Kritik av makthavare

17,maj, 14

Ett kommunalråd (mp) meddelar att han slutar  i denna befattning efter nästa val.

Skälet är hot och elaka kommentarer på nätet.

Har det möjligen fallit honom in att dessa negativa yttringar kan ha någonting att göra med  den politik och de utspel som han ansvarat för?

Med tanke på det jag hört av hans utspel så får det betraktas som en sanering av den politiska miljön om han avgår.

Samma enfaldiga gråt och snyft hörs från journalister och andra politiker på högre nivå. När journalister blir utsatta för samma metoder som de själva använder mot enskilda individer då utbryter stor förvåning och chock!!

Att de får ta konsekvenserna av deras agerande i tidningar eller i politiken det verkar de vara helt oförstående till. De tycks tro att de är något slags heligt frälse som inte får kritiseras oavsett hur korkat de agerar. Att håna och uppfostra läsarna  till det rätta tänkandet det är en självklarhet sedan 70-talet då journalistkåren tog över makten på tidningarna.

Jag tycker det är ett mycket positivt tecken att det slöa och passiverade svenska folket vaknat upp och reagerar mot det förtryck som både politiker och journalistkåren utövat i decennier.

Hot och våld kan inte försvaras men å andra sidan bör de drabbade fundera över orsaken till   protesterna.

I stället ropar de på beskydd och hårdare lagar mot de som ”hotar” dem.

Den lagstiftning som gäller för medierna är uppenbarligen i behov av en rejäl revidering. Speciellt som kriminella metoder kan tillåtas om det kan kallas ”journalistisk” verksamhet.

Det och mycket annat. Som tex att det är  praktiken är näst intill omöjligt att stämma en tidning för förtal.

Annonser

Det bör nog finnas gränser för tryckfriheten

13,oktober, 17

JK har nu börjat titta på historien med Skånepolisens spaningsregister över kriminella. Är det tillåtet att lämna ut dessa uppgifter hur som helst??

Ja tydligen, inte nog med det, vem som helst får lämna ut uppgifter från hemliga handlingar utan att det är ett brott!!  Möljigen kan det vara ett brott att lämna över en hel handling.

Något har gått rejält fel i lagstiftningen när hemliga handlingar kan offentliggöras utan påföljd. Det innebär att sådana handlingar bara förblir hemliga så länge  som myndighetens personal  är lojal mot verksamheten.

Från DN:

”…..Alla medborgare har enligt Tryckfrihetsförordningen rätt att lämna uppgifter till journalister. Det gäller även uppgifter ur hemliga handlingar. Journalister har också en lagstadgad skyldighet att skydda sina källor…..”