Trump – Ta bort kvartalsredovisningar

18,augusti, 27

Trump har föreslagit att bolagens kvartalsredovisningar tas bort. Redovisning skall ske halvårsvis.

Ett bra förslag. Borde ha genomförts för länge sedan även på svenska börsen.

De nuvarande täta redovisningarna orsakar en hysteri och spekulation som är osund och ger en oönskad instabilitet på börsen.

Dessutom orsakar detta onödiga kostnader för företagen.

Det som styr börskurserna är ofta analytikernas förväntningar. Uppfylls inte dessa så för det ofta stora kursrörelser som följd. För det mesta helt omotiverat då även bra resultat orsakar negativa börsreaktioner pga dessa analytikers ”förväntningar”.

Detta drabbar främst småsparare.

Vi kan med fördel vara utan dessa förväntningar . Att dessa sk analytiker har räknat fel skall inte få påverka börsen vilket för närvarande är fallet.

Det här bör gå in under begreppet ”otillbörlig kurspåverkan” vilket är åtalbart.

Att inte Finansinspektionen ingriper mot detta är svårbegripligt.

Annonser

Riksbanken har spårat ur

15,september, 9

Ingves fortsätter sin dåraktiga kamp för höja inflationen!!!

Så ínflation är bra???  Nej inflation är alltid dåligt som man skall undvika att utveckla.

Ingves påstår att målsättningen är att ha en inflation på 2%. När fattades det beslutet? Då detta bestämdes var väl inflationen strax under 3 %. Bestämde man inte att inflationen skall vara max 2% ???

Under IT-bubblan så sade gloparna att man skapat ”den nya ekonomin”. Som inte var någon ekonomi alls utan bara en bluff, en bubbla.

Nu kan man säga att vi har en ny ekonomi fast av mera verkligt slag, en global ekonomi som inte kan påverkas med nationella åtgärder.

De åtgärder som användes förr för att reglera den nationella ekonomin fungerar inte idag. Det är som att använda verktyg till en T-Ford för att serva en modern bil.

Ingves har till och med rekommenderat lönehöjningar på minst 3 % för att inflationen skall bli 2% !!!!

Går svensk ekonomi dåligt ?  Nej det går utmärkt och konstgjorda onödiga stimulanser orsakar bara skada. Eller siktar Ingves på att Sverige skall få samma tillväxt som Kina, ca 7 – 10 %??

Jag tror det är dags att Ingves lämnar Riksbanken, han verkar ha fastnat i gamla fåror utan perspektiv på vad som händer.


Finanskraschen i repris i KK

15,juni, 24

I kväll i KK 2200 så visas en dokumentär om hur finanshajar i USA trixade och spekulerade så att det till slut resulterade i finanskraschen. Där två judiska storbanker blev huvudaktörer, Goldman&Sachs och Lehman Brothers. Samt många andra, bla försäkringsbolag. Det är en repris men det är ett bra program som kan ses igen.


Ta pengarna där de finns

15,mars, 3

Regeringen vill slopa överskottsmålet på 1% i de offentliga finanserna. I stället skall ett balansmål införas dvs plus minus noll.

Förra året gick de offentliga finanserna back med ca 85 miljarder.

Pengarna behövs för att täcka hålen anser man.

Hur vore det att ta pengarna där de finns?  Biståndet är ca 40 miljarder ca 4,5% av statsbudgeten. Sänk till 1% av statsbudgeten som jag föreslagit så frigörs ca 30 miljarder. 10 miljarder behöver försvaret/år men 20 miljarder blir fritt till annat.

Invandringen kostar säkert brutto långt över 100 miljarder.  Alltså mer än 10% av statsbudgeten. Totalt så överför politikerna minst 15% av statsbudgeten till utlänningar i olika former. Är det rimligt?? Självfallet inte. Men politiker som öppet visar sitt förakt för väljarna har inga problem med detta.

Skär ner anslagen till invandringen till 50% så frigörs mer än att slopa 1%-målet.


Biståndet en förskingring av skattemedel av ansvarslösa politiker

15,februari, 14

Det händer att det produceras något förnuftigt i DN även om det är sällsynt efter Wolodarskis tillträde som chefredaktör.

Amanda Björkman tar upp det skandalöst stora biståndet. Hon skriver bla:

Det vore bra om de personer som beslutar om statens ­biståndsmiljoner också kan krävas på ansvar. En annan idé vore att faktiskt använda resultatuppföljningar som underlag för nya beslut. Kanske vore det också bra om de miljonbelopp som betalas ut till FN och andra kunde motiveras. Låter det självklart? Inte på Utrikesdepartementet.”

Förra året var biståndet osannolika 38 miljarder. Det utgör ca 4,5% av statsbudgeten!!!

I år är det ännu mer. Biståndet skall vara 1% av BNP har de politiska bedragarna bestämt. BNP är ett flummigt begrepp som passar perfekt för de som  har skumma avsikter. Man kan inte betala med BNP. Man bestämmer biståndet med BNP men betalningen sker med svenska skattekronor.

Förstår folk vilket bedrägeri politikerna bedriver med skattepengarna?? Nej sannolikt inte. Ett kuvat och ett  av sionistmedia nedtryckt folk har förlorat förmågan till självständigt tänkande och opposition. Inte nog med att vi skall ta ansvar för islamisternas krig, vi skall försörja hela världen med svenska skattepengar. Vilket ansvar och respekt för medborgarna och deras pengar visar politikerna?  Inget alls, det har de slutat med sedan decennier.

Biståndet skall relateras till vad landet har att betala med, statsbudgeten. Biståndet bör vara max 1% av statsbudgeten, idag drygt 8 miljarder. En sanslös massa pengar.

Förskingrarna i regeringen har nyligen bestämt att biståndet skall vara 1% av BNP som tidigare. Är skattebetalarna tillfrågade??

Artikel  – DN

 


Inflation skall hållas låg, inte 2%

14,december, 31

¨Riksbankens inflationsmål är två procent” har det hetat länge.

En mycket märklig målsättning. Är det bra med inflation??  Ja för då ökar konsumtionen och statens inkomster ökar heter det från diverse  regnmakare och medicinmän i finans- och politikerlådan.

Det är naturligtvis en helt felaktig målsättning. Inflation är skadlig och orsakar bara ett chickenrace på konsumtions- och lönemarknaden.

Inflationen skall hållas så låg som möjligt och är den noll procent så är det bingo.

Risken för deflation är överdriven och får bemötas med lämpliga medel.  Hur det går om priser och löner (inflation) rusar iväg har Japan fått erfara i mer än 20 år. Visserligen självförvållat genom att på ett tidigt stadium missbruka räntevapnet som ett konkurrensmedel.  När konkurrensen ökade hamnade man i en långvarig stagnationsperiod som man själv har orsakat.


LO vill ha mer lappa och laga

14,februari, 14

LO vill ha en skattereform enligt inlägg i DN.  Införandet av arvsskatt igen. Att roffa åt sig döda människors pengar det är naturligtvis oerhört frestande för en politisk vänsterorganisation som LO. Arvtagarna kan ju annars fortsätta att vara ”överklass” utan att jobbat ihop till det. Oerhört irriterande för mörkröda marxister. Någon insikt om att kapitalet – som skedde förr –  flyttas utomlands, den tycks saknas.

De förändringar som skett minskar den ”omfördelande” effekten tycker man.  De påstår dessutom att jobbskatteavdragen har liten betydelse för dem som redan har jobb. Mycket märklig åsikt. De förändringar som skett har gynnat låg och mellaninkomsttagare. De har fått märkbart lägre skatt.

Omfördelningen, det är bra att spännvidden i inkomsterna ökar. Under förutsättning att de som har lägst inkomster inte lever i någon slags misär. Det är inte den socialistiska avundsjukan som skall styra folks inkomster.

Vad de föreslår är inget som radikalt löser beskattningsproblemet. Det är ett fortsatt lappande och lagande av det föråldrade system som kallas progressiv beskattning.  Att detta system tilltalar socialister det är naturligt, allt som inte behövs för överlevnad skall tas omhand av staten. Men detta gamla system fungerar inte i en modern ekonomi.

Om man ändå har det så måste skatteskalorna indexjusteras varje år. Annars kommer inflationen/lönehöjningar att automatiskt höja beskattningen. Det är förmodligen det som tilltalar vänstern.

Skall man göra något radikalt för att rensa i skattesystemet så måste proportionell skatt införas. Att inte detta skett under denna regering är generande. Det beror naturligtvis på att socialisten Borg vill ha kvar det progressiva systemet.