FNs förräderi

18,november, 29

Länkar till KRABBE om FNs bedrägeri, dels om MIGRATION dels om AGENDA 2030. Att FN är en korrupt organisation det är känt sedan länge. Det pågående försöket att pracka på medlemssraterna avtalet om GLOBAL migration är ett mycket starkt skäl att lämna FN.

Om GLOBAL MIGRATION

Om Agenda 2030 och MIGRATION


Misslyckande för konspiratörerna

18,november, 29

Just nu så har 14 länder sagt nej till FNs oligarkstyrda konspirations- projekt GLOBAL COMPACT ON MIGRATION. (Globalt avtal om migration).

Därav 11 europeiska länder. Dessutom USA, Australien och Israel.

Det är uteslutet att Ryssland,Indien, Kina och Japan skulle gå med.

Vilken besvikelse för de globalistiska konspiratörerna Merkel, Wallström och Löfvén.

Listan – Petterssons


Quislingen Lööf har troligen förhandlat åt Löfvén

18,november, 23

Lööf misslyckades med regeringssonderingen vilket kan tyckas som en framgång för de som har ärliga avsikter i politiken.

Men det har framkommit klara indikationer att Lööfs ”sonderingar” var mycket framgångsrika ur de liberala partiernas synpunkt.

Talmannen utsåg Löfvén till kandidat att bilda regering för andra gången.

Tämligen omedelbart efter denna utnämning så säger Löfven: ” Det kommer att bli en kraftfull regering….” . Detta innan han hunnit göra några förhandlingar.

Det är sådant som brukar kallas att ”prata brevid mun”.

Både talmannen och Löfven har sagt att det skett ”förändringar”.

Hypotes: Lööf har förhandlat fram en lösning som innebär att liberalerna, dvs Björklund och hans gäng kommer att ingå i (s)-regeringen. Lööf och (c) kommer att stå utanför regeringen men ge regeringen sitt fulla stöd som om (c) satt i regeringen.

Man skall inte alls utesluta att även (c) kommer att ingå i regeringen. Med tanke på Lööfs numera kända moral.

Enligt media så har det redan förekommit fördelning av ministerposter inom (L).

Det innebär att Löfvén kan minska beroendet från (v) och i stället ta stöd från (c).

Som att välja mellan pest och kolera.

Men Löfven torde vara bekant med den miljön. Både internt och externt.


FNs attack på västs vita befolkning

18,november, 18

FN har tagit fram ett regelverk som skall underlätta för migration. I praktiken ett grovt rasistiskt dokument som i praktiken är ett  generalangrepp, ett slutanfall på väst och dess vita befolkning.

Därför att i praktiken syftar förslaget till att Afrika skall kunna skicka sin övertaliga befolkning till Europa. Ett rent rasistiskt förslag. Speciellt som det redan nu är akuta problem med invandring från Afrika i många länder. Utom i Ungern och Polen som har regeringar som arbetar FÖR folket, inte MOT folket  som är fallet i Sverige och Tyskland.

Det handlar om att slutligen realisera ”greve” KALERGIS plan för att degenerera västs befolkning genom rasblandning med folk från 3:e världen.

Jag trodde knappt mina ögon när jag läste huvudpunkterna i dokumentet. Man försöker tvinga på väst detta otroliga rasistiska regelverk.

Man uttrycker sig som om FN var ett överstatligt organ som kan beordra och tvinga stater att anta dessa regler. Regeringarna skall bla förhindra kritik mot invandringen. Det är redan realiserat i Sverige pga den judiska mediamonopolet. PK-media vägrar att ta upp ämnet till diskussion. För att förhindra en kritisk debatt, för att undanhålla folket viktig infortmation. SVT har sagt att man skall ta upp ämnet först när det är underskrivet 10 december.

För det första så kan varje stat vägra att anta förslaget.

För det andra så måste det godkännas av staternas parlament för att realiseras. Ev lagstiftning måste godkännas av parlamenten,

Varje stat med elementär självbevarelsedrift bör vägra att skriva under dokumentet.

Det är redan klart att den globalistiska skurkregeringen Löfvèn kommer att skriva under. För att använda det som stöd för att utrota svenska folket som folkgrupp. Helt ett Bilderberg-intresse, ingen annans.

USA och Ungern har redan sagt att man inte kommer att skriva under. En självklarhet. Just nu har sju länder vägrat.

Vem står bakom detta dåraktiga förslag ? Formellt FN-chefen Guterres. En Portugis.

Misstanken infinner sig att portugiser har svagt utvecklad ryggrad. Den tidigare EU-chefen yttrade vid ett tillfälle: ”EUs stater bör avsäga sig sin självständighet eller lämna EU” Han var också portugis, Barroso. Är kanske portugiser halvjudar? Precis som många ”svenska” politiker.

Mycket riktigt så fick han senare jobb hos den ökända judiska banken Goldman & Sachs

I FNs grunddokument står att förslaget bygger på tidigare FN-ansvariges arbete med migrantfrågor. Vem var det, någon högre tjänsteman på hög FN-nivå med ärliga avsikter?

Nej snarare motsatsen. Denna person var Peter Sutherland hög chef inom den ökända judiska banken Goldman & Sachs. Denne person hade FN anställt för att hantera dessa frågor!! Vem hade anställt honom? Som att göra bocken till trädgårdsmästare.

Sutherland var välkänd och ökänd för sin rasistiska propaganda för migration från u-länder, i första hand från Afrika. Det är helt och hållet  rasistiska skäl till dessa förslag. Det skenargument som anförs är att Europas åldrande befolkning behöver kompenseras med yngre invandring. En rent fabricerad lögn för att motivera den rasistiska målsättningen, att rasblanda och förstöra västvärldens vita befolkning. Helt enligt KALERGI-planen del 2, ett  angrepp på Europas vita befolkning.

Den sannolike juden Sutherland har varit toppfigur i den judiska Bilderberggruppen samt även i den judiska Trilaterala Kommissionen. Han avled i januari 2018.

Möjligen sörjer familjen.

Det sägs att detta förslag om migration från början bygger på ett förslag från Kofi Annan efter ett möte i Davos där den självutnämnda ”eliten” sammanträder varje år för att utveckla strategier att manipulera resten av världen.

Jag har en känsla av av att den ursprungliga avsikten i Annans förslag har förvridits till att bli ett förslag som i huvudsak har ljusskygga rasistiska intressen. Eftersom Annan är död så var det inga problem med opposition.

Artikel Nya Dagbladet

FN originaldokument

FN: 159 miljoner Till Europa

Artikel av Lars Bern

Peter Sutherland – Wikipedia

SWEBBTV – Arnstberg Putilov


Nörge Nörge…..

18,november, 18

Norges Duracellkanin Johaug är tillbaka lika bra som tidigare.

Eller bättre.

Inte så konstigt.

Hon har ju laddat batterierna i 2,5 år…..


Judarna saboterar politiken

18,november, 13

Judarna Lööf och Björklund deklarerar att de inte kommer att
tillåta en regering som kräver stöd av SD.

Ett mer ärligt sätt att uttrycka det vore:

”Vi kommer inte att acceptera en regering som kommer att ge
svenskarna inflytande över sitt eget land via SD”

Eftersom SD är det enda parti som, i varje fall verbalt, sätter Svenskarnas och Sveriges intressen först.

De hade kunnat tillägga:

”Vi judar i riksdagen vill fortsätta att bryta ner Sverige, förstöra kulturen, förstöra tillit och moral, eliminera de vita svenskarnas makt över sitt eget land, göra Sverige till ett mångetniskt getto som passar våra etniska intressen och realiserar KALERGI-planen del 2, att förstöra Europas vita befolkning….”

Björklund har sagt att han har lovat sina från Asien adopterade barn att han inte tänker samarbeta med SD i något sammanhang. Dvs hans privata familjesituation styr hans agerande som rikspolitiker. Frågan är om inte en sådan person borde stängas av från riksdagen då detta visar på en person som inte har förstått sitt politiska uppdrag som han fått av väljarna.

Men det finns fler i samma läge. Kristersson har tre adopterade barn från Kina.

Även han är positiv till omfattande invandring. Om Björklund och Kristersson skulle argumentera för starka begränsningar av invandringen så känner de troligen det som att ”gå emot sin egen familj”.

Två partiledare som kan tänkas styras av dessa privata i samman- hanget irrationella skäl. Individer som är starkt olämpliga att vara partiledare.

Kristersson har vid upprepade tillfällen sagt att han vill ha ett ”öppet och internationellt samhälle”.

Dvs ett rasblandat samhälle. Som hans egen familj, samt stor invandring. Ett ”internationaliserat” samhälle var det senaste uttrycket han använde i valrörelsen.

Dvs moderaterna har samma åsikt som centern och liberalerna.

Svenskhataren  Reinfeldt sade vid ett ”föredrag” i Finland att han tyckte det var ”urtråkigt” när alla människor såg ut på samma sätt dvs hade samma hudfärg. Nyligen har han uttryckt oro över att finns politiker som sätter sina egna länder först.

Man får associationer till frågan om mental hälsa. När han flög så såg han att det fanns massor med plats. Vem sa att det var fullt?

En quisling och rasist som går de internationella oligarkernas skumma ärenden.

Kristersson och Reinfeldt har i grunden samma inställning. Dock har Kristersson tvingats dra bromsen just nu av taktiska skäl.

De och moderaterna är ett parti som arbetar för globalisering vilket innebär utplåning av nationella befolkningar och deras nationella självbestämmande.

Det senaste steget mot att uppnå detta är FNs förslag om global migration. Ett rasistiskt dråpslag mot fria nationer. s-regeringen kommer att godkänna förslaget. De övriga sionistpartierna i riksdagen kommer sannolikt inte att protestera.

Det gäller samtliga partier utom SD eftersom de är styrda av judar eller individer som är korkade nog att gå judarnas ärenden.

De är mao quislingorganisationer som borde avstängas från riksdagen.

De är nationella säkerhetsrisker. Vad gör SÄPO? Vad gör riks- åklagaren?


Förvirrat missförstånd

18,november, 9

En rubrik från ”Dagens Samhälle”.

”Skrämmande oförståelse för religion”

En mer korrekt rubrik hade varit: ”Skrämmande oförståelse för vidskepelse.”

Ett citat:
”Journalisten och författaren Christopher Hitchens argumenterade för att ”religionen förgiftar allt”, att organiserad religion är den främsta källan till hat i världen och att den därtill är ”våldsam, irrationell, intolerant samt bunden med rasism, tribalism, trångsynthet, investerad i okunnighet, fientlig mot fri forskning, föraktfull mot kvinnor och förtryckande mot barn”.

Det är ett sundhetstecken att denna oförståelse finns. Hitchens har i allt väsentligt rätt.

Det är först när ett samhälle befriar sig från den auktoritära vidskepelsens fanbärare som ett samhället kan utvecklas. I Sverige började befrielsen så smått på 1500-talet och den utvecklingen fortsatte sedan sakta men säkert men ända in på 1900-talet så
hålls det katekesförhör i Sverige.

Sverige torde vara ett av världens mest sekulariserade länder. Pga invandringen från u-länder där det motsatta tillståndet råder så kan vi se skillnaden mellan ett land utan religiösa tvångströjor sedan länge och folkgrupper som är så hjärntvättade att de inte kan eller vågar att frigöra sig från det religiösa förtrycket.

Sverige är ett högt utvecklat land, en majoritet av de som kommer hit kommer från länder där religionen är gällande politik, vilket nästan alltid betyder stagnerade samhällen där förtryck av olika slag råder.

Religion skall vara en högst personlig sak som också skall tillämpas diskret utan att störa icke religiösa.

Ett ”utövande” av religion på ett utåtagerande aggressivt sätt är helt främmande för Sverige och ska inte tillåtas. Det finns redan skrivning om detta i nuvarande religionslag men ingen tycks tillämpa det.

En religion som i sig har en aggressiv politisk ambition som har stark likhet med kommunismen skall inte tillåtas och ska inte tolereras i något sammanhang.

Den nuvarande religionslagstiftningen är gammal och behöver skrivas om och skärpas. Det nuvarande tillståndet i landet kunde inte förutses och därför måste en revidering och skärpning ske. Tex bör det klargöras att religiösa attribut av diverse slag inte ska tillåtas på allmän plats och i arbetslivet.

”Skrämmande oförståelse för religion” var rubriken. Det ska vi fortsätta med.

Det som är skrämmande är att det finns individer som är så insnöade i sin bubbla av vidskepelse att de kan skriva en artikel med den rubriken.