Orban har självfallet rätt igen,igen,igen och igen

19,mars, 10

I en artikel i SVD så framkommer följande:

2007 då Tyskland var ordförande i EU så skrevs följande deklaration i samband med EUs 50-års historia uppenbarligen av Merkel. Om övriga länder har ”skrivit under” detta eller bara accepterat det är oklart.

Vad man ville slå fast var de gemensamma värderingar som skulle omfattas av EUs länder.

”…Fred, välstånd, demokrati, lagstyre, jämställdhet, öppenhet, okränkbara rättigheter, kulturell mångfald och socialt ansvarstagande…”

Observera ”kulturell mångfald”. Det är en omskrivning för etnisk mångfald. Dvs EUs ledning erkänner att man vill rasblanda Europa för att förstöra de nationella folkgrupperna. Det är precis vad de håller på med. Reinfeldt, Kristersson , Löfvén, Lööf, Björklund, Lövin, Merkel, Macron, Soros, Timmermanz.

Quislingar är ett sammanfattande ord. Ungern och Visegradsländerna håller emot , helt rätt.

I länken nedan så hänvisar Orban till att det står i Ungerns grundlag att landet skall vara kulturellt homogent dvs etniskt homogent. 2010 skrev quislingregeringen Reinfeldt in i grundlagen att Sverige skall stödja multikultur. Dvs det motsatta mot Ungern. Kommer någon ihåg någon debatt media eller riksdagen 2010 om denna grundlag?? Inte jag. Det smögs troligen igenom i riksdagen för att inte väljarna skulle reagera.

Media höll tyst som man kan vänta sig av den korrupta liberala PK-maffian. Sverige skall brytas ned och förstöras.

Orban har rätt eftersom han arbetar för sitt folk till skillnad från quislingpacket i riksdag och regering.

EU, Soros, Timmermanz har fel, fel, fel och åter fel.

Orban om grundlagen


Europas ledande politiker………

18,maj, 18

ORBAN säger det som varit självklart för tänkande individer:

”Vi skall hjälpa människor på plats  – inte genom att förstöra våra egna länder”

Självklart utom för de lågpannade grobianerna i den svenska riksdagen och regeringen.

På 60-och 70 talet kom det någon handfull flyktingar ofta från öststaterna. Då kunde man kosta på sig att ge dem permanenta uppehållstillstånd, de skulle få svåra problem om de skickades tillbaka. De skulle heller inte påverka vårt land negativt i någon utsträckning.

I dag handlar det inte om någon handfull personer det handlar mer om folkvandring.  Då kan man inte sitta fast i sitt gamla beteende – alla ska få stanna.

Är det möjligt att svenska politiker – alla – är så korkade att de inte förstår detta??

Jo de förstår precis vad som händer, de vill att det skall hända: Utrotningen av den svenska folkgruppen medelst rasblandning med folk från u-länder.

Allt enligt KALERGIs rasistiska idé om medveten degeneration av västeuropas nationella befolkningar och den därav utvecklade judiska överhögheten. Judarna skulle inte rasblandas. Med stöd av den korrumperade EU-kommissionen.

Svenska politiker blir regelbundet inbjudna till den hemliga BILDERBERGGRUPPEN där de får instruktioner och råd som ges av rasistsvinen om hur förstörelsen av nationerna skall gå till.
Det är ett led i globaliseringen som stöds av de flesta partierna i riksdagen, speciellt S och M. Även starka misstankar om att dessa  medlöpare blir lovade rikliga belöningar för sitt sabotagearbete.

Nedbrytningen av nationer och nationella befolkningar är ett centralt projekt i denna rörelse.

Orban och hans polska motsvarighet har haft ett möte om invandringsproblemet. De ligger helt rätt i sitt tänkande, Sverige borde vara en partner till dem om vi inte hade utrustats med inkompetenta, korrupta och illvilliga politiker,

Länkar till Orbans artikel.

Länkar även till Rolf Malms mycket träffsäkra beskrivning av tillståndet i landet orsakat av dessa odugliga politiker.

Artikel av Orban

Artikel Av Rolf Malm


PKmedia förlorade valet igen – Ungern

18,april, 9

Åter förlorade svenska PK- liberala judiska lögnmedia ett utländskt val!!

Trots sionisterna nära totalkontroll av alla viktiga media, inte minst SR och SVT, så lyckades de inte peta Orban från förarsitsen.

Det lyckade inte med USA heller.

Det tackar alla tänkande individer för.


”Ungerns sak är vår….”

18,april, 8

….. skriver Erik Almqvist boende i Ungern. Att läsa hans krönika om tillståndet i Ungern det är som en rapport från ett annat land jämfört med det som står i svenska ”liberala” judemedia. En massiv förtals- och lögnkampanj har förts i dessa media mot Ungern och Orban.

Precis som före valet i USA då Trump skulle sänkas.

Det är ingen tvekan om att Almqvist ligger närmast sanningen.

Ungern är ett föregångsland för alla självständiga nationer och folk, i stark kontrast till de globalistiska sabotörerna som tex (S) (MP) och alliansen och den korrupta Sorosköpta EU-kommissionen

Almqvist – Artikel


Orban Europas ende ledare

18,april, 8

Tänk vilken fruktansvärd person Orban är!! Sätta sitt folk och sin nation först!!!!

Vilken vidrig nazizt-fascist-rasist han är?

Ja enligt ”svenska” liberala dvs judemedia.

Sanningen är närmast den motsatta som tänkande individer inser.

Till skillnad från Sveriges politiker som sätter svenskarna och Sverige sist. Först tjing på Sverige skall muslimer och afrikaner ha.

Enligt Sveriges judiska quislingar till politiker.

De judiska liberala svenskhatarna Lena Andersson (DN) och Birgitta Ohlsson (L) har ifrågasatt om svenskarna skall ha rätt till sitt eget land.

Svenskarna skall mobbas ut från sitt eget land. Det är de judiska  politikernas  målsättning och den processen som pågår för fullt nu.

Det blir så här om vi svenskar överlåter till judar att styra landet.

DAGS att VAKNA!!

 


Ny mördande kritik mot mångkulturen från nobelpristagare

15,augusti, 30

En Ungersk-judisk nobelpristagare i litteratur går ut med mördande kritik mot de liberala slemhjärnor som vill göra Europa till ett islamistisk Arabisk – Afrikansk röra med katastrofala konsekvenser för de länder som berörs.

Lite pikant  att en individ med judisk bakgrund hårt kritiserar liberalismen eftersom bakom den liberala fasaden så hittar man i hög utsträckning judar och judiska intressen. Det svenska folkpartiet är ett belysande exempel på detta.  För att inte tala om det nystulna centerpartiet.

Det finns dock enstaka judar som har frigjort sig från det primitiva stamtänkandet

Det han säger det är ungefär det två danska professorer sagt – se tidigare inlägg.

Men ingen skall tro att det quislingpack som benämns 7-klövern  bryr sig.  SD måste jubla.

Länk Imre Kertész


Ungern – ett föredöme för Sverige och Europa

15,juli, 26

Ungern bygger stängsel vid södra gränsen. En naturlig åtgärd för att skydda landet mot illegal invandring.

DN har idag en lång roman, modell Orrenius, i tidningen om Ungerns flyktingproblem och statsledningens syn på problemen.

Några citat från artikeln:

”Ungern är i dag ett ytterst homogent land med en utländsk befolkning på endast någon procent. Premiärministern Viktor Orbán har klart deklarerat att så ska det förbli, han vill inte ha ett mångkulturellt land.

………………………………………………………….

– Ungern ska förbli Ungern, sade han i vintras och strax därpå lanserade regeringen en omtalad affischkampanj mot flyktingarna.

………………………………………………………………

Ungerns premiärminister Viktor Orban går till attack mot EU, som enligt honom inte lyckats skydda sina invånare från ”horderna av illegala migranter”. Nu ska Ungern skynda på byggandet av sitt gränsstängsel, till följd av ”hotbilden”.

………………………………………………………………

– För oss står Europa på spel. Överlevnaden, eller mer korrekt, transformeringen bortom igenkänning av det europeiska folkets livsstil, europeiska värderingar och de europeiska nationerna, sa Orban i sitt tal, enligt Reuters.

……………………………………………………………

– Frågan är inte enbart vilken slags Europa vi ungrare skulle vilja leva i, utan snarare – kommer det vi kallar Europa att alls existera? Vår respons är tydlig: vi vill att Europa ska tillhöra europeerna. Detta kräver också en ansträngning från övriga europeiska länder. Men det finns något vi inte bara vill, utan som vi kräver: att bevara Ungern åt ungrarna.

………………………………………………..

När Viktor Orban talade på samma kulturfestival för ett år sedan sa han att ”liberala demokratiska stater inte kan förbli internationellt konkurrenskraftiga” och tog Ryssland, Turkiet och Kina som framgångsrika exempel på stater att försöka efterlikna. Detta ledde till omfattande internationell kritik, bland annat från USA:s president Barack Obama. ”

Slut citat.

Instämmer helt med Orban. En statsledare som till skillnad från den svenska motsvarigheten talar r sitt  eget land och dess folk i stället för att sälja ut sitt land till utländska intressen.

Ungern är ett föredöme. För att det skall bli en ändring i Sverige så måste det suspekta klientel som infekterat riksdagen kastas ut.