Inkompetens för miljarder i IT-branschen

14,maj, 20

I DN så skriver ett antal personer med insikt och erfarenhet om den ständigt närvarande inkompetensen  i IT-branchen.

Sanslösa kostnader för system som inte fungerar eller är mer en belastning för användarna än ett stöd. Inkompetenta IT-företag och projektledare men i hög grad inkompetenta beställare.

När jag läste på Datalinjen i Linköping i början på 80-talet så minns jag att vi läste en särskild kurs just i programutvecklingsmetodik. Kurs- ansvariga var redan då medvetna om hur viktigt det var att systematiskt bygga upp kravspecifikationer i samarbete med beställaren. Detta arbete måste köras ett antal varv mellan utförare och beställare, testas och ifrågasättas så lång det går på denna nivå.

När det gäller större programvarusystem så är det inte själva kodningen som är/skall vara problemet, det skall vara en ren formsak, det är en noggrann planering och specifikation som är helt avgörande för om projektet skall lyckas.

Här gäller det att för utföraren att vara tuff mot beställaren, att testa om han verkligen har tänkt igenom hur det skall fungera.

Förmodligen är detta en känslig del, det uppstår troligen irritation om inte beställaren fullt ut förstår hur viktigt förarbetet är för att slutresultatet skall bli bra. Förmodligen bör utföraren hålla ett föredrag om detta vid projektets början för att insikten skall erhållas.

Om inte kravspecifikationen är tillräckligt bra så kommer  beställaren mitt i projektet med krav på nya funktioner som inte fanns från början. Detta skapar dels irritation men också fördröjning och kostnadsökningar i projektet.

Här är  det välkända begreppet ”att tänka efter före”  helt avgörande för projektets framgång.

En annan aspekt på stora programsystem är  dokumentationen av systemet. Både i stort och i smått. Detta för att annan personal skall kunna gör underhåll på systemet i framtiden. Går det inte att överblicka systemets uppbyggnad  så är det stor risk att ändringar genererar nya fel.

Eftersom man på utbildningsnivå var väl medveten om dessa problem redan i slutet på 70-talet så trodde jag att det skulle bli en snabb förbättring när det gäller kunskap om att bygga programsystem.

Så tycks inte vara fallet. Jag tror det är folk med fel bakgrund som är problemet.

Artikel – DN

Annonser