Välfärd för vissa

09,februari, 15

I SVD så för PJ Anders Linder ett resonemang om den sk välfärden i samhället

Det är ett högaktuellt ämne att diskutera. Vad skall göras privat och vad skall samhället stå för.

Den socialistiska linjen som fortfarande gäller är att samhället  skall ansvara för nästan allting ända in på privat familjenivå.  Stannar man hemma med barnen så skall man ha ersättning för detta eftersom  barnen anses tillhöra  samhället  och inte familjen.  Det finns en uppsjö av liknande förmåner.

Det är i hög grad en fråga om prioriteringar,  är ett perverst högt U-landsbistånd för att spela Allan på den internationella scenen viktigare än inhemska behov?

Är det viktigare att kärnfriska barnfamiljer med två inkomsttagare får 90% av kostnaden för daghem subventionerad än att tex äldrevården får  några extra miljarder?

Svaret är JA.   Här gäller inte att man skall stå för de kostnader man orsakar,  utan någon annan skall betala.  Det räcker inte med nuvarande subventioner, nyligen togs beslut om  ”förskola”  för treåringar , ett rent öppet bedrägeri.  Alla vet att det inte handlar om någon ”skola”, det är bara en genomskinlig täckmantel för  att överföra ännu fler hundratals miljoner till den välmående korrupta familjemaffian.

Korrupt därför att deras politiska lakejer genomför deras obegränsade krav på samhället.

Maxtaxan skall naturligtvis slopas, de som kan betala skall gör det i betydligt högre grad än nu, de som har svag ekonomi skall ha stöd som de har nu.

Man kan säkert ta in 10-15 miljarder på detta sätt.  U-biståndet kan minskas med minst 10 miljarder.

Är det rimligt att höginkomsttagare får barnbidrag som går raka vägen till ungarnas bank/fondkonto? De har en förmögenhet när de fyller 20 år.

Här finns  minst 5 miljarder att hämta.

Det finns minst 25 miljarder att hämta in som  omotiverat betalas ut, ofta till politiskt heta grupper.  I stort sett mutor.

V har inget fungerande försvar, garanterat beroende på att familjemaffian vill ha pengarna.

När fanns det någon politiker i Sveriges riksdag som uppvisade någon form av ryggrad , integritet och kurage?


Debatten om barnbidraget

08,mars, 27

 Tidigare inlägg i ämnet.

Efterskörden i den debatt som uppstått efter centerpartiets idé att inkomstpröva barnbidragen imponerar precis inte.

Diverse debattörer, politiker, tidningar och andra slår knut på sig själva för att hitta negativa aspekter på förslaget.

Tröskeleffekten, marginaleffekten”:
Genom att trappa ned barnbidraget linjärt i ett intervall tex mellan 300000 – 500000 så begränsas marginaleffekten kraftigt.

Stör arbetslinjen”:
Skrattretande. Redan besvarat.

Bör vara generell välfärd, bör få igen då man betalar skatt”:
Vad är välfärd? Att leva på andras bekostnad i hög utsträckning. I detta fall dessutom då man inte behöver stödet!! Detta resonemang gäller inte i andra skattesammanhang. Varför helt plötsligt här?

Om även överklassen får bidraget så ökar deras benägenhet att betala skatt”:
Ska man hånskratta högt? När blev folk tillfrågade om de vill betala skatt??

Stora administrativa kostnader:
Skitsnack. Förra årets inkomster från skattemyndigheten behövs. Sedan ett enkelt dataprogram som räknar ut rätt värde.

Blir ingen nettobesparing om man höjer för de som har det sämst”:
Jag har inte hört att höjning för de sämst ställda ingår i förslaget. Även om man gör det i viss utsträckning så blir inte kostnaden så stor. Dessutom så finansierar man denna reform utan yttre finansiering. Det är Borgs standardprincip som ofta ger korkade resultat. Här skulle det fungera.

De rika kommer att fiffla så att de ändå får bidraget”:
Ologiskt resonemang. Det fifflas i alla sammanhang, så detta är om det förekommer bara ett fall för polis och åklagare i vanlig ordning. Att höginkomsttagare som vet att de inte behöver bidraget skulle ta risken att bli åtalade den är liten.

Vad det handlar om är följande:

Vi vill behålla bidraget trots att vi inte behöver det. Vi vill fortsätta att sätta in pengarna på barnens fondkonto så att de har 150000:- när de är 20 år”

Ja varför skulle inte familjemaffian tycka det, folket med alla rättigheter och inga skyldigheter? Om man får 7 – 8000 i nettosubvention per barn/mån i barnomsorgen , varför kan man då inte få ytterligare en tusenlapp i present?

Jag pratar om de som helt klart inte behöver bidraget.

Jag skrev i ett tidigare inlägg att bidraget infördes som ett försörjningsstöd i slutet av 40-talet. Delvis sant men inte hela sanningen. Det egentliga skälet var att nativiteten var låg, man ville uppmuntra till fler barn. Barnbidraget var ett försök i den riktningen.

Man har samma problem i Ryssland idag där föräldrarna får en klumpsumma för varje barn.

Dagens Sverige: Är det aktuellt i dag att uppmuntra barnafödande? Om inte så är det kanske aktuellt att avskaffa barnbidraget som ett obligatoriskt bidrag.

SVD