”Riskkapitalbolaget” SOS Alarm

12,mars, 28

Ständigt nya rapporter om SOS Alarm som inte vill skicka ambulanser till folk med akuta problem.SOS Alarm ägs av staten och kommuner och landsting. Fram till 1994 var verksamheten anslagsfinansierad.  Sedan dess är den vinstbaserad.

Som framgår av utdrag så är avkastningskravet 8% i snitt över en  femårsperiod.

Dvs verksamheten drivs ungefär som ett riskkapitalbolag med besparingskrav, att inte rycka ut i onödan mm.

Detta har medfört att antal personer sannolikt har  avlidit pga av vinstjakten.

Det är naturligtvis helt fel att  sådan verksamhet skall bedrivas med vinstmålsättning.

Ordförande i bolagets styrelse är moderaten Jonny Magnusson.

”Finansiell information
SOS Alarm Sverige AB följer statens ägarpolicy och dess rapporteringsprinciper.Företaget har en stabil ekonomi med hög soliditet (ca 30 %). Ägarnas avkastningskrav är 8 % på eget kapital i snitt över en 5-årsperiod. I dagsläget innebär detta en vinstmarginal om ca 2 %. Målsättningen är satt till en nivå som innebär att koncernen med hänsyn tagen till verksamhetens art klarar att på egen hand finansiera såväl den löpande verksamheten som den utveckling som krävs för anpassning till framtida kundkrav etc.”

Styrelse:

Styrelsen består av:

Jonny Magnusson Ordförande  Läs mer
Bo Anderson Ledamot  Läs mer
Tommy Bernevång Forsberg Ledamot  Läs mer
Göran Gunnarsson Ledamot  Läs mer
Lotta Mellström Ledamot  Läs mer
Ingrid Lennerwald Ledamot  Läs mer
Ewa Ställdal Ledamot  Läs mer
Håkan Sörman Ledamot  Läs mer
Maria Khorsand Ledamot  Läs mer
Rasmus Rasmussen Personalrepresentant  Läs mer
Liselotte Bäckström Personalrepresentant  Läs mer
Margareta Lundén Personalrepresentant suppleant  Läs mer
Ann-Catrin Lööf Personalrepresentant suppleant
Annonser

112 en katastrof.

09,april, 25

En person dog därför att  112 ville inte skicka någon ambulans.  Det handlade om tydliga symptom på hjärtinfarkt.

Där sitter någon nolla, icke sjukvårdskunnig och slår i pärmar för att hitta vad som skall göras.

Han uppmanades att ringa vårdcentralen. Där fick han svaret: ” Lägg på så ringer vi upp”!!!

Det var alltså symptom på hjärtinfarkt som rimligen alltid bör ha prioritet.

Innan vårdcentralen ringde så dog han.

Någon hade fått beskedet ” ..om du kan gå så får du gå till akuten…”!!!

Viktiga samhällsfunktioner har fullständigt idiotiserats.  Något så viktigt som akutsjukvård har tydligen blivit ett oprioriterat område. SOS Alarm ägs av staten och kommunerna. Allt på ett bräde, räddningstjänst, akutsjukvård, och polis mm. Krav på effektivitet har  tydligen gett som resultat att viktiga funktioner inte fungerar. Det gäller tex larm till polis.  Polislarm skall självfallet inte gå via 112.  Sjukvårdsfall skall hanteras av kunnig personal vilket inte är fallet i dag.

Regeringen är ytterst ansvarig, så det är dags att förändra det som inte fungerar.

Reaktionen på ovanstående händelse var det vanliga: ”Vi har nya rutiner något har klickat…. vi får undersöka det….”.

Att en person dog det rycker man bara på axlarna åt.

Wikipedia

SOS Alarm AB