Judinna – slöjan här för att stanna

17,maj, 9

Den extrema judinnan Anna Ekelund Nachman som av någon anledning får förorena Dagens Samhälles sidor med sina judiska mer eller mindre korkade krönikor – har producerat en ny krönika på kvalitetsmässig slamkryparnivå.

Titel: ”Knätofsarnas tid är förbi – slöjan är här för att stanna”

Det handlar om den muslimska slöjans vara eller inte vara.

Hon försöker framställa det så som att slöjan är som vilket plagg som helst av västerländsk typ som det är legitimt för vem som helst att bära.

Det ska vara rätt att bära slöja, det bestämmer individen själv när, var, hur.

Hon talar naturligtvis i egen judisk sak. Hon vill försvara alla religiösa fanatiker att offentligt bära sina symboler  när det passar dem.

Hon vill framför allt försvara judars rätt att exponera sina religiösa attribut som kippa och helst en runt halsen stor synlig hängande davidsstjärna, helst också en på ryggen.

Man vill ”visa sin identitet” som den enfaldiga förklaringen brukar vara.

Varför det?? Går svenskar omkring och på något sätt skyltar med sin etniska identitet?

Jo det finns de som bär ett litet diskret kors i ett halsband, men det är sällsynt och framför allt en diskret markering.

Sällsynt därför att svenskar är inte religiösa i allmänhet, vi är sekulariserade dvs icke-religiösa.

Vill judarna skryta med att vara judar? Skulle det vara positivt att vara jude? Det är klart har man sådana avancerade problem mellan öronen att man anser att man är utvald av gud och att man är helig då skall man inte förvånas över dumheten.

Utvecklade och civiliserade folk genomgår processen att distansera sig från den vidskepelse som kallas religion. Medan andra vill gömma sig i och hänga kvar i en primitiv medeltida vidskepelse.

Den muslimska slöjan är inte jämförbar med den sjal som svenska kvinnor ibland bär. Vanligen mönstrad, knuten under hakan och öppen baktill.

Slöjan och övriga plagg som muslimska kvinnor ofta bär är en stark religiös symbol starkt knutna till Islam.

Sedan spelar det ingen roll om det är föreskrivet i koranen eller ej.

Tillåts dessa plagg så innebär det en tillåtande normaliserande av en ytterst obehaglig medeltida politisk-religiös ideologi som vi inte vill ha i Sverige.

Vi har lämnat den religiösa vidskepelsen och vi vill inte ha en ny som innebär en förflyttning till medeltiden.

För den som är så programmerad, hjärntvättad i denna lära att man inte kan lämna den trots närvaro i ett utvecklat land som Sverige, den bör lämpligen köpa enkel biljett tillbaka till den grusgrop som den kommer ifrån.

Vad har knätofsar med detta att göra?

Knätofsar är ingen religiös symbol, det är en del av gamla folkdräkter som är en del av den äldre svenska kulturen.

Judinnan vill uppenbarligen håna svenskarna, nu är det vi judar och muslimer som tar över oavsett vad ni tycker.

Judinnan är begravningsansvarig i Judiska Församlingen i Stockholm.

Jag tycker hon skall utnyttja den positionen till att begrava sina feministiska, rasistiska och korkade åsikter.

Länk till artikel

Annonser

Slöja skall inte vara polisuniform

15,juni, 3

Enligt Fria Tider som återger bild från Polistidningen så är det tillåtet för muslimska kvinnor att bära slöja till polisuniform. Även turban tillåter den tidigare Rikspolisstyrelsen. Infört i deras stadgar.

Hur långt kan fördumningen gå i det här landet??  Att döma av asylpolitiken så finns det ingen gräns för  det defekta klientel som har krälat sig in i riksdagen.

I civiliserade länder så skiljer man på religion , politik och yrkes- utövning.  Speciellt bör detta gälla individer i statens tjänst, dessutom i rättsväsendet.

Det finns ingen som helst anledning att falla undan för individer som sitter fast i  primitiva vanföreställningar om sin religion. Slöjan är inget som tillhör Islam som religion utan något som är mer en slags påklistrad sedvänja i muslimska länder.

Den fullständiga rygglöshet som polisens ledning uppvisat på flera områden under senare år börjar nu anta sjuka former.

Det har länge funnits ett starkt behov av att reformera/uppdatera religionslagstiftningen pga inflödet av individer med religiöst extrem identifikation.

En självklarhet är att det är arbetsgivaren som bestämmer hur tex en tjänsteuniform skall se ut. De som inte accepterar det för söka sig till annan tjänst.

Den aktuella kvinnan har nyligen blivit underkänd på aspirant- utbildningen. Naturligtvis har hon anmält polismyndigheten till DO.

Jag tycker att det är rätt att hon underkändes. Hon har inte rätt inställning till det land som hon invandrat till.

 

 


Ändra religionslagstiftningen

09,februari, 12

Så har detta märkliga problem dykt upp igen,  påstådda religiösa attribut som är så extrema att de medför funktionshinder  i skola eller på arbetsplats.

Vad jag förstår så är inte denna klädsel föreskriven i religionens dokument utan en tradition som uppkommit på andra grunder.

Eftersom man refererar till religionen så bör religionslagstiftningen ändras så att det framgår vad som fundamentalt är religion samt de restriktioner som bör finnas i tillämpningen i det västerländska samhället.

Restriktioner som gäller skol- och arbetstid inskränker inte på individens rätt att ha en viss trosuppfattning.

SVD

DN