Socialdemokraterna – noll krismedvetande

19,september, 2

Tvingade av den för socialdemokrater alltid lika obehagliga verkligheten så har S inbjudit alla riksdagspartier utom SD till förhandlingar om den krigsliknande kriminaliteten som  M och S medvetet har skapat.

Skälet som Damberg anger för uteslutningen är att SD har fel ”värdegrund” och att deras problemanalys är ”grund”.

1.
Värdegrund

Ja det är helt rätt att SD har en starkt avvikande värdegrund än S.
Det som är så obehaglgt för S är att:

– SD ärbetar för svenkarna och Sverige till skillnad mot S.
– SD har inte deltagit i Bilderberggruppens hemliga konspirationsmöten till skillnad från Damberg, Löfvén och Magdalena Andersson.
– Det innebär att man inte medverkar i dess globala ljusskygga verksamhet  till skillnad mot Socialdemokraterna.

2.
”Grund” problemanalys

– Damberg påstår att situationen inte är enkel utan komplex.

Ja för demagoger och för folk med begränsad fattningsförmöga samt med svart mjöl i påsen, så blir det oerhört svårt.

Verkligheten är att grundproblemet är mycket enkelt vilket alla vet utom lögnens och konspirationens kreatur.

Problemet beror på:

– En invandring som är minst fyra gånger så stor som Sverige klarar av.
– En polismakt som har upphört att fungera. Dels pga medvetet sabotage (korv och kaffe) dels pga av inkompetent ledning.
– Politikers flathet inför fräcka krav från primitiva kulturer angående religion och andra primitiva vanor. Politikers självklara skyldighet att ställa krav på invandrare.
– Politikers mycket medvetna avsikt att förstöra den svenska folkgruppen med rasblandning med mindre önskvärda folk. (S,M,C,L,MP). Därav inga åtgärder att begrämsa inflödet. Folkrättsbrott, brott mot mänsklig- heten, folkmord är aktuella åtalsbegrepp.

-Socialdemohraternas medvetna sabotage av skolan vilket medför att
ett stort anral elever varje år lämnar skolan  utan varken teoretisk eller praktisk utbildning. Vilket  grundar för ingång i krlminell verksamhet.

– Socialdemokraternas avtal med FN om att anta Global Compact för migration som i praktiken innebär öppna gränser och mängder med rättigheter för immigranter. Regeringen försökte smyga igenom detta utan att diskutera det i riksdagen. En konspiration eftersom man visste att
folket inte ville ha avtalet.

Socialdemokraterna vill inte höra talas om att begränsa invandringen dels pga det ingångna skurkavtalet med FN, dels för att judarna i regeringen anser att vi gjorde inte tillräckligt för judarna under kriget, en typisk oförskämd judisk lögn.

Det enda som är sant i Dambergs framställning torde vara att S och SD har olika värdegrund.

SDs variant är positiv för senskarna och Sverige, S variant är en destruktiv plan för att göra Sverige till en globalistisk allmänning dit vem som helst kan flytta och där makten över landet fråntas svenskarna och ges till judiska oligarker. Detta föregås av en kriminell rasblandning för att förhindra nationell sammanhållning,

Annonser

Välkommen till verkligheten syltryggar

19,september, 1

”Välkommen till verkligheten ” sade Kristersson stöddigt när han var på väg in till Bilderbergarnas hemliga konspirationsmöte i Schweiz.

Han menade sannolikt: Välkommen till oligarkernas planering för den globala fascistdiktaturen. ”Vi vill vara en del av globalismen” sade juden Forsell (m) i TV. Det vill de övriga judiska quislingpartierna också.

Det gäller bara att utföra en del städarbete först. Som tex att utrota de nationella befolkningarna, endera genom rasblandning eller med islamisering. De svenska  skurkpartierna har beslutat sig för att använda bägge metoderna för effektivitetens skull. Ungefär som när man utrotar ”skräpfisk” i insjöar innan de planterar in ”ädelfisk”. I fiskfallet så kanske man kan kalla det uppgradering vilket inte är fallet med globalisternas attack på fria folk och nationer.

KALERGIs plan del 2 är styrdokumentet. För den korrupta EU-kommissionen och det korrupta FN.

För de korrupta  skurkpartierna i riksdagen. Bilderbergpacket.

Steg 2 är att avskaffa självständiga nationer. Då har de ökända oligarkerna i USA nått sitt mål: En global judisk fascistdiktatur.

Med FN och EU som som verkställare.

Så vad medför denna quislingverksamhet riktad mot svenska folket? Jo sent omsider så uppstår en motreaktion även om de tröga svenskarna reagerar långsamt. En mycket naturlig och korrekt reaktion på attackerna på det svenska folket.

Då börjar SÄPO yra om högerextremism och Vit Makt. Är det inte naturligt att vita har makten i ett land där vita utgör en stor majoritet. Ska kanske svarta ha makten i Sverige?

Ja enligt quisligpartiet Moderaterna så ska utlänningar styra Sverige. Det uttryckte problemet Reinfeldt i TV4. Ingen som helst reaktion någonstans. Vilket visar vilket sjukt samhälle mediejudarna
lyckats skapa i Sverige.

En koll i Wikipedia ger att begreppet Vit Makt skapades i USA som en reaktion på de svartas demonstrationer för Black Power. De krävde inte bara mer makt utan även att det skulle bildas en svart delstat i USA. En utmärkt ide faktiskt. Det skulle bespara USA mängder med problem.

Det är inte särskilt konstigt att det blev en vit motreaktion på de svartas ganska aggressiva demonstrationer på 70-80-talet.

Sedan har de ynkryggar som tyvärr fått makten försökt göra Vit Makt till något riktigt fult kriminellt.

Det är MYCKET naturligt att försvara sin egen etniska kategori och tillhörande land mot invasiva folkgrupper som ofta har ett aggressiv attityd. När dessutom dessa grupper är starkt misstänkta för omfattande och grov kriminalitet (mycket diplomatiskt uttryckt) då är det mycket naturligt att det sker en välmotiverad motreaktion.

 190827 avrättades en kvinna på öppen gata i Malmö. Det är naturligt i dagens Sverige. Ett eller flera mord/mordförsök eller våldtäkter per dag har blivit normalt. Samma dag så sköts en man i Eskilstuna. Han överlevde men med allvarliga skador.

Den ”svenska” skurkregeringen vill ha det så. Man vill utrota svenskarna som grupp och göra landet till en allmänning för hela världen.  Man vidtar  inte några effektiva åtgärder mot kriminaliteten. Det andra beviset på att man vill utrota svenskarna och skapa kaos är att man lyfter inte ett finger för att kraftigt minska invandringen,som till minst 90% utgör orsaken till problemen. Tvärtom så agerar man för att starkt öka invandringen av individer där en stor del saknar förutsättningar att fungera i Sverige.

En bättre bekräftelse på att man vill sabotera och förstöra Sverige får man leta efter.

Detta är helt i övernsstämmelse med FN:s Global Compact där i praktiken öppna gränser och fri invandring föreslås. Den ”svenska”  skurkregeringen har förbundit sig att genomföra detta.

Samma skurkregering har också förbundit sig att inskränka yttrandefriheten och vidta repressiva åtgärder mot de som kritiserar dessa åtaganden.

En regering med rent mjöl i påsen (alltså inte den sittande) skulle
vidta följande åtgärder:

1.
Stoppa all asyl- och anhörighetsinvandring i minst 5 år. (räcker troligen inte)

2.
Stoppa fri arbetskraftsinvandring

3.
Inför undantagstillstånd.

4.
Införa dödsstraff för de aktuella kategorierna

5.
Avskaffa migrationsdomstolarna.

6.
Avskaffa regeln att en asylant som är kvar illegalt i Sverige efter avslag kan söka asyl på nytt efter 4 år. Lagen uppmuntrar asylanter att gömma sig. Dvs att begå en kriminell handling.

7.
Avskaffa hela utlänningslagen och skriv om den.

8.
Bygg interneringsläger för de kriminella kategorierna och förvara dem där tills de begär att få lämna landet.

9.
Revidera den totalt degenererade brottsbalken. Den skrevs på 70-talet och är per automatik fullständigt fel i dagens samhälle. Borde ha gjorts för 20 år sedan. Politikerna har lappat och lagat och gjort den ännu sämre. Men bättre för kriminella. Åtalseftergift, straffrabatt, ungdomsrabatt, frigivning i förtid mm. Det är politiker utan ryggrad och stora sympatier för kriminella som är ansvariga.

10.
Sparka alla tjänstemän på skolverket och tillsätt individer som jobbar för skolan, eleverna och Sverige. Inte tvärtom som nu.

11.
Sparka ledningen för skolinspektionen som inte förstått sin uppgift.

12.
Sparka ledningen för polisen och gör slut på kärringmetoderna med korv och kaffe. Invandrarna hånskrattar. De förväntar sig att polisen uppträder som poliser och inte som blötdjur.

13.
Ge polisen stora befogenheter att göra ID-kontroller på utlänningar och att göra eftersök på illegaler på arbetsplatser och i bostäder.

14.
Dra in alla sociala rättigheter som illegaler har.

15.
Utdela inga medborgarskap de närmaste 10 åren.

16.
Dra in medborgarskap och UT för invandrare som begår brott.
samt utvisa på livstid.

17.
Dra in medborgarskap  och UT för asylanter som åker tillbaka till sin hemländer på semester så fort de fått uppehållstillstånd.
Utvisa dem eftersom de visat att de bluffat.

18.
Utdelat medborgarskap skall var villkorliga i 10 år. Efter 10 år
utan kriminell belstning kan meborgarskap medges.

19.
Alla uppehållstillstånd skall vara tillfälliga.

20.
Asylanter som  som inte kan försörja sig pga bristfällig utbildning ska utvisas till sitt hemland.(De som redan fått PUT)

21.
Gällande direktiv till Migrationsverket ska avskaffas. Där står lätt maskerat ”ta in så många som möjligt”. Under normala förhållanden ska högst 2000/år få tillfälligt uppehållstillstånd.

22.
Sverige ska inte ha någon skyldighet att behandla asylansökningar från andra kontinenter. Endast från  sökande i EU.

23.
Avskaffa skyldigheter för kommuner att ge asylanter bostad.

24.
Säg upp avtalet med  FN att följa Global Compact.


Den obegripliga antisemitismen

19,augusti, 31

Kategori: Möjligen ett visst inslag av satir

Nyligen gjorde Israel, dvs judarna, anfall mot tre grannländer inom ett dygn. Oprovocerat.

Libanon,Syrien och Irak.

Vaaaaad kan det bero på att antisemitismen ökar???? Det verkar ju helt obegripligt eller hur??

Är man helig så är det ju självklart att man ska få angripa vem som helst utan särskild anledning??

Vaaad kan det bero på att araberna i Malmö inte tycker om judarna? De borde ju krama judarna och säga ” Tack ska ni ha för senaste anfallet”

Det är ju heeelt obegripligt för khazarerna i riksdagen.

 


Danmark ett föredöme i Norden

19,mars, 6

Politikerna i Danmark som i många avseenden står skyhögt över svenska dito har fattat ett beslut som har varit det rätta för länge sedan. Men även i Danmark har missförhållandena utvecklats så långt att man tvingas se verkligheten i vitögat och tvingats  till ett beslut som bara är sunt förnuft och verklighetsanpassning för de som har rent mjöl i påsen.

I stället för omöjlig integration av invandrare så skall de skickas hem. Dessutom skall gälla att uppehåll för flyktingar är tillfälliga vilket kommer att vara regel.

Självklara regler för de som vill skapa ett hållbart flyktingsystem. Där kom det – hållbart – för en gångs skull i ett begripligt samman- hang.

Integration, det förutsätter ju att de har fått permanent uppe- hållstillstånd (PUT). Man behöver inte lägga resurser på dem som  inom en nära framtid ändå skall resa tillbaka till sina länder.

Eftersom PUT, när det är frågan om folkvandring och inte någon handfull individer är uteslutet, så är det bara elementära basfunktioner för sk flyktingar som behöver anskaffas. Enkla baracker som bostäder tex. Man behöver självfallet inte bygga vanliga bostäder för miljarder för flyktingar som snart skall flytta hem igen.

Eftersom lågutbildade individer från primitiva u-länder inte passar in i högutvecklade länder i Norden i något avseende så är det dårskap att ge dem PUT och kasta bort miljarder på ”integration”.

Sedan finns det andra aspekter på denna kategori som tex religion som gör dem mindre anpassningsbara och omöjliga i utvecklade länder.

Följaktligen ska denna kategori utvisas så fort det är möjligt.

Sverige har fattat beslut om att ta emot 5000 ”kvotflyktingar” per år. De flesta från Afrika och Mellanöstern. Dessa skall få PUT.

För att dölja detta så kallar EU-demagogerna det för ”Vidare- bosättning”. Vad motiverar detta system?? Absolut ingenting! Vad är det för slags ”flyktingar” från Afrika? Råder det omfattande krig i Afrika?? Nej bortsett från enstaka konflikter här och där. Det motiverar inte permanent flytt till EU!

På vilket sätt hjälper vi Afrika med detta falska och omotiverade system där en mikroskopisk del  av befolkningen flyttas till ett i-land?

Självklrt inte alls. Däremot så skadas i-länderna på olika sätt inte minst ekonomislkt eftersom dessa ”flyktingar” hamnar i en miljö där de saknar förutsättningar att försörja sig.

Afrika är en kontinent, inte ett land som troligen en del tror. De som gått i sosse/flumskolan. Afrika består av ett femtiotal länder. Det självklara är att måste man fly så gör man det till ett grannland. Eller annat land i Afrika. Afrika måste lösa sina egna interna problem. De har ingen rätt att exportera sina problem till i-världen. I-världen har ingen skyldighet att ta över deras självförvållade problem. Det gäller även för andra kontinenter tex Asien.

Afrika har fått ett sanslöst antal miljarder i bistånd under årens lopp men nästan utan effekt. Jo på senaste åren har det börja sakta röra på sig men oj vad sent. Var har alla miljarder tagit vägen? Det finns afrikanska politiker som anser att biståndet är till skada eftersom det blockerar egna initiativ när man i stället kan leva på bidrag. AU, Afrikanska Unionen, en motsvarighet till EU, är till för att lösa interna problem i Afrika. Inte att skicka dem till EU.

Samtidigt som den korrupta ”svenska” regeringen mycket medvetet låter migranter välla in i landet så har man alltså bestämt att vi ytterligare skall ta emot 5000 hopplösa fall från u-länder. Som får PUT.

Det kan bara vara individer defekta eller kriminella hjärnor som tagit detta beslut. Eller så är det baserat på medvetet rasistiska skäl.

Systemet med kvotflyktingar måste omedelbart avskaffas. Det finns ingen som helst motivering till detta utom för de rasistsvin som vill utnyttja systemet för rasblandning. (Kalergiplanen del 2).

De som vill ha detta system åker sannolikt gärna till Israel på semester.


Vi som är djur…..

18,december, 10

Måste informera om att de flesta av oss är djur. Nej det kommer inte från någon simpel stupidfeminist, det kommer  från de som minsann vet. Dessutom ska FN ersättas med något annat som är effektivare. För vissa.

Om djuren


Dalai Lama säger det självklara

18,september, 14

Dalai Lama är på turné i Europa. Han har bla sagt att ”Europa tillhör européerna”.

En självklarhet för de som har rent mjöl i påsen. Lika självklart som att Sverige skall tillhöra svenskarna.

”Tyskland får inte bli ett arabland” lär han ha sagt. Det bör inte heller Sverige bli även om den nuvarande regeringen har en helt motsatt åsikt.

Han tycker att ”flyktingar” och migranter skall åka hem efter att de förkovrat sig i Europa. Helt korrekt. De judiska tidningarna DN, GP och UNT tog bort artikeln och ersatte den med annat som DL sagt.

Judarna tycker alltså INTE att Europa skall tillhöra européerna. Det tycker sannolikt inte centerpartiet heller. Helt klart inte moderaterna.


Lööfs utbrott

18,september, 11

”Du är besatt av nationen och svenskheten……”

Det obalanserade utfallet mot Åkesson i TV-debatten av Annie Lööf.

Detta efter att han sagt en sanning i problemen med integrationen”

”…de passar inte in i Sverige…” sade Åkesson. Korrekt. Av olika skäl. En del vill inte ens att passa in. De kräver att få leva som de gjort i sina hemländer. Inom en bubbla av en  medeltida religion som är helt inkompatibel med det svenska samhället.

Ingen skall tro att Lööf förstår detta i den nyliberala naiva Ayn Rand-bubbla där hon vill vara kvar.

Att inte Lööf är intresserad av svenskarna och den svenska nationen eller svensk kultur det råder det ingen tvekan om.

De som bestämmer Centerns politik, Lööf och Federley, bör lämpligen för sista gången ta några kronor i partiets partikassa och köpa enkel biljett så de kommer hem. Till Israel. De kommer inte att ha några problem med att integrera sig. De kommer att passa in. Eller så blir det problem eftersom Israel kräver assimilering , inte integration.

Annars så är vi rätt många som kan skramla i hop till biljetterna.

Från Wikipedia:

”Sveriges integrationspolitik
Sedan år 1975 bedriver Sverige en politik som baserad på integration och har inslag av multikulturalism i praktiken.[1][2] I Sverige innebär detta bland annat ett uttalat övergripande mål att invandrare ska kunna behålla sin kulturella särart och sitt hemspråk snarare än tvingas till till exempel en språklig anpassning för att kunna ta del av det svenska samhällslivet. Av denna anledning har invandrare med annat modersmål än svenska rätt till bland annat gratis tolk/översättning i kontakt med svenska myndigheter [3] och gratis hemspråksundervisning för alla och barn med annat modersmål än svenska. Liksom till övriga invånare ges även offentligt stöd till etniskt, religiöst, kulturellt eller språkligt enhetliga organisationer.[4][5][6] ”