Chemtrails är nog en realitet

14,oktober, 27

Till och från så har begreppet ”Chemtrails” dykt upp. Med det menas en typ av spår efter flygplan som flyger på relativt hög höjd. De kan skenbart se ut som kondensstrimmor som är en följd av jetmotorernas heta avgaser.

Chemtrails förnekas av folk som borde veta samt av folk som inget begriper av det hela.

Jag länkar till en artikel i ”Newsvoice” som har haft tidigare artiklar i ämnet. Det är nog svårt att avfärda detta som lösa rykten.

Newsvoice – Artikel om  chemtrails

MP-politiker sparkas – artikel

Annonser