Svenska skolans förfall – igen

17,juli, 31

På universiteten har man problem med att antagna studenter har svårigheter att både läsa och skriva svenska.

Det är inte färska invandrare det handlar om. Utan svenskar som gått i sossarnas och moderaternas progressiva flumskola. En skola där kunskaper inte är så viktiga, det räcker med att vara närvarande och må bra.

Man måste ordna stödkurser och leverera särskilt stöd i basala färdigheter.

Det är naturligtvis helt fel. På detta sätt så går det inga signaler tillbaka till gymnasier och kanske högstadiet att ni har inte gjort jobbet.

I stället kan man göra så här: Antagningen består av två villkor, den formella bedömningen samt ett läs och skrivprov. Bägge måste vara godkända.

Läs och skrivprovet skall göras direkt efter att den formella delen är godkänd så att inte studenterna hinner flytta till studieorten.

Högskoleministern har kommit med ett förslag nyligen att högskolorna skall ordna särskilt stöd till behövande gällande basala ting. Som om högskolan vore en variant av högstadiet.

Förslaget har mosats av de flesta vilket är ett hälsotecken.

Lösningen är självklart att ta tag i problemen i den grundläggande utbildningen från lågstadium och uppåt.

Det är typiskt att denna regering inte vill se denna självklara lösning.

En regering som anser att alla skall gå i gymnasiet trots att en stor del saknar förutsättningar för detta. Med följd att ca 30% misslyckas med sin utbildning. Det passar denna regering precis,

 

 


Politikerna jublar? – skolan ner i källaren

15,maj, 26

Skolverket har sent omsider upptäckt att det råder en katastrofal brist på lärare.

Uttalande av skolverkets chef:

Från SR:

”Skolverkets generaldirektör Anna Ekström beskriver lärarbristen  så här:
– Den är akut eftersom det är så många barn som får unde- visning av lärare som inte är utbildade i det ämne som de undervisar i. Men det är också vanligt att läraren  inte har  utbildning alls. säger Ekström”

Det här är ju bara vad politikerna har velat ha. Kunskaper är ju inte så viktigt. Det som är viktigt är att ungarna har kul och mår bra. Så har det hetat från 70-talet  och 30 år  framåt.  När det går fel i PISA-testet: ” Men de kan vara bra på sådant som inte mäts i testet, social kompetens och så…”

Något större intresse för att lösa problemen visar inte denna regering lika lite som den förra.

Att medvetet sabotera skolan som svenska politiker gjort i 40 år är ett allvarligt angrepp på nationen som kan jämställas med terrorism.

Sådant skall rubriceras som ett brott mot nationen och bör leda till åtal och minst 20 år bakom galler.

 

 


Det behövs hårdare tag i skolan, inte tvärtom

15,mars, 31

Barnombudsmannen (BO) kräver att kränkningarna av barn i skolan måste upphöra.

Med detta menar man två saker:

1.
Trakasserier mellan elever
2.
Våld från vuxna i skolan

Punkt ett kan man hålla med om.  Punkt två är minst sagt tveksam.

Ungarna är numera medvetna om sina ”rättigheter” och gnäller om kränkning så fort en lärare rör vid dem. Eller det är snarare föräldrarna som gör anmälan när deras busfrö blivit ”kränkt”.

BO vill inskränka skolpersonalens  rätt att använda all form av fysiskt tvång.

Sanningen torde vara den rakt motsatta. När ungarna mobbar varandra fysiskt så vågar många lärare inte ingripa inför risken att bli anmäld och till och med åtalad vilket kan medföra avsked pga rygglösa rektorer.

Skollagen är för otydlig det har BO rätt i men åtgärden är inte den BO föreslår utan den rakt motsatta.

Förslag till skrivning i skollagen:

1.
Skolpersonal har rätt att använda det våld som behövs för att upprätthålla disciplin på den arbetsplats som skolan är.

2.
Skolpersonal har rätt att använda våld för att hindra våld mellan elever eller för att skilja dem åt.

3.
Skolpersonal har rätt att använda våld för att försvara sig själva vid angrepp

Med våld avses det som behövs i varje situation utan övervåld. Var den gränsen går kan sannolikt svår att bedöma i vissa fall. En del fall går troligen till tingsrätten. Då bör gälla att domstolen ser med samma ögon på händelsen som vid bedömning av övervåld från poliser, dvs en förstående syn på skolpersonalens situation.

Denna tydligare skrivning gör att argumentet ”kränkning” i stor utsträckning försvinner.

Sedan gäller att rektorer skall stödja sin personal, inte fungera som åklagare.

Disciplinproblemen i skolan började direkt efter att centerpartiet för några decennier sedan lyckades att genomdriva ett förbud mot ”aga” i skolan. ”Nu får de inte röra oss” hette det bland ungarna, problemen började direkt.

Vad var orsaken till detta förbud? Flumskolans uppstart, drev av slaskpressen var sannolikt orsaken.

Barn är omogna individer och har inte det ansvar  för sitt eget beteende som vuxna har. Det torde föräldrar känna till från hemmiljön.

Det innebär att lite hårde markeringar är nödvändiga ibland. Det kallades uppfostran förr. På 70-talet var det oerhört fult och ersattes av modet ”fri uppfostran” som inte var någon uppfostran alls, detta förvärrade situationen i skolan.


Sanningen om moderaternas katastrofala flumskola

15,februari, 24

I Dagens Samhälle så skriver två individer, skolforskare,  om skolelevernas förutsättningar för att klara den dårskap som läroplan 94 (Lpo94) föreskriver, att eleverna skall planera och bedriva sin egen utbildning. Lpo94 var det definitiva sabotaget av skolan vilket har bekräftats under en lång rad av år av PISA bla. Det kunde förutsägas redan från början.

De första idéerna om dessa ”progressiva ” dumheter hade Alva Myrdal redan 1946. Sedan har diverse ”forskare” gått vidare på samma destruktiva spår. Finalen var att dåvarande skolverket medvetet eller omedvetet misstolkat dessa irrläror så att det blev värre än vad som avsetts.

Skribenternas huvudtes är att elevernas hjärnor är inte tillräckligt utvecklade för att ta detta ansvar för utbildningen. Detta klarar de först när de kommer upp i tonåren. En läkare skrev för 10 – 15 år sedan att det är först i 17-årsåldern som en elev är kapabel att klara dessa uppgifter.

Yngre klarar inte detta, ger upp och får sin skolgång förstörd.

Vem är ansvarig för detta? 1994 var Beatrice Ask skolminister. Bildt statsminister.  De godkände och sjösatte denna läroplan som blivit en katastrof för skolan.

Det är således moderaterna som är primärt ansvariga för skolkatastrofen.

Chef för Skolverket från 1991 – 1999 var Ulf P Lundgren, professor sedan 1975. Han kallas bla för läroplansteoretiker. Idéer som han använt kommer bla från den nymarxistiska Frankfurtskolan och en amerikansk pedagog John Dewey. Således är det Lundgrens idéer som avspeglas i Lpo94.

Skolbarns hjärnor är inte tillräckligt mogna…..    Johan Wennström  mfl

Ulf P Lundgren   – Wikipedia

 


Skolmarxisterna: Inte så nödvändigt att kunna skriva

15,februari, 18

Numera får inte ungarna i skolan lära sig skrivstil. Såg igår en snutt på KK  där en snuppa föreläste om den digitala skolan. Som en sido- kommentar nämde hon att en kollega på lågstadiet hade fått problem med att ungarna inte kunde skriva. ”De hade haft skrivplatta ända från dagis till lågstadiet…..”  ”Frågan är om det är så nödvändigt att kunna skriva.” var hennes kommentar. Hon skulle minsann doktorera på det digitala i skolan.

Man undrar hur det  skall fungera när dessa digitala ungar kommer till banken och skall underteckna ett lån på två miljoner. Kan inte skriva sitt eget namn. Kan de ens texta??  Det är kanske dags att återgå till gamla tiders undertecknande, personen doppar tummen i någon gegga och trycker sitt tumavtryck på pappret.

Jag hörde långt tidigare någon kvinnlig ”forskare” som närmast hånfullt avvisade nödvändigheten att kunna skriva.

Står det i läroplanen att det inte skall läras ut skrivstil?? Är detta med politikernas medgivande?  Eller är det något som skolmarxisterna hittat på själva?

Dessa fb-de röda ”forskare” arbetar ständigt på att sabba skolan.  Det ena dummare än det andra. Det gäller att vara progressiv. Oavsett hur det drabbar eleverna och samhället. Eleverna är bara ett experimentmaterial för dessa marxister.

Så har det varit länge. Politikerna vill ju inte störa ”professionen”. Problemet är ofta att det inte finns någon profession värd namnet. Om man tar in elever till lärarutbildningen med skräpbetyg så sprider sig rötan i systemet. Med politikernas medgivande.


Stoppa mailterrorn i skolan

15,februari, 1

Nyligen rapporterades i media att lärare är utsatta av mailterror från föräldrar i huvudsak.

Jag tror det är i Frankrike som de har ett annat system. Föräldrar kan inte nå en lärare direkt. Det finns en särskild avdelning eller kansli som tog emot sådan kommunikation. Sannolikt kunde de direkt svara på mycket eller efter snabbkonsultation med läraren.

Så skall det vara. Det skall finnas en buffert mellan lärare och yttre intressenter. Som hanterar det mesta som kommer in och filtrerar det som släpps till respektive lärare.

Lärarna skall inte behöva offra massor med tid på sådant som är ren smörja. Det är dags att sluta med daltet med föräldrarna och tillförsäkra lärarna en integritet i yrkesutövningen.

Det franska systemet bör införas i Sverige.


Skolvänstern attackerar utbildningen

15,januari, 28

På senare tid två institutioner yttrat sig om den för dem oerhört svåra frågan om betyg i 4e klass.

Den ena hette något liknande ”Kungliga vetenskapsakademin” , den senare ”Vetenskapsrådet”.

Man skall tydligen bli impad av ett skal som bara döljer tomhet.

Bägge hävdar som huvudargument att ”betyg förbättrar inte lärandet”. Det kan delvis vara sant men det är ju inte poängen med betygen!!!!

Betygen är till för uppföljning och kontroll!!!  Fullständigt självklart för folk med rent mjöl i påsen.

De här figurerna tillhör inte den kategorin. De finns långt ute på vänsterkanten, många av dem slasade omkring i träskor och brun manchester på 70-talet. I dag är de professorer i ”pedagogik”.

Ett annat ”tungt” argument från  de här är att de som har det svårast kan knäckas av att de får dåliga betyg!!!  En ny variant av det tidigare idiotargumenet att ”ungarna kanske tror att det är DE som individer som betygssätts, inte deras studieresultat”!!!

Man måste befinna sig på en apas IQ-nivå för att själv tro på detta dravel.

Poängen är att de med dåliga betyg kommer fram i ljuset, då är det bara att sätta in stöd och uppmuntra dem!!  Var det svårt????  Ja för ljusskygga skoldemagoger är det oerhört svårt att studienivå på detta sätt sätts på pränt. Nu blir det svårt att låta ungarna gå igenom skolan för att på högstadiet upptäcka att de inte kan läsa och skriva.

Ett annat argument för att sabotera betygsättningen: Vi bör vänta och ”utvärdera” betygen i 6an. Utvärdera vad???  Det finns inget att utvärdera!!!

Betygen är till för uppföljning, kontroll och statistik för skolan för föräldrarna och på nationell nivå. Samt inte minst för eleven själv.

 

 


Politikernas nedbrytning av kunskapssamhället

14,augusti, 19

Sossarna vill höja intagningspoängen till lärarutbildningen vid hög- skoleprovet till 0,9 poäng. Helt rätt, varför inte 1,0? Björklund hade satt kravet till 0,5 poäng efter att det tidigare gick att komma in  på nästan nollpoäng. Det vittnar inte om någon högre ambition av Björklund att höja statusen/kompetensen hos lärarna genom detta mesiga krav.

I en artikel på DN debatt  beskrivs hur både vänster- och högerpolitiker sedan 70-talet brutit ner lärarnas status och position  som  nyckel- personer i kunskapssamhället. 68-vänstern för att hindra borgerliga värderingar, högern pga ren dumhet genom att realisera juden Milton Friedmans nyliberala idéer om avreglering och därmed friskolor som  regeringen Bildt införde.

Politikernas sabotage av skolan – Artikel DN


Politikernas och medias skuld för skolan växer fram

14,februari, 20

En expert från OECD har lagt fram en mer detaljerad rapport specifik för Sverige och PISA resultaten.

Det mesta är sunt förnuft och sådant som det inte behövs experter för att konstatera.  Han understryker starkt att det är kompetenta lärare som är en mycket stark faktor för bra resultat i skolan.

Det måste vara en nyhet för Jan Björklund och regeringen eftersom de tyckt att det är OK att lärarstudenter kommer in på lärarutbildningen nästan utan betyg alls.  Det är ju konsekvent eftersom det i Lpo94 , läroplan 94, står att eleverna så mycket som möjligt skall  sköta sin egen utbildning. Då behövs det ju inga lärare! Detta har politikerna varit överens om ända sedan 1994.

Han punkterar också myten om mindre klasser skulle vara lösningen. Ett mantra som politikerna försökt hjärntvätta väljarna med. Frågan är om detta har varit ett medvetet stickspår för att avleda uppmärksamheten från det pågående sabotaget av skolan som politikerna energiskt har genomfört eller om det är frågan om omedveten inkompetens och dumhet.

I desperation efter att hitta något positivt från skolan så har dema- gogerna hävdat att svenska elever är kreativa. Inte heller det styrks av PISA-rapporten.

Svenska elever anser att det behövs ”talang” för att lyckas med matematiken. De ger också upp tidigare än elever från andra länder. Det är en bekräftelse av Lpo94. Om man inte fixar matten själv så får man ge upp, lärarna stöttar inte.

Något som borde vara självklart är att det måste vara lugnt i klassrummet för att det skall bedrivas några effektiva studier. Detta påpekades som grundläggande. Detta är inte alls självklart för svenska politiker. Fruktansvärt att inte eleverna skall få använda mobiltelefon under lektioner, lyssna på musik, sitta med mössa och ytterkläder på mm.

Inga åtgärder. Det skall vara liberalt demokratiskt, eleverna skall få bestämma. Denna degeneration har understötts både av politiker och journalister i slaskmedia dvs kvällspressen. De som krävt ordning i skolan har av media och vänsterpöbeln hånats som reaktionära bakåtsträvare.

När inte bluffen om den betygs- och kravfria flumskolan höll längre  så tvingades både politiker och slaskmedia att redovisa sanningen för att rädda sitt eget skinn.

 


Fel skolbeslut igen

14,januari, 8

Regeringen har kommit med ett nytt utspel i skolfrågan.

Som man kan förvänta sig så blev det fel nu också. Eller så är det medveten illvilja.

Man föreslår att  grundskolan skall bli 10-årig på så sätt att 6-åringarna skall börja som 1:a klass.  Redan nu går de i sk förskoleklass som är frivillig som en förberedelse till det ordinarie lågstadiet.

Då är frågan, hur tänker de?

1.
Det är inget fel på grundskolan men vi måste börja tidigare så att de hinner med mer.

2.
Vi vet inte vad som är fel med grundskolan så vi provar med det här.

3.
Genom att vidta en ”åtgärd” så tror folk att det löser problemet, en sk avledande manöver för att leda fokus från de verkliga problemen.

4.
Det verkliga skälet är att minska föräldrarnas tillsynsproblem, ungarna blir bundna i skolan längre och blir mindre beroende av fritis som är en mer osäker miljö.

Det finns ungar som inte är skolmogna i skallen ens vid sju års ålder. Sannolikt ökar denna kategori kraftigt med tidigare skolstart. Skall dessa direkt slussas till särskola och få sin skolgång förstörd eller klassas de som ADHD-fall för att ”lösa” problemet??

Det finns inget som pekar på att tidigare skolstart är positivt vilket också en professor påpekar.

Grundproblemet är naturligtvis den usla kvalitén på utbildningen i grundskolan.

Den tanke som omedelbart dyker upp är: Hur kan det komma sig att förr i tiden så klarade sig eleverna utan akuta problem??  Så sent som i början av 90-talet så ansåg man att skolan fungerade bra. Vad hände sedan? Mer om det i nytt inlägg. Dessutom var utbildningen svårare. Man har sänkt och sänkt kraven för att dölja problemen i skolan.

För övrigt: Varför är det självklart att alla skall komma in på gymnasiet?? Gymnasiet skall vare en betydligt svårare och mer teoretisk utbildning. Det är naturligt att 10-20% inte klarar den utbildningen. Den dogm som politiker i 2-3 decennier skapat är: Det finns inga obegåvade elever.  SJÄLVKLART  finns det sådana!!

Dessa skall avledas efter grundskolan till praktiska utbildningar. Inte frivilligt utan med tvång. Nu försöker man med skohorn få in elever på gymnasiet med lite extrautbildning vilket föreslås i förslaget.  De flesta kommer att misslyckas trots det.  Det är att göra eleverna en björntjänst, den gamla utslagningen med åtföljande förtidspensionering kommer att fortsätta.

Artikel 1 SVD

Artikel 2 SVD