Svagt UG

16,februari, 11

Uppdrag granskning är oftast bra men ibland slår det slint.  Som i går tex.

Några ökända kvinnliga politiker och en från media av samma sort, snyftar om att det finns folk som inte gillar deras ofta stupida agerande i politiken eller media. De är hotade.

Jag menar inte att det är OK att hota folk på olika sätt men rent allmänt gäller att man får ligga som man bäddat.

På sätt och vis så är det ju en del av demokratin och yttrandefriheten att det uppstår  en motpol mot de närmast sanslösa dumheter som många av de aktuella yttrat.

Men helst i anständig form. Det går att formulera sig kraftfullt utan att hota.

UG kommenterade inte med ett ord orsaken till att dessa individer fått ta emot en del hårda budskap. Mycket svagt.  De kanske inte vågade pga den vänsteranarkistiska VD som SVT begåvats med av en om- dömeslös styrelse.

Det tycks dessutom vara bråk på SVT Göteborg om just UG. Om det är ett försök av SVTs ledning att nolla UG det kan jag inte bedöma.

Jag länkar till en blogg  som mycket bra formulerar kritiken.

Blogginlägg

 

Annonser

Vänstern ger lycka och frihet?

10,maj, 2

I  går på 1 maj så har väl Internationalen sjungits på åtskilliga håll.  En urgammal politisk kampsång som inte alls  hör hemma  i ett modernt samhälle som det svenska.  En del ur texten:

”… Båd’  stat och lagar oss förtrycka, vi under skatter digna ner…..”

Vem är det som är notoriska skattehöjare?? Jo vänstern, de  som sjunger!!! Logiken på vänsterhåll brukar klicka, så även här.  Om de hade någon verklighetsinsikt så skulle de skriva om texten helt och hållet. Den refererar till  1800-talet med de missförhållanden som förekom då.  ”Stat och lagar oss förtrycka..”, ja vem är det som vill ha en stark stat?? Jo vänstern de som sjunger.  Det kanske ger en indikation om att de ursprungliga vänsterideologierna har förvanskats och förvrängts till något annat än avsett.  Kommunistdiktaturerna  pekar åt det hållet.

SVDPolitikens T-ford

08,december, 15

I SVD tar Per Gudmundson upp Socialdemokraternas brist på Idéer.

Att socialdemokraterna har kört fast idémässigt är inte konstigt.

Socialismen kan betecknas som ideologiernas T-Ford.  T-Forden byggde på enkel teknik som fungerade och uppskattades i den teknologiska miljö som existerade på 20-talet.

När bättre teknik utvecklades och konkurrenter dök upp med nya teknologiska idéer och lösningar så klarade inte T-Forden  konkurrensen.

Även om också Ford utvecklade nya modeller och teknik så var inte märket unikt i  den omgivning de hade att fungera i.  De förlorade sin unika ställning.

Det finns en likhet med socialismen. Den levde länge på Marx idéer om kamp,  konfrontation och helst revolution.  För att arbetarklassen skulle få drägliga villkor.  I det längsta så har vänstern försökt att uppehålla  denna bild av nödvändig konfrontation där man försökt  utmåla arbetsgivarna som en fiende  som måste krossas.

De sista rycken av denna primitiva attityd är Vaxholmsfallet och blockaden mot några mindre företag i våras.

När till och med allmänheten tar avstånd från sådana metoder då har man passerat gränsen.

Problemet för socialismen är att när man uppnått de målsättningar som varit socialismens grundvalar, att avskaffa sociala och ekonomiska orättvisor, så försvinner dels väljarnas motivation för att stödja vänstern, dels så uppstår frågan på det ideologiska planet: Vad skall vi göra nu då?

Speciellt som den sk oppositionen i Sverige har tagit över mycket av vänsterns idégods.

Det kommer alltid att finnas en vänster. Det bör det göra. Det skall finnas en opposition oavsett vem som sitter vid makten.

FACIT gick omkull därför att man håll fast vid gammal teknik utan att förstå att det var nödvändigt med ett teknikskifte för att hänga med.  Ford gick inte omkull men blev ett märke bland andra.

Vänstern befinner sig i en liknande situation, alla väsentliga målsättningar är uppnådda, man har blivit partier bland andra partier utan att ha någon unik agenda.

Att fortsätta med gammaldags konfrontationsideologi det är som att övervarva en T-ford på motorvägen i hopp om att kunna konkurrera.
Det går inte,  man blir omkörd av alla.

Slutsatsen blir att innehållet  måste anpassas till tidens krav. Oavsett om det gäller en bil eller en ideologi.