Politikerna jublar? – skolan ner i källaren

15,maj, 26

Skolverket har sent omsider upptäckt att det råder en katastrofal brist på lärare.

Uttalande av skolverkets chef:

Från SR:

”Skolverkets generaldirektör Anna Ekström beskriver lärarbristen  så här:
– Den är akut eftersom det är så många barn som får unde- visning av lärare som inte är utbildade i det ämne som de undervisar i. Men det är också vanligt att läraren  inte har  utbildning alls. säger Ekström”

Det här är ju bara vad politikerna har velat ha. Kunskaper är ju inte så viktigt. Det som är viktigt är att ungarna har kul och mår bra. Så har det hetat från 70-talet  och 30 år  framåt.  När det går fel i PISA-testet: ” Men de kan vara bra på sådant som inte mäts i testet, social kompetens och så…”

Något större intresse för att lösa problemen visar inte denna regering lika lite som den förra.

Att medvetet sabotera skolan som svenska politiker gjort i 40 år är ett allvarligt angrepp på nationen som kan jämställas med terrorism.

Sådant skall rubriceras som ett brott mot nationen och bör leda till åtal och minst 20 år bakom galler.

 

 


Flumpedagoger utan kunskaper

15,maj, 17

I DN skriver fyra professorer i pedagogik om PISA-resultaten och filosoferar om dessa kan utnyttjas till en förbättring.

De tycker att man skall tillsätta en kommission som åker till de länder som lyckats bäst och noterar vilka av deras metoder som ger ett bättre resultat än de i Sverige.

De behöver inte åka långt. Det räcker att åka över Bottenviken.

För en tid sedan så skrev en forskare om den finska skolan i SVD. Rubriken var: ”Sverige har missförstått den finska skolan” ungefär. Verkade underligt då det är välkänt att Finland presterar betydligt bättre resultat.

Efter att ha läst artikeln så klarnar det dock vad han menade.

Missförståndet består i att svenska politiker tycks tro att den finländska skolan är byggd med relativt färska politiska beslut som skiljer sig från motsvarande svenska och därför så går det bättre i Finland.

Så är det inte. Förklaringen kan hämtas i den finska historien och utvecklingen i landet.

Man kan säga så här: Finland hakade inte på den vänstervridna och ”progressiva” skolan i början av 70-talet. Det gjorde däremot den svenska skolan. Vänstervridningen förstärktes ytterligare i början av 90-talet med läroplan 94. Samtidigt infördes kommunaliseringen.

Det sammantagna resultatet av detta vet vi, närmast katastrof.

Man kan se det så här: Finland och Sverige  har kört två olika skolsystem parallellt under 40 år. Finland har behållit den gamla skolan som bevisligen fungerar. Sverige ha kört den ”moderna” vänstervridna skolan med känt resultat.

Facit finns färdigt, bara att avläsa. Den gamla finska modellen fungerar, den svenska fungerar inte.

De kritiserar Björklund för att vilja ha ett förstatligande av skolan  utan att han förklarar hur detta skulle förbättra läget.

Det kan jag förklara. Genom att staten tar över finansiering av lärarlöner och läromedel så händer: Kommunerna kan inte använda skolan som budgetregulator. Det innebär att det uppstår lugnare arbetssituation i skolan, eleverna får användbara och aktuella läromedel till skillnad från i dag då de endera har gamla trasiga böcker eller inga böcker alls, de tilldelas stenciler på aktuellt ämne.  Kommunerna kan inte  manipulera de lokala skolsystem med åtföljande oro som följd. Det innebär sammantaget en stabilitet  och ökad arbetsro.

Kraven på lärarstudenter måste öka. En självklarhet då det inte ställs några krav alls för närvarande. Den nuvarande regeringen vill inte ens ställa dessa krav omedelbart, de vill vänta på en utredning i nästan tre år!!! Precis som om det inte  finns akuta kvalitetsproblem idag!!!

Förstå hur undervisning leder till lärande…

”Flera internationella studier visar att lärarens kompetens och skicklighet är avgörande för vad eleverna lär sig i skolan. Det som blir en alldeles specifik förutsättning för lärandet i skolan är att lärarna måste veta hur eleverna gör då de lär sig”

Professorerna kommer till den för dem sensationella slutsatsen att lärarnas kompetens är starkt bidragande till goda resultat i skolan. De hänvisar till internationella studier.  Det säger en del om den nedbrytning och degeneration som skolmarxisternas genomfört i den svenska skolan.  Det är en självklarhet att bra lärare är avgörande för resultatet. I den svenska skolan har lärarnas frånvaro som lärare  enligt Lpo94 medfört att det tydligen måste  forskas om vilken roll läraren har.

”Lärarna måste få veta hur eleverna gör då de lär sig…” skriver de lärde (?)

Dessa vuxna individer som åtminstone på pappret har en avsevärd tid i skolbänken bakom sig och har uppnått  höga akademiska titlar, har alltså ingen aning om hur det går till för att lära sig nya saker, inga som helst egna erfarenheter??

Man blir rätt frågande inför dessa egendomliga utsagor.

Är det inte lärare och ”pedagoger” som skall lära eleverna en metodik för inlärning?
Att yngre elever inte har någon utstuderad teknik för inlärning det är naturligt. Det är en viktig del av inlärningsprocessen som bör delges eleverna på ett tidigt stadium.

Förstår inte professorerna det??

Det som stått klart länge är att den marxistiska flumskolan inte fungerar. Om jag inte minns fel så är det ca 80000 ungdomar arbetslösa, de söker inte arbete, de studerar inte.

Det är de som slagits ut av den röda flumskolan och inte har några godkända betyg från någon utbildning. De har fått sina liv förstörda pga politikers och skolmarxisters experiment med dem och med skolan. Detta är priset för  politikernas  misslyckade experiment med ungdomar som försökskaniner.

De ansvariga bör åtalas för brott mot nationen.

Vad den finska skolan visar är att den gamla skolan fungerar. Den lärarledda och ”auktoritära” skolan.

Undervisningen måste vara lärarledd, speciellt för yngre elever. Den måste också vara ”auktoritär” , dvs läraren skall ha kontrollen i skolsalen, vara ledaren som inte tolererar störande beteende i olika avseenden. Inget av detta har uppfyllts i flumskolan. Därför har skolan spårat ur.

Den självklara slutsatsen är att skolan skall återgå till den gamla modellen i väsentliga avseenden.

Dessa sk professorer tycker att man skall undersöka varför skolan fungerar i vissa länder.Dessa länder är Finland,Korea,och Kina. Det behövs inga nya studier, det är redan bekant hur det fungerar i dessa länder.

De kallar sig pedagoger men tycks inte ha elementära kunskaper om hur inlärning går till. Det kallas inkompetens.

När jag läste artikeln så tyckte jag att i början så hade de rätt inriktning. Dock, ju längre jag läste ju sämre blev intrycket.

Nya kommissioner och utredningar om sådant som redan är känt. Deras syfte är tydligen få ansvara för nya onödiga projekt, troligen för att fördröja konkreta åtgärder som styr in skolan på rätt spår.

Artikel – DN


Calmfors – fördubbla försvarstillägget

15,maj, 14

Lars Calmfors skriver i DN och kritiserar starkt det mesiga försvarsbeslut som nyligen fattats.

Han tycker att ett dubbelt så stort anslag som nu beslutats som tillägg vore lämpligt.

Han anser dessutom att om det behövs så måste skatter höjas för att finansiera detta.

Det mesta helt rätt utom skatterna. Vi har ett sanslöst högt bistånd som nu ligger på runt 40 miljarder, ca 4,5% av statsbudgeten. Detta pga att anslaget är kopplat till 1% av BNP. BNP är ett bedrägligt begrepp som kan ge helt felaktiga resultat om det används fel som i detta fall. Anslaget är så högt att man vet inte var man skall göra av  pengarna. Av detta skäl så har några miljarder använts till migrationens kostnader.

Tio miljarder kan utan vidare tas till försvaret. Biståndet kommer ändå att vara mer än 20 miljarder vilket även det är för högt, pengar som kan användas inom landet eftersom det är skattebetalarnas pengar. En annan finansieringskälla är att skära ner på kostnaderna för ”flyktingar”, speciellt eftersom minst 80% av dem inte är flyktingar utan ekonomiska migranter.

Där finns nästan obegränsat med pengar att omdisponera. Det svenska försvaret har självklart prioritet före bluffmakare från Afrika.

”Bristande historisk medvetenhet” tycker han är en bidragande orsak till det defekta försvarsbeslutet.

Jo det kan man lugnt säga. Håkan Juholts sluga filosofi att vi har ett tiotal år på oss att bygga upp försvaret på innan Ryssland blir farliga, den gäller än. ”Vi får väl rusta upp  om……”, detta tänkande på byfånenivå är en realitet bland svenska politiker.

Försvarsbeslutet 1925 som innebar att vi inte hade något försvar 1939 när kriget började det är ointressant för det inkompetenta klientel som av någon anledning har tagit sig in i riksdagen.

Men de är duktiga på att ”tykka synn” om fattiga i tjottahejti och hävda vårt absoluta ansvar för dem.  Deras hjärnor förstår inte bättre.

”Det hade behövts ledare med mer statsmannaegenskaper för att hålla uppe försvarsutgifterna. Det saknades i både socialdemokratiska och borgerliga regeringar…..”

Jo förvisso. En ledare som sätter Sveriges intressen först i stället för ljusskygga prioriteringar, det har vi inte sett på länge.

Det råder en kvalitetsbrist bland svenska politiker. Fel sorts individer görs till partiledare vilket medför en degeneration av den förda politiken.

Ganska nyligen hörde jag tex att vid diskussionen om försvarsanslagen så hade centerpartiet och  moderaterna som initialt bud att det inte skulle bli några höjningar alls över socialdemokraternas bud. Vad har dessa två partier för ledare: Jo två kvinnor. Att kvinnor inte begriper något av militär verksamhet det är välkänt, nu en ny bekräftelse.

”Det svenska försvarets nedmontering är så anmärkningsvärd att en kommission borde tillsättas för att analysera hur det kunde ske. Målet borde vara dels att i efterhand utkräva politiskt ansvar, dels att lära inför framtiden

Helt rätt. De huvudansvariga är Göran Persson, Maud Olofsson, Fredrik Reinfeldt. Med övriga partiledare som påhejare.

Utkräva politiskt ansvar, det förutsätter att en sådan utredning tillsätts snabbt. Nu har de flesta lämnat politiken.

Det måste utformas skarpare. Nämligen juridiskt ansvar.

Någon påstod att politikerna infört i grundlagen att de inte kan göras ansvariga för sina politiska beslut för att skydda sig själva. Det är troligen sant. Är det så så måste det till en förändring eller tillägg. Att utkräva juridiskt ansvar för normala politiska beslut som inte blev någon fullträff, det är det väl ingen som vill, MEN det kanske är nödvändigt att göra ett tillägg i brottsbalken som kan benämnas ”Brott mot nationen”.

Att lägga ned försvaret så att Sverige står försvarslöst det är ett sådant brott.

Att bakom ryggen på svenska folket sluta avtal med främmande makt att de skall få stationera trupp och försvarsmateriel som skall kunna mobiliseras vid ”kris” även inom landet det är ett sådant brott.

Att i decennier stå och titta på när skolan och dess resultat rasar, dessutom med medvetande om orsaken, det är ett sådant brott .

Att låta rättssystemet förfalla så att rimliga krav på säkerhet för medborgare inte uppfylls det är ett sådant brott.

Att låta sjukvården förfalla så att akutvård och sjukhusvård inte fungerar det är ett sådant brott.

Att utplåna den nationella befolkningens karaktär och kultur genom falska motiv som asylinvandring, anhörighetsinvandring, humanitära skäl samt därmed orsaka kollaps i välfärdssystemen samt orsaka avancerade sociala problem, det är ett sådant brott.

Att spendera abnorma belopp av den svenska statsbudgeten på internationellt bistånd med det omotiverade skälet att Sverige skall vara ”en humanitär stormakt” samtidigt som det finns akuta behov inom Sverige det är ett sådant brott.

Straffsatserna bör ligga inom intervallet 10 – 30 år.

Sabotaget av försvaret bör rendera minst 20 år i fängelse.

Artikel – Calmfors


Moderat bondfångeri a la Kiviks marknad

15,maj, 9

Moderaterna har presenterat en fint som går ut på att ge intryck av att skärpa asylpolitiken.

Från början endast tillfälligt uppehållstillstånd (TUT). Som kan övergå till permanent uppehållstillstånd (PUT) på vissa villkor.

Uppfylls inte villkoren så skall asylanten teoretiskt lämna landet eller utvisas med tvång.

TV4 gjorde en intervju med Kinberg om detta på torsdags eftermiddag. Reportern gjorde minst två frågor om vad som skulle hända om inte villkoren var uppfyllda.

Hon fick inget svar. Kinberg svarade på något annat, som en programmerad papegoja, samma fega undvikande svar. Samma metod använde hon när SVT intervjuade henne i serien med partiledarna.

Kinberg ville inte överhuvudtaget nämna att asylanterna kunde utvisas, det var uppenbart att det var inget som hon  räknade med, det skulle vara något oerhört, ett bakslag för den rasistiska sverigefientliga politik allianspartierna fört. Egentligen ville hon säga: ”Då hoppas jag att de stannar illegalt i Sverige….. den metoden har vi moderater stött i flera år ”

Hon gjorde ett extremt dåligt intryck vid intervjun, precis som vid SVT-intervjun.

Hon är en belastning för partiet precis som Lööf är för centerpartiet.

Från moderaternas webbsida:
” Öppenhet och invandring berikar och stärker Sverige. Vi ska fortsatt ta ansvar för att erbjuda människor skydd i tider av en hård och intolerant omvärld.”

En orgie i dumhet och falskhet som man kan förvänta sig från en kvinna som partiledare.

Med de angivna villkoren så kommer knappast någon att tvingas lämna Sverige.

En medveten bluff för att kritiker skall sänka volymen.

Det är detta som kallas symbolpolitik. Som vanligen är det samma som bluffpolitik.

 


Sverige vill göra ”antisvenskism” till ett internationellt brott

15,maj, 9

Nedanstående är en lätt modifierad text från originalet på nationell.nu

”Sverige har påbörjat en internationell konvention som skall göra ”antisvenskism” (kritik mot svenskar) till ett internationellt brott.  På detta sätt skulle antisvenskism bli åtalbart över hela världen.

Sverige skulle tex kunna  gripa ”antisvenskister” i andra länder och åtala dem i Sverige. Precis som judarna gjorde med Adolf Eichmann och som dömdes till döden.

Projeketet leds av en svensk jurist.

– Alla fördömer antisvenskismen, men de gör inte tillräckligt för att bekämpa den på ett internationellt juridiskt plan säger han, och fortsätter:

– Å andra sidan, internationella domstolar som  inviterar folk från hela världen för att ställa dem till svars för diverse kriminella handlingar. Vi anser att detta är exakt det rätta stället att arbeta målmedvetet och  bestämt mot antisvenskism.”

Slut artikel.

Å andra sidan är den svenska varianten  inte omotiverad pga den utpräglade antisvenskismen hos de judiska riksdagspartierna. Åtal har länge varit motiverat.

Originalartikel


Medias krokodiltårar

15,maj, 4

I AB så gråter Anders Lindberg över att journalister och politiker blir utsatta för hot i olika former, det mesta via internet.

Självklart gör han ingen analys av orsaken till detta. Allting har en orsak, även antisemitismen trots judarnas frenetiska försök att mörka detta.

Det är också SD som är skulden till det mesta enligt Lindberg.

Nå vilka möjligheter finns för människor som är missnöjda med politik och journalister att få fram sina synpunkter??

Svaret är: Inga alls. Det är i stor utsträckning pga detta som SD växt fram.

I ett land som Sverige där en röd journalistkår uppträder som ett politiskt kollektiv med målsättning om att uppfostra folket så att de tänker rätt, som i Sovjetunionen, samt att censurera och förhindra att avvikande åsikter förs fram, där uppstår det förr eller senare en motreaktion.

En motreaktion kallas SD, en annan den alternativa nätpressen som är en reaktion på den förljugna likriktade  PK-journalistiken.

Det är tråkigt när hot och eventuella våldsaktioner uppstår. Dock har allt en orsak och det som journalistkåren nu gråter över är mycket en självförvållad situation.

Egentligen en principiellt  sund reaktion på den bristande mångfalden inom politik och media.


Tiggeriet – oj vad svårt för de liberala slemryggarna

15,maj, 1

De sk moderaterna har gjort ett oerhört modigt utspel. Att förbjuda organiserat tiggeri.

Observera: Bara organiserat tiggeri. Varför denna korkade begränsning?? Varför inte förbjuda allt tiggeri av utlänningar?

Ja det är uppenbart, SD har redan den åsikten, man får absolut inte ha samma åsikt som SD!!

Vilka jävla kräk!  Förmodligen på order från slampan.

Det torde bara vara en mindre del av tiggeriet som är organiserat. Dels så går det att komma åt detta med befintlig lagstiftning, dels så är det troligen svårt att bevisa.

50% av befolkningen vill att tiggeriet skall förbjudas.

Den självklara åtgärden är att förbjuda allt tiggeri av utlänningar.  Rumänska politiker vill att vi förbjuder tiggeriet!

I stället så förs en diskussion i detta egendomliga snedseglande land om hur vi skall kunna bistå tiggeriet med stöd för bostäder, bidrag mm.

Tiggarna i öststaterna får klart för sig att Sverige är ett paradis där man får politiskt stöd för sin verksamhet. Vilket medför att allt fler söker sig hit med åtföljande ökade problem som alltmer blir av sanitär karaktär.

Pga Sveriges odugliga rygglösa politiker.