Varg och säl – trööögt börjar verkligheten tränga på hos politikerna

14,maj, 22

Råkade sätta på TVn under em då SVT Forum diskuterade varg- och säljakt inför EU-valet.

Numera tycks majoriteten av partierna vara överens om att jakten skall vara en nationell fråga och inte något EU skall lägga sig i.

Det verkar som om Svenska Naturskyddsföreningen håller på att förlora mygel- och lobbyverksamheten i Bryssel.

Det finns undantag i det regelverk som ligger till grund för ”Habitat”- reglerna som är direkt tillämpbara i Sverige. Men den svaga och fega regeringen vågar inte gå fram med detta argument. Nu har man tydligen underdånigt ansökt om ett ”nationellt  undantag” för Sverige.

Det naturliga vore att säga upp alla dessa avtal och förklara att detta sköter vi själva. Till detta fordras en regering med kurage och  jävlar anamma som arbetar för Sverige.  Vilket saknas.

Dessa regelverk är naivt skrivna av naturflummare och byråkrater som i vanlig ordning inte tar hänsyn till realiteter. Nu vill flera partier ha en revidering av dessa regler vilket är helt riktigt.

Sälproblemet är av samma storleksordning som vargen.  Östersjön och Bottenviken kokar av säl men naturvårdsverket gör sitt bästa för att hindra en nödvändig reducering. Skadorna på kustfisket är avsevärda. Till detta har vi nästa skadedjur, skarven som hjälper till att rensa havet.

I Finland inventerade  man befintlig stam av gråsäl 2012.  Man kom fram till 28000. Då finns ett avsevärt mörkertal på säl man ej observerat.  Sverige här väl minst dubbla kuststräckan.

Det borde skjutas av flera tusen sälar  per år totalt i Östersjön.  Naturskyddsföreningen vill inte ha någon avskjutning alls.  SNF blir allt mer en komisk verklighetsfrånvänd organisation med direkt destruktiva ambitioner.

Ur historieboken:

”År 1829 sköts 558 vargar varav 18 i Stockholms län och 136 i Mariestads län.”

Man kan väl misstänka att mörkertalet är mycket stort, att det i skogarna avlivades många fler.  Det visar vilka oerhörda mängder varg det fanns som orsakade stora skador på djuruppfödningen.

 

 

 

Annonser

Vargens rätta natur 8.

11,april, 17

En kvinna med barnvagn och hund attackerades av varg i Roslagen strax söder om Norrtälje  i dag. Den ena vargen gjorde ett anfall mot kvinnan som sprang bort med barnvagnen medan den andra angrep och dödade hunden.

Från DN:
”Det var helt otroligt. Den ena vargen gjorde ett utfall mot min sambo och hon sprang från platsen med barnvagnen. Samtidigt attackerade den andra vargen vår hund, grep tag i honom och drog in honom i skogen, säger kvinnans sambo till DN.se.”

Nästan exakt samma händelse inträffade alldeles utanför Skultuna i Västmanland för några veckor sedan. Där lyckades de dock rädda hunden

Det är detta samhälle som vargkramarna med  Naturskydds- föreningens general Mikael Karlsson i spetsen vill ha.  Inte nog med det han vill ha minst dubbelt så många vargar i Sverige. Vilket en utredare föreslagit på rent genetiska grunder.

Vad denna händelse  och många andra visar är att det går inte att ha varg i Sverige.   Det är inget nytt.  Med den befolknings- och näringsstruktur vi har på landsbygden så är vargen en omöjlighet.

Det konstaterades redan på 1800-talet, det var därför som dåvarande och efterkommande regeringar ända till 60-talet bestämde att vargen skulle utrotas. Ett helt riktigt beslut som lågintelligentian nu försöker att kompensera med återinförande av detta blodtörstiga och värdelösa skadedjur.
SVD

DN

Varg i Sverige + Ryssland


Vargen sprider dvärgbandmask

11,februari, 14

Ett fall av dvärgbandmask har upptäckts  hos räv i Bohuslän.   Vad  de enfaldiga vargkramarna håller tyst om är att vargen är en av de främsta spridarna av dvärgbandmask. Även hund och räv kan ha parasiten. Klövvilt som är vargens huvudföda fungerar som mellanvärd.

Den farligaste varianten av dvärgbandmask kan orsaka dödsfall hos människan om inte medicinering  sätts in tidigt.  Sedan måste medicin tas hela livet.

Ett djur som sprider denna parasit vill regeringen , Naturskydds- föreningen och  biologerna ha in i Sverige.

Det hävdas att hunden är ett större problem i detta avseende än vargen.  Den stora skillnaden är att hunden är stationär, dvs vandrar inte  över stora terrängområden. Det gör att hundens bidrag är begränsat.

Vargen rör sig som bekant över stora områden på kort tid och är därmed en stark smittspridare.

I Finland har konstaterats att dvärgbandmasken kraftigt ökat hos älg. Detta förklaras med den kraftigt ökade vargstammen i landet.

SVA om dvärgbandmask

Vargen sprider dvärgbandmask i Finland

Vargens spridning av dvärgbandmask förtigs

SVD Dödlig parasit hittad  i Sverige

Ryssland, erfarenheter av varg

Jaktjournalen Om varg och dvärgbandmask