USA fortsätter att provocera

09,december, 29

Ryssland vill inte skriva på nedrustningsavtal pga USAs provokationer.  Obama skrotade Bushs tidigare idéer om en robotsköld i Polen Och Tjeckoslovakien. I stället håller man tydligen på att bygga något liknande , möjligen nerskalat i centraleuropa baserat i NATO-länder.

Det ursprungliga skenmotivet var att möta en attack från Iran.  Mycket tveksamt skäl. Ryssarna uppfattade det som riktat mot Ryssland vilket det också kunde vara. USA vill skydda sig själva genom att lägga försvaret i Europa!!  Precis som om Europa vore USAs bakgård!!

Jag har skrivit det förr, USA skapar ett nytt kallt rustningskrig relativt Ryssland.  Det är avsiktligt.  Den amerikanska krigsindustrin hålls igång. De skapade motsättningarna motiverar USAs närvaro i Europa, vilket de har intresse av. Detta möjliggörs av rygglösa EU-politiker som uppträder som  av USA underställda lakejer.

Från SVD:

”- Vad är problemet? Problemet är att våra amerikanska partner bygger en robotsköld och det gör inte vi, svarade Putin på reportrarnas frågor.

Skölden, betydligt nedskalad sedan Obama skrotat föregångaren George W Bushs planer på ett ballistiskt system, skulle helt kasta maktbalansen sedan kalla kriget över ända, anser Putin.

– För att behålla balansen måste vi utveckla offensiva vapen, sade Putin, i ett eko av president Medvedevs löfte i förra veckan om att Ryssland bör utveckla en ny generation av strategiska kärnvapen.”

SVD


Alkoholen UT – EU bör stödja projektet

09,december, 28

Äntligen!!  En brittisk forskare  har påbörjat ett försök att hitta ett substitut till alkohol.  Den idén har jag haft i många år.

Målsättning:  Ett hitta en drog som har samma positiva effekter som alkohol men som saknar de flesta negativa.  Det som uppfattas som positivt är avslappningen och en kortvarig stimulanskänsla som kan infinna sig.  De negativa effekterna är en slöare hjärna med försämrat omdöme och tröga reflexer.  Fysiskt så  betyder negativa effekter skador på inre organ som lever, hjärna, hjärta och blodkärl.

Kan man hitta ett substitut som ger högst 25% av de nuvarande fysiska skadorna så skulle det innebära enorma positiva effekter i samhället.

Kraftigt minskad dödlighet, miljarder som kan sparas i sjukvården.  Mindre frånvaro från jobb, färre bilolyckor, det är några uppenbara vinster.

Varför har  inte detta gjorts tidigare??  Dels beror dels  på att alkohol har en slags helig position bland droger.  Det är en klassisk urgammal drog men erkänns inte av politiker som en drog vilket det självklart är.  Trots att alkoholen kostar samhället miljarder och orsakar tusentals dödsfall varje år så kommer inga initiativ för att hitta en ersättning.

Alternativet är sannolikt just det som denna forskare är inne på, att i utspädd form använda de kemiska substanser som i dag används i mediciniska sammanhang och som har just de egenskaper som betraktas som positiva hos alkoholen.

Troligen blir en kombination av sådana substanser lösningen. Samtidigt så bör dessa ämnen ha så lite beroendeskapande egenskaper som möjligt.  Det är ett mediciniskt/kemiskt  ingenjörsjobb att ta fram denna konstruktion.  Det är dock naivt att tro att man kan finna den ideala drogen som inte har några negativa effekter.
Det räcker med att det nya har kraftigt reducerade negativa verkningar på människan.

Varför tillåts alkohol överhuvudtaget??  Det faktum att politiker organiserar och stöder alkoholutbud innebär att de säger:

Folket behöver droger.

Samtidigt som de hävdar att användningen  av andra sorters droger är gravt kriminell. Den inställningen är i många fall riktig, men det som orsakar  problemen är överdosering eller bristande insikt om drogernas effekter. Jag försvarar inte användning av droger men jag pekar på politikernas inkonsekvens.

Det projekt som den brittiska forskaren startat borde stödjas av EU med tiotals miljoner för att snabbt få fram en acceptabel produkt. Typiskt att han inte får något stöd från sin regering.

Det finns en gigantisk internationell alkoholbusiness som säkert kommer att försöka att hindra forskningen.  Därför bör regeringar resolut visa att man stödjer framtagandet av en ersättning för  alkoholen.

SVD


Jaaaavle igen……

09,december, 23

Det svarthåriga gangsterfolket i Gävle har åter bevisat sin klass. Det handlar om att skryta med sin kriminella skicklighet. Det  ger hög status i denna stad.   För ca 20 år sedan så blev Gävle känt som Sveriges gangsterstad.

Sedan har det blivit tystare om detta, men jag tvivlar på  att det är någon större skillnad i dag.

När representanter för denna stad tycker att det är PR för Gävle när man demonstrerar sin kriminella kapacitet, då är det ett bevis på moralisk degeneration i breda lager.

Bygg upp bocken med en metallkonstruktion. Eventuellt med hjälp av någon konstnär. Det går att få snyggt med lämplig målning och tillbehör. Stålskelett med aluminiumskal.

Sedan är det färdigeldat. Men det är kanske inte lika kul.  Gävle får då ingen uppmärksamhet vid jul…….

SVD


Obama äger GM

09,december, 21

Tydligen nytt bud på Saab från Spyker, ryssarna ut araberna in.  Det hävdades att GM vill lägga ned Saab för att de inte vill släppa viss teknik till Ryssland. Vad skulle det vara för teknik?  Avancerad elektronik finns i varje bil numera.

Det enda jag kan tänka mig är försöken med tryckluftstyrda ventiler som ett innovationsföretag bedrivit i samarbete med Saab.  Det kan vara en het potatis. Men jag är inte säker på att Saab köpt rättig- heterna från skaparna av systemet.

Amerikanska staten lär fn äga 61% av GM. Det är alltså ett statsföretag som amerikanska regeringen har kontroll över.

Det gör att finns möjlighet för den svenska regeringen att på politisk nivå utöva påtryckningar.  Varför gör man inte det?? Viljan finns tydligen inte.  Hellre bidrag till 10000 arbetslösa.

Genomför GM nedläggningen i stället för att sälja , vilket i praktiken sker med amerikanska regeringens stöd,  så bör reaktionen bli:

Total bojkott av GMs produkter.  Inte bara det, bojkott av amerikanska bilar oavsett märke.

SVD


Uppvärmningen

09,december, 21

Minus 30 i norr, minus 10 i söder, minus 20 i Polen, 19 ihjälfrusna.  Snöstorm i centraleuropa och England.  Samma sak i nordöstra USA.

Den globala uppvärmningen är verkligen ett problem.

SVD


Brottsstatistik

09,december, 19

PÅ BRÅs sida hittar man ett diagram över anmälda brott från 1976.

Som synes så är kurvan markant stigande. Det som är speciellt intressant att från 2006 så stiger kurvan brant uppåt. Händelsevis så tillträdde den borgerliga regeringen då. Dvs Beatrice Ask blev justitieminister. Skall man tolka det som   att de kriminella ansåg att nu är det riskfritt och fritt fram för ljusskygg verksamhet??

Lite generande för regeringen. De som hävdar att de skulle satsa på rättssystemet.  Vem har sett någon  verkan av det?

SVD


Självmordet slutfört

09,december, 19

Så har då det långdragna självmord som amatörerna i Trollhättan sysslat med  i mer än 20 år kommit till ett slut.

Trollklypa GT var minsann likvärdig med  Mercedes och BMW.   Med skygglappar modell större och intensiva navelstudier så   blev slutsatsen att Saab 99 skulle  fortsätta att tillverkas i lätt modifierad form.  Saab 9000 som var  en attraktiv bil utvecklades inte och avvecklades eftersom den inte påminde om Saab 99.

För att slippa besvärande åsikter från kunderna så undvek man – såvitt jag förstår – marknadsundersökningar som kunde ge info om vad potentiella köpare ville ha.

Västsverige med den mentalitet som finns där är nog inte rätt ställe för bilindustrin.

Hade Saab legat i Småland så hade sannolikt aldrig en nedläggning skett.  Antag rent hypotetiskt att Saabs ledning, konstruktions- och designteam hade bestått av sydkoreaner.  Tja försäljningen hade väl legat på minst  500000 bilar per år, minst 4 – 6  modeller i produktion, täta modellbyten.

GM satte spiken i kistan. Men GMs skuld är begränsad. GM detaljstyrde knappast inte Saab utöver vissa strukturgrepp som att ha viss teknik gemensam med Opel.  Designen skötte Saab själva med känt resultat. Växellådsproblemen som funnits en massa år har inte åtgärdats. Satsning på maffiga motorer istället för att utveckla små effektiva motorer. Det är Saabs ledning som i hög grad orsakat problemen.

Följande avspeglar den mentalitet som råder i Västsverige. I början av 90-talet frågar en journalist en teknikansvarig på Volvo varför deras bilar drog så mycket bensin. ” .. Det spelar ingen roll eftersom bensinen är så billig i USA”. För några  år sedan  kom en journalist på att Volvo hade en liten effektiv motor färdig. ”När skall ni sätta den i produktion?”  ”Det gör vi när kunderna och marknaden efterfrågar en sådan motor….”

Det är ingen tillfällighet att både Volvo och Saab sålts. Saab läggs ner och Volvo är på väg till Kina. Nu får de tid till det de helst vill där nere: Att vara hemma och vara ”go göbbe.”

SVD1
SVD2