön och hävda att det är ”könsdiskriminering”.

Tomas Ramberg som var intervjuare gjorde inte minsta försök att ifrågasätta denna kända lögn. Han lät tom KPT använda programmet för direkt uppmaning till kommunerna att införa ”rätt till heltid”.   Det finns anledning att misstänka att Ramberg är en del av den vänster- feministiska rörelsen. Innan Ramberg blev journalist så var han metallarbetare dvs han har haft (har?) nära band till LO.

Denna figur –  KPT – lanseras som kandidat till ordförandeposten i LO!!   Man ryser!!

En utpräglad demagog av klassiskt socialistisk kaliber där allt är tillåtet för att uppnå målet hur skumt det än är.


Problemet Fas 3

11,juni, 10

De e mycke nu. Om Fas 3. En del är väl rätt men som vanligt så säger ingen de obehagliga sanningarna.  De som finns i Fas 3 har gått igenom Fas 1 och Fas 2. Där man jobbat i närkontakt med arbets- förmedling samt haft möjlighet till utbildning

De som fastnar i Fas 3 är en restprodukt i processen.  En del av orsakerna är bekanta. Åldersdiskriminering, LAS,  lång arbetslöshet, bristande grundutbildning är några skäl.

Det här är saker man kan sätta fingret på men sedan finns det en sannolikt stark faktor som har med personligheten att göra.  Den som inte har rätt look eller utstrålning ”passar” inte. Sverige är ett mobbarsamhälle där tex en sjuk ungdomskult orsakar stora skador.  Folk som är feta får sannolikt inga jobb av vanlig karaktär.  Jag känner till två fall där personer varit VDar i utländska företag, men fick ändå inget jobb och hamnade i Fas 3   Det är ett specialfall, där problemet definieras som överkvalifikation.

Det kommer alltid att finnas en restkategori som inte passar in det ordinarie mönstret.

Ett av skälen till att Fas 3 finns torde vara att arbetslösa inte skall sitta hemma och dega, vara isolerade från samhället, dvs det finns en ren social aspekt i detta. Samtidigt så bedrivs en viss verksamhet för att få ut folk.

Det man nu skäller på,  att privata företag tjänar pengar på en hopplös uppgift är ganska riktig.  Men att sätta folk i utbildning och tro att det löser problemet det är bara delvis sant.

Jag hävdar det jag skrivit tidigare, den här kategorin skall överföras till Samhall direkt. Detta stora  statliga företag är till för att hantera folk med problem, de har gjort det länge och är proffs på detta. Varför utnyttjar man då inte denna organisation för den här problem- kategorin?

Regeringens import av ”flyktingar” från Afrika skapar en hopplös situation. En stor del av dessa är lågutbildade, kan inte språket mm.
De låglönejobb som fanns förr skulle kunna varit instegsjobb  finns inte längre, LO och sossarna har bestämt att de skall inte finnas.
Därför har RUT en positiv effekt som initial aktiverare.

Det är för mycket mesighet i styrningen av verksamheten, denna velighet orsakar samhället stora kostnader i onödan.

SVD – Gudmundsson

SVD – Stopp för Fas 3