Aftonbladets queera

08,mars, 29

Aftonbladets svaga nummer på ledarsidan har bestämt sig för att komma ut. Får man väl tolka det som. Hon bekänner sitt queer-hjärta.

Enligt sajten tyda.se:

Queer:

– Knäpp
– Homosexuell
– Underlig
– Besynnerlig

Den som försökt att läsa hennes små krönikor torde för länge sedan kommit till samma slutsats.


Äntligen väck med IV

08,mars, 28

Bit efter bit av dårskapen i skolan bryts ned. Alla partier har understött eländet men vänstern har mest flåsivrigt försvarat stupiditeterna.

Inte ens då man upptäckte att elever i 9:an inte kunde läsa och skriva blev det någon reaktion.

Jag var bland de första som påpekade det självklara att kan man inte det mest elementära i slutet på grundskolan så beror det på att man inte fått lära sig detta i lågstadiet. Med reservation för eventuella dyslexifall.

Varför har inte dess elevers problem upptäckts långt tidigare? Jo inga betyg, flummiga ”omdömen” slappa lärare, slappa rektorer har bäddat för dessa personliga katastrofer. Ett betyg, siffra eller bokstav, hade direkt och tydligt avslöjat dessa elevers problem.

Det är självklart att problem som tillhör grundskolan skall klaras ut i grundskolan, inte i gymnasiet. Vänsterns enfaldiga och naiva inställning att alla skall flyttas upp, oavsett hur dåliga de är, har skapat stor skada för mängder av elever som i praktiken har fått sina liv förstörda.

En del av det infantila tänkandet är tydligen av typ: ”Kalle skall kunna säga att han har gått på gymnasiet” Sedan har man vidarefört dumheten till högskolan: ”Kalle skall kunna säga att han har gått på högskolan”.

– Har han lärt sig något då?

– Nä.

– Varför det då?

– Det var för svårt.

Ointressant för vänstern. Kalle SKA gå på högskolan.

Det är den gamla vanliga vänstersjukdomen: Att inte vilja veta av verkligheten.

SVD

DN


Debatten om barnbidraget

08,mars, 27

 Tidigare inlägg i ämnet.

Efterskörden i den debatt som uppstått efter centerpartiets idé att inkomstpröva barnbidragen imponerar precis inte.

Diverse debattörer, politiker, tidningar och andra slår knut på sig själva för att hitta negativa aspekter på förslaget.

Tröskeleffekten, marginaleffekten”:
Genom att trappa ned barnbidraget linjärt i ett intervall tex mellan 300000 – 500000 så begränsas marginaleffekten kraftigt.

Stör arbetslinjen”:
Skrattretande. Redan besvarat.

Bör vara generell välfärd, bör få igen då man betalar skatt”:
Vad är välfärd? Att leva på andras bekostnad i hög utsträckning. I detta fall dessutom då man inte behöver stödet!! Detta resonemang gäller inte i andra skattesammanhang. Varför helt plötsligt här?

Om även överklassen får bidraget så ökar deras benägenhet att betala skatt”:
Ska man hånskratta högt? När blev folk tillfrågade om de vill betala skatt??

Stora administrativa kostnader:
Skitsnack. Förra årets inkomster från skattemyndigheten behövs. Sedan ett enkelt dataprogram som räknar ut rätt värde.

Blir ingen nettobesparing om man höjer för de som har det sämst”:
Jag har inte hört att höjning för de sämst ställda ingår i förslaget. Även om man gör det i viss utsträckning så blir inte kostnaden så stor. Dessutom så finansierar man denna reform utan yttre finansiering. Det är Borgs standardprincip som ofta ger korkade resultat. Här skulle det fungera.

De rika kommer att fiffla så att de ändå får bidraget”:
Ologiskt resonemang. Det fifflas i alla sammanhang, så detta är om det förekommer bara ett fall för polis och åklagare i vanlig ordning. Att höginkomsttagare som vet att de inte behöver bidraget skulle ta risken att bli åtalade den är liten.

Vad det handlar om är följande:

Vi vill behålla bidraget trots att vi inte behöver det. Vi vill fortsätta att sätta in pengarna på barnens fondkonto så att de har 150000:- när de är 20 år”

Ja varför skulle inte familjemaffian tycka det, folket med alla rättigheter och inga skyldigheter? Om man får 7 – 8000 i nettosubvention per barn/mån i barnomsorgen , varför kan man då inte få ytterligare en tusenlapp i present?

Jag pratar om de som helt klart inte behöver bidraget.

Jag skrev i ett tidigare inlägg att bidraget infördes som ett försörjningsstöd i slutet av 40-talet. Delvis sant men inte hela sanningen. Det egentliga skälet var att nativiteten var låg, man ville uppmuntra till fler barn. Barnbidraget var ett försök i den riktningen.

Man har samma problem i Ryssland idag där föräldrarna får en klumpsumma för varje barn.

Dagens Sverige: Är det aktuellt i dag att uppmuntra barnafödande? Om inte så är det kanske aktuellt att avskaffa barnbidraget som ett obligatoriskt bidrag.

SVD


Arbetskraft eller smygflyktingar?

08,mars, 27

Alliansen och miljöpartiet har tydligen enats om ett förslag till nya regler för arbetskraftsinvandring.

Deras argumentering på DN debatt är egendomlig och ologisk i långa stycken.

De talar om de stackars Afrikaner som riskerar livet för att komma till EU. Samt ett snyftande om att de vill ”söka sig en bättre framtid”.

Detta skall sättas mot kravet att en arbetsgivare skall ha erbjudit dem jobb redan innan de kommit till Sverige.

Hur går detta ihop?

Vilken arbetsgivare är intresserad av att anställa outbildade afrikaner? Möjligen städföretag. Är det brist i den branchen?? Det kanske är brist i vårdsektorn, men även där fordras utbildning.

De som kan utnyttja detta är företag som behöver högt utbildad arbetskraft, forskare och ingenjörer tex.

Man får en obehaglig känsla av att det ligger en hund begraven i detta. Är det ett sätt att kringgå asyllagstiftningen?

Sedan kan man ju fråga sig om företag skall ha rätt att jämt skumma gräddan på arbetsmarknaden. Bör man inte inventera möjligheten inom landet först? Bör inte företag tvingas att vidareutbilda sin egen personal i stället för att sparka och anställa yngre?

Nu kan man tydligen gå förbi arbetsförmedligen, så Alliansen vill inte göra den prövningen och man vill inte ställa några krav på företagen som man kan förvänta sig av en moderatregering.

DN


Klass 9A 080325

08,mars, 26

Jag hade tänkt att skriva kommentarer efter varje program men det kanske blir svårt nu när verksamheten börjar stabiliseras.

Intrycket som alltmer befästs är att lärarna har, efter en tuff inledning, fått en fast grepp om situationen och det uppskattas uppenbarligen av eleverna.

Det handlar helt enkelt om ledarskap. Ett begrepp som sosseskolan sannolikt anser lika reaktionärt som ”katederundervising”. Annat flum från LPo94 är elevdemokrati och egenplanering av studierna. Lärarlösa lektioner har också tydligen blivit en normal företeelse även om det inte direkt står i läroplanen.

Tillsammans har dessa ”progressiva” grepp gett skolledare intrycket att de inte får utöva något tydligt ledarskap utan allt skall var ”demokratiskt ” med mängder av möten, modell 70-talsvänsterns stormötesdemokrati.

Resultatet har blivit ett otydligt ledarskap som troligen har skapat en osäkerhet hos eleverna. Dessutom mängder med onödig byråkrati som tar kraft från huvuduppgiften.

Det är ett misstag att tro att 15-16-åringar i genomsnitt är så mogna och stabila att de kan själva kompensera bristerna i skolmiljön. De bästa kan det, kanske med hjäp hemifrån, de sämre kan det inte. Det är sannolikt en stor del av förklaringen till att en stor minoritet hamnar i IV-programmet.

En bidragande skäl är att de inte getts något val av sossarna, en stor del som hamnar på IV-programmet skulle direkt slussats in på någon praktiskt inriktad yrkesutbildning med lägre teoretiska krav. En stor del av dessa saknar förutsättningar för reguljära högskolestudier.

Länk till senare inlägg. 


Ormar och psykfall

08,mars, 26

SVD
En svagsint person i Gävle har 47 ormar i lägenheten varav 20 giftiga. Detta ansågs olämpligt. Ärendet gick till miljödomstolen som är Nacka Tingsrätt.

Utlåtande från domstolen:

Inget tyder på att människor i allmänhet känner psykiskt obehag av att bo grannar med ormarna”.

Man undrar vad för slags människor som sitter i denna tingsrätt. Det måste väl bli många mycket konstiga domslut från denna domstol?

Domstolen anser att säkerheten är tillräcklig under förutsättning att ytterdörren är stängd!!

Man tar sig för pannan.

SVD gjorde en läsarenkät. Drygt 70% ansåg det olämpligt att ha ormar i lägenhet.

I denna domstol så har tydligen en osannolik samling varg- och ormkramare samt miljömuppar koncentrerats. I praktiken är det nämdemännen som avgör domslutet så juristerna får väl skylla på dem.

Hur är man funtad när man har 47 ormar i en lägnhet?? Det handlar uppenbarligen om en individ som sannolikt skulle behöva få en diagnos på psyken och hjälp.

Det behövs självklart en lagstiftning som förbjuder privatpersoner att ha ormar i lägenheter.


Uppdatering av barnbidraget behövs

08,mars, 25

I DN kommenteras förslaget från Centern att inkomstpröva barnbidraget.

Det är på tiden. Kostnaden för barnbidraget ligger på dygt 20 miljarder kronor/år. Jag bedömer att närmare 10 miljarder kan dras in utan att det drabbar behövande.

”Barnbidraget skall inte vara ett fattigbidrag” hörs det från vänstern. De tycker tydligen att det skall vara ett rikemansbidrag som det i stor utsträckning är idag.

Det tycks råda en missuppfattning om att barnbidraget är ”barnens pengar”. Det är det inte och har aldrig varit.

Det allmänna barnbidraget tillkom i slutet på 40-talet och var avsett som ett försörjniingsbidrag till föräldrarna. På den tiden hade man i de flesta fall bara en familjeinkomst och bidraget var nog välkommet för många, det fyllde en funktion.

Från lägre medelklass och uppåt så sätts idag barnbidraget in på ett konto eller i en fond för barnen. Dvs bidraget behövs inte för försörjningen.

Det talas om att de sparade pengarna skall bli en grundplåt till att köpa bostad, eller till studiemedel mm.

Det visar att det har uppstått en vid missuppfattning om barnbidragets syfte.

Det räcker tydligen inte med det barnbidrag som subventioneringen av daghemmen innebär. Ca 7 – 8000 per månad netto. För knappt ett år sedan så visade en undersökning att barn hade i genomsnitt 27000:- på sitt sparkonto. Pekar inte det på något annat?

”Alla ska ha del av den generella välfärden” heter det. Hur mycket får de ensamstående i present av staten?

Tydligen har förslagsställaren tänkt sig en gräns vid en inkomst av 240000 per år. En tvärt upphörande av bidraget.

Det tycker jag inte är helt smart. Jag skulle föreslå ett intervall mellan 300000 – 500000 i familjeinkomst.

Man får då en gradvis avtrappning av bidraget, tröskeleffekten minskas.