Reinfeldts rättshaveri

13,september, 13

I lokaltidningen tas stölderna i butikerna upp.  Det stjäls för miljoner varje år. Numera är det inte yngre personer som stjäl lite då och då, det är organiserade stölder, ofta av ligor.

Regeringen tycker inte att det är så farligt. Därför betecknar man stölder upp till 1000:- som ”snatteri”.  Det innebär att polisen  om de lyckas gripa någon, inte är intresserade av att driva fallet vidare. Eller så beviljar åklagare ”åtalseftergift,” dvs fallet läggs ner utan påföljd.

Det tycker regeringen är en smart metod att bedriva rättspolitik på . För några månader kom ett förslag från ”justitieministern” om att öka möjligheten att lägga ned mål på detta sätt. Det applåderades av Tomas Bodström, det var nämligen hans gamla förslag.

Detta avspeglar tydligt de två största partiernas syn på rättssystemet och deras förakt för medborgarna.

Skälet är rent ekonomiskt, det blir för dyrt att hantera mängdbrottslighet.

Det är skrattretande att Reinfeldt påstår sig satsa på rättssystemet.  Som bekant behöver han pengarna till annat. Tex att muta u-länder med ca 4,5% av den svenska statsbudgeten, uppåt 38 miljarder.