Skall stater behöva hjälp av kuratorer?

11,november, 24

England har världens högsta statsskuld relaterat till BNP kan vi läsa i bladet.  Jo det kostar på att vara ett plåster i häcken på USA och hjälpa dem med sina korkade krig.  Precis som Reinfeldt.

Någon måste tydligen upplysa Cameron om att England står inte i evig skuld pga USAs inträde i VK2. De gick inte in för att rädda Europa, de gjorde det därför att de blev tvungna pga Japans anfall på Pearl Harbour. Cameron kanske måste inse att de  inte är Storbritannien längre utan snarare Lillbritannien.

Att privatpersoner inte kan sköta sin ekonomi det kan man i vissa fall förstå, men statsledningar borde ha ett  helt annat ansvar att  hålla skulder inom rimliga ramar.  Men kan man förvänta sig det när ”demokratin”  kan  tillsätta vilken amatör som helst som stats- och finansminister? För att inte tala om de övriga, oppositionen som skall vara watchdogs.


Sverige bör ha kontroll över flygmotortillverkning

11,november, 22

Det ryktas om att Volvo vill sälja Flygmotor.

Det innebär konsekvenser för försvaret och flygvapnet och framtida motorutveckling.  Jag förutsätter att utländska köpare är aktuella.
I England, Frankrike, Tyskland eller USA.  Det sistnämnda alternativet är minst önskvärt milt uttryckt.

För att ha en självständig kapacitet för motorutveckling ur militär synpunkt så vore det lämpligt att staten tillsammans med SAAB tar över företaget. Eventuellt tillsammans med någon europeisk partner.


Kvicksilverlamporna – EUs dårskap.

11,november, 22

I går demonstrerades i TV konsekvenserna av det dåraktiga beslut som tagits av EU att tillåta kvicksilver i lågenergilampor.

Folk slänger lamporna på fel ställen, de går sönder och sprider det supergiftiga kvicksilvret i omgivningen.

Det är det ena av idiotin, det andra är att det i dessa lampor ingår en  avsevärd mängd dyr elektronik. Det torde vara elektroniken som utgör merkostnaden för lampan.  När lampan tar slut så skrotas denna elektronik helt i onödan!!!  Det är knappast elektroniken som tar slut , det är själva lampdelen.  En sanslös mängd elektronik slösas bort på detta sätt. Det som borde ske är följande: Själva lampdelen separeras från elektroniken, ansluts med en enkel koppling. När lampan tar slut så byts lampdelen och en ny lampa kopplas till den gamla elektroniken.

Det finns således två dåraktiga fenomen med denna lampa:
1.
Innehåller livsfarligt kvicksilver, 
2.
Innehåller dyr elektronik som kastas i onödan när lampan lyst färdigt.

Denna lamptyp representerar det rakt motsatta till miljötänkande och effektiv resursanvändning.

Lamptypen bör naturligtvis förbjudas i nuvarande form.  Den börjar också att bli omodern. Nu kommer LED-lampor som kan ersätta den.
Halogenlampor för 230V finns också. Inte riktigt lika snåla men totalt sett ett bättre alternativ än kvicksilverlamporna.

Det naturliga är att bojkotta kvicksilverlamporna.

Tidigare inlägg – LED ersätter 60W-lampa


Nya partier mot varg pga regeringens svek

11,november, 21

Ett nytt och ett nästan nytt parti agerar starkt mot vargterrorn i landet.  Naturdemokraterna har bildats i Norrtälje med endast en fråga på agendan: Att utrota eller starkt reducera vargstammen i Sverige.  I ett inlägg i Jaktjournalen gör Landsbygdsdemokraterna ett kraftfullt inlägg mot den dårskap som det innebär att införa vargen i Sverige.

Men de existerande partierna då, vad gör de??

Ingenting, de hånar landsbygdens befolkning genom att prioritera ett värdelöst blodtörstigt skadedjur före befolkningens intressen.

Inte ens Centern är intresserad. De har helt förlorat kontakten med landsbygden, speciellt sedan judemaffian infiltrerat partiledningen och gjort partiet till ytterligare ett liberalt fjantparti, ännu mera komiskt inkompetent med den nya ledningen.

Att det är något fundamentalt fel i huvudet på svenska politiker det är inget nytt. När man överlåter landsbygden åt vargen och uppmanar befolkningen att skydda sig med stängsel, då visar det på vilket C-lag som har bluffat sig i i Riksdagen.

Det som skall gälla är naturligtvis det motsatta, vargen skall förvaras i inhägnade  reservat på några kvadratkilometer. Det är rovdjuret, skadedjuret vargen som skall åläggas restriktioner inte människor på landsbygden. Det är självfallet människan som har högsta prioritet, inte vargen.

Det som bekräftas mer och mer när vargpesten sprider sig är att Sverige med den landskapstyp vi har och med den befolknings- spridning som råder inte lämpar sig för varg.

Det är ingen tillfällighet att politikerna stödde  vargjakten under mer än 100 år.  Erfarenheterna av varg var sådana att det var en naturlig åtgärd.

Jaktjournalen – Inlägg av Landsbygdsdemokraterna

Landsbygdsdemokraterna

DN – Om Naturdemokraterna


Nordeas girighet

11,november, 15

Sveriges girigaste bank, den delstatliga Nordbanken,  går ut hårt och ”kräver” halverad reporänta om ett år!

Det är på sätt och vis konsekvent, de har spått en BNP-ökning på 0,8% nästa år. Tror de på det själva så måste reporäntan ner så att de kan fortsätta och kränga bostadslån till folk som med tvekan  har råd med dessa lån.

Det är således inte någon omsorg om industrin som gör att  Nordea kräver en extrem låg ränta, det är ett eget girigt egenintresse som ligger bakom.

Nu kommer BNP-tillväxten sannolikt att bli betydligt högre så Nordeas grund för räntesänkning är mycket tveksam.

Reporäntan  skall inte fladdra i takt med  dreven i den ekonomi- relaterade slaskpressen.  När det lugnat ner sig i medelhavsländerna så kommer återhämtningen att gå fort.  Reporäntan skall inte sänkas alls, möjligen kan man hoppa över nästa höjning.


Likud, Nazism och ”antisemitism”

11,november, 12

Nedanstående är citat från debattartikel av Fredrik Meiton i debatt om påstådd antisemitism:

”Den 2 december, 1948, kunde man läsa det följande i the New York Times: “Ett av de mest oroande politiska fenomenen i vår tid är framväxten, i det nyss utropade Israel, av ’Frihetspartiet’ (Tnuat Haherut), ett politiskt parti som i organisation, metod, politisk filosofi och social profil är snarlikt de nazistiska och fascistiska partierna.” Författarna? Albert Einstein och Hannah Arendt tillsammans med 25 andra framträdande amerikansk-judiska intellektuella. Frihetspartiet heter idag Likud och sitter i regeringen. Partiledaren heter Benyamin Netanyahu.

Slut citat.

Netanyahu har i dagarna hotat med ett militärt angrepp på Iran pga deras kärnkraftutveckling. Skälet till Irans eventuella kärnvapen- projekt är  kärnvapenhotet från Israel som har egna kärnvapen.

Iran skulle aldrig vara så korkade att de skulle använda kärnvapen offensivt.  Den verbala svadan är en sak, verkligheten något annat.

När det gäller att ständigt bygga ”antisemitism”  har Israel och deras enfaldiga försvarare en unik kapacitet.

SVD – Artikel


Flumskolan sedan förtidspensionering framgång för (s) och (m)

11,november, 10

Förtidspensioneringar av unga mellan 20 – 24 år ökar kraftigt kan man läsa i DN och SVD.  En direkt följd av flumskolan  som (s) och (m) är huvudansvariga för.

Moderaterna tycker tydligen detta är en bra utveckling eftersom de inte vill att staten skall ta det ekonomiska ansvaret för lärarlöner och utbildningsmateriel. Centern tycker det är bra som det är, de vill tom öka den kommunala kontrollen.  Dvs vanskötseln av skolgettot skall öka.

SVD – Artikel